Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

comert_electronic [2018/11/17 10:34]
comert_electronic [2020/08/01 12:25] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Autorităţile competente pentru Comerţ Electronic =====
  
 +ID Denumire neoficială Denumiri Ţara Region Town E-mail Telephone
 +
 +4956 ANACOM - Autoritatea naţională pentru comunicaţii ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) Portugalia null Lisboa miguel.figueiredo@anacom.pt 217211000
 +8681 Administrarea medicamentelor - servicii farmaceutice (Ministerul sănătății – Republica Cipru) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας – Κυπριακή Δημοκρατία) Cipru null Nicosia phscentral@phs.moh.gov.cy 22608607
 +2009 Agenţia naţională a consumatorilor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Danemarca null Valby jv@kfst.dk 4171 5000
 +1998 Agenţia pentru consumatori Kuluttajavirasto Finlanda null Helsinki niina.alastalo@kkv.fi 295053198
 +939 Agenţia pentru reformarea serviciilor publice (CNIMI) Agência para a Modernização Administrativa (NIMIC) Portugalia null Lisboa sergio.belo@ama.pt 21 723 12 00
 +1932 Agenţia suedeză pentru Protecţia Consumatorilor ) Konsumentverket Suedia null Karlstad konsumentverket@konsumentverket.se 771423300
 +953 Autoritatea daneză pentru întreprinderi (CNIMI - Centru SOLVIT) Erhversstyrelsen (NIMIC - SOLVIT Centre) Danemarca null Copenhagen solvit@erst.dk 35291000
 +8680 Autoritatea de ratio-televiziune din Cipru ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Cipru null Nicosia crtauthority@crta.org.cy 22 512468
 +3675 Autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Cipru null Λευκωσία info@ocecpr.org.cy 22693000
 +3507 Autoritatea pentru comunicaţii din Malta Awtorita'​ ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni,​Malta Communications Authority Malta null Floriana authorisations@mca.org.mt 21336840
 +8707 Autoritatea pentru consumatori și piețe (ACM) Autoriteit Consument en Markt Ţările de Jos null Den Haag s.dewinter@acm.nl 703305985
 +1954 Biroul Comisiei pentru integrare europeană Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa dorota.lutostanska@msz.gov.pl 22 455 53 89
 +8682 Biroul comisarului pentru protecția datelor cu caracter personal - Cipru Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,​ Κύπρος Cipru null Nicosia commissioner@dataprotection.gov.cy 22818456
 +8671 Biroul pentru comunicații (AK) Amt für Kommunikation (AK) Liechtenstein null Vaduz info.ak@llv.li 236 64 88
 +8487 Camera economică din Croația ​ -  Punctul unic de contact (Centrul de informare pentru întreprinderi) Hrvatska gospodarska komora - Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Centar za poslovne informacije) Croatia null Zagreb poslovne-informacije@hgk.hr 14606708
 +6829 Centrul pentru protecţia drepturilor consumatorilor Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Letonia null Rīga ptac@ptac.gov.lv 67388624
 +1 Comisia Europeană European Commission European Commission null Bruxelles IMI-Helpdesk@ec.europa.eu +32 229 55470
 +8683 Comisia Europeană - DG MARKT, Unitatea E3 (Servicii on-line) Commission Européenne DG Markt Unité E3,European Commission DG Markt Unit E3,​Europäische Kommission DG Markt E3 European Commission null Bruxelles/​Brussel MARKT-E-COMMERCE@ec.europa.eu 32 229 53 297
 +8675 Comitetul pentru dezvoltarea societății informaționale - Ministerul transporturilor și comunicațiilor Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Lituania null Vilnius Viktoras.kamarevcevas@ivpk.lt 5 266 51 61
 +8773 Commissioner for Children’s Rights Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Cipru null Nicosia childcom@ccr.gov.cy 22873200
 +932 Consiliul Naţional pentru Comerţ (CNIMI - SOLVIT Centre) Kommerskollegium (NIMIC - SOLVIT Centre) Suedia null Stockholm imi@kommers.se 8 690 48 00
 +3644 Departamentul comunicaţiilor electronice - eliberare a licenţelor pentru certificarea radio, autorizare a utilizării spectrului de frecvenţe radio, certificare a semnăturii electronice pentru furnizorii de servicii (Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Cipru null Λευκωσία pargyrou@mcw.gov.cy 22814898
 +924 Departamentul pentru întreprinderi şi reforma de reglementare (CNIMI - SOLVIT Centre) Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) Regatul Unit null London solvit@bis.gsi.gov.uk 207 215 2833/8356
 +925 Department C1/2 of the Federal Ministry of Science, Research and Economy (NIMIC) Abteilung C1/2 des Bundesministerium für Wissenschaft,​ Forschung und Wirtschaft - BMWFW (NIMIC) Austria null Wien nimic@bmwfj.gv.at 1 711 00 5648
 +8664 Direcția generală pentru aplicarea legii și mediere ​ -  Serviciul pentru cooperare internațională (Serviciul public federal pentru economie, IMM-uri și energie) Algemene directie voor Controle en Bemiddeling - Internationale Samenwerking Dienst (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie),​Directions générale Contrôle et Médiation - Service de coopération internationale (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) Belgia null Brussel Eco.inspec.int@economie.fgov.be 2 277 54 67
 +8670 Direcția pentru cultură, mass-media și sport (DCMS) Department for Culture, Media and Sport (DCMS) Regatul Unit null London Jeff.alford@culture.gsi.gov.uk 207211 6008
 +1227 Federal Ministry of Science, Research and Economy - SOLVIT Centre Bundesministerium für Wissenschaft,​ Forschung und Wirtschaft (BMWFW) - SOLVIT Centre Austria null Wien solvit@bmwfw.gv.at 1/​71100-5648
 +8472 Inspectoratul de stat Državni inspektorat Croatia null Zagreb ksenija.vecekmladic@inspektorat.hr 13696455
 +7766 Inspectoratul pentru piaţă Tržni inšpektorat Republike Slovenije Slovenia null Ljubljana gp.tirs@gov.si 1 280 8700
 +8672 Mediatorul pentru protecția consumatorilor Forbrukerombudet Norvegia null Oslo post@forbrukerombudet.no 23400600
 +942 Ministerul ​ Dezvoltării Economice şi Tehnologiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) Slovenia null Ljubljana solvit@gov.si 1 400 36 00
 +1040 Ministerul Administraţiei Publice (CNIMI) Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (NIMIC) Luxemburg null Luxembourg romain.berger@ctie.etat.lu 247-83133
 +930 Ministerul Afacerilor Economice (CNIMI) Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (NIMIC),​Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie (NIMIC),​Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (NIMIC) Belgia null Brussel charlotte.dereppe@economie.fgov.be 2 277 98 18
 +948 Ministerul Afacerilor Economice şi Comunicaţiilor (CNIMI - SOLVIT Centre) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) Estonia null Tallinn solvit.eesti@mkm.ee 6256342
 +947 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Utanríkisraduneytid (NIMIC - SOLVIT Centre) Islanda null Reykjavík solvit@utn.stjr.is 545 9900
 +929 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) România null Bucureşti solvit@mae.ro 21 308 53 35
 +931 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (NIMIC - SOLVIT Centre) Ungaria null Budapest imi@mfa.gov.hu 1 458 3532
 +949 Ministerul Concurenţei,​ Întreprinderilor Mici şi Consumatorilor (CNIMI - SOLVIT Centre) Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre),​Dipartiment tal-Kummerċ (NIMIC - SOLVIT Centre) Malta null Valletta nimic@gov.mt 2124 6615
 +2282 Ministerul Dezvoltării,​ Direcţia Generală Comerţ Intern ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,​ ΓΕ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Grecia null ΑΘΗΝΑ a.economaki@gge.gr 210 3893303, 210 3893214
 +1811 Ministerul Economiei Ministère de l'​Economie et du Commerce extérieur - SOLVIT Centre Luxemburg null Luxembourg solvit@eco.etat.lu 247-84346
 +945 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (NIMIC - SOLVIT Centre) Letonia null Rīga solvit@em.gov.lv 67013067
 +944 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (NIMIC - SOLVIT Centre) Lituania null Vilnius solvit@ukmin.lt 70664933
 +952 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerstwo Gospodarki (NIMIC - SOLVIT Centre) Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa / Warsaw solvit@mg.gov.pl 22 693 56 20
 +934 Ministerul Economiei (CNIMI) Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky (NIMIC) Slovacia null Bratislava skultety@economy.gov.sk 2 4854 2434
 +940 Ministerul Economiei şi Finanţelor (CNIMI - SOLVIT Centre) Υπουργείο Οικονομικών,​ Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (NIMIC - SOLVIT Centre) Grecia null Αθήνα solvit.greece@mnec.gr 210 333 2753 - 210 333 2129
 +1924 Ministerul Economiei – Direcţia Piaţă Internă, Concurenţă şi Consumatori MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DELL'​IMPRESA E L'​INTERNAZIONALIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,​ IL CONSUMATORE,​ LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Italia null ROMA dgmercato.segreteria@mise.gov.it 0647055309
 +1687 Ministerul Educaţiei şi Sportului Ministrstvo za izobraževanje,​ znanost in šport Slovenia null Ljubljana gp.mizs@gov.si 1 400 5200
 +1825 Ministerul Federal al Justiţiei Bundesministerium für Justiz Austria null Wien team.z@bmj.gv.at (0)1 52152 2142
 +1143 Ministerul Finanţelor şi Administrației Publice (CNIMI) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (NIMIC) Spania * Acoperire/ competenţă naţională Madrid esther.perez@seap.minhap.es 91 273 4625
 +951 Ministerul Industriei şi Comerţului ​ (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerstvo průmyslu a obchodu (NIMIC - SOLVIT Centre) Republica Cehă null Praha solvit@mpo.cz 224852783
 +937 Ministerul Muncii și Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Työ- ja elinkeinoministeriö (NIMIC - SOLVIT Centre) Finlanda null Valtioneuvosto solvit@tem.fi 10 606 4928
 +950 Ministerul Transporturilor,​ Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor (CNIMI) Министерство на транспорта,​ информационните технологии и съобщенията (NIMIC) Bulgaria null София giivanova@mtitc.government.bg 2 949 2427
 +8529 Ministerul administrației publice Ministarstvo uprave Croatia null Zagreb katarina.serdar@uprava.hr 12357536
 +8668 Ministerul administrației și digitizării - Direcția pentru societate informațională (Coordonatorul IMI pentru comerțul electronic) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Departament Społeczeństwa Informacyjnego Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa Sekretariat.DSI@mac.gov.pl 22 245 55 44
 +8481 Ministerul afacerilor interne Ministarstvo unutarnjih poslova Croatia null Zagreb mkovacevic@mup.hr 14887249
 +946 Ministerul comerțului,​ industriei și pescuitului (CNIMI - Centru SOLVIT) Nærings- og fiskeridepartementet (NIMIC - SOLVIT Centre) Norvegia null Oslo solvit-norway@nfd.dep.no 47266698 or 90503638
 +8669 Ministerul dezvoltării naționale - Coordonatorul delegat pentru comerț electronic Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - e-Kereskedelemért felelős DIMIC Ungaria null Budapest imi.e-commerce@nfm.gov.hu 1 795 1700
 +8466 Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) Ministarstvo gospodarstva (NIMIC - SOLVIT Centre) Croatia null Zagreb solvit@mingo.hr (0)1 6109 370
 +8423 Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) Ţările de Jos null Den Haag solvit@minez.nl 70 379 7708
 +927 Ministerul energiei, comerțului,​ industriei și turismului (CNIMI - Centru SOLVIT) Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) Cipru null Λευκωσία solvit@mcit.gov.cy 22 867201
 +8422 Ministerul federal al economiei și tehnologiei Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Germania * Acoperire/ competenţă naţională Berlin solvit@bmwi.bund.de 3018 615 6404
 +8537 Ministerul justiției și ordinii publice - administrația Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης/​Διοίκηση Cipru null Nicosia registry@mjpo.gov.cy 22805946
 +2594 Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) România null Bucuresti corina.cozman@mcsi.ro 21 400 11 90
 +1831 Organismul de reglementare în domeniul aviaţiei An Coimisiún um Rialáil Eitilíochta,​Commission for Aviation Regulation Irlanda null Dublin alanrichardson@aviationreg.ie 1 661 1700
 +935 Președinția Consiliului de miniștri - Direcția pentru politici europene - Biroul „CEMIAG” (cetățenia europeană, piața internă) (CNIMI - Centru SOLVIT – punct de contact pentru Directiva servicii și Directiva privind calificările profesionale) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio CEMIAG (Cittadinanza Europea, Mercato Interno) (NIMIC - SOLVIT Centre - Punti di Contatto Nazionali ​ Direttiva Servizi 2006/123/CE e Direttiva Qualifiche 2005/​36/​CE) Italia null Roma solvit@palazzochigi.it 06 67795331
 +8737 Punctul de contact pentru Directiva 2000/31 (Direcția generală pentru competitivitatea industriei și serviciilor ​ -  STIC) Direction Générale de la Compétitivité,​ de l'​Industrie et des Services - STIC Franţa null IVRY-sur-SEINE Chantal.RUBIN@finances.gouv.fr (0) 1 79 84 30 40
 +928 Secretariatul general pentru afaceri europene (CNIMI - SOLVIT Centre) Secrétariat général des affaires européennes (NIMIC - SOLVIT Centre) Franţa null Paris solvit@sgae.gouv.fr 1 44 87 12 97
 +933 Serviciul Federal Administrativ – Serviciul federal pentru tehnologia informaţiei (CNIMI) Bundesverwaltungsamt - Bundesstelle für Informationstechnik (NIMIC) Germania * Acoperire/ competenţă naţională Köln nimic@bva.bund.de 228 99 358 3621
 +8678 Serviciul pentru comerț - Coordonatorul IMI în domeniul comerțului electronic (Ministerul energiei, comerțului,​ industriei și turismului) Υπηρεσία Εμπορίου (Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού) Cipru null Nicosia csophocleous@mcit.gov.cy 22867323
 +8679 Serviciul pentru concurență și protecția consumatorilor (Ministerul energiei, comerțului,​ industriei și turismului) Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού) Cipru null Nicosia akaramanis@mcit.gov.cy 22867100
 +8677 Subdirecția generală a serviciilor societății informaționale (Secretariatul de stat pentru telecomunicații și societatea informațională - Ministerul industriei, energiei și turismului) Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información - Ministerio de Industria, Energía y Turismo) Spania * Acoperire/ competenţă naţională Madrid sgssi@minetur.es 91-3461597,​ +34-91-3462748
 +1028 Unitatea de coordonare a SEE (CNIMI - Centru SOLVIT) Stabsstelle EWR der Regierung (NIMIC - SOLVIT Centre) Liechtenstein null Vaduz solvit@sewr.llv.li 2366039
 +926 Întreprinderi,​ comerţ şi ocuparea forţei de muncă (CNIMI - SOLVIT Centre) An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre),​Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) Irlanda null Dublin solvit@djei.ie 1 631 2532
  • comert_electronic.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:25
  • (editare externă)