Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

  • Funcții contractuale – Posturile vacante în administrația publică din ... (2022/08/12 22:51)
    posturi.gov.ro Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar ...
  • Topul veniturilor înregistrate de consilierii locali din Reghin în anul ... (2022/07/14 18:39)
    (39.288 lei – salariu, Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Reghin; 9.492 lei – indemnizație de consilier local; 8.748 – alocație de stat, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș). 10) Ovidiu-Mihai Marian – PSD (56.736 lei)
  • agentia_judeteana_de_plati_si_inspectie_sociala_alba.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)