Echivalarea diplomelor de nivel bacalaureat obţinute de către cetățenii români la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară

Depunere dosar

Depunere dosar

Acte necesare

Acte necesare

1. Cerere – pentru depunere dosar în format fizic

2. Diploma:

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
  • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

Important! Pentru echivalarea cu diploma de bacalaureat din România, absolvenții unei școli care a adoptat curriculumul britanic vor prezenta General Certificate of Education A-Levels (cel puțin 2 examene), iar absolvenții de la The American International School of Bucharest, care au urmat curriculumul american, vor prezenta diploma de finalizare a studiilor – copie.

3. Documente personale de identificare, în copie:

  • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

Evaluare documente

Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

Eliberare atestat

Eliberare atestat

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul CNRED, program: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

Eliberare duplicat

Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; alte documente, dacă este cazul.

Procedură contestare

Procedura de contestare

Contestaţiile se depun, la registratura M.E, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Contact

Mirela ANDRONE, inspector

E-mail: mirela.androne@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 71, Fax: 021 317 85 17

Eliberare atestate

E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

Tutoriale video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

Loading