Echivalarea studiilor universitare pentru persoanele care au dobândit cetățenia română și dețin atestat de recunoaștere

Depunere dosar

Pentru profesiile reglementate sectorial – medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect -, precum și pentru celelalte profesii reglementate și menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, diplomele de licență obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și Confederația Elvețiană, vor fi echivalate de către autorităţile competente corespunzătoare.

Aplică online aici:

Profesii reglementate
Profesii nereglementate

Acte necesare

Acte necesare

1. Cerere;

2. Atestatul de recunoaștere – copie;

3. Diploma de studii recunoscută:

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
  • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Alte documente suplimentare dacă este cazul;

5. Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui dacă este cazul;

Evaluare documente

Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

Eliberare atestat

Eliberare atestat

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul CNREDprogram: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

  • prin poştă, la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid – cu plata la destinație – serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

Eliberare duplicat

Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; alte documente, dacă este cazul.

Procedură contestare

Procedura de contestare

Contestaţiile se depun, la registratura M.E.C., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Contact

Natalia NEAGOE, consilier

Adresa e-mail: natalia.neagoe@edu.gov.ro

Telefon: 021 451 53 03, Fax: 021 313 10 13

Veronica MURARIU, consilier

Adresa e-mail: veronica.murariu@edu.gov.ro

Telefon 021 405 62 60, Fax 021 313 10 13

Eliberare atestate

E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

Tutoriale video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

Loading