ID Denumire neoficială Denumiri Ţara Regiunea Localitatea E-mail Telefon
925 Department C1/2 of the Federal Ministry of Science, Research and Economy (NIMIC) Abteilung C1/2 des Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - BMWFW (NIMIC) Austria null Wien nimic@bmwfw.gv.at +43 1 711 00 5648
1227 Federal Ministry of Science, Research and Economy - SOLVIT Centre Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) - SOLVIT Centre Austria null Wien solvit@bmwfw.gv.at +43 1/71100-5648
1825 Ministerul Federal al Justiţiei Bundesministerium für Justiz Austria null Wien team.z@bmj.gv.at +43 (0)1 52152 2142
8664 Direcția generală pentru aplicarea legii și mediere - Serviciul pentru cooperare internațională (Serviciul public federal pentru economie, IMM-uri și energie) Algemene directie voor Controle en Bemiddeling - Internationale Samenwerking Dienst (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie),Directions générale Contrôle et Médiation - Service de coopération internationale (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie),null Belgia null Brussel Eco.inspec.int@economie.fgov.be +32 2 277 54 67
930 Ministry of Economic Affairs (NIMIC) Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (NIMIC),Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (NIMIC),Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie (NIMIC) Belgia null Brussel benjamin.bienfait@economie.fgov.be +32 2 277 97 95
950 Ministry of Transport, Information Technologies and Communications (NIMIC) Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (NIMIC) Bulgaria null София MPopov@mtitc.government.bg +359 2 949 2427
8681 Administrarea medicamentelor - servicii farmaceutice (Ministerul sănătății – Republica Cipru) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας – Κυπριακή Δημοκρατία) Cipru null Nicosia phscentral@phs.moh.gov.cy +357 22608607
8680 Autoritatea de ratio-televiziune din Cipru ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Cipru null Nicosia crtauthority@crta.org.cy +357 22 512468
3675 Autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Cipru null Λευκωσία info@ocecpr.org.cy +357 22693000
8773 Commissioner for Children’s Rights Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Cipru null Nicosia childcom@ccr.gov.cy +357 22873200
3644 Departamentul comunicaţiilor electronice - eliberare a licenţelor pentru certificarea radio, autorizare a utilizării spectrului de frecvenţe radio, certificare a semnăturii electronice pentru furnizorii de servicii (Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Cipru null Λευκωσία pargyrou@mcw.gov.cy +357 22814898
8537 Ministerul justiției și ordinii publice - administrația Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης/Διοίκηση Cipru null Nicosia registry@mjpo.gov.cy +357 22805946
9091 Ministry of Defense / General Staff of National Guard Υπουργείο Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς Cipru null Nicosia cy-poci@army.gov.cy +35722417212
927 Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism (NIMIC - SOLVIT Centre) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) Cipru null Λευκωσία solvit@mcit.gov.cy +357 22 867201
8802 Ombudsman - Office of the Commissioner for Administration and Protection of Human Rights Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Cipru null Nicosia ombudsman@ombudsman.gov.cy +357 22405500
8679 Serviciul pentru concurență și protecția consumatorilor (Ministerul energiei, comerțului, industriei și turismului) Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Cipru null Nicosia akaramanis@mcit.gov.cy +357 22867100
8678 Trade Service - IMI Coordinator for the area of e-Commerce (Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism) Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Cipru null Nicosia csophocleous@mcit.gov.cy +357 22867323
8487 Camera economică din Croația - Punctul unic de contact (Centrul de informare pentru întreprinderi) Hrvatska gospodarska komora - Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Centar za poslovne informacije) Croatia null Zagreb poslovne-informacije@hgk.hr +385 14606708
8529 Ministerul administrației publice Ministarstvo uprave Croatia null Zagreb katarina.serdar@uprava.hr +385 12357536
8481 Ministerul afacerilor interne Ministarstvo unutarnjih poslova Croatia null Zagreb mkovacevic@mup.hr +385 14887249
8466 Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre) Ministarstvo gospodarstva (NIMIC - SOLVIT Centre) Croatia null Zagreb solvit@mingo.hr +385 (0)1 6109 370
8483 Ministry of Finance Ministarstvo financija Croatia null Zagreb tajana.vrban@porezna-uprava.hr +385 14591076
953 Danish Business Authority (NIMIC - SOLVIT Centre) Erhversstyrelsen (NIMIC - SOLVIT Centre) Danemarca null Copenhagen solvit@erst.dk +45 35291000
2009 The National Consumer Agency Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Danemarca null Valby jv@kfst.dk +45 4171 5000
948 Ministry of Economic Affairs and Communications (NIMIC - SOLVIT Centre) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) Estonia null Tallinn solvit.eesti@mkm.ee +372 6256342
1 European Commission European Commission,null,null European Commission null Bruxelles IMI-Helpdesk@ec.europa.eu + +32 229 55470
1998 Consumer Agency Kilpailu- ja kuluttajavirasto (NIMIC) Finlanda null Helsinki niina.etelavuori@kkv.fi +358 295053198
937 Ministry of Employment and the Economy (SOLVIT Centre) Työ- ja elinkeinoministeriö (SOLVIT Centre) Finlanda null Valtioneuvosto, Helsinki solvit@tem.fi +358 29 516001
9022 Ministry of Transport and Communications Liikenne- ja viestintäministeriö Finlanda null Helsinki kreetta.simola@mintc.fi +358295342609
928 General Secretariat for European Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) Secrétariat général des affaires européennes (NIMIC - SOLVIT Centre) Franţa null Paris solvit@sgae.gouv.fr +33 1 44 87 12 97
8737 Punctul de contact pentru Directiva 2000/31 (Direcția generală pentru competitivitatea industriei și serviciilor - STIC) Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services - STIC Franţa null IVRY-sur-SEINE Chantal.RUBIN@finances.gouv.fr +33 (0) 1 79 84 30 40
8422 Federal Ministry of Economy and Technology Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Germania * Acoperire/ competenţă naţională Berlin solvit@bmwi.bund.de +49 3018 615 6404
933 Federal Office of Administration - Federal Office for Information Technology (NIMIC) Bundesverwaltungsamt - Bundesstelle für Informationstechnik (NIMIC) Germania * Acoperire/ competenţă naţională Köln nimic@bva.bund.de +49 228 99 358 3621
2282 Ministerul Dezvoltării, Direcţia Generală Comerţ Intern ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Grecia null ΑΘΗΝΑ a.economaki@gge.gr +30 210 3893303, 210 3893214
940 Ministry of Finance (NIMIC - SOLVIT Centre) Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Ενιαίας Αγοράς και Οριζοντίων Πολιτικών Ε.Ε. (NIMIC - SOLVIT Centre) Grecia null Αθήνα Solvit.greece@mnec.gr +30 210 333 2129
8997 Commission for Communications Regulation Commission for Communications Regulation,Coimisiun um Rialail Cumarsaide Irlanda null Dublin 1 tom.boyce@comreg.ie 00 353 1 8049600
926 Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre),An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre) Irlanda null Dublin solvit@djei.ie +353 1 631 2532
1831 Organismul de reglementare în domeniul aviaţiei Commission for Aviation Regulation,An Coimisiún um Rialáil Eitilíochta Irlanda null Dublin alanrichardson@aviationreg.ie +353 1 661 1700
947 Ministry of Foreign Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) Utanríkisraduneytid (NIMIC - SOLVIT Centre) Islanda null Reykjavík solvit@utn.stjr.is +354 545 9900
1924 Market, Competition and Consumers MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DELL'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Italia null ROMA dgmercato.segreteria@mise.gov.it +39 0647055309
935 Presidency of the Council of Ministers - Department for European Policies - „CEMIAG“ Office (European Citizenship, Internal Market) (NIMIC - SOLVIT Centre – Contact Point for the Services and the Professional Qualifications Directives Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio MIC ( Mercato Interno e Concorrenza): NIMIC , SOLVIT Centre, Punti di Contatto Nazionali Direttive Appalti 2014 24 UE , Servizi 2006 123 CE e Qualifiche 2005 36 CE Italia null Roma solvit@governo.it +39 06 67795331
6829 Centrul pentru protecţia drepturilor consumatorilor Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Letonia null Rīga ptac@ptac.gov.lv +371 67388624
945 Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre) Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (NIMIC - SOLVIT Centre) Letonia null Rīga nimic@em.gov.lv +371 67013067
8671 Biroul pentru comunicații (AK) Amt für Kommunikation (AK) Liechtenstein null Vaduz info.ak@llv.li +423 236 64 88
1028 EEA Coordination Unit (NIMIC - SOLVIT Centre) Stabsstelle EWR der Regierung (NIMIC - SOLVIT Centre) Liechtenstein null Vaduz solvit@sewr.llv.li +423 2366039
8675 Comitetul pentru dezvoltarea societății informaționale - Ministerul transporturilor și comunicațiilor Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Lituania null Vilnius Viktoras.kamarevcevas@ivpk.lt +370 5 266 51 61
944 Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (NIMIC - SOLVIT Centre) Lituania null Vilnius solvit@ukmin.lt +370 70664933
1040 Civil Service Ministry (NIMIC) Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (NIMIC),null Luxemburg null Luxembourg romain.berger@ctie.etat.lu +352 247-83133
1811 Ministry of Economy - SOLVIT Centre Ministère de l'Economie - SOLVIT Centre,null Luxemburg null Luxembourg solvit@eco.etat.lu +352 247-84346
949 Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre) Dipartiment tal-Kummerċ (NIMIC - SOLVIT Centre),Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre) Malta null Valletta nimic@gov.mt +356 2124 6615
3507 Malta Communications Authority Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni,Malta Communications Authority Malta null Floriana authorisations@mca.org.mt +356 21336840
8672 Mediatorul pentru protecția consumatorilor Forbrukerombudet Norvegia null Oslo post@forbrukerombudet.no +47 23400600
946 Ministry of Trade, Industry and Fisheries (NIMIC - SOLVIT Centre) Nærings- og fiskeridepartementet (NIMIC - SOLVIT Centre) Norvegia null Oslo solvit-norway@nfd.dep.no +47 47266698, 90503638
1954 Biroul Comisiei pentru integrare europeană Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa dorota.lutostanska@msz.gov.pl +48 22 455 53 89
952 Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre), European Affairs Department Ministerstwo Gospodarki (NIMIC - SOLVIT Centre) Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa / Warsaw solvit@mg.gov.pl +48 22 693 56 20
8668 The Ministry of Administration and Digitization - Department of Information Society (IMI Coordinator for e-Commerce) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa Sekretariat.DSI@mac.gov.pl +48 22 245 55 44
939 Agency for Public Services Reform (NIMIC) Agência para a Modernização Administrativa (NIMIC) Portugalia null Lisboa monica.letra@ama.pt +351 21 723 12 00
4956 ANACOM - Autoritatea naţională pentru comunicaţii ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) Portugalia null Lisboa miguel.figueiredo@anacom.pt +351 217211000
924 Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) Regatul Unit null London solvit@bis.gsi.gov.uk +44 207 215 2833/8356
8670 Department for Culture, Media and Sport (DCMS) Department for Culture, Media and Sport (DCMS) Regatul Unit null London Jeff.alford@culture.gov.uk +44 207211 6008
8809 Phonepay Plus - regulatory authority for premium rate (or phone-paid) services in the United Kingdom Phonepay Plus Regatul Unit null London ntysoe@phonepayplus.org.uk +44 20 7940 7474
951 Ministry of Industry and Trade (NIMIC - SOLVIT Centre) Ministerstvo průmyslu a obchodu (NIMIC - SOLVIT Centre) Republica Cehă null Praha solvit@mpo.cz +420 224852783
929 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) România null Bucureşti imi@mae.ro +40 21 308 53 35
2594 Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) România null Bucuresti corina.cozman@mcsi.ro +40 21 400 11 90
934 Ministry of Economy (NIMIC) Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky (NIMIC) Slovacia null Bratislava IMI@economy.gov.sk +421 2 4854 2405
7766 Inspectoratul pentru piaţă Tržni inšpektorat Republike Slovenije Slovenia null Ljubljana gp.tirs@gov.si +386 1 280 8700
1687 Ministerul Educaţiei şi Sportului Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenia null Ljubljana gp.mizs@gov.si +386 1 400 5200
942 Ministry of Economic Development and Technology (NIMIC - SOLVIT Centre) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) Slovenia null Ljubljana solvit@gov.si +386 1 400 36 00
1143 Ministry of Finance and Public Administration (NIMIC) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (NIMIC) Spania * Acoperire/ competenţă naţională Madrid esther.perez@seap.minhap.es +34 91 273 4625
8677 Subdirecția generală a serviciilor societății informaționale (Secretariatul de stat pentru telecomunicații și societatea informațională - Ministerul industriei, energiei și turismului) Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información - Ministerio de Industria, Energía y Turismo) Spania * Acoperire/ competenţă naţională Madrid sgssi@minetur.es +34 91-3461597, +34-91-3462748
1932 Agenţia suedeză pentru Protecţia Consumatorilor ) Konsumentverket Suedia null Karlstad konsumentverket@konsumentverket.se +46 771423300
932 National Board of Trade (NIMIC - SOLVIT Centre) Kommerskollegium (NIMIC - SOLVIT Centre) Suedia null Stockholm imi@kommers.se +46 8 690 48 00
8707 Authority for Consumers and Markets (ACM) Autoriteit Consument en Markt Ţările de Jos null Den Haag Marieke.Sluijters@acm.nl +31 707222000
8423 Ministry of Economic Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) Ţările de Jos null Den Haag solvit@minez.nl +31 70 379 7708
8669 Ministerul dezvoltării naționale - Coordonatorul delegat pentru comerț electronic Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - e-Kereskedelemért felelős DIMIC Ungaria null Budapest imi.e-commerce@nfm.gov.hu +36 1 795 1700
931 Ministry of Justice (NIMIC - SOLVIT Centre) Igazságügyi Minisztérium (NIMIC - SOLVIT Centre) Ungaria null Budapest imi@im.gov.hu +36 1 795 3176
  • cerere_privind_luarea_de_masuri_comert_electronic.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)