Ghid recunoaștere experiență profesională și calificări dobândite în străinătate

Acest ghid a fost elaborat la inițiativele Administrației Prezidențiale (Grupul de Lucru pentru repatrierea pe piața muncii a românilor din străinătate) și Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), cu contribuțiile Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), Autorității Naționale pentru Calificări și Asociației INCA România, sub coordonarea DRP.

SITUAȚIA 1:  Recunoaștere/echivalare diplome studii

I. Studii preuniversitare (studii de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală)

II. Studii universitare (licenţă, master şi doctorat)

Instituția responsabilă

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED)/Ministerul Educației

CNRED a fost creat în baza H.G. nr. 49/1999

CNRED este coordonator naţional pentru transpunerea Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Instituțiile competente pentru profesiile reglementate (lista acestora poate fi consultată aici).

Documente necesare

Informații generale privind documentele necesare recunoașterii diplomelor obținute în învățământul preuniversitar se găsesc aici.

Informații generale privind documentele necesare recunoașterii diplomelor obținute în învățământul universitar se găsesc aici.

Profesii nereglementate

Instituția responsabilă cu recunoașterea și echivalarea diplomelor care atestă calificările profesionale nereglementate este CNRED.

Informații privind procedura pentru studiile universitare se găsesc aici.

Informații privind procedura pentru studiile postliceale se găsesc aici.

Informații privind procedura pentru studiile de școală profesională se găsesc aici.

Profesiille reglementate

Autoritățile competente pentru profesiile reglementate sunt instituții publice sau organisme profesionale conform legii care au dreptul de a recunoaște calificările profesionale obținute în statele membre UE.

Profesii reglementate sectorial

Instituțiile responsabile și detalii privind procedurile de recunoaștere și echivalare a diplomelor care atestă calificările profesionale reglementate sectorial, obținute în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană:

Pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor care atestă calificări profesionale reglementate sectorial, obținute în afara Uniunii Europene,  Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, este necesar să vă adresați CNRED.

Informații privind procedura pentru studiile universitare se găsesc aici.

Informații privind procedura pentru studiile postliceale se găsesc aici.

Calificările profesionale care atestă o specialitate medicală efectuată afara granițelor sunt recunoscute și echivalate de către Ministerul Sănătății, procedura fiind disponibilă aici.

Date de contact

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucureşti

 

www.cnred.edu.ro

 

Tel +4 021 405 63 23

Fax +4 021 313 10 13

E-mail: cnred@edu.gov.ro

Cazuri concrete:

Alina a urmat cursurile Facultății de Arhitectură la o universitate din Austria și dorește să își echivaleze în România diploma de licență obținută. Pentru acest exemplu, Alina trebuie să se adreseze Ordinului Arhitecților din România, urmând procedura de aici, întrucât profesia de arhitect este reglementată sectorial, iar diploma a fost obținută într-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.

Mihai a urmat cursurile Facultății de Stomatologie la o universitate din Canada și dorește să își echivaleze în România diploma de licență obținută. Pentru acest exemplu, Mihai trebuie să se adreseze CNRED, urmând procedura de aici, întrucât, deși profesia de medic stomatolog este reglementată sectorial, diploma a fost obținută în afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană.

Florina a obținut titlul de calificare de contabil în Rep. Cehă și dorește să profeseze în țară ca și contabil, profesie reglementată în România. Pentru acest exemplu, Florina trebuie să se adreseze autorității competente pentru profesia de contabil conform legii, respectiv CECCAR, urmând procedura descrisă aici.

Maria a urmat cursurile Facultății de Istorie la o universitate din Germania și dorește să își echivaleze în România diploma de licență obținută. Pentru acest exemplu, Maria trebuie să se adreseze CNRED, urmând procedura de aici, întrucât profesia de istoric nu este reglementată.

SITUAȚIA 2: Recunoașterea experienței profesionale dobândite în state membre UE,  SEE sau Confederaţia Elveţiană, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE

Instituția responsabilă

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)

 

MMPS recunoaște experienţa profesională pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV din Directiva Europeană 2005/36/CE

Documente necesare

Cerere (Anexa 2 din Ordinul nr.695/2016)

Copia actului de indentitate

Copia certificatului de naștere (și traducerea acestuia în limba română, dacă este cazul)

Copia certificatului de căsătorie (și traducerea acestuia în limba română, dacă este cazul)

Declarație pe propria răspundere, data în fata notarului public, în original (model prevăzut în Anexa 3 din Ordinul nr.695/2016)

Cadrul legal

Ordinul nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV din Directiva Europeană 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România

Date de contact

Str. Dem.I.Dobrescu nr.2 – 4, Sectorul  1, Bucureşti

https://mmuncii.ro

Telefon: +4 021 313 62 67

E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro

Cazuri concrete [1]:

Gabriel a desfășurat în Italia activități din grupa ISIC 40 ”Lucrări de instalații ” în calitate de lucrător independent minimum 6 ani consecutivi.

Aceste activități se regăsesc pe Lista I a  anexei IV din Directiva 2005/36/CE, preluată și în anexa 2 la Ordinul nr. 695/2016. Având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art. 35^15 alin (1) litera a) din Legea nr. 200/2004, Gabriel  trebuie să trimită la MMPS documentele menționate mai sus, în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a  experienței profesionale.

Florentina a desfășurat în Germania activități din fosta grupa  ISIC 85 ”Ateliere fotografice” în calitate de lucrător independent minimum 5 ani consecutivi.

Aceste activități se regăsesc pe Lista II a  anexei IV din Directiva 2005/36/CE, preluată și în anexa 2 la Ordinul nr. 695/2016. Având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art. 35^15 alin (2) litera a) din Legea nr. 200/2004, Florentina trebuie să trimită la MMPS documentele menționate mai sus, în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a  experienței profesionale.

Georgiana a desfășurat în Confederația Elvețiană activități incluse în fosta grupa ISIC 85 ”Saloane de frumuseţe” în calitate de salariat minimum 3 ani consecutivi, cu normă întreagă. (În acest caz solicitantul trebuie să dovedească că a urmat, pentru activitatea în cauză o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent).

Aceste activități se regăsesc pe Lista III  a  anexei IV din Directiva 2005/36/CE, preluată și în anexa 2 la Ordinul nr. 695/2016. Având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art. 35^15 alin (3) litera d) din Legea nr. 200/2004, Georgiana  trebuie să trimită la MMPS documentele menționate mai sus, în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a  experienței profesionale.

SITUAȚIA 3: Am nevoie de Recunoașterea unui certificat de calificare dobândit în afara sistemului de învățământ, la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate, în state membre UE,  SEE sau Confederaţia Elveţiană, și am/nu am experiență profesională

Instituția responsabilă

Nu există o instituție responsabilă pentru recunoașterea certificatului de calificare pentru profesiile nereglementate.

Instituțiile administrației publice centrale, cu atribuții în domeniu [2], vor iniția demersuri pentru a reglementa  acest aspect.

Caz concret:

Ionuț a obținut în Marea Britanie un certificat de calificare pentru profesia de apicultor, dar nu are experiență profesională. S-a întors în țară și își caută un loc de muncă potrivit calificării obținute în afara granițelor; pentru a putea să fie angajat cu forme legale în piața muncii și conform pregătirii sale profesionale, are nevoie de recunoașterea certificatului de calificare

SITUAȚIA 4:

4.1. Am experiență profesională (cu  acte doveditoare/ fără acte doveditoare  [3]) și am certificate de calificare.

4.2. Am experiență profesională (cu acte doveditoare / fără acte doveditoare), dar NU am certificate de calificare.

Instituția responsabilă

1) Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

https://www.anc.edu.ro/

ANC este Punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor.

Pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale – contra cost sau gratuit![4] Evaluarea și certificarea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale se poate realiza în Centrele de evaluare și certificare  a competențelor, autorizate de către ANC ,

2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin agențiile județene/municipală (AJOFM/AMOFM)

Pentru acces gratuit la programe de formare profesională sau la evaluarea de competențe– trebuie să vă înregistrați la AJOFM/AMOFM de domiciliu/reședință ca persoană în căutarea unui loc de muncă pentru a beneficia de informare și consiliere profesională și pentru a primi recomandarea de a urma un curs sau de a participa la procese de evaluare a competențelor.

Cursuri pentru formarea profesională a adulților se organizează  pentru ocupații/calificări solicitate pe piața locală a muncii sau în funcție de opțiunile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate. Lunar, ANOFM publică pe site prognoza cursurilor ce urmează să se organizeze de fiecare AJOFM.

Important! Evaluarea competențelor profesionale se poate realiza doar pentru anumite ocupații/calificări – consultați Registrul national al centrelor de evaluare pentru informații complete.

Documente necesare

1) Cerere adresată unuia dintre Centrele de evaluare  și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

(formular disponibil în centrele de evaluare)

Copia actului de identitate

Copia Certificatului de naștere

Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

Document doveditor pentru ultimul nivel de învățământ absolvit

Recomandare: În cazul în care dețineți documentele necesare, vă puteți constitui un portofoliu prin care să dovediți activitatea relevantă în ocupația/calificarea pentru care solicitați evaluare și certificarea.

Notă: Este posibil să fie solicitate documente suplimentare de către Centrul de evaluare și certificare căruia vă adresați.

Cadrul legal

1) Ordinul 4543/468/4014 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului muncii și protecției sociale

pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

2) Legea  nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, art. 63 – art. 70

 

Pentru evaluare gratuită prin intermediul AJOF/AMOFM trebuie respectate prevederile capitolului V  – Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, punctul 3^1. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,art. 70^1  – art. 70^5

Date de contact

1) Autoritatea Națională pentru Calificări

P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, 010155 București

https://www.anc.edu.ro/

E-mail: office@anc.edu.ro
Telefon:+40.21.313.00.50;     +40.21.313.00.51
Fax: +40.21.313.00.53

Lista Centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

2) Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă

Cazuri concrete:

1) Nu dețin nici certificat de calificare și nu pot face nici dovada experienței, dar am desfășurat activitatea respectivă

Dupa 6 ani de muncă fără forme legale în Spania ca tâmplar/montator pvc, Anton decide să se întoarcă în țară. Nu poate candida pentru un loc de muncă care i-ar putea pune în valoare experiența profesională neavând certificat de calificare și nici documente care să dovedească unde, cât și ce anume a muncit.

În acest caz, Anton se adresează unui centru de evaluare și certificare a competențelor sau ANOFM/AJOFM și poate urma pașii de la punctul 4 pentru evaluarea și certificarea competențelor și dobândirea unui certificat de competențe profesionale.

2) Am experiență în muncă și pot prezenta documente doveditoare, dar NU am certificat de calificare

Marian a muncit 4 ani în Italia,, ca zidar (prin urmare, are experiență în domeniu). Nu are calificare/diplomă de formare. În România este angajat ca muncitor necalificat și primește salariul minim din sector, chiar dacă angajatorul este foarte încântat de know-how-ul său.

Pentru acest exemplu, Marian trebuie să se adreseze unuia dintre Centrele de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale sau Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul în care are domiciliul sau reședința în vederea evaluării competențelor și dobândirea unui certificat de competențe profesionale.

3) Am experiență în muncă (și pot prezenta documente doveditoare) si am certificat de calificare

Dumitru a lucrat 4 ani în Italia pe un șantier unde folosea utilaje (buldozer, excavator), dar pentru care nu poate prezenta documente pentru această perioadă.  După aceea, Dumitru reușește să se angajeze la o firmă de construcții unde lucrează timp de 2 ani. Între timp, obține calificarea de excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate în urma unui curs de formare. Din motive familiale, decide să se întoarcă acasă. Are calificarea de excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate, dar experiența pe care o poate demonstra este de numai 2 ani de zile.

Pentru acest exemplu, Dumitru trebuie să respecte pașii menționați la punctul 4, respectiv să se adreseze unuia dintre Centrele de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale sau Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul în care are domiciliul sau reședința pentru evaluarea competențelor și obținerea certificatului de competențe profesionale

SAU

Dumitru poate urma pașii de la punctul 3 să își recunoască în România certificatul de excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate, după reglementarea acestei situații.

 [1] Exemplele oferite vizează doar câteva dintre situațiile prevăzute în Anexa IV din Directiva 2005/36/CE preluată în Anexa 2 la Ordinul 695/20016 care îndeplinesc prevederile art. 35^15 din Legea nr. 200/2004. În cazul în care vă încadrați în prevederile actelor normative enumerate, trebuie să vă adresați MMPS în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a experienței profesionale.

 [2] Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației

[3] Cu acte doveditoare = pot  justifica experiența profesională cu documente; Fără acte doveditoare  = nu pot justifica experiența profesională cu documente

[4] În Centrele de evaluare și certificare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale, evaluarea se realizează contra cost sau gratuit.

Loading