Recunoaşterea automată

Recunoașterea automată a diplomelor obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană asigură accesul la continuarea studiilor în România.

Pentru admiterea în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior în vederea îndeplinirii criteriilor specifice de admitere.

Pentru acces la piața forței de muncă, CNRED recunoaște actele de studii de nivel licenţă, master şi doctorat obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. Această prevedere nu se aplică diplomelor care dau acces la exercitarea unei profesii reglementate, caz în care se verifică respectarea prevederilor minime obligatorii stabilite prin legislația europeană și națională.

Loading