Reteaua CRID

[en]  Prima pagină  Blog  Noutăți  Documente  Legături  FAQ  Impresii  Forum
Noutăți

Anunt pentru selecție publică experți - scris de Project Manager la 09/04/2011 @ 19:50

Anunt selectie publică a următoarelor categorii de experți pe termen scurt: 4 experți pentru distribuire, completare și colectare chestionare.

In vederea implementării activităților proiectului ID 2789 “Informarea corectă – cheia recunoașterii studiilor”, anunțăm organizarea unei selecții, prin concurs de dosare, pentru următoarele categorii de experți:

 

4 experți pentru distribuire, completare și colectare chestionare+alte formulare, pentru perioada mai  -septembrie  2011

Condiții:

1. să facă dovada efectuării unui stagiu de mobilitate academice externe în perioada studiilor;

2. să posede bune capacități de relaționare/comunicare interpersonală și interinstituțională/organizațională

3. să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională

4. dovada experienței în distribuirea, completarea și colectarea chestionarelor constituie un avantaj

5. dovada calității, anterioare sau prezente, de membru al unei asociații studențești constituie un avantaj

 

Aplicațiile vor fi compuse din următoarele documente:

1. Curriculum Vitae, in format Europass, în limba română, împreună cu

2. copii ale diplomelor, certificatelor, adeverințelor, care să certifice informațiile furnizate in CV, 

3. copie după cartea de muncă, certificată “conform cu originalul”(sau alte adeverințe de la angajatori/ contracte civile de prestări servicii in domeniile mai sus-mentionate)

Documentele menționate mai sus vor fi SCANATE, în format PDF sau TIFF/JPG și vor fi transmise doar electronic, la adresele de e-mail cnred.proiecte@gmail.com , până la data  de 18 mai 2011, ora 18:00.

Termenul de trimitere a aplicațiilor a fost prelungit până la data de 18 mai 2011, ora 18:00.

 

Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate in considerare.

După selecția dosarelor/experților relevanți pentru proiect, aceștia vor fi invitați să depună Curriculum Vitae, pe suport hârtie, semnat și datat și vor prezenta, în original, pentru certificare cu originalul, diplomelor, certificatele și adeverințele.

 

Experții vor putea beneficia de:

1) Plata pentru prestația efectuată  în cuantum motivant;

2) Obținerea de experiență în proiecte finanțate din fonduri structurale.

 

Manager proiect

Oana Mihaela SALOMIA

 


up Sus up

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro .

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Copyright (c) 2011 "Informare corectă - cheia recunoașterii studiilor". Toate drepturile rezervate.


Site powered by GuppY - © 2004-2007 - CeCILL Free License