bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort alanya antalya escort eskişehir escort kadıköy escort escort görükle

canlı casino kaçak iddaa kacak bahis

Legislation and competent authorities for regulated professions in Romania | CNRED

Legislation and competent authorities for regulated professions in Romania

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version
 • Coach/Trainer:

National Center for Coach Training and Development (CNFPA)

Government Decision no. 343/2011 regarding the approval of the Coach's Statute

 • Architect:

Order of Architects of Romania (OAR)

Law no. 184/2001 on the organization and exercise of the profession of architect

Government Decision no. 932/2010 for the approval of the Methodological Norms for the application of Law no. 184/2001 on the organization and exercise of the profession of architect

 • Archivist, Registrar:

National Archives (AN)

Law on National Archives no. 16/1996

Order of the Minister of Internal Affairs no. 137/2013 for the approval of the Methodological Norms regarding the application of some provisions of the Law on National Archives no. 16/1996

 • Foster carer:

Ministry of Labor and Social Protection - National Authority for the Rights of Persons with Disabilities, Children and Adoptions (ANDPDCA)

Government Decision no. 679/2003 on the conditions for obtaining the certificate, the attestation procedures and the status of the professional foster carer

 • Generalist care nurse, midwife, laboratory nurse, hygiene and public health nurse, radiology nurse / technician, nutrition-dietetic nurse, pharmacy nurse, balneo-physiotherapy nurse, medical-social nurse:

Order of General Care Nurses, Midwives and Nurses in Romania (OAMGMAMR)

Government Emergency Ordinance no. 144/2008 on the exercise of the profession of general care nurse, the profession of midwife and the profession of nurse, as well as the organization and functioning of the Order of General Care Nurses, Midwives and Nurses in Romania

 • Social worker:

Romanian National College of Social Workers (CNASR)

Law no. 466/2004 regarding the Statute of the social worker

 • Financial auditor:

Authority for Public Supervision of Statutory Audit (ASPAAS)

Law no. 162/2017 on the statutory audit of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements and amending some normative acts

 • Lawyer:

National Union of Romanian Bars (UNBR)

Law no. 51/1995 for the organization and exercise of the legal profession

 • biologist, biochemist and chemist in the health system:

Order of Biochemists, Biologists and Chemists in the Romanian Health System (OBBCSSR)

Law no. 460/2003 on the exercise of the professions of biochemist, biologist and chemist, establishment, organization and functioning of the Order of Biochemists, Biologists and Chemists in the Romanian health system

 • Professions in the field of cadastre, cartography, topography and geodesy (geodesy engineer, cadastre engineer, surveyor engineer, cartographer engineer, mining surveyor engineer, surveyor officer, geodesy sub-engineer, surveyor sub-engineer, cadastral sub-engineer, cartographer sub-engineer, mining surveyor sub-engineer, officer with the specialization of cartography, artillery officer (with the certificate of equivalence of studies in the field of topography and land cadastre), cadastre technician, cartographer technician, surveyor technician, mining surveyor technician):

National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising (ANCPI)

Order of the General Director of the National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising no. 107/2010 for the approval of the Regulation on the authorization or recognition of the authorization of Romanian natural and legal persons, of another Member State of the European Union or of a state belonging to the European Economic Area in order to carry out and verify specialized works in the field of cadastre, geodesy and cartography on the Romanian territory

 • Teacher in pre-university education (teacher, teacher for primary education / teacher / teacher, teacher-speech therapist / speech therapist, educator-childcare, teacher-psychopedagogue, support teacher / itinerant, teacher school psychologist, teacher-educator, teacher for preschool education / educator, physiotherapist teacher, blind preparatory teacher, documentary teacher, teacher-coach / coach, sociologist teacher, school counselor):

Ministry of Education and Research - General Directorate of Pre-University Education

National education law no. 1/2011

 • Industrial property advisor:

National Chamber of Industrial Property Advisors in Romania (CNCPIR)

Government Ordinance no. 66/2000 on the organization and exercise of the profession of industrial property advisor

 • tax consultant:

Chamber of Tax Advisers (CCF)

Government Ordinance no. 71/2001 regarding the organization and exercise of the fiscal consultancy activity

 • certified accountant, expert accountant:

Body of Expert Accountants and Certified Accountants in Romania (CECCAR)

Government Ordinance no. 65/1994 regarding the organization of the accounting expertise activity and of the certified accountants

 • probation counselor:

Ministry of Justice (MoJ)

Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probațiune

 • authorized evaluator:

Romanian National Association of Authorized Evaluators (ANEVAR)

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • pharmacist:

Romanian College of Pharmacists (CFR)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • physiotherapist:

Romanian College of Physiotherapists (CFZRO)

Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România

 • interpreter of mimic-gestural language, interpreter of language specific to the person with deafblindness:

Ministry of Labor and Social Protection - National Authority for the Rights of Persons with Disabilities, Children and Adoptions (ANDPDCA)

Ordinul ministrului muncii, familiei și egalităţii de șanse, președintelui Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, ministrului educaţiei, cercetării și tineretului nr. 1640/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate

 • mediator:

Mediation Council (CM)

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

 • doctor, specialist doctor:

Romanian College of Physicians (CMR)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • dentist / specialist dentist:

Romanian College of Dentists (CMSR)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • veterinarian:

Romanian College of Veterinarians (CMVR)

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • insolvency practitioner:

Romanian National Union of Insolvency Practitioners (UNPIR)

Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență

 • psychologist:

Romanian College of Psychologists (COPSI)

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România

 • restorer / specialist, expert and technical verifier in the field of protection of historical monuments:

National Heritage Institute (INP)

Ordinul ministrului culturii și patrimoniului naţional nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

 • mountain savior:

Romanian National Association of Mountain Rescuers (ANSMR)

Hotărârea de Guvern nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți

 • scuba diver:

Diving Center Constanța - Military Unit 02145 Constanța

Hotărârea Guvernului nr. 350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor

 • dental technician:

Romanian Order of Dental Technicians (OTDR)

Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 • urbanist:

Register of Romanian Urban Planners (RUR)

Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România

 • security guard, access control, order and intervention:

General Inspectorate of the Romanian Police - Public Order Directorate

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor

Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • private detective:

General Inspectorate of the Romanian Police - Criminal Investigations Directorate

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 • construction project verifier:

Ministry of Public Works, Development and Administration

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții

 • certified technical expert:

Ministry of Public Works, Development and Administration

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții

 • energy auditor for buildings:

Ministry of Public Works, Development and Administration

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”

 • certified translator / interpreter:

Ministry of Justice

Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești

 • Legal Adviser:

Ministry of Justice

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic

 • Judicial technical expert, Forensic expert:

Ministry of Justice

Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică

 • professional personal assistant of the person with disabilities:

Ministry of Labor and Social Protection - National Authority for the Rights of Persons with Disabilities, Children and Adoptions (ANDPDCA)

Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist

 • ski, snowboard and snowboard sports monitor:

Ministry of Youth and Sports - Romanian Biathlon Ski Federation

Legea nr. 69/2000 educației fizice și sportului

 • tourist guide:

Ministry of Economy, Energy and Business Environment - General Directorate of Marketing and Development

Hotărârea de Guvern nr. 305/2001 privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism

 • construction site manager, technical responsible for the execution:

State Inspectorate for Construction (ISC)

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • teacher in higher education (teaching positions: assistant professor, lecturer / chief of works, associate professor, professor):

Ministry of Education and Research - universities

Legea educației naționale nr. 1/2011

 • airplane pilot, helicopter pilot, free balloon pilot, navigating radio operator, navigating mechanic, air navigator, air traffic controller directing:

Romanian Civil Aviation Authority (AACR)

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranței zborului în aviaţia civilă, la nivel național

 • airplane pilot, helicopter pilot:

Romanian Civil Aviation Authority (AACR)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

 • free balloon pilot:

Romanian Civil Aviation Authority (AACR)

Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-LPAN-PPBL din 3 iunie 2015 "Licențierea personalului aeronatic navigant - piloți planoare și piloți baloane libere", ediţia 1/2015

 • radio navigator operator, mechanic navigator, air navigator:

Romanian Civil Aviation Authority (AACR)

Reglementarea Aeronautică Civilă Română din 12 februarie 2014 privind licențierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediția 3/2013

 • directing air traffic controller:

Romanian Civil Aviation Authority (AACR)

Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

 • locomotive mechanic:

National Center for Railway Qualification and Training - CENAFER

Hotărârea Guvernului nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România

 • veterinary assistant, veterinary technician:

National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority (ANSVSA)

Ordinul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 175/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legală a profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România

 • motorist, sailor, marine mechanical officer for ships with a main engine power of 750 kw or more, master, deck officer, second deck officer, sea helmsman, chief sea helmsman, assistant mechanical officer, chief of maritime crew, electrician, chief mechanic, second mechanical officer, pumping officer, electrician officer, marine boat leader, fitter, aspiring deck officer, aspiring maritime mechanical officer, aspiring maritime electrician officer, maritime pilot, aspiring maritime pilot, chief maritime-port mechanic, officer , maritime-port electrician officer, port-naval captain, maritime-port deck officer:

Romanian Naval Authority (ANR)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate

 • river captain category A, river captain category B, river helmsman, river chief engineer, mechanic, river boat leader, river crew chief, river sailor, electrician on board:

Romanian Naval Authority (ANR)

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român

 • driver performing road transport of goods with vehicles with a maximum authorized mass of more than 3.5 tons, driving instructor, driver performing road transport in taxi mode, driver performing road transport with vehicles having masses and / or oversized dimensions, driver performing public road transport of persons, driver of vehicles transporting dangerous goods, safety advisor for the transport of dangerous goods by road, transport manager, road safety auditor:

Romanian Road Authority (ARR)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 • professor of road legislation:

Romanian Road Authority (ARR)

Ordinul ministerul transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

 • Transport manager:

Romanian Road Authority (ARR)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Road safety auditor:

Romanian Road Authority (ARR)

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră

Ordinul ministrului transporturilor nr. 478/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

 • Fork-lift operator, Crane operator:

State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Lifting Installations (ISCIR)

Ordinul ministrului economiei nr. 2154 /2009 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente" și PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire"

 • instructor in the firing range:

General Inspectorate of the Romanian Police - Weapons, Explosives and Dangerous Substances Directorate

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor

 • lecturer necessary for the process of training and professional development of specialized personnel in the field of road transport:

Ministry of Transport, Infrastructure and Communications - Road Transport Directorate

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 1065/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 • ITP inspector:

Romanian Automotive Register (RAR)

Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1

 • workshop manager in the field of repair and / or functional adjustment of road vehicles or of dismantling workshops of end-of-life road vehicles:

Romanian Automotive Register (RAR)

Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9

Tuesday, 8 September, 2020