Reprezentanții CNRED – membru al rețelelor europene de informare privind recunoașterea diplomelor ENIC-NARIC -, au efectuat, în data de 5 aprilie a.c., o vizită de evaluare a Centrului omolog din Ierusalim, Israel.

Vizita de evaluare s-a desfășurat în cadrul proiectului Calitatea și Impactul Rețelelor de Recunoaștere (IMPACT – Erasmus +), organizat de NUFFIC Olanda, ce are drept obiective: extinderea calității și impactului rețelelor de recunoaștere, interacțiunea evaluatorilor în cadrul rețelelor ENIC-NARIC și evaluarea impactului rețelelor ENIC-NARIC asupra recunoașterii în Spațiul European al Învățământului Superior.

Vizita reprezentanților CNRED s-a finalizat cu formularea de recomandări, prin punerea în aplicare a criteriilor stabilite prin Convenția de la Lisabona din domeniul recunoașterii (1997), pentru eficientizarea serviciilor oferite de ENIC Israel.

Loading