Profesii reglementate în România înregistrate în RegProf

Domenii

Agricultură-veterinar
Construcţii
Economic-financiar
Educaţie
Interne
Justiţie
Sănătate
Asistenţă socială și sănătate
Sport, turism, agrement
Transporturi

Date pentru o profesie reglementată

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency submitted
Screening valid
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Semnificaţia codurilor de culori

galben informații de actualizat
albastru informaţii transmise către Comisia Europeană pentru validare/aprobare
roșu neaprobat, trebuie modificat de către utilizatorul autorităţii competente, după care se va retransmite pentru validare
verde validat/aprobat de Comisia Europeană

Agricultură-veterinar

 • Asistenți și tehnicieni veterinari
 • Medici veterinari

Asistenți și tehnicieni veterinari

CA Id 725
Contact Data Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
RP Id 16887 40445
Regulated Profession Asistent veterinar Tehnician veterinar
Transparency submitted (2017) submitted (2017)
Screening approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2017)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Medici veterinari

CA Id 715
Contact Data Colegiul Medicilor Veterinari
RP Id 9364
Regulated Profession Medic veterinar
Transparency valid (2018)
Screening submitted (2018)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Construcţii

 • Restauratori
 • Arhitecți
 • Urbaniști
 • Verificatori de proiecte, Experți tehnici, Auditori energetici
 • Diriginți de șantier, Responsabili tehnici cu execuţia
 • Stivuitoriști, Macaragii
 • Geodezi, Cadastriști, Topografi, Cartografi, Topografi minieri, Ofițeri topografi, Ofițeri cartografi, Geografi sprecializați în cartografie

Restauratori

CA Id 709
Contact Data Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
RP Id 16886
Regulated Profession Restaurator
Transparency valid (?)
Screening Start screening (?)
Proportionality Start proportionality (?)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Arhitecți

CA Id 720
Contact Data Ordinul Arhitecților din România
RP Id 12465 10223
Regulated Profession Arhitect (Art.46 Directive 2005/36/EC) Arhitect (Drepturi dobândite) (Art.49 Directive 2005/36/EC)
Transparency valid (2016) submitted (2018)
Screening approved (2014) submitted (2018)
Proportionality approved (2016) submitted (2018)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Urbaniști

CA Id 1054
Contact Data Registrul Urbaniştilor din România
RP Id 16547
Regulated Profession Urbanist
Transparency submitted (2018)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Verificatori, Experți tehnici, Auditori energetici

Diriginți de șantier, Responsabili tehnici

CA Id 1409
Contact Data Inspectoratul de Stat în Construcții
RP Id 30970 43555
Regulated Profession Diriginte de șantier Responsabil tehnic cu execuţia
Transparency submitted (2018) submitted (2018)
Screening approved (2014) approved (2016)
Proportionality approved (2015) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Stivuitoriști, Macaragii

CA Id 2012
Contact Data Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
RP Id 45891 49417
Regulated Profession Stivuitorist Macaragiu
Transparency submitted (2018) submitted (2018)
Screening submitted (2018) submitted (2018)
Proportionality submitted (2018) submitted (2018)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Geodezi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 29852 31275
Regulated Profession Inginer geodez Subinginer geodez
Transparency valid (2015) valid (2014)
Screening approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Cadastriști

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31171 31276 40271
Regulated Profession Inginer cadastru Subinginer cadastru Tehnician cadastru
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Topografi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31213 31277 40272
Regulated Profession Inginer topograf Subinginer topograf Tehnician topograf
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cartografi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31217 31291 40273
Regulated Profession Inginer cartograf Subinginer cartograf Tehnician cartograf
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Topografi minieri

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31249 31292 40274
Regulated Profession Inginer topograf minier Subinginer topograf minier Tehnician topograf minier
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Ofițeri topografi

Ofițeri cartografi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31293
Regulated Profession Ofițer cartograf
Transparency valid (2014)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Geografi sprecializați în cartografie

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31252
Regulated Profession Geograf cu specializarea cartografie
Transparency valid (2014)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Economic-financiar

 • Auditori financiari
 • Consultanți fiscali
 • Contabili
 • Evaluatori autorizați

Auditori financiari

CA Id 700
Contact Data Camera Auditorilor Financiari din România
RP Id 16552
Regulated Profession Auditor financiar
Transparency valid (2016)
Screening approved (2016)
Proportionality proposed (2018)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Consultanți fiscali

CA Id 1056
Contact Data Camera Consultanţilor Fiscali
RP Id 16553
Regulated Profession Consultant fiscal
Transparency submitted (2017)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Contabili

CA Id 703
Contact Data Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
RP Id 16546 16868
Regulated Profession Expert contabil Contabil autorizat
Transparency submitted (2017) submitted (2017)
Screening approved (2014) submitted (2017)
Proportionality draft (2017) draft (2017)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Evaluatori autorizați

CA Id 1225
Contact Data Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
RP Id 26585
Regulated Profession Evaluator autorizat
Transparency submitted (2017)
Screening approved (2014)
Proportionality submitted (2018)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Educaţie

 • Cadre didactice învăţământ preuniversitar
 • Cadre didactice învăţământ superior

Cadre didactice învățământ preșcolar

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 34292
Regulated Profession Profesor pentru învățământ preșcolar/ educator/ educatoare
Transparency valid (2017)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Cadre didactice învățământ primar

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 30654
Regulated Profession Profesor pentru învățământ primar
Transparency valid (2017)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Cadre didactice învățământ secundar

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 16608 34313 34331
Regulated Profession Profesor în învăţământul secundar Profesor documentarist Profesor antrenor / antrenor
Transparency valid (2017) rejected (2018) submitted (2017)
Screening approved (2016) submitted (2018) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cadre didactice pentru nevoi speciale

Cadre didactice pentru nevoi speciale (2)

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 34293 34111 34251
Regulated Profession Profesor kinetoterapeut Profesor-psihopedagog Profesor-educator
Transparency valid (2017) valid (2017) submitted (2017)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cadre didactice specializate

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 34113 40415 40441
Regulated Profession Profesor psiholog școlar Profesor sociolog Consilier şcolar
Transparency valid (2017) submitted (2017) valid (2017)
Screening approved (2016) approved (2016) valid (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cadre didactice învăţământ superior

Interne

 • Arhiviști și arhivari
 • Instructori de tir, artificieri și pirotehniști
 • Detectivi particulari
 • Experți în securitate

Arhiviști și arhivari

CA Id 1050
Contact Data Arhivele Naţionale ale României
RP Id 16867 34272
Regulated Profession Arhivist Arhivar
Transparency submitted (2018) valid (2016)
Screening draft (2018) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Instructori de tir

Artificieri și pirotehniști

Detectivi particulari

CA Id 723
Contact Data Inspectoratul General al Poliţiei RomâneDirecţia de Investigaţii Criminale
RP Id 16865
Regulated Profession Detectiv particular
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Experți în securitate

CA Id 1420
Contact Data Inspectoratul General al Poliţiei RomâneDirecţia de Ordine Publică
RP Id 18305
Regulated Profession Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie
Transparency valid/being edited
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie

Justiţie

 • Avocați
 • Consilieri în proprietate industrială
 • Practicieni în insolvență
 • Mediatori
 • Interpret și traducător autorizat, Consilier juridic
 • Consilier de probațiune
 • Expert tehnic judiciar, Expert criminalist

Avocați

CA Id 701
Contact Data Uniunea Națională a Barourilor din România
RP Id 16548
Regulated Profession Avocat
Transparency valid
Screening approved
Proportionality draft
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Consilieri în proprietate industrială

Practicieni în insolvență

CA Id 733
Contact Data Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România
RP Id 16888
Regulated Profession Practician în insolvenţă
Transparency valid
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Mediatori

CA Id 1048
Contact Data Consiliul de Mediere
RP Id 16525
Regulated Profession Mediator
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Interpret și traducător autorizat, Consilier juridic

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Serviciul profesii juridice conexe
RP Id 16607 16889
Regulated Profession Traducător / interpret autorizat Consilier juridic
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Consilier de probațiune

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Direcția națională de probațiune
RP Id 16890
Regulated Profession Consilier de probațiune
Transparency submitted
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Expert tehnic judiciar

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Serviciul profesii juridice conexe
RP Id 22625
Regulated Profession Expert tehnic judiciar
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Expert criminalist

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Direcția resurse umane
RP Id 40287
Regulated Profession Expert criminalist
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Sănătate

 • Asistenți medicali
 • Asistenți medicali generaliști, Moașe
 • Farmaciști
 • Medici dentiști
 • Medici
 • Biochimiști, biologi și chimiști în sistemul sanitar
 • Tehnicieni dentari

Asistenți medicali

Asistenți medicali (2)

Asistenți medicali (3)

Asistenți medicali generaliști

CA Id 717
Contact Data Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
RP Id 9374
Regulated Profession Asistent medical generalist
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Moașe

CA Id 717
Contact Data Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
RP Id 9366
Regulated Profession Moaşă
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Farmaciști

CA Id ### ###
Contact Data Colegiul Farmacistilor din Romania Ministerul Sanatatii
RP Id 9376
Regulated Profession farmacist - Pharmacist training (Article 44 of Directive 2005/36/EC) / Specialised pharmacist (national training requirements)
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Farmaciști (2)

Medici dentiști

CA Id ### ###
Contact Data Colegiul Medicilor Dentiști din România Ministerul Sanatatii
RP Id 9387
Regulated Profession draft
Transparency draft
Screening approved
Proportionality draft
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Medici dentiști (2)

Medici dentiști (3)

Medici

CA Id ###
Contact Data Colegiul Medicilor din România Ministerul Sănătății
RP Id 9372
Regulated Profession Basic medical training - Romania
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Medici specialisti

Medici specialiști (1)

CA Id ### & ###
Contact Data Colegiul Medicilor din România & Ministerul Sanatatii
RP Id
Regulated Profession
Transparency
Screening
Proportionality
Establishment
Provision of Services
9333 gastroenterologie valid Start screening Start proportionality
18430 genetica_medicala valid Start screening Start proportionality
9348 geriatrie_si_gerontologie valid Start screening Start proportionality
9339 endocrinologie valid Start screening Start proportionality
9337 hematologie valid Start screening Start proportionality
9368 Medic specialist medicină de familie valid Start screening Start proportionality
9307 medicina_de_laborator valid Start screening Start proportionality
9360 medicina_de_urgenta valid Start screening Start proportionality
9283 medicina_interna valid Start screening Start proportionality
9355 medicina_muncii valid Start screening Start proportionality
9359 medicina_nucleara valid Start screening Start proportionality
9349 nefrologie valid Start screening Start proportionality
9279 neurochirurgie valid Start screening Start proportionality
9299 neurologie valid Start screening Start proportionality
9281 obstetrica-ginecologie valid Start screening Start proportionality
9285 oftalmologie valid Start screening Start proportionality
18429 oncologie_medicala valid Start screening Start proportionality
9295 ortopedie_si_traumatologie valid Start screening Start proportionality
9287 otorinolaringologie valid Start screening Start proportionality
9289 pediatrie valid Start screening Start proportionality
9301 psihiatrie valid Start screening Start proportionality
22965 psihiatrie_pediatrica valid Start screening Start proportionality
9291 pneumologie valid Start screening Start proportionality
9303 Radiologie-imagistică medicală valid Start screening Start proportionality
9305 radioterapie valid Start screening Start proportionality
9341 recuperare_medicina_fizica_si_balneologie valid Start screening Start proportionality
9335 reumatologie valid Start screening Start proportionality
9352 sanatate_publica_si_management valid Start screening Start proportionality
9293 urologie valid Start screening Start proportionality

Biochimiști, biologi şi chimiști

Tehnicieni dentari

CA Id 1055
Contact Data Ordinul Tehnicienilor Dentari din România
RP Id 16551
Regulated Profession tehnician_dentar
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Asistenţă socială și sănătate

 • Asistenți sociali
 • Psihologi
 • Interpreți și asistenți persoane cu dizabilități
 • Asistenți maternali
 • Bone

Asistenți sociali

CA Id 1052
Contact Data Colegiul Național al Asistenților Sociali
RP Id 16885
Regulated Profession asistent_social
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Psihologi

CA Id 711
Contact Data Colegiul Psihologilor din România
RP Id 16554
Regulated Profession psiholog
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Interpreți persoane cu dizabilități

Asistenți persoane cu dizabilități

Asistenți maternali

CA Id 1460
Contact Data ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_protectia_copilului
RP Id 38371
Regulated Profession asistent_maternal
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Bone

CA Id ###
Contact Data Ministerul Muncii și Justiției Sociale
RP Id #####
Regulated Profession Bonă
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Sport, turism, agrement

 • Antrenori
 • Monitori de schi
 • Ghizi de turism
 • Salvatori montani
 • Scafandri

Antrenori

CA Id ###
Contact Data Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
RP Id 32149
Regulated Profession Antrenor
Transparency rejected
Screening rejected
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Ghizi de turism

CA Id 1049
Contact Data Ministerul Turismului
RP Id 16892
Regulated Profession ghid_de_turism
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Monitori de schi

CA Id ###
Contact Data Ministerul Tineretului şi Sportului - Federaţia Română de Schi Biatlon
RP Id 40522
Regulated Profession Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă
Transparency draft
Screening draft
Proportionality draft
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Salvatori montani

CA Id ###
Contact Data asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania
RP Id 30469
Regulated Profession salvator_montan
Transparency rejected
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Scafandru

CA Id 1380
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30083
Regulated Profession Scafandru
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Scafandru greu, Scafandru lucrator subacvatic

CA Id 1380 30085
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30084 30083
Regulated Profession Scafandru greu Scafandru lucrator subacvatic
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Scafandru salvator, Şef de scufundare

CA Id 1380 30085
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30086 30087
Regulated Profession Scafandru salvator Şef de scufundare
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Operator barocamera, Tehnician de scufundare

CA Id 1380 30085
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30088 30089
Regulated Profession Operator barocamera Tehnician de scufundare
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Transporturi

 • Transporturi aeriene
 • Transporturi feroviare
 • Transporturi fluviale
 • Transporturi maritime
 • Transporturi rutiere

Transporturi aeriene

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Transporturi feroviare

Transporturi fluviale

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Transporturi maritime

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations
ID Regulated profession Transparency Screening Proportionality Competent Authorities Establishment Provision of services
xxxxx Comandant Start transparency Start screening Start proportionality ministerul_transporturilor - autoritatea_navala_romana Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte portuar Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte secund Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef mecanic Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef mecanic portuar Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
30153 ofiter_mecanic draft Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer mecanic portuar Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer mecanic secund Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ajutor ofiţer mecanic Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Pilot maritim Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Pilot maritim aspirant Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte maritim aspirant Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx ofiter_electrician Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer electrician portuar Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Căpitan portuar Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer mecanic maritim aspirant Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer electrician maritim aspirant Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef timonier maritim Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Timonier maritim Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
30150 Motorist draft Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef de echipaj maritim Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Conducător de şalupă maritimă Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Electrician Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Fitter Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Pompagiu Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Căpitan fluvial categoria A Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Căpitan fluvial categoria B Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Timonier fluvial Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef mecanic fluvial Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Mecanic Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Conducător de şalupă fluvială Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef de echipaj fluvial Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
30151 marinar draft Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Marinar stagiar Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Mecanic stagiar Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Electrician de bord Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations

Transporturi rutiere

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations
ID Regulated profession Transparency Screening Proportionality Competent Authorities Establishment Provision of services
16876 profesor_de_legislatie_rutiera submitted submitted approved ministerul_transporturilor - autoritatea_rutiera_romana Decisions Declarations
16869 instructor_de_conducere_auto submitted approved approved Decisions Declarations
xxxxx Conducător atelier în domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere ori a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Auditor de siguranţă rutieră Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Inspector de siguranţă rutieră Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16875 consilier_de_siguranta_pentru_transportul_rutier_al_marfurilor_periculoase Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16873 conducator_de_autovehicule_care_transporta_marfuri_periculoase Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16555 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_de_marfuri_cu_vehicule_a_caror_masa_maxima_autorizata_este_mai_mare_de_3_5_tone Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16872 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_public_de_persoane Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16871 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_cu_vehicule_avand_mase_si_sau_dimensiuni_de_gabarit_depasite Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16870 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_in_regim_de_taxi Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations

2018/2182

Referințe