Seturi de întrebări IMI SD

I. Stabilire permanentă

II. Furnizare de servicii transfrontaliere

III. Cazuri individuale

I. Stabilire permanentă

01 Cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat

02 Cerere de informaţii privind un prestator de servicii

01 Stabilire permanentă societate/parteneriat

 • Întrebări generale privind prestatorul
 • Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul
 • Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului
  • Întrebări referitoare la sancţiunile penale
  • Întrebare privind solvabilitatea prestatorului
  • Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare
  • Întrebare privind certificarea
  • Întrebare privind echipamentul de lucru
 • Identifică întrebările despre anexe
  • Întrebări generale privind documentele doveditoare

02 Stabilire permanentă prestator de servicii

 • Întrebări generale privind prestatorul
 • Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul
 • Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului
  • Întrebări referitoare la sancţiunile penale
  • Întrebare privind solvabilitatea prestatorului
  • Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare
  • Întrebare privind certificarea
  • Întrebare privind echipamentul de lucru
  • Întrebări generale privind documentele doveditoare
 • Identifică întrebările despre anexe
  • Întrebări generale privind documentele doveditoare

II. Furnizare de servicii transfrontaliere

03 Cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat

04 Cerere de informaţii privind un prestator de servicii

03 Servicii transfrontaliere societate/parteneriat (1)

 • Întrebări pentru identificarea prestatorului şi evaluarea activităţii prestate sub formă de servicii transfrontaliere
 • Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care este stabilit
  • Întrebare generală privind exercitarea activităţii
  • Întrebare privind activităţile multidisciplinare
  • Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare
  • Întrebare referitoare la cerinţele privind furnizarea de informaţii
  • Întrebări privind comunicarea comercială
  • Întrebare privind echipamentul de lucru

03 Servicii transfrontaliere societate/parteneriat (2)

 • Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care îşi desfăşoară activitatea
  • Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul
  • Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului
  • Întrebare privind solvabilitatea prestatorului
  • Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare
  • Întrebare privind certificarea
  • Întrebare privind echipamentul de lucru
  • Întrebări generale privind documentele doveditoare
 • Întrebări
  • Întrebări cu privire la date sensibile

04 Servicii transfrontaliere prestator de servicii (1)

 • Întrebări pentru identificarea prestatorului şi evaluarea activităţii prestate sub formă de servicii transfrontaliere
 • Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care este stabilit
  • Întrebare generală privind exercitarea activităţii
  • Întrebare privind activităţile multidisciplinare
  • Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare
  • Întrebare referitoare la cerinţele privind furnizarea de informaţii
  • Întrebări privind comunicarea comercială
  • Întrebare privind echipamentul de lucru
 • Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care îşi desfăşoară activitatea
  • Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul

04 Servicii transfrontaliere prestator de servicii (2)

 • Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului
  • Questions related to criminal sanctions
  • Întrebare privind solvabilitatea prestatorului
  • Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare
  • Întrebare privind certificarea
 • Întrebări
 • Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care îşi desfăşoară activitatea
  • Întrebare privind echipamentul de lucru
  • Întrebări generale privind documentele doveditoare

III. Cazuri individuale

90 Cerere de derogare în cazuri individuale adresată statului membru de stabilire (articolul 35 alineatul (2))

91 Notificare în cazuri individuale cu privire la intenţia de a adopta măsuri (articolul 35 alineatele (3) şi (6))

90 Cerere de derogare în cazuri individuale

 • Descrierea detaliată a cazului şi justificarea motivelor pentru care se aplică derogarea în cazuri individuale

91 Notificare în cazuri individuale

 • Descrierea detaliată a cazului şi justificarea motivelor pentru care se trimite o notificare în cazuri individuale