hg_581_2013_master

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

hg_581_2013_master [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== HG 581/2013 master =====
  
 +Domeniul Programul de studii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor - Executive MBA
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor - Master of Business Administration
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor comerciale
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor din turism
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor europene
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii (master profesional bilingv - diplomă dublă)
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism şi servicii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor internaţionale
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor mici şi mijlocii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor regionale
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor şi antreprenoriat
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor/​Executive master in business administration
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea dezvoltării regionale durabile
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea proiectelor europene
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea serviciilor turistice
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi servicii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea şi eficienţa în afaceri
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea şi negocierea afacerilor
 +| Administrarea afacerilor | Administrarea şi negocierea în afaceri
 +| Administrarea afacerilor | Afaceri şi economie internaţională (intredisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale comunicării)
 +| Administrarea afacerilor | Antreprenoriat
 +| Administrarea afacerilor | Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
 +| Administrarea afacerilor | Antreprenoriat şi administrarea afacerilor în domeniul energiei
 +| Administrarea afacerilor | Asigurarea calităţii în afaceri
 +| Administrarea afacerilor | Business
 +| Administrarea afacerilor | Cercetare în afaceri
 +| Administrarea afacerilor | comportamentală/​Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +| Administrarea afacerilor | Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei
 +| Administrarea afacerilor | Consultanţă în afaceri
 +| Administrarea afacerilor | Consultanţă în afaceri/​Business consulting
 +| Administrarea afacerilor | Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii
 +| Administrarea afacerilor | Economie
 +| Administrarea afacerilor | Economie şi administrarea afacerilor
 +| Administrarea afacerilor | Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
 +| Administrarea afacerilor | Geopolitică şi afaceri
 +| Administrarea afacerilor | Management hotelier
 +| Administrarea afacerilor | Management în comerţ
 +| Administrarea afacerilor | Management în turism
 +| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor
 +| Administrarea afacerilor | Management şi marketing în turism
 +| Administrarea afacerilor | Management turistic şi hotelier
 +| Administrarea afacerilor | Managementul afacerilor
 +| Administrarea afacerilor | Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu
 +| Administrarea afacerilor | Managementul afacerilor în comerţ
 +| Administrarea afacerilor | Managementul afacerilor în comerţ şi turism
 +| Administrarea afacerilor | Managementul afacerilor în turism
 +| Administrarea afacerilor | Managementul bioeconomiei în contextul creşterii durabile
 +| Administrarea afacerilor | Managementul calităţii
 +| Administrarea afacerilor | Managementul calităţii,​ expertize şi protecţia consumatorului
 +| Administrarea afacerilor | Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
 +| Administrarea afacerilor | Managementul proiectelor
 +| Administrarea afacerilor | Master of business administration Programul MBA Româno-Canadian
 +| Administrarea afacerilor | MBA Româno-German "​Management antreprenorial"​
 +| Administrarea afacerilor | Shipping, International Trade and Finance (intredisciplinar cu domeniul: Finanţe)
 +| Administrarea afacerilor | Strategii în afaceri internaţionale
 +| Administrarea afacerilor | Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
 +| Administrarea afacerilor | Tehnici financiare şi contabile pentru gestiunea afacerilor (interdisciplinar cu domeniile: Finanţe, Contabilitate)
 +| Administrarea afacerilor | Turism cultural şi agroturism
 +| Administrarea afacerilor | Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii
 +| Agronomie | Agricultură durabilă
 +| Agronomie | Agricultură ecologică
 +| Agronomie | Agricultură organică
 +| Agronomie | Agricultura,​ schimbări climatice şi siguranţă alimentară
 +| Agronomie | Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă
 +| Agronomie | Consultanţă agricolă
 +| Agronomie | Consultanţă şi management în agricultură
 +| Agronomie | Controlul şi monitorizarea produselor agricole
 +| Agronomie | Dezvoltare rurală
 +| Agronomie | Expertiza şi evaluarea fondului funciar
 +| Agronomie | Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură
 +| Agronomie | Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare
 +| Agronomie | Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale
 +| Agronomie | Managementul protecţiei mediului agricol
 +| Agronomie | Managementul resurselor naturale şi agroturistice
 +| Agronomie | Managementul şi expertiza fondului funciar
 +| Agronomie | Producerea de sămânţă şi material de plantat
 +| Agronomie | Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară
 +| Agronomie | Protecţia mediului în agricultură
 +| Agronomie | Protecţia plantelor
 +| Agronomie | Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
 +| Agronomie | Sisteme de producere a furajelor
 +| Agronomie | Tehnologii agricole moderne
 +| Agronomie | Tehnologii alternative în agricultură
 +| Agronomie | Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice
 +| Agronomie | Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp
 +| Agronomie | Utilizarea durabilă a terenurilor agricole
 +| Arhitectură | Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior
 +| Arhitectură | Urbanism şi amenajarea teritoriului
 +| Arhitectură navală | Arhitectură navală
 +| Arhitectură navală | Tehnologii avansate în construcţii navale
 +| Arte vizuale | Artă murală
 +| Arte vizuale | Arte decorative (se adaugă după caz: artă murală, moda-design vestimentar)
 +| Arte vizuale | Arte grafice
 +| Arte vizuale | Arte plastice (se adaugă după caz: pictură, sculptură, grafică, foto-video)
 +| Arte vizuale | Arte plastice şi decorative
 +| Arte vizuale | Arte plastice, decorative şi design - Comunicare vizuală
 +| Arte vizuale | Arte textile - interferenţe stilistice
 +| Arte vizuale | Arte textile ambientale
 +| Arte vizuale | Ceramică - sticlă
 +| Arte vizuale | Ceramică - sticlă - metal
 +| Arte vizuale | Conservare Restaurare - Icoana, pictură şi restaurare
 +| Arte vizuale | Conservare şi restaurare
 +| Arte vizuale | Conservarea şi restaurarea operei de artă
 +| Arte vizuale | Design
 +| Arte vizuale | Design ceramic
 +| Arte vizuale | Design de interior şi de spaţiul public
 +| Arte vizuale | Design de obiect şi comunicaţii vizuale
 +| Arte vizuale | Design de produs
 +| Arte vizuale | Design grafic - Comunicare vizuală
 +| Arte vizuale | Design textil
 +| Arte vizuale | Design vestimentar
 +| Arte vizuale | Design vestimentar - Design textil
 +| Arte vizuale | Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii
 +| Arte vizuale | Educaţie prin arte vizuale
 +| Arte vizuale | Foto video
 +| Arte vizuale | Fotografie şi imagine dinamică
 +| Arte vizuale | Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii
 +| Arte vizuale | Grafică
 +| Arte vizuale | Grafică - Materie şi concept
 +| Arte vizuale | Grafică publicitară şi de carte
 +| Arte vizuale | Istoria şi metodologie în cercetarea imaginii
 +| Arte vizuale | Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic
 +| Arte vizuale | Pedagogia artei: creativitate,​ informaţie şi imaginar
 +| Arte vizuale | Pictură
 +| Arte vizuale | Pictură - Surse şi resurse ale imaginii
 +| Arte vizuale | Pictură şi multimedia
 +| Arte vizuale | Restaurare lemn policrom
 +| Arte vizuale | Sculptură
 +| Arte vizuale | Sculptură - Materie şi concept
 +| Arte vizuale | Sculptură şi ambient
 +| Arte vizuale | Spaţiul scenografic
 +| Arte vizuale | Strategii de creaţie în pictură
 +| Arte vizuale | Strategii de modă şi costum
 +| Arte vizuale | Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură
 +| Asistenţă socială | Mediere şi consiliere psihosocială în probaţiune şi securitate privată (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +| Biologie | Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical
 +| Biologie | Antropologie evoluţionistă
 +| Biologie | Applied biology
 +| Biologie | Bioantropologie
 +| Biologie | Biochimie aplicată
 +| Biologie | Biochimie aplicată şi biologie moleculară
 +| Biologie | Biochimie şi biologie moleculară
 +| Biologie | Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor
 +| Biologie | Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor
 +| Biologie | Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor
 +| Biologie | Biologia agroecosistemelor
 +| Biologie | Biologia celulelor procariote şi eucariote
 +| Biologie | Biologia dezvoltării
 +| Biologie | Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie
 +| Biologie | Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică)
 +| Biologie | Biologia dezvoltării şi influenţa factorilor exogeni asupra organismelor
 +| Biologie | Biologie aplicată
 +| Biologie | Biologie aplicată în agricultură
 +| Biologie | Biologie didactică
 +| Biologie | Biologie medicală
 +| Biologie | Biologie sistemică
 +| Biologie | Bioprocedee în domeniul agroalimentar
 +| Biologie | Biotehnologie microbiană şi genetică
 +| Biologie | Biotehnologie moleculară
 +| Biologie | Biotehnologii
 +| Biologie | Biotehnologii microbiene şi celulare
 +| Biologie | Biotransformări celulare
 +| Biologie | Conservarea biodiversităţii
 +| Biologie | Conservarea şi protecţia naturii
 +| Biologie | Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale
 +| Biologie | Ecologie culturală
 +| Biologie | Ecologie sistemică şi conservare
 +| Biologie | Ecologie terestră şi acvatică
 +| Biologie | Fiziologie celulară şi biofizica membranelor
 +| Biologie | Genetică aplicată şi biotehnologie
 +| Biologie | Genetică moleculară
 +| Biologie | Microbiologie aplicată şi imunologie
 +| Biologie | Neurobiologie
 +| Biologie | Ştiinţele nutriţiei
 +| Biologie | Taxonomie şi biodiversitate
 +| Biologie | Utilizarea şi protecţia resurselor biologice
 +| Biologie | Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene
 +| Biologie | Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului
 +| Biotehnologii | Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate
 +| Biotehnologii | Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură
 +| Biotehnologii | Biocombustibili,​ biorafinării şi tehnologii conexe
 +| Biotehnologii | Biologie moleculară şi biotehnologii
 +| Biotehnologii | Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale
 +| Biotehnologii | Biotehnologie şi siguranţă alimentară
 +| Biotehnologii | Biotehnologii
 +| Biotehnologii | Biotehnologii aplicate
 +| Biotehnologii | Biotehnologii în protecţia mediului
 +| Biotehnologii | Manipularea genetică la plante
 +| Biotehnologii | Reproducere asistată la animale
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Administrarea bazelor de date
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Advanced computing systems
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Arhitecturi avansate de calculatoare
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare încorporate
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Complemente de ştiinţa calculatoarelor
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | e-Guvernare
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Embedded systems
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Grafică, multimedia şi realitate virtuală
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Imagistică,​ bioinformatică şi sisteme complexe
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Informatică biomedicală/​Biomedical Informatics
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ingineria calculatoarelor
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor/​Computer and communication engineering
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ingineria calculatoarelor/​Computer Engineering
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ingineria sistemelor de programe/​Software Engineering
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ingineria sistemelor internet
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Inginerie softwa re/Softwa re Engineering
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Inginerie software
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Inteligenţă artificială
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Inteligenţă şi viziune artificială
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Management în tehnologia informaţiei
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Securitatea reţelelor informatice complexe
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Securitatea sistemelor de calcul
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Securitatea tehnologiei informaţiei
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Servicii software avansate
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Sisteme de calcul paralele şi distribuite
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Sisteme distribuite şi tehnologii WEB
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Sisteme distribuite şi tehnologii WEB/​Distributed systems and WEB technologies
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Sisteme informatice pentru comerţ electronic/​Information systems for e-business
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Sisteme inteligente
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Sisteme inteligente şi vederea artificială
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologia informaţiei în economie
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologia informaţiei şi multimedia
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologia informaţiei/​Information Technology
 +| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologii informatice avansate
 +| Chimie | Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)
 +| Chimie | Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică)
 +| Chimie | Biomolecule
 +| Chimie | Chimia compuşilor biologic activi
 +| Chimie | Chimia compuşilor farmaceutici şi materiale biocompatibile
 +| Chimie | Chimia fizică a sistemelor disperse
 +| Chimie | Chimia în ştiinţele integrate
 +| Chimie | Chimia materialelor avansate
 +| Chimie | Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice
 +| Chimie | Chimia mediului şi siguranţă alimentară
 +| Chimie | Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice
 +| Chimie | Chimia şi biochimia heterociclurilor
 +| Chimie | Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a mediului
 +| Chimie | Chimie aplicată
 +| Chimie | Chimie avansată
 +| Chimie | Chimie clinică
 +| Chimie | Chimie coordinativă aplicată
 +| Chimie | Chimie criminalistică
 +| Chimie | Chimie didactică
 +| Chimie | Chimie structurală şi aplicativă
 +| Chimie | Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare
 +| Chimie | Didactica chimiei
 +| Chimie | Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului
 +| Chimie | Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi produselor
 +| Chimie | Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului
 +| Chimie | Modelare moleculară în chimie şi biochimie
 +| Chimie | Studii avansate în chimie
 +| Chimie | Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului
 +| Chimie | Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară,​ cosmetică şi farmaceutică
 +| Chimie | Tehnici moderne de sinteză în chimie
 +| Cibernetică şi statistică | Analiza afacerilor şi controlul performanţei întreprinderii
 +| Cibernetică şi statistică | Cibernetică şi economie cantitativă
 +| Cibernetică şi statistică | Econometrie şi statistică aplicată
 +| Cibernetică şi statistică | Managementul afacerilor electronice
 +| Cibernetică şi statistică | Metode cantitative în economie
 +| Cibernetică şi statistică | Sisteme de asistare a deciziilor economice
 +| Cibernetică şi statistică | Statistică
 +| Cibernetică şi statistică | Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate
 +| Cibernetică şi statistică | Statistică şi econometrie
 +| Cinematografie şi media | Arta imaginii de film
 +| Cinematografie şi media | Arta montajului de film
 +| Cinematografie şi media | Arta montajului şi a sunetului de film
 +| Cinematografie şi media | Arta regiei de film
 +| Cinematografie şi media | Arta sunetului de film
 +| Cinematografie şi media | Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film şi TV
 +| Cinematografie şi media | Film de animaţie
 +| Cinematografie şi media | Filmologie
 +| Cinematografie şi media | Producţie de film
 +| Cinematografie şi media | Scenaristică
 +| Contabilitate | Administrarea financiar contabilă a întreprinderii
 +| Contabilitate | Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
 +| Contabilitate | Analiză economică, evaluare de active şi afaceri
 +| Contabilitate | Analiză financiară şi evaluare
 +| Contabilitate | Audit financiar contabil
 +| Contabilitate | Audit financiar şi consiliere
 +| Contabilitate | Audit financiar, control şi audit intern
 +| Contabilitate | Audit financiar-contabil
 +| Contabilitate | Audit financiar-contabil şi consiliere
 +| Contabilitate | Audit intern
 +| Contabilitate | Audit şi control public şi privat
 +| Contabilitate | Audit şi expertiză contabilă
 +| Contabilitate | Audit şi guvernanţă corporativă
 +| Contabilitate | Audit şi management financiar-contabil
 +| Contabilitate | Auditul entităţilor publice şi private
 +| Contabilitate | Auditul intern în sistemul public şi privat
 +| Contabilitate | Auditul şi controlul agenţilor economici
 +| Contabilitate | Auditul şi evaluarea întreprinderii
 +| Contabilitate | Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene
 +| Contabilitate | Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/​an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/​an după finalizarea proiectului)
 +| Contabilitate | Cercetare în contabilitate şi informatică de gestiune
 +| Contabilitate | Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional
 +| Contabilitate | Consultanţă financiar-contabilă
 +| Contabilitate | Contabilitate
 +| Contabilitate | Contabilitate expertiză şi audit
 +| Contabilitate | Contabilitate internaţională
 +| Contabilitate | Contabilitate managerială şi audit contabil
 +| Contabilitate | Contabilitate şi audit
 +| Contabilitate | Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare
 +| Contabilitate | Contabilitate şi audit în instituţiile publice
 +| Contabilitate | Contabilitate şi managementul afacerilor
 +| Contabilitate | Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale
 +| Contabilitate | Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ audit financiar şi expertiză contabilă
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ audit şi consultanţă
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ audit şi consultanţă contabilă
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ audit şi control de gestiune
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ audit şi informatică de gestiune
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ control şi expertiză
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ control şi guvernanţă
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ Diagnostic, Evaluare
 +| Contabilitate | Contabilitate,​ expertiză şi audit
 +| Contabilitate | Contabilitatea afacerilor
 +| Contabilitate | Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice
 +| Contabilitate | Contabilitatea şi auditul afacerilor
 +| Contabilitate | Contabilitatea şi auditul entităţilor economice
 +| Contabilitate | Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice
 +| Contabilitate | Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului
 +| Contabilitate | Contabilitatea şi gestiunea fiscală a firmei
 +| Contabilitate | Contabilitatea,​ auditul şi gestiunea afacerilor
 +| Contabilitate | Control, audit şi expertiză financiar contabilă
 +| Contabilitate | Diagnostic financiar şi auditul firmei
 +| Contabilitate | Diagnostic şi evaluare
 +| Contabilitate | Diagnostic şi evaluare economico-financiară
 +| Contabilitate | Economia proprietăţilor imobiliare
 +| Contabilitate | Expertiză contabilă şi audit
 +| Contabilitate | Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor
 +| Contabilitate | Expertiză contabilă şi evaluarea firmei
 +| Contabilitate | Gestiune financiară şi contabilă (interdisciplinar:​ Finanţe)
 +| Contabilitate | Gestiunea întreprinderii
 +| Contabilitate | Management contabil şi informatică de gestiune
 +| Contabilitate | Management contabil, audit şi control
 +| Contabilitate | Management contabil, audit şi expertiză contabilă
 +| Contabilitate | Management contabil, expertiză şi audit
 +| Contabilitate | Management financiar contabil
 +| Contabilitate | Management financiar-contabil şi auditul afacerilor
 +| Contabilitate | Managementul informaţiei contabile
 +| Contabilitate | Managementul sistemului informaţional financiar-contabil
 +| Contabilitate | Politici contabile, audit şi control de gestiune
 +| Contabilitate | Sisteme informatice de gestiune
 +| Contabilitate | Sisteme informaţionale contabile
 +| Contabilitate | Sisteme informaţionale în contabilitate şi audit
 +| Contabilitate | Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
 +| Contabilitate | Standarde, reglementări şi politici contabile
 +| Contabilitate | Tehnici contabile şi financiare de gestiunea afacerilor
 +| Contabilitate | Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor
 +| Drept | Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat
 +| Drept | Administraţie publică şi drepturile omului
 +| Drept | Arbitrajul internaţional
 +| Drept | Asistenţa juridică a întreprinderii
 +| Drept | Carieră judiciară
 +| Drept | Cercetări criminalistice aplicate
 +| Drept | Combaterea criminalităţii organizate
 +| Drept | Combaterea traficului ilicit de droguri
 +| Drept | Comunicare socială proactivă a poliţiei
 +| Drept | Conducere şi organizare judiciară
 +| Drept | Criminalistică
 +| Drept | Criminalistică şi psihologia judiciară în investigaţia penală
 +| Drept | Devianţă şi delincvenţă
 +| Drept | Dialogul social şi comunicarea în relaţiile de muncă
 +| Drept | Drept administrativ
 +| Drept | Drept civil aprofundat
 +| Drept | Drept civil şi drept procesual civil aprofundat
 +| Drept | Drept civil şi procedură civilă
 +| Drept | Drept comunitar
 +| Drept | Drept comunitar şi politici de integrare europeană
 +| Drept | Drept european
 +| Drept | Drept european şi internaţional
 +| Drept | Drept financiar, bancar şi al asigurărilor
 +| Drept | Drept fiscal
 +| Drept | Drept intern şi internaţional al mediului
 +| Drept | Drept internaţional public
 +| Drept | Drept internaţional şi comunitar
 +| Drept | Drept internaţional şi drept comunitar
 +| Drept | Drept internaţional şi european
 +| Drept | Drept judiciar privat
 +| Drept | Drept maritim
 +| Drept | Drept penal şi procedură penală
 +| Drept | Drept penal şi ştiinţe penale
 +| Drept | Drept privat
 +| Drept | Drept privat al Uniunii Europene
 +| Drept | Drept privat aprofundat
 +| Drept | Drept privat comparat/​Droit prive compare
 +| Drept | Drept public
 +| Drept | Drept şi administraţie publică europeană
 +| Drept | Drept social român şi european
 +| Drept | Dreptul administraţiei publice
 +| Drept | Dreptul administraţiei publice locale
 +| Drept | Dreptul afacerilor
 +| Drept | Dreptul european al afacerilor
 +| Drept | Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor
 +| Drept | Dreptul informaţiilor şi al securităţii private
 +| Drept | Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale
 +| Drept | Dreptul penal al afacerilor
 +| Drept | Dreptul Uniunii Europene
 +| Drept | Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept material şi procesual european
 +| Drept | Drepturile omului
 +| Drept | Instituţii de drept administrativ
 +| Drept | Instituţii de drept civil şi procesual civil
 +| Drept | Instituţii de drept european
 +| Drept | Instituţii de drept penal şi procesual penal
 +| Drept | Instituţii de drept privat
 +| Drept | Instituţii de drept privat român
 +| Drept | Instituţii judiciare şi profesii liberale
 +| Drept | Instituţii juridice europene şi internaţionale
 +| Drept | Integrare europeană (interdisciplinar cu domeniul: Economie şi afaceri internaţionale)
 +| Drept | Investigarea actelor de terorism şi securitate publică
 +| Drept | Investigarea criminalistică a infracţiunilor
 +| Drept | Jurislingvistică - Terminologie şi traducere juridică (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)
 +| Drept | Legislaţia privind siguranţa transporturilor
 +| Drept | Legislaţie europeană şi carieră judiciară
 +| Drept | Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională
 +| Drept | Managementul activităţilor informative
 +| Drept | Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale
 +| Drept | Managementul investigării fraudelor
 +| Drept | Managementul investigaţiei penale
 +| Drept | Managementul operaţional la frontiera externă Schengen
 +| Drept | Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi
 +| Drept | Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică
 +| Drept | Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor
 +| Drept | Medierea conflictelor
 +| Drept | Medierea conflictelor în drept
 +| Drept | Ocrotirea familiei şi asistenţă socială
 +| Drept | Poliţie judiciară
 +| Drept | Proceduri judiciare şi profesii liberale
 +| Drept | Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european
 +| Drept | Statul de drept şi societate civilă/​Etat de droit et societe-civile
 +| Drept | Ştiinţe penale
 +| Drept | Ştiinţe penale aprofundate
 +| Drept | Ştiinţe penale şi criminalistică
 +| Drept | Tehnică criminalistică
 +| Economie | Agrobusiness
 +| Economie | Analize şi strategii economice
 +| Economie | Comunicare în afaceri
 +| Economie | Dezvoltare regională durabilă
 +| Economie | Dezvoltare regională şi rurală
 +| Economie | Economia mediului
 +| Economie | Economia resurselor naturale
 +| Economie | Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare
 +| Economie | Economia şi conducerea organizaţiilor educaţionale
 +| Economie | Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)
 +| Economie | Economie ecologică
 +| Economie | Economie europeană
 +| Economie | Economie europeană şi politici aplicate
 +| Economie | Economie şi administrarea afacerilor
 +| Economie | Gestiunea şi evaluarea proiectelor
 +| Economie | Managementul mediului şi al resurselor naturale
 +| Economie | Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională
 +| Economie | Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)
 +| Economie | Politici economice europene
 +| Economie | Strategia europeană a dezvoltării durabile
 +| Economie | Studii europene şi economia integrării
 +| Economie | Studii europene şi relaţii internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Administrarea afacerilor internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Administrarea,​ finanţarea şi controlul afacerilor
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Comunicare de afaceri în limba engleză
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Dezvoltare regională şi proiecte europene
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Diplomaţie în economia internaţională
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Economie internaţională şi afaceri europene
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Economie şi administrarea afacerilor internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Economie şi afaceri europene
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Economie şi afaceri internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Gestiunea şi auditul afacerilor
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Integrare economică europeană
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Integrare şi afaceri europene
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Logistică internaţională
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Management internaţional
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Management şi integrare europeană
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul afacerilor europene
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul afacerilor internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul proiectelor internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul riscului financiar internaţional
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul riscului în afaceri internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii comerciale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii financiare
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Managementul riscurilor în afaceri internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Politici de dezvoltare internaţională
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Politici europene de dezvoltare regională
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Relaţii economice europene
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Relaţii economice internaţionale
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Strategia afacerilor în mediul european
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative,​ Ştiinţe politice, Drept)
 +| Economie şi afaceri internaţionale | Traductologie şi interpretariat în domeniul economic
 +| Farmacie | Biotehnologie medicală
 +| Farmacie | Calitatea medicamentului,​ alimentului şi mediului
 +| Farmacie | Cosmetologie
 +| Farmacie | Cosmetologie şi dermofarmacie
 +| Farmacie | Farmacologie şi toxicologie
 +| Farmacie | Farmacovigilenţa:​ Monitorizarea siguranţei medicamentelor
 +| Farmacie | Forme farmaceutice moderne
 +| Farmacie | Formularea şi evaluarea produsului dermatocosmetic
 +| Farmacie | Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice
 +| Farmacie | Nutriţia şi calitatea vieţii
 +| Farmacie | Ştiinţe farmaceutice aplicate
 +| Farmacie | Toxicologia medicamentului şi a mediului
 +| Filologie | Comunicare interculturală în domeniul economic
 +| Filologie | Comunicare interculturală şi traducere profesională
 +| Filologie | Comunicare multilingvă şi multiculturală
 +| Filologie | Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
 +| Filologie | Concepte şi strategii de comunicare interculturală
 +| Filologie | Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
 +| Filologie | Creative writing
 +| Filologie | Cultură germană în context european
 +| Filologie | Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
 +| Filologie | Cultură şi civilizaţie ebraică
 +| Filologie | Cultură şi civilizaţie europeană
 +| Filologie | Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
 +| Filologie | Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
 +| Filologie | Cultură şi literatură română
 +| Filologie | Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
 +| Filologie | Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
 +| Filologie | Didactica limbilor moderne
 +| Filologie | Didactici ale disciplinelor filologice
 +| Filologie | Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
 +| Filologie | Dinamica limbii române contemporane
 +| Filologie | Direcţii actuale în lingvistică
 +| Filologie | Discurs şi comunicare
 +| Filologie | Discurs specializat. Terminologii. Traduceri
 +| Filologie | Editarea şi promovarea produselor culturale
 +| Filologie | Etnologie, antropologie culturală şi folclor
 +| Filologie | Formarea interpreţilor de conferinţă
 +| Filologie | Germana în context european - Studii interdisciplinare şi multiculturale
 +| Filologie | Germanistica în context european
 +| Filologie | Hermeneutică şi ideologie literară
 +| Filologie | Inovare culturală
 +| Filologie | Interacţiuni lingvistice,​ culturale şi literare româno-franceze - master complementar
 +| Filologie | Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
 +| Filologie | Istoria imaginilor - istoria ideilor
 +| Filologie | Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
 +| Filologie | Limba engleză în afaceri
 +| Filologie | Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană
 +| Filologie | Limba engleză. Practici de comunicare
 +| Filologie | Limba franceză în traduceri specializate
 +| Filologie | Limba franceză pentru obiective didactice
 +| Filologie | Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european
 +| Filologie | Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
 +| Filologie | Limba franceză. Practici de comunicare
 +| Filologie | Limba română - Identitate şi deschidere culturală
 +| Filologie | Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
 +| Filologie | Limba română în context romanic
 +| Filologie | Limbă şi comunicare
 +| Filologie | Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor
 +| Filologie | Limbă şi literatură - Multilingvism şi multiculturalitate
 +| Filologie | Limba şi literatura engleză
 +| Filologie | Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane
 +| Filologie | Limba şi literatura germană
 +| Filologie | Limba şi literatura română
 +| Filologie | Limba şi literatura română - Identitate în multiculturalism
 +| Filologie | Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
 +| Filologie | Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
 +| Filologie | Limbă, cultură şi identitate în Europa
 +| Filologie | Limbă, literatură şi civilizaţie românească
 +| Filologie | Limbă, literatură şi cultură engleză în context european
 +| Filologie | Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon
 +| Filologie | Limbi moderne aplicate în afaceri
 +| Filologie | Limbi moderne şi comunicare interculturală
 +| Filologie | Limbi moderne şi comunicare internaţională
 +| Filologie | Limbi, literaturi şi civilizaţii străine
 +| Filologie | Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze
 +| Filologie | Lingvistică generală şi românească
 +| Filologie | Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
 +| Filologie | Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
 +| Filologie | Literatura engleză pentru copii şi tineret
 +| Filologie | Literatura germană în Europa Centrală şi de Sud-Est
 +| Filologie | Literatura română - Relevanţe europene
 +| Filologie | Literatură română în context european
 +| Filologie | Literatura română modernă şi contemporană
 +| Filologie | Literatura română şi hermeneutică literară
 +| Filologie | Literatura română şi modernismul european
 +| Filologie | Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon
 +| Filologie | Literatură şi cultură - contexte româneşti,​ contexte europene
 +| Filologie | Literatură şi cultură românească în context european
 +| Filologie | Literatură universală şi comparată
 +| Filologie | Literatură,​ film şi reprezentări culturale
 +| Filologie | Masterat european de interpretare de conferinţă
 +| Filologie | Masterat european de traductologie - terminologie
 +| Filologie | Modernism şi postmodernism în literatură - master complementar
 +| Filologie | Modernitatea în literatură europeană
 +| Filologie | Paradigme ale comunicării organizaţionale
 +| Filologie | Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română - master complementar
 +| Filologie | Perspective în studiul lingvistic al literaturii
 +| Filologie | Restituiri şi revizuiri în literatura română
 +| Filologie | Scriere creatoare şi traducere literară
 +| Filologie | Semiotica limbajului în mass- media şi publicitate
 +| Filologie | Spaţiul islamic: societăţi,​ culturi, mentalităţi
 +| Filologie | Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice
 +| Filologie | Structura limbii române actuale
 +| Filologie | Studii americane
 +| Filologie | Studii anglo-americane
 +| Filologie | Studii anglo-americane. Perspective interculturale
 +| Filologie | Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
 +| Filologie | Studii culturale balcanice
 +| Filologie | Studii culturale britanice
 +| Filologie | Studii culturale româneşti în context european
 +| Filologie | Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane
 +| Filologie | Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon
 +| Filologie | Studii de limba şi literatura română
 +| Filologie | Studii de lingvistică şi literatură maghiară
 +| Filologie | Studii de romanistică
 +| Filologie | Studii est asiatice
 +| Filologie | Studii franceze şi francofone
 +| Filologie | Studii francofone
 +| Filologie | Studii germanistice şi interculturale europene
 +| Filologie | Studii interculturale în limba şi literatura germană
 +| Filologie | Studii irlandeze
 +| Filologie | Studii lingvistice în limba engleză
 +| Filologie | Studii lingvistice pentru comunicare interculturală
 +| Filologie | Studii literare româneşti
 +| Filologie | Studii romanice culturale şi lingvistice:​ latină, franceză, italiană şi spaniolă
 +| Filologie | Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române
 +| Filologie | Tendinţe actuale în studiul limbii române
 +| Filologie | Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
 +| Filologie | Teoria literaturii şi literatură comparată
 +| Filologie | Teoria şi practica editării
 +| Filologie | Teoria şi practica textului
 +| Filologie | Teoria şi practica traducerii
 +| Filologie | Teoria şi practica traducerii şi interpretării
 +| Filologie | Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
 +| Filologie | Traducere în domenii de specialitate
 +| Filologie | Traducere şi interpretare
 +| Filologie | Traducere şi interpretare specializată
 +| Filologie | Traducere şi interpretariat
 +| Filologie | Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română
 +| Filologie | Traducere şi terminologie
 +| Filologie | Traducere specializată şi studii terminologice
 +| Filologie | Traducerea textului literar contemporan
 +| Filologie | Traductologie - Limba engleză
 +| Filologie | Traductologie - Limba franceză
 +| Filologie | Traductologie latino romanică
 +| Filologie | Traductologie,​ terminologie,​ comunicare
 +| Filologie | Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne
 +| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane
 +| Filosofie | Drepturile omului
 +| Filosofie | Estetici aplicate în arta teatrală
 +| Filosofie | Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii
 +| Filosofie | Etică organizaţională şi audit etic
 +| Filosofie | Etica politicilor publice
 +| Filosofie | Etica profesională
 +| Filosofie | Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii
 +| Filosofie | Filosofia aplicată şi management cultural
 +| Filosofie | Filosofie - Filosofie politică contemporană
 +| Filosofie | Filosofie - Filosofie şi artă în spaţiul public
 +| Filosofie | Filosofie analitică
 +| Filosofie | Filosofie antică şi medievală
 +| Filosofie | Filosofie contemporană
 +| Filosofie | Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice)
 +| Filosofie | Filosofie şi ştiinţe socioumane
 +| Filosofie | Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor
 +| Filosofie | Filosofie, cultură, comunicare
 +| Filosofie | Globalizare şi diplomaţie culturală
 +| Filosofie | Investigaţii filosofice aplicate
 +| Filosofie | Istoria şi circulaţia ideilor filosofice
 +| Filosofie | Istoria şi filosofia ştiinţei
 +| Filosofie | Om, cultură, societate în gândirea contemporană
 +| Filosofie | Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind
 +| Filosofie | Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale
 +| Filosofie | Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale
 +| Filosofie | Studii globale. Cultură şi comunicare
 +| Filosofie | Teorie critică şi studii multiculturale
 +| Finanţe | Administrare fiscală
 +| Finanţe | Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor
 +| Finanţe | Asigurări şi reasigurări
 +| Finanţe | Bănci
 +| Finanţe | Bănci şi asigurări
 +| Finanţe | Bănci şi pieţe de capital
 +| Finanţe | Bănci şi pieţe de capital în context european
 +| Finanţe | Bănci şi pieţe financiare
 +| Finanţe | Bănci şi politici monetare
 +| Finanţe | Bănci, asigurări şi pieţe financiare
 +| Finanţe | Burse şi asigurări
 +| Finanţe | Cercetări avansate în finanţe
 +| Finanţe | Economie şi finanţe europene
 +| Finanţe | Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital
 +| Finanţe | Finanţare şi management în administraţia publică
 +| Finanţe | Finanţarea proiectelor de mediu
 +| Finanţe | Finanţarea protecţiei sociale
 +| Finanţe | Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism şi servicii
 +| Finanţe | Finanţe
 +| Finanţe | Finanţe - Asigurări
 +| Finanţe | Finanţe aplicate
 +| Finanţe | Finanţe corporative
 +| Finanţe | Finanţe corporative şi bănci
 +| Finanţe | Finanţe corporative-asigurări
 +| Finanţe | Finanţe publice şi politici fiscale, comunitare şi naţionale
 +| Finanţe | Finanţe şi administrarea afacerilor
 +| Finanţe | Finanţe şi administraţie publică europeană
 +| Finanţe | Finanţe şi asigurări
 +| Finanţe | Finanţe şi bănci - DOFIN
 +| Finanţe | Finanţe şi gestiunea afacerilor
 +| Finanţe | Finanţe şi guvernanţă publică europeană
 +| Finanţe | Finanţe şi managementul riscului
 +| Finanţe | Finanţe şi opţiuni publice
 +| Finanţe | Finanţe şi politici financiare
 +| Finanţe | Finanţe şi strategii financiare ale companiilor
 +| Finanţe | Finanţe, bănci şi asigurări
 +| Finanţe | Finanţe, bănci, asigurări
 +| Finanţe | Finanţe-bănci şi pieţe de capital
 +| Finanţe | Fiscalitate
 +| Finanţe | Fiscalitate şi consultanţă fiscală
 +| Finanţe | Fiscalitate şi politici financiare
 +| Finanţe | Gestiune financiară corporativă
 +| Finanţe | Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice
 +| Finanţe | Gestiune financiar-bancară
 +| Finanţe | Gestiune şi audit financiar
 +| Finanţe | Gestiunea financiară a afacerilor
 +| Finanţe | Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european
 +| Finanţe | International Corporate Finance
 +| Finanţe | Management economico-financiar european
 +| Finanţe | Management financiar
 +| Finanţe | Management financiar bancar
 +| Finanţe | Management financiar bancar şi bursier
 +| Finanţe | Management financiar public şi privat
 +| Finanţe | Management financiar şi bancar
 +| Finanţe | Management financiar şi investiţii
 +| Finanţe | Management financiar-bancar
 +| Finanţe | Management financiar-bancar şi de asigurări
 +| Finanţe | Managementul activităţilor financiar-bancare
 +| Finanţe | Managementul financiar al mediului
 +| Finanţe | Managementul finanţării proiectelor europene
 +| Finanţe | Managementul riscului şi asigurări
 +| Finanţe | Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private
 +| Finanţe | Managementul sistemelor bancare
 +| Finanţe | MBA în management financiar ASE-Unic
 +| Finanţe | Monedă şi bănci
 +| Finanţe | Pieţe de capital
 +| Finanţe | Pieţe financiare
 +| Finanţe | Pieţe financiare, bănci şi asigurări
 +| Finanţe | Politici financiare de întreprindere
 +| Finanţe | Politici şi practici fiscale
 +| Finanţe | Sisteme bancare europene
 +| Finanţe | Strategii financiare ale companiei şi consultanţă fiscală
 +| Finanţe | Tehnici actuariale
 +| Fizică | Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu
 +| Fizică | Astrofizică şi fizică computaţională
 +| Fizică | Astrofizică şi particule elementare
 +| Fizică | Biofizică şi fizică medicală
 +| Fizică | Biomateriale
 +| Fizică | Fizică aplicată
 +| Fizică | Fizică aplicată în medicină
 +| Fizică | Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii
 +| Fizică | Fizică computaţională
 +| Fizică | Fizica corpului solid
 +| Fizică | Fizica didactică
 +| Fizică | Fizică didactică
 +| Fizică | Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale
 +| Fizică | Fizica materialelor
 +| Fizică | Fizica materialelor avansate şi nanostructuri
 +| Fizică | Fizica materialelor şi aplicaţii
 +| Fizică | Fizică medicală
 +| Fizică | Fizica mediului şi a polimerilor ecologici
 +| Fizică | Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare
 +| Fizică | Fizică şi protecţia mediului
 +| Fizică | Fizică şi tehnologia materiei condensate
 +| Fizică | Fizică teoretică
 +| Fizică | Fizică teoretică şi computaţională
 +| Fizică | Interacţiunea radiaţiei cu materia
 +| Fizică | Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară
 +| Fizică | Materiale avansate. Nanotehnologii
 +| Fizică | Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală
 +| Fizică | Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe
 +| Fizică | Modelare şi simulare
 +| Fizică | Optică, laseri şi aplicaţii
 +| Fizică | Physics of crystalline materials
 +| Fizică | Smart nano-microsystems for environmental and nano- microtechnologies
 +| Fizică | Ştiinţa conservării |estaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)
 +| Fizică | Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate
 +| Fizică | Ştiinţe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)
 +| Fizică | Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)
 +| Fizică | Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)
 +| Geografie | Amenajare şi dezvoltare turistică
 +| Geografie | Analiza şi amenajarea teritoriului
 +| Geografie | Analiza şi expertiza riscurilor de mediu
 +| Geografie | Calitatea mediului şi fenomene geografice de risc
 +| Geografie | Climatologie şi resurse de apă
 +| Geografie | Dezvoltare şi amenajare turistică
 +| Geografie | Ecoturism şi dezvoltare durabilă
 +| Geografie | Evaluarea calităţii şi protecţia mediului
 +| Geografie | Geografie aplicată şi dezvoltare regională
 +| Geografie | Geografie fizică aplicată
 +| Geografie | Geomatică
 +| Geografie | Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru
 +| Geografie | Gestiune şi amenajare turistică
 +| Geografie | Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare
 +| Geografie | Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS
 +| Geografie | Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate
 +| Geografie | GIS şi planificare teritorială
 +| Geografie | Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă
 +| Geografie | Managementul resurselor şi activităţilor turistice
 +| Geografie | Planificare şi dezvoltare regională
 +| Geografie | Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale
 +| Geografie | Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului
 +| Geografie | Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic
 +| Geografie | Resurse turistice şi protecţia mediului
 +| Geografie | Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului
 +| Geografie | Sisteme informatice geografice
 +| Geografie | Sisteme informaţionale geografice
 +| Geografie | Tourism management and planning
 +| Geografie | Turism rural şi calitatea mediului înconjurător
 +| Geografie | Turism şi amenajarea teritoriului
 +| Geografie | Turism şi dezvoltare regională
 +| Geografie | Turism şi dezvoltare regională/​Tourisme et developpement regional
 +| Geografie | Turism şi dezvoltare teritorială
 +| Geografie | Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice)
 +| Geografie | Valorificarea şi protecţia resurselor din mediul geografic
 +| Geologie | Geochimia mediului
 +| Geologie | Geologia bazinelor sedimentare
 +| Geologie | Geologie de sondă şi ambientală
 +| Geologie | Mineralogie aplicată şi petrologie
 +| Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale
 +| Horticultură | Biodiversitate şi bioconservare
 +| Horticultură | Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicole
 +| Horticultură | Horticultură ecologică
 +| Horticultură | Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
 +| Horticultură | Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală
 +| Horticultură | Managementul conservării biodiversităţii
 +| Horticultură | Managementul producţiei horticole în climat controlat
 +| Horticultură | Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban
 +| Horticultură | Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală
 +| Horticultură | Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
 +| Horticultură | Proiectarea,​ amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
 +| Horticultură | Protecţia plantelor
 +| Horticultură | Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Ştiinţa mediului)
 +| Horticultură | Securitatea şi calitatea produselor horticole primare
 +| Horticultură | Ştiinţe horticole
 +| Horticultură | Tehnici în proiectarea şi amenajarea peisajului
 +| Horticultură | Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate
 +| Horticultură | Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
 +| Horticultură | Tehnologii horticole moderne
 +| Horticultură | Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole
 +| Horticultură | Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole
 +| Horticultură | Tehnologii performante,​ management şi marketing vitivinicol
 +| Horticultură | Viticultură-Oenologie
 +| industrială | Concepţia, testarea şi diagnosticarea echipamentelor industriale
 +| Informatică | Administrarea sistemelor distribuite
 +| Informatică | Advanced information systems and technologies
 +| Informatică | Algoritmi şi bioinformatică
 +| Informatică | Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în E-business
 +| Informatică | Artificial Intelligence and Distributed Computing
 +| Informatică | Baze de date
 +| Informatică | Baze de date şi tehnologii WEB
 +| Informatică | Dezvoltarea aplicaţiilor software
 +| Informatică | Informatică aplicată în imagistică medicală (interdisciplinar cu domeniul: Medicină)
 +| Informatică | Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
 +| Informatică | Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie
 +| Informatică | Informatică şi inginerie software
 +| Informatică | Ingineria sistemelor software
 +| Informatică | Inginerie software
 +| Informatică | Inteligenţă artificială
 +| Informatică | Inteligenţă artificială şi calcul distribuit
 +| Informatică | Inteligenţă computaţională aplicată
 +| Informatică | Lingvistică computaţională
 +| Informatică | Medii virtuale multimodale distribuite
 +| Informatică | Metode formale în programare
 +| Informatică | Metode şi modele în inteligenţa artificială
 +| Informatică | Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei
 +| Informatică | Modelare şi simulare
 +| Informatică | Modelare şi tehnologii informatice
 +| Informatică | Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
 +| Informatică | Optimizare computaţională
 +| Informatică | Optimizarea modelelor informatice
 +| Informatică | Programare avansată şi baze de date
 +| Informatică | Programare bazată pe componente
 +| Informatică | Programare declarativă
 +| Informatică | Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise
 +| Informatică | Securitatea informaţiei
 +| Informatică | Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale
 +| Informatică | Sisteme distribuite
 +| Informatică | Sisteme distribuite în internet
 +| Informatică | Sisteme inteligente
 +| Informatică | Sisteme şi tehnologii informatice avansate
 +| Informatică | Studii avansate în informatică
 +| Informatică | Tehnologia informaţiei
 +| Informatică | Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
 +| Informatică | Tehnologii de dezvoltare ale aplicaţiilor web
 +| Informatică | Tehnologii informatice
 +| Informatică | Tehnologii informatice (interdisciplinar cu domeniul: Matematică)
 +| Informatică | Tehnologii internet/​Internet technologies
 +| Informatică | Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
 +| Informatică | Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
 +| Informatică | Web-design
 +| Informatică economică | Baze de date-suport pentru afaceri
 +| Informatică economică | E-Business
 +| Informatică economică | Informatică aplicată în management
 +| Informatică economică | Informatică economică
 +| Informatică economică | Informatică managerială
 +| Informatică economică | Managementul informatizat al proiectelor
 +| Informatică economică | Securitate informatică
 +| Informatică economică | Sisteme informatice financiar-bancare
 +| Informatică economică | Sisteme informatice integrate pentru afaceri
 +| Informatică economică | Sisteme informatice manageriale
 +| Informatică economică | Sisteme informatice pentru managementul resurselor
 +| Informatică economică | Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice (SIMPRE)
 +| Informatică economică | Sisteme informaţionale pentru afaceri
 +| Informaţii şi securitate naţională | Analiză de intelligence
 +| Informaţii şi securitate naţională | Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării
 +| Informaţii şi securitate naţională | Comunicare şi relaţii publice - Informaţii
 +| Informaţii şi securitate naţională | Intelligence şi securitate naţională
 +| Informaţii şi securitate naţională | Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale
 +| Informaţii şi securitate naţională | Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor
 +| Informaţii şi securitate naţională | Managementul educaţional în cultura de securitate
 +| Informaţii şi securitate naţională | Managementul informaţiilor de securitate naţională
 +| Informaţii şi securitate naţională | Managementul informaţiilor în combaterea terorismului
 +| Informaţii şi securitate naţională | Managementul programelor şi proiectelor
 +| Informaţii şi securitate naţională | Managementul resurselor organizaţiei
 +| Informaţii şi securitate naţională | NATO senior executiv master course
 +| Informaţii şi securitate naţională | Psihologie - Informaţii
 +| Informaţii şi securitate naţională | Securitate naţională şi comunicare publică
 +| Informaţii şi securitate naţională | Securitate şi apărare
 +| Ingineria autovehiculelor | Automobilul şi mediul
 +| Ingineria autovehiculelor | Autovehiculul şi mediul
 +| Ingineria autovehiculelor | Autovehiculul şi tehnologiile viitorului
 +| Ingineria autovehiculelor | Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor
 +| Ingineria autovehiculelor | Concepţia şi managementul proiectării automobilului
 +| Ingineria autovehiculelor | Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne
 +| Ingineria autovehiculelor | Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere
 +| Ingineria autovehiculelor | Echipamente şi tehnologii în ingineria autovehiculelor
 +| Ingineria autovehiculelor | Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere
 +| Ingineria autovehiculelor | Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă
 +| Ingineria autovehiculelor | Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
 +| Ingineria autovehiculelor | Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor
 +| Ingineria autovehiculelor | Logistica transporturilor rutiere
 +| Ingineria autovehiculelor | Optimizarea sistemelor de transport rutier
 +| Ingineria autovehiculelor | Proiectare, fabricare şi dezvoltare în ingineria automobilelor/​Automotive engineering - design, manufacture and development
 +| Ingineria autovehiculelor | Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul
 +| Ingineria autovehiculelor | Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
 +| Ingineria autovehiculelor | Sistem integrat om-autovehicul-mediu
 +| Ingineria autovehiculelor | Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule
 +| Ingineria autovehiculelor | Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor
 +| Ingineria autovehiculelor | Sistemica transporturilor autopropulsate
 +| Ingineria autovehiculelor | Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
 +| Ingineria materialelor | Controlul calităţii şi procesării materialelor
 +| Ingineria materialelor | Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale
 +| Ingineria materialelor | Ingineria şi managementul materialelor avansate - metalice, ceramice şi compozite
 +| Ingineria materialelor | Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor
 +| Ingineria materialelor | Materiale avansate
 +| Ingineria materialelor | Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală
 +| Ingineria materialelor | Materiale şi tehnologii avansate
 +| Ingineria materialelor | Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor
 +| Ingineria materialelor | Materiale, micro- şi nanotehnologii
 +| Ingineria materialelor | Metalurgia pulberilor şi materiale avansate
 +| Ingineria materialelor | Metode şi procedee moderne în ingineria materialelor
 +| Ingineria materialelor | Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale
 +| Ingineria materialelor | Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice
 +| Ingineria materialelor | Procedee avansate de obţinere a materialelor metalice
 +| Ingineria materialelor | Procedee avansate de procesare a materialelor metalice
 +| Ingineria materialelor | Procesarea avansată a materialelor metalice
 +| Ingineria materialelor | Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie
 +| Ingineria materialelor | Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale
 +| Ingineria materialelor | Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate
 +| Ingineria materialelor | Ştiinţa şi managementul testării materialelor
 +| Ingineria materialelor | Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile
 +| Ingineria materialelor | Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor
 +| Ingineria materialelor | Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor
 +| Ingineria materialelor | Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice
 +| Ingineria mediului | Antreprenoriatul dezvoltării durabile
 +| Ingineria mediului | Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă
 +| Ingineria mediului | Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare
 +| Ingineria mediului | Controlul calităţii mediului ambiant
 +| Ingineria mediului | Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu
 +| Ingineria mediului | Controlul şi monitorizarea calităţii mediului
 +| Ingineria mediului | Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile
 +| Ingineria mediului | Dezvoltare durabilă - regională şi agroturistică
 +| Ingineria mediului | Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie
 +| Ingineria mediului | Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului
 +| Ingineria mediului | Evaluarea impactului asupra mediului şi reconstrucţia ecologică
 +| Ingineria mediului | Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu
 +| Ingineria mediului | Evaluarea şi controlul calităţii mediului
 +| Ingineria mediului | Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătatea publică
 +| Ingineria mediului | Geomatică pentru ingineria mediului
 +| Ingineria mediului | Gestiunea mediului şi a resurselor naturale
 +| Ingineria mediului | Ingineria mediului
 +| Ingineria mediului | Ingineria mediului în energetică
 +| Ingineria mediului | Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar
 +| Ingineria mediului | Ingineria mediului şi securitate în muncă
 +| Ingineria mediului | Ingineria şi managementul factorilor de mediu
 +| Ingineria mediului | Ingineria şi managementul mediului în industrie
 +| Ingineria mediului | Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice
 +| Ingineria mediului | Ingineria şi protecţia mediului
 +| Ingineria mediului | Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural
 +| Ingineria mediului | Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile
 +| Ingineria mediului | Inginerie şi management în protecţia mediului
 +| Ingineria mediului | Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor
 +| Ingineria mediului | Managementul mediului
 +| Ingineria mediului | Managementul mediului şi dezvoltare durabilă
 +| Ingineria mediului | Managementul mediului şi energie durabilă
 +| Ingineria mediului | Managementul mediului şi energie durabilă/​Environmental management and sustainable energy
 +| Ingineria mediului | Managementul protecţiei mediului în industrie
 +| Ingineria mediului | Managementul resurselor ecologice şi naturale
 +| Ingineria mediului | Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură,​ silvicultură şi industrie alimentară
 +| Ingineria mediului | Managementul,​ tratarea şi valorificarea deşeurilor
 +| Ingineria mediului | Monitorizarea şi managementul mediului
 +| Ingineria mediului | Politici noi de mediu privind integrarea europeană
 +| Ingineria mediului | Procedee avansate în protecţia mediului
 +| Ingineria mediului | Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului
 +| Ingineria mediului | Protecţia mediului în industria materialelor metalice
 +| Ingineria mediului | Protecţia sistemelor naturale şi antropice
 +| Ingineria mediului | Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului
 +| Ingineria mediului | Tehnologii avansate în ingineria mediului
 +| Ingineria mediului | Tehnologii de proces nepoluante
 +| Ingineria mediului | Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)
 +| Ingineria produselor alimentare | Aliment - Nutriţie umană
 +| Ingineria produselor alimentare | Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi
 +| Ingineria produselor alimentare | Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
 +| Ingineria produselor alimentare | Automatică şi informatică industrială
 +| Ingineria produselor alimentare | Biosecuritatea produselor alimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Biotehnologii sustenabile
 +| Ingineria produselor alimentare | Control avansat şi sisteme în timp real
 +| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza alimentelor
 +| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher
 +| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor
 +| Ingineria produselor alimentare | Expertiză pe filiera produselor alimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Expertiza produselor agroalimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Food - Human nutrition
 +| Ingineria produselor alimentare | Food design. Relationship Food - Nutrition
 +| Ingineria produselor alimentare | Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Ingineria sistemelor integrate avansate
 +| Ingineria produselor alimentare | Inginerie alimentară şi mediul înconjurător
 +| Ingineria produselor alimentare | Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor,​ protecţia mediului şi protecţia consumatorului
 +| Ingineria produselor alimentare | Management în industria alimentară,​ alimentaţie publică şi nutriţie specială
 +| Ingineria produselor alimentare | Managementul calităţii alimentelor
 +| Ingineria produselor alimentare | Managementul calităţii produselor alimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului
 +| Ingineria produselor alimentare | Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
 +| Ingineria produselor alimentare | Managementul procesării moderne a alimentelor
 +| Ingineria produselor alimentare | Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară
 +| Ingineria produselor alimentare | Managementul şi protecţia informaţiei
 +| Ingineria produselor alimentare | Nutriţie
 +| Ingineria produselor alimentare | Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia
 +| Ingineria produselor alimentare | Proiectarea alimentelor. Relaţia aliment - nutriţie umană
 +| Ingineria produselor alimentare | Service engineering and management
 +| Ingineria produselor alimentare | Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
 +| Ingineria produselor alimentare | Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Siguranţă şi securitate agroalimentară
 +| Ingineria produselor alimentare | Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive natural - SPE
 +| Ingineria produselor alimentare | Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
 +| Ingineria produselor alimentare | Sisteme informatice în medicină
 +| Ingineria produselor alimentare | Sisteme informatice integrate
 +| Ingineria produselor alimentare | Sisteme inteligente de conducere
 +| Ingineria produselor alimentare | Ştiinţa şi ingineria alimentelor
 +| Ingineria produselor alimentare | Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice
 +| Ingineria produselor alimentare | Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice
 +| Ingineria produselor alimentare | Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor
 +| Ingineria produselor alimentare | Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP
 +| Ingineria produselor alimentare | Tehnologii speciale în industria alimentară
 +| Ingineria sistemelor | Automatică avansată, productică şi informatică industrială
 +| Ingineria sistemelor | Automatica sistemelor complexe
 +| Ingineria sistemelor | Automatizări avansate
 +| Ingineria sistemelor | Automatizări şi sisteme inteligente
 +| Ingineria sistemelor | Comandă avansată a sistemelor complexe
 +| Ingineria sistemelor | Conducerea avansată a proceselor industriale
 +| Ingineria sistemelor | Controlul avansat al proceselor
 +| Ingineria sistemelor | Informatică aplicată
 +| Ingineria sistemelor | Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe
 +| Ingineria sistemelor | Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor
 +| Ingineria sistemelor | Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei
 +| Ingineria sistemelor | Ingineria sistemelor automate
 +| Ingineria sistemelor | Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice
 +| Ingineria sistemelor | Modele matematice în inginerie
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme automate avansate
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme automate de conducere a proceselor industriale
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme avansate în automatică şi tehnologii Informatice
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme de control încorporate
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme de control inteligente
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme încorporate pentru domeniul auto/​Automotive Embeded Software
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice complexe
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice de conducere avansată
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme şi control automat
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme şi control automat/​Systems and control
 +| Ingineria sistemelor | Sisteme şi tehnologii informatice
 +| Ingineria sistemelor | Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
 +| Ingineria transporturilor | Logistica transporturilor
 +| Ingineria transporturilor | Management în transporturi
 +| Ingineria transporturilor | Tehnici avansate în transportul rutier
 +| Ingineria transporturilor | Transport şi trafic urban
 +| Inginerie | Analiză şi proiectare asistată în ingineria industrială
 +| Inginerie aerospaţială | Avionică şi navigaţie aerospaţială
 +| Inginerie aerospaţială | Ingineria sistemelor aeronautice
 +| Inginerie aerospaţială | Inginerie şi management aerospaţial
 +| Inginerie aerospaţială | Management aeronautic
 +| Inginerie aerospaţială | Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului
 +| Inginerie aerospaţială | Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială
 +| Inginerie aerospaţială | Structuri aeronautice şi spaţiale
 +| Inginerie chimică | Biomateriale polimerice şi bioresurse
 +| Inginerie chimică | Biotehnologii aplicate
 +| Inginerie chimică | Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate
 +| Inginerie chimică | Chimia şi ingineria produselor organice
 +| Inginerie chimică | Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul: Ingineria produselor alimentare)
 +| Inginerie chimică | Chimie alimentară
 +| Inginerie chimică | Chimie alimentară aplicată
 +| Inginerie chimică | Concepţie, sinteză, analiză de molecule de interes biologic/​Conception,​ synthese, analyze de molecules d'​interet biologique
 +| Inginerie chimică | Controlul şi avizarea produselor alimentare
 +| Inginerie chimică | Controlul şi procesarea alimentelor
 +| Inginerie chimică | Ecodesign în finisarea textilelor
 +| Inginerie chimică | Expertizarea alimentelor,​ produselor chimice şi materialelor
 +| Inginerie chimică | Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului
 +| Inginerie chimică | Ingineria compuşilor macromoleculari
 +| Inginerie chimică | Ingineria materialelor oxidice
 +| Inginerie chimică | Ingineria materialelor şi protecţia mediului
 +| Inginerie chimică | Ingineria procedeelor nepoluante
 +| Inginerie chimică | Ingineria proceselor chimice
 +| Inginerie chimică | Ingineria proceselor chimice şi biochimice
 +| Inginerie chimică | Ingineria proceselor organice şi biochimice
 +| Inginerie chimică | Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie
 +| Inginerie chimică | Inginerie chimică avansată de proces
 +| Inginerie chimică | Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale
 +| Inginerie chimică | Materiale macromoleculare înalt performante
 +| Inginerie chimică | Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne
 +| Inginerie chimică | Micro şi nanomateriale
 +| Inginerie chimică | Micro- şi nanomateriale
 +| Inginerie chimică | Modelare şi simulare în chimie şi inginerie chimică
 +| Inginerie chimică | Procesarea avansată a resurselor proteice
 +| Inginerie chimică | Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)
 +| Inginerie chimică | Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale
 +| Inginerie chimică | Produse farmaceutice şi cosmetice
 +| Inginerie chimică | Produse naturale
 +| Inginerie chimică | Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor
 +| Inginerie chimică | Protecţie anticorozivă şi electrochimie aplicată
 +| Inginerie chimică | Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice
 +| Inginerie chimică | Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale
 +| Inginerie chimică | Ştiinţa şi ingineria polimerilor
 +| Inginerie chimică | Tehnologia cauciucului
 +| Inginerie chimică | Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului
 +| Inginerie chimică | Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | "​ECO"​ Infrastructuri pentru transporturi şi lucrări de artă
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Construcţii durabile din beton
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Dezvoltare durabilă
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Dezvoltare durabilă: auditul energetic şi securitate la incendiu a clădirilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Dezvoltarea urbană şi regională
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Energie, confort şi dezvoltare durabilă
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Evaluare şi administrare imobiliară
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Evaluarea şi dezvoltarea proprietăţilor imobiliare
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Infrastructuri moderne pentru transporturi
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Infrastructuri pentru transporturi
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria clădirilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria infrastructurii transporturilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria instalaţiilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria proiectării construcţiilor minere
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria protecţiei mediului
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria şi managementul resurselor de apă
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria sistemelor hidrotehnice
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria structurilor de construcţii
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Ingineria tehnologiilor speciale în construcţii
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie costieră
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie geotehnică
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie hidraulică
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie hidrotehnică
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie şi reabilitare rurală durabilă
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie structurală
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie structurală/​Ingenierie des structures
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie structurală/​Structural engineering
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Instalaţii pentru construcţii
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Interacţiuni în mediul construit/​Interactions in the built environment
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Management şi tehnologii speciale în construcţii
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Managementul situaţiilor de urgenţă
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Materiale şi produse performante pentru construcţii
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Modelarea termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Modernizare energetică în mediul construit
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Modernizarea sistemelor hidrotehnice,​ hidroameliorative şi hidroedilitare
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Optimizarea sistemelor hidrotehnice
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Patologia şi reabilitarea construcţiilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Poduri şi tuneluri
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Proiectarea avansată a structurilor din lemn şi metal
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite (Advanced Design of Steel and Compozite Structures)
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Reabilitarea construcţiilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Sisteme de fundare pentru construcţii speciale
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Structuri
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Tehnologii avansate pentru tratarea apei
 +| Inginerie civilă şi instalaţii | Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban
 +| Inginerie electrică | Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice
 +| Inginerie electrică | Aplicaţii avansate în inginerie electrică
 +| Inginerie electrică | Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice
 +| Inginerie electrică | Conversia energiei şi controlul mişcării
 +| Inginerie electrică | Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente
 +| Inginerie electrică | Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie
 +| Inginerie electrică | Electrotehnică şi electronică de putere
 +| Inginerie electrică | Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
 +| Inginerie electrică | Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică
 +| Inginerie electrică | Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
 +| Inginerie electrică | Inginerie electrică avansată
 +| Inginerie electrică | Inginerie electrică şi informatică aplicată
 +| Inginerie electrică | Inginerie şi management în domeniul electric
 +| Inginerie electrică | Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice
 +| Inginerie electrică | Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
 +| Inginerie electrică | Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice
 +| Inginerie electrică | Sisteme avansate în inginerie electrică
 +| Inginerie electrică | Sisteme de conversie a energiei
 +| Inginerie electrică | Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică
 +| Inginerie electrică | Sisteme electrice ava nsate/​Advanced Electrical Systems
 +| Inginerie electrică | Sisteme electrice avansate
 +| Inginerie electrică | Sisteme electromecanice
 +| Inginerie electrică | Sisteme electromecanice avansate
 +| Inginerie electrică | Sisteme electromecanice complexe
 +| Inginerie electrică | Sisteme informatice de monitorizare a mediului
 +| Inginerie electrică | Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare
 +| Inginerie electrică | Sisteme moderne în acţionări electromecanice
 +| Inginerie electrică | Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei
 +| Inginerie electrică | Sisteme şi structuri electrice avansate
 +| Inginerie electrică | Tehnici avansate de inginerie electromecanică
 +| Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
 +| Inginerie electrică | Tehnici informatice în ingineria electrică
 +| Inginerie electrică | Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică
 +| Inginerie electrică | Tehnici şi echipamente moderne în inginerie electrică
 +| Inginerie electrică | Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Advanced Microelectronics
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Circuite şi sisteme integrate
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Comunicaţii mobile
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Comunicaţii multimedia
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică aplicată în robotică pentru securitate şi apărare
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică biomedicală
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică şi informatică aplicată
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică şi informatică medicală
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronica sistemelor inteligente
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronica surselor autonome de energie electrică
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Ingineria reţelelor de comunicaţii/​Communications networks engineering
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Inginerie electronică
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Inginerie electronică şi sisteme inteligente
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Instrumentaţie electronică
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Managementul serviciilor şi reţelelor
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Metode avansate de prelucrare a semnalelor
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Microelectronică şi nanoelectronică
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Microsisteme
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Optoelectronică
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Prelucrarea semnalelor şi imaginilor
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Prelucrarea semnalelor/​Traitement du signal
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Proiectarea circuitelor VLSI avansate
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Radiocomunicaţii digitale
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Reţele de comunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Reţele integrate de telecomunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme avansate de telecomunicaţii,​ prelucrarea şi transmisia informaţiei
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme avansate în electronica aplicată
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme electronice avansate
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme inteligente pentru transporturi
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Sisteme telematice pentru transporturi
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnici avansate în electronică
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnici avansate pentru imagistica digitală
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnologii integrate avansate în electronica auto
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnologii multimedia
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Telecomunicaţii
 +| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Teoria codării şi stocării informaţiei
 +| Inginerie energetică | Auditul sistemelor energetice
 +| Inginerie energetică | Conducerea şi informatizarea proceselor termo-şi electroenergetice
 +| Inginerie energetică | Conducerea sistemelor electroenergetice
 +| Inginerie energetică | Echipamente şi tehnologii moderne în energetică
 +| Inginerie energetică | Eficienţă energetică
 +| Inginerie energetică | Energii regenerabile
 +| Inginerie energetică | Energii regenerabile - Energia solară
 +| Inginerie energetică | Gestiunea proceselor energetice
 +| Inginerie energetică | Hidraulică tehnică şi hidroenergetică
 +| Inginerie energetică | Informatică aplicată în energetică
 +| Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice
 +| Inginerie energetică | Inginerie nucleară
 +| Inginerie energetică | Inginerie şi management în domeniul energetic
 +| Inginerie energetică | Management, energie, mediu
 +| Inginerie energetică | Managementul sistemelor de energie
 +| Inginerie energetică | Managementul sistemelor electroenergetice moderne
 +| Inginerie energetică | Monitorizarea şi analiza funcţionării sistemelor electroenergetice
 +| Inginerie energetică | Sisteme electroenergetice performante
 +| Inginerie energetică | Sisteme energetice informatizate
 +| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
 +| Inginerie energetică | Sisteme termoenergetice
 +| Inginerie energetică | Surse regenerabile de energie
 +| Inginerie energetică | Tehnologii avansate de producere a energiei
 +| Inginerie forestieră | Ecodesign de mobilier şi restaurare
 +| Inginerie forestieră | Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative
 +| Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii | Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate
 +| Inginerie geodezică | Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile
 +| Inginerie geodezică | Geomatică
 +| Inginerie geodezică | Geomatică şi cartografie
 +| Inginerie geodezică | Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale
 +| Inginerie geodezică | Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar
 +| Inginerie geodezică | Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară
 +| Inginerie geologică | Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale
 +| Inginerie geologică | Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)
 +| Inginerie geologică | Geofizică
 +| Inginerie geologică | Geofizică aplicată/​Applied geophysics
 +| Inginerie geologică | Geologia petrolului
 +| Inginerie geologică | Inginerie geologică şi geotehnică ambientală
 +| Inginerie industrială | Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie
 +| Inginerie industrială | CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation
 +| Inginerie industrială | Calitate şi certificare în construcţiile sudate
 +| Inginerie industrială | competitivă/​Virtual engineering for competitive manufacturing
 +| Inginerie industrială | Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator
 +| Inginerie industrială | Concepţie şi management în productică
 +| Inginerie industrială | Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator
 +| Inginerie industrială | Conception integree des systemes technologiques
 +| Inginerie industrială | Controlul şi expertiza produselor textile
 +| Inginerie industrială | Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
 +| Inginerie industrială | Design industrial
 +| Inginerie industrială | Design industrial şi produse inovative
 +| Inginerie industrială | Design industrial şi sisteme de producţie CNC
 +| Inginerie industrială | Design industrial textil
 +| Inginerie industrială | Design vestimentar
 +| Inginerie industrială | Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie
 +| Inginerie industrială | Digital factory
 +| Inginerie industrială | Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
 +| Inginerie industrială | Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Ingineria mediului, Mecatronică şi robotică)
 +| Inginerie industrială | Echipamente pentru terapii de recuperare
 +| Inginerie industrială | Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
 +| Inginerie industrială | Fabrica digitală
 +| Inginerie industrială | Grafică inginerească şi desen
 +| Inginerie industrială | Grafică şi modelare computerizată
 +| Inginerie industrială | Industrial logistics
 +| Inginerie industrială | Ingineria calităţii
 +| Inginerie industrială | Ingineria calităţii şi securitatea muncii
 +| Inginerie industrială | Ingineria calităţii sistemelor tehnologice
 +| Inginerie industrială | Ingineria fabricaţiei inovative
 +| Inginerie industrială | Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale
 +| Inginerie industrială | Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite
 +| Inginerie industrială | Ingineria proiectării şi fabricării produselor
 +| Inginerie industrială | Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
 +| Inginerie industrială | Ingineria şi designul produselor textile şi din piele
 +| Inginerie industrială | Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
 +| Inginerie industrială | Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control
 +| Inginerie industrială | Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în industrie
 +| Inginerie industrială | Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Ingineria sistemelor industriale/​Ingenierie des systemes industriels
 +| Inginerie industrială | Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Ingineria sudării materialelor avansate
 +| Inginerie industrială | Inginerie avansată asistată de calculator
 +| Inginerie industrială | Inginerie integrată
 +| Inginerie industrială | Inginerie şi management în fabricaţia mecanică
 +| Inginerie industrială | Inginerie virtuală şi fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă
 +| Inginerie industrială | Intelligent manufacturing systems and technologies
 +| Inginerie industrială | Logistică industrială
 +| Inginerie industrială | Managementul asigurării calităţii
 +| Inginerie industrială | Managementul calităţii
 +| Inginerie industrială | Managementul calităţii în inginerie industrială
 +| Inginerie industrială | Managementul ciclului de viaţă al produsului
 +| Inginerie industrială | Managementul în ingineria sudării
 +| Inginerie industrială | Managementul întreprinderilor industriale virtuale
 +| Inginerie industrială | Managementul producţiei industriale
 +| Inginerie industrială | Managementul şi ingineria calităţii
 +| Inginerie industrială | Managementul şi tehnologia producţiei
 +| Inginerie industrială | Maşini şi sisteme de producţie
 +| Inginerie industrială | Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice
 +| Inginerie industrială | Optimizarea şi informatizarea proceselor şi echipamentelor de fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Optimizarea tehnologiilor textile
 +| Inginerie industrială | Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare
 +| Inginerie industrială | Procese de producţie inovative şi management tehnologic
 +| Inginerie industrială | Procese de producţie inovative şi management tehnologic/​Innovative Produktionsprozesse und Technologie-Management
 +| Inginerie industrială | Productica sistemelor industriale
 +| Inginerie industrială | Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator
 +| Inginerie industrială | Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei
 +| Inginerie industrială | Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică
 +| Inginerie industrială | Sisteme inovative de producţie în confecţii
 +| Inginerie industrială | Sisteme micromecanice
 +| Inginerie industrială | Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Ştiinţa şi tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor,​ Chimie)
 +| Inginerie industrială | Strategii în asigurarea calităţii în industrie
 +| Inginerie industrială | Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC
 +| Inginerie industrială | Tehnologii avansate de fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Tehnologii moderne de fabricaţie
 +| Inginerie industrială | Tehnologii performante de tricotare
 +| Inginerie industrială | Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare
 +| Inginerie industrială | Textile avansate
 +| Inginerie mecanică | Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice
 +| Inginerie mecanică | Analiza structurilor mecanice (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie industrială,​ Inginerie şi management)
 +| Inginerie mecanică | Concepţii integrate în ingineria mecanică
 +| Inginerie mecanică | Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice
 +| Inginerie mecanică | Controlul zgomotelor şi vibraţiilor
 +| Inginerie mecanică | Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice
 +| Inginerie mecanică | Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică
 +| Inginerie mecanică | Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor
 +| Inginerie mecanică | Echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor de construcţii
 +| Inginerie mecanică | Echipamente tehnologice pentru dezafectarea/​demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor
 +| Inginerie mecanică | Ecobiotehnologii agricole şi alimentare
 +| Inginerie mecanică | Energii regenerabile
 +| Inginerie mecanică | Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de transport
 +| Inginerie mecanică | Expertize şi diagnoze tehnice în inginerie
 +| Inginerie mecanică | Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare
 +| Inginerie mecanică | Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice
 +| Inginerie mecanică | Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie alimentară
 +| Inginerie mecanică | Ingineria calităţii şi mediului în industria de proces
 +| Inginerie mecanică | Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier
 +| Inginerie mecanică | Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă
 +| Inginerie mecanică | Ingineria resurselor regenerabile de energie
 +| Inginerie mecanică | Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice
 +| Inginerie mecanică | Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor
 +| Inginerie mecanică | Inginerie de precizie şi managementul calităţii
 +| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică asistată de calculator
 +| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică avansată
 +| Inginerie mecanică | Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice
 +| Inginerie mecanică | Instalaţii şi echipamente de proces în minerit
 +| Inginerie mecanică | Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice
 +| Inginerie mecanică | Managementul calităţii proceselor tehnologice
 +| Inginerie mecanică | Managementul energiei termice
 +| Inginerie mecanică | Managementul mentenanţei sistemelor mecanice
 +| Inginerie mecanică | Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic
 +| Inginerie mecanică | Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
 +| Inginerie mecanică | Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces
 +| Inginerie mecanică | Maşini termice, frigotehnie şi climatizare
 +| Inginerie mecanică | Materiale şi ingineria fabricării
 +| Inginerie mecanică | Mecanică de precizie
 +| Inginerie mecanică | Mecanica fluidelor aplicată
 +| Inginerie mecanică | Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrolier şi petrochimic
 +| Inginerie mecanică | Modelare şi simulare în ingineria mecanică
 +| Inginerie mecanică | Modelare şi simulare în inginerie mecanică
 +| Inginerie mecanică | Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
 +| Inginerie mecanică | Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces
 +| Inginerie mecanică | Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor
 +| Inginerie mecanică | Proiectarea maşinilor şi echipamentelor
 +| Inginerie mecanică | Reabilitarea structurilor,​ materialelor şi mediului
 +| Inginerie mecanică | Siguranţa şi integritatea structurilor
 +| Inginerie mecanică | Simulare şi testare în inginerie mecanică
 +| Inginerie mecanică | Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare
 +| Inginerie mecanică | Sisteme feroviare moderne
 +| Inginerie mecanică | Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate
 +| Inginerie mecanică | Sisteme industriale pentru tehnologii moderne
 +| Inginerie mecanică | Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară
 +| Inginerie mecanică | Sisteme mecanice avansate
 +| Inginerie mecanică | Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
 +| Inginerie mecanică | Tehnici nepoluante în industria agroalimentară
 +| Inginerie mecanică | Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale
 +| Inginerie mecanică | Vehicule feroviare de mare viteză
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Concepte moderne de inginerie mecanică navală
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze/​Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Inginerie şi management în operarea terminalelor şi navelor maritime
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Inginerie şi management în transport maritim şi multimodal
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Management şi logistică în transporturi
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Sisteme electromecanice navale
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Ştiinţe nautice
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Tehnologii şi management în industria offshore de petrol şi gaze/​Offshore oil and gas technology and management
 +| Inginerie navală şi navigaţie | Transport maritim
 +| Inginerie şi | Ingineria şi managementul sistemelor de producţie
 +| Inginerie şi management | Administrarea şi ingineria afacerilor
 +| Inginerie şi management | Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie/​Geschafts und Industrieverwaltung
 +| Inginerie şi management | Antreprenoriat
 +| Inginerie şi management | Antreprenoriat industrial
 +| Inginerie şi management | Antreprenoriat,​ managementul şi ingineria afacerilor
 +| Inginerie şi management | Calitate în inginerie şi managementul afacerilor
 +| Inginerie şi management | Calitatea produselor şi serviciilor industriale
 +| Inginerie şi management | Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice/​Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme
 +| Inginerie şi management | European projects management
 +| Inginerie şi management | Evaluarea proprietăţii
 +| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
 +| Inginerie şi management | Industrial business management
 +| Inginerie şi management | Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul afacerilor în industrie
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul calităţii
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul competitivităţii
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul întreprinderii sustenabile
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul proiectelor
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul proiectelor complexe
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul sistemelor de producţie
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustie
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul sistemelor logistice
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementul sistemelor mecanice
 +| Inginerie şi management | Ingineria şi managementului integrat al mediului în activităţi industriale
 +| Inginerie şi management | Inginerie economică în activităţi industriale
 +| Inginerie şi management | Inginerie economică şi management pentru afaceri
 +| Inginerie şi management | Inginerie economică şi managementul afacerilor
 +| Inginerie şi management | Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
 +| Inginerie şi management | Inginerie şi management în contextul globalizării
 +| Inginerie şi management | Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor
 +| Inginerie şi management | Inginerie şi management în domeniul construcţiilor
 +| Inginerie şi management | Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii
 +| Inginerie şi management | Inginerie şi management naval şi portuar
 +| Inginerie şi management | Innovation and integrative technology
 +| Inginerie şi management | Inovare şi antreprenoriat
 +| Inginerie şi management | Management antreprenorial în administrarea afacerilor
 +| Inginerie şi management | Management informatic în industrie şi administraţie
 +| Inginerie şi management | Management of the integrated organizational systems
 +| Inginerie şi management | Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului
 +| Inginerie şi management | Management şi administrarea afacerilor
 +| Inginerie şi management | Management şi comunicare în inginerie
 +| Inginerie şi management | Management şi inginerie în afaceri
 +| Inginerie şi management | Managementul afacerilor în industrie
 +| Inginerie şi management | Managementul afacerilor industriale
 +| Inginerie şi management | Managementul calităţii
 +| Inginerie şi management | Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie
 +| Inginerie şi management | Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei
 +| Inginerie şi management | Managementul investiţiilor în ecosisteme
 +| Inginerie şi management | Managementul logisticii
 +| Inginerie şi management | Managementul producţiei şi logisticii
 +| Inginerie şi management | Managementul proiectelor europene
 +| Inginerie şi management | Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei
 +| Inginerie şi management | Managementul proiectelor în construcţii
 +| Inginerie şi management | Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii
 +| Inginerie şi management | Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă
 +| Inginerie şi management | Managementul securităţii,​ sănătăţii şi relaţiilor de muncă
 +| Inginerie şi management | Managementul sistemelor calităţii
 +| Inginerie şi management | Managementul sistemelor energetice
 +| Inginerie şi management | Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii
 +| Inginerie şi management | Managementul sistemelor logistice
 +| Inginerie şi management | Managementul sistemelor organizaţionale integrate
 +| Inginerie şi management | Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică
 +| Inginerie şi management | Marketing industrial
 +| Inginerie şi management | Quality management
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Administrarea afacerilor agricole
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Agribusiness
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Economie agroalimentară
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Management în agricultură
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Management în agroturism şi alimentaţie publică
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Management în alimentaţie publică şi agroturism
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Management şi audit intern
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Management şi dezvoltare rurală
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar
 +| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Managementul dezvoltării rurale durabile
 +| Istorie | Antropologie şi istorie europeană
 +| Istorie | Arheologie şi mediu în contextul dezvoltării durabile
 +| Istorie | Arheologie şi studii clasice
 +| Istorie | Arheologie, civilizaţie şi artă antică
 +| Istorie | Arhivistică contemporană
 +| Istorie | Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural
 +| Istorie | Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene
 +| Istorie | Diplomaţie şi politică sec. XIX-XXI
 +| Istorie | Elite politice româneşti (secolele XVIII-XII)
 +| Istorie | Elitele, cultura şi construcţia europeană
 +| Istorie | Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine
 +| Istorie | Geopolitica,​ istorie şi relaţii internaţionale
 +| Istorie | Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
 +| Istorie | Instituţii şi politici de prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor (sfârşitul secolului XX- începutul secolului XXI)
 +| Istorie | Integrare europeană
 +| Istorie | Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
 +| Istorie | Istoria artei
 +| Istorie | Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)
 +| Istorie | Istoria comunismului în România
 +| Istorie | Istoria Europei de Sud-Est
 +| Istorie | Istoria evreilor şi ebraistică
 +| Istorie | Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est
 +| Istorie | Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI
 +| Istorie | Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX)
 +| Istorie | Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
 +| Istorie | Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
 +| Istorie | Istoria vestului românesc
 +| Istorie | Istorie conceptuală românească în context european
 +| Istorie | Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale
 +| Istorie | Istorie şi civilizaţie
 +| Istorie | Istorie şi civilizaţie europeană
 +| Istorie | Istorie şi politică militară în România secolelor XIX-XXI
 +| Istorie | Istorie, memorie, oralitate în secolul XX
 +| Istorie | Limbi vechi şi paleografii
 +| Istorie | Managementul bunurilor culturale şi turism cultural
 +| Istorie | Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică
 +| Istorie | Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană
 +| Istorie | Muzeologie şi restaurare
 +| Istorie | Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural
 +| Istorie | Patrimoniu şi turism cultural
 +| Istorie | Politică mondială şi europeană
 +| Istorie | Politică şi societate în secolul al XX-lea
 +| Istorie | Preistoria spaţiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice
 +| Istorie | Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric
 +| Istorie | Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
 +| Istorie | Relaţii internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi diplomaţie
 +| Istorie | Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
 +| Istorie | Relaţiile internaţionale ale României în sec. XX
 +| Istorie | Români în istoria Europei
 +| Istorie | România în istoria relaţiilor internaţionale
 +| Istorie | Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate
 +| Istorie | Spaţiul românesc între Orient şi Occident
 +| Istorie | Studii cu privire la regiunea Europei Central-Răsăritene/​East Central Europe Region Studies
 +| Istorie | Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii
 +| Istorie | Studii egeo-mediteraneene
 +| Istorie | Studii europene
 +| Istorie | Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere
 +| Istorie | Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)
 +| Istorie | Sud-estul european şi centrele de putere
 +| Istorie | Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios
 +| Istorie | Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale
 +| Istorie | Unitatea istoriei europene
 +| Management | Achiziţii, distribuţie,​ logistică
 +| Management | Administrare şi comunicare internaţională în afaceri
 +| Management | Administrarea financiară a afacerilor
 +| Management | Administrarea organizaţiilor de afaceri
 +| Management | Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare
 +| Management | Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
 +| Management | Dezvoltarea economică a întreprinderii
 +| Management | Diagnostic, evaluare şi consultanţă în afaceri
 +| Management | Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei
 +| Management | International business management
 +| Management | Le management des affaires en contexte europeen
 +| Management | Leadership şi managementul resurselor umane
 +| Management | Management
 +| Management | Management - Managementul dezvoltării afacerilor
 +| Management | Management antreprenorial
 +| Management | Management competitiv şi performanţă
 +| Management | Management educaţional
 +| Management | Management educaţional (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale educaţiei)
 +| Management | Management în administraţie şi servicii publice
 +| Management | Management în retail
 +| Management | Management în sistemul de învăţământ
 +| Management | Management intercultural
 +| Management | Management organizaţional
 +| Management | Management organizaţional şi antreprenoriat
 +| Management | Management performant
 +| Management | Management şi finanţare în administraţia publică
 +| Management | Management şi marketing internaţional
 +| Management | Management şi strategii de afaceri
 +| Management | Management şi strategii în resurse umane
 +| Management | Managementul afacerilor
 +| management | Managementul afacerilor în industrie
 +| Management | Managementul afacerilor mici şi mijlocii
 +| Management | Managementul afacerilor prin proiecte
 +| Management | Managementul biodiversităţii
 +| Management | Managementul calităţii
 +| Management | Managementul dezvoltării afacerilor
 +| Management | Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării
 +| Management | Managementul dezvoltării regionale durabile
 +| Management | Managementul economic al unităţilor şcolare
 +| Management | Managementul informaţiilor
 +| Management | Managementul instituţiilor din administraţia publică
 +| Management | Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
 +| Management | Managementul investiţiilor
 +| Management | Managementul organizaţiei
 +| Management | Managementul organizaţiilor
 +| Management | Managementul organizaţiilor de turism şi servicii
 +| Management | Managementul organizaţiilor publice
 +| Management | Managementul organizaţiilor sportive
 +| Management | Managementul proiectelor
 +| Management | Managementul proiectelor cu finanţare europeană
 +| Management | Managementul proiectelor europene
 +| Management | Managementul resurselor umane
 +| Management | Managementul sectorului public
 +| Management | Managementul serviciilor de sănătate
 +| Management | Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
 +| Management | Managementul şi evaluarea investiţiilor
 +| Management | Managementul şi marketingul organizaţiei
 +| Management | Managementul sistemelor microeconomice
 +| Management | Managementul sistemului bancar
 +| Management | Managementul societăţilor comerciale şi de credit
 +| Management | Managementul strategic al afacerilor
 +| Management | Managementul strategic al firmei
 +| Management | Managementul strategic al organizaţiei
 +| Management | Managementul strategic al organizaţiilor. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
 +| Management | Managementul strategic al resurselor umane
 +| Management | Strategii şi politici de management
 +| Management | Strategii şi politici manageriale
 +| Marketing | Analiză şi strategie de marketing
 +| Marketing | Business to business marketing
 +| Marketing | Cercetare fundamentală de marketing
 +| Marketing | Cercetări de marketing
 +| Marketing | Management-marketing
 +| Marketing | Managementul marketingului
 +| Marketing | Managementul relaţiilor cu clienţii - EUCOREM
 +| Marketing | Marketing
 +| Marketing | Marketing în afaceri
 +| Marketing | Marketing internaţional
 +| Marketing | Marketing management
 +| Marketing | Marketing online
 +| Marketing | Marketing şi comunicare în afaceri
 +| Marketing | Marketing şi dezvoltare durabilă
 +| Marketing | Marketing şi gestiunea organizaţiei
 +| Marketing | Marketing şi management în servicii publice
 +| Marketing | Marketing şi management turistic
 +| Marketing | Marketing şi managementul vânzărilor
 +| Marketing | Marketing şi promovarea vânzărilor
 +| Marketing | Marketing şi relaţii publice în afaceri
 +| Marketing | Marketing strategic
 +| Marketing | Marketing strategic şi cercetări de marketing
 +| Marketing | Marketingul relaţiilor cu clienţii
 +| Marketing | Marketingul serviciilor
 +| Marketing | Marketingul şi managementul firmei
 +| Marketing | Marketingul şi managementul operaţiunilor logistice
 +| Marketing | Marketingul şi managementul serviciilor
 +| Marketing | Negocieri - relaţii publice
 +| Marketing | Politici şi strategii de marketing
 +| Marketing | Publicitate şi promovarea vânzărilor
 +| Marketing | Relaţii publice în marketing
 +| Marketing | Strategii de marketing
 +| Marketing | Strategii şi politici de marketing
 +| Matematică | Algebră
 +| Matematică | Analiză matematică
 +| Matematică | Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică,​ Farmacie)
 +| Matematică | Calcul ştiinţific şi ingineria programării
 +| Matematică | Criptografie şi teoria codurilor
 +| Matematică | Geometrie
 +| Matematică | Informatică didactică
 +| Matematică | Master de cercetare în matematică
 +| Matematică | Matematică
 +| Matematică | Matematică aplicată
 +| Matematică | Matematică aplicată în informatică
 +| Matematică | Matematică computaţională
 +| Matematică | Matematica didactică
 +| Matematică | Matematică didactică
 +| Matematică | Matematică informatică aplicată
 +| Matematică | Matematici aplicate
 +| Matematică | Matematici aplicate în economie
 +| Matematică | Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică
 +| Matematică | Matematici computaţionale şi tehnologii informatice
 +| Matematică | Matematici financiare
 +| Matematică | Modelare interdisciplinară
 +| Matematică | Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
 +| Matematică | Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor
 +| Matematică | Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor
 +| Matematică | Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul financiar-bancar
 +| Matematică | Modele matematice şi statistică aplicată
 +| Matematică | Statistică aplicată şi informatică
 +| Matematică | Structuri matematice fundamentale
 +| Matematică | Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
 +| Matematică | Teoria riscurilor şi aplicaţii
 +| Mecatronică şi robotică | Computer aided design of the advanced mechanical system (C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate)
 +| Mecatronică şi robotică | Comunicare organizaţională în mecatronică
 +| Mecatronică şi robotică | Echipamente şi tehnici miniaturale avansate
 +| Mecatronică şi robotică | Ergoinginerie în mecatronică
 +| Mecatronică şi robotică | Informatica mediilor virtuale
 +| Mecatronică şi robotică | Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică
 +| Mecatronică şi robotică | Ingineria sistemelor mecatronice
 +| Mecatronică şi robotică | Inginerie mecatronică în optometrie
 +| Mecatronică şi robotică | Mecatronică aplicată
 +| Mecatronică şi robotică | Mecatronică avansată
 +| Mecatronică şi robotică | Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul Inginerie mecanică)
 +| Mecatronică şi robotică | Robotică
 +| Mecatronică şi robotică | Robotică (interdisciplinar cu domeniul Inginerie mecanică)
 +| Mecatronică şi robotică | Sisteme de conducere în robotică
 +| Mecatronică şi robotică | Sisteme mecatronice avansate
 +| Mecatronică şi robotică | Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină
 +| Mecatronică şi robotică | Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
 +| Mecatronică şi robotică | Sisteme robotizate
 +| Medicină | Asistenţă medicală specializată în anestezie
 +| Medicină | Asistenţă medicală specializată în terapie intensivă
 +| Medicină | Biofizică medicală şi biotehnologie celulară
 +| Medicină | Bioingineria reabilitării
 +| Medicină | Biologie moleculară şi biotehnologii
 +| Medicină | Biostatistică şi bioinformatică
 +| Medicină | Cercetare în politici de sănătate
 +| Medicină | Cercetare ştiinţifică avansată medico-farmaceutică
 +| Medicină | Cercetări avansate în investigaţia criminalistică şi în medicina legală
 +| Medicină | Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice
 +| Medicină | Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar
 +| Medicină | Ecografie şi imagistică medicală comparată
 +| Medicină | Farmacologie clinică şi reguli de bună practică
 +| Medicină | Îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu
 +| Medicină | Laborator clinic
 +| Medicină | Management pentru sănătate
 +| Medicină | Management sanitar
 +| Medicină | Managementul afecţiunilor aparatului locomotor
 +| Medicină | Managementul asistenţei medicale perinatale
 +| Medicină | Managementul bolnavului critic
 +| Medicină | Managementul infecţiilor nosocomiale
 +| Medicină | Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice
 +| Medicină | Managementul medicinei muncii
 +| Medicină | Managementul serviciilor de sănătate
 +| Medicină | Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic
 +| Medicină | Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
 +| Medicină | Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative
 +| Medicină | Managementul strategiilor preventive şi politici de sănătate
 +| Medicină | Medicină comunitară şi sănătatea familiei
 +| Medicină | Medicină psihosomatică
 +| Medicină | Medicină socială şi management sanitar
 +| Medicină | Metodologia cercetării ştiinţifice
 +| Medicină | Nutriţie clinică şi comunitară
 +| Medicină | Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă
 +| Medicină | Nutriţie şi siguranţă alimentară
 +| Medicină | Optimizarea explorărilor imagistice morfologice şi funcţionale
 +| Medicină | Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile cardiopulmonare
 +| Medicină | Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică
 +| Medicină | Sexologie
 +| Medicină | Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice
 +| Medicină | Terapie fizică şi reabilitare funcţională
 +| Medicină | Urmărirea nou-născutului cu risc
 +| Medicină dentară | Laseri în medicina dentară
 +| Medicină dentară | Medicină dentară judiciară
 +| Medicină dentară | Reabilitarea implanto- protetică a edentaţiei
 +| Medicină dentară | Reabilitarea implanto- protetică a edentaţiei/​Implanto- prosthetic rehabilitation of edentulous
 +| Medicină dentară | Reabilitarea implanto- protetică a edentaţiei/​Rehabilitation implanto-prothetique de l'​edentation
 +| Medicină dentară | Reabilitări orale cu agregare implantară
 +| Medicină dentară | Restaurări protetice cu sprijin implantar
 +| Medicină dentară | Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie
 +| Medicină dentară | Tehnologii protetice pe implanturi
 +| Mine, petrol şi gaze | Extracţia petrolului
 +| Mine, petrol şi gaze | Forajul sondelor
 +| Mine, petrol şi gaze | Ingineria şi managementul gazelor naturale
 +| Mine, petrol şi gaze | Inginerie de zăcământ
 +| Mine, petrol şi gaze | Management în industria petrolieră
 +| Mine, petrol şi gaze | Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
 +| Mine, petrol şi gaze | Securitatea şi reabilitarea perimetrelor miniere
 +| Mine, petrol şi gaze | Tehnologia transportului,​ depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor
 +| Mine, petrol şi gaze | Topografie minieră informatizată şi cadastru
 +| Muzică | Arta educaţiei muzicale
 +| Muzică | Artă muzicală
 +| Muzică | Arta spectacolului liric
 +| Muzică | Artele spectacolului muzical
 +| Muzică | Compoziţie-Muzicologie-Dirijat
 +| Muzică | Educaţie muzicală
 +| Muzică | Educaţie muzicală contemporană
 +| Muzică | Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase
 +| Muzică | Elemente de complementaritate pentru educaţia muzicală
 +| Muzică | Interpretare muzicală
 +| Muzică | Meloterapie
 +| Muzică | Muzică - Artă muzicală în cultura audiovizuală
 +| Muzică | Muzică şi cultură pop
 +| Muzică | Muzicologie,​ compoziţie,​ dirijat
 +| Muzică | Pedagogia artei dirijorale
 +| Muzică | Pedagogie muzicală
 +| Muzică | Sinteză muzicologică
 +| Muzică | Stil şi limbaj compoziţional
 +| Muzică | Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală
 +| Muzică | Stilistică dirijorală
 +| Muzică | Stilistica interpretării muzicale
 +| Muzică | Stilistică interpretativă instrumentală şi vocală
 +| Muzică | Tehnica şi arta muzicală din sec. al XX-lea
 +| Muzică | Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală
 +| Ordine publică şi siguranţă naţională | Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
 +| Psihologie | Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională
 +| Psihologie | Consiliere genetică
 +| Psihologie | Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană
 +| Psihologie | Consultanţă şi intervenţie psihologică
 +| Psihologie | Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii
 +| Psihologie | Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional
 +| Psihologie | Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei
 +| Psihologie | Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 +| Psihologie | Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
 +| Psihologie | Managementul resurselor umane
 +| Psihologie | Metodologie şi psihometrie
 +| Psihologie | Organizational and Occupational Health Psychology
 +| Psihologie | Psihanaliză
 +| Psihologie | Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică
 +| Psihologie | Psihodiagnoza complexă a personalităţii
 +| Psihologie | Psihodiagnoză,​ psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală
 +| Psihologie | Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane
 +| Psihologie | Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor
 +| Psihologie | Psihologia personalităţii
 +| Psihologie | Psihologia resurselor umane
 +| Psihologie | Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională
 +| Psihologie | Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizarea comportamentală
 +| Psihologie | Psihologia sănătăţii publice şi clinice
 +| Psihologie | Psihologia sportului
 +| Psihologie | Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
 +| Psihologie | Psihologie clinică
 +| Psihologie | Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie
 +| Psihologie | Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică
 +| Psihologie | Psihologie clinică şi consiliere psihologică
 +| Psihologie | Psihologie clinică şi intervenţie psihologică
 +| Psihologie | Psihologie clinică şi psihoterapie
 +| Psihologie | Psihologie clinică şi psihoterapii
 +| Psihologie | Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie
 +| Psihologie | Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
 +| Psihologie | Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată
 +| Psihologie | Psihologie educaţională şi consiliere
 +| Psihologie | Psihologie educaţională,​ consiliere şcolară şi vocaţională
 +| Psihologie | Psihologie judiciară
 +| Psihologie | Psihologie judiciară şi victimologie
 +| Psihologie | Psihologie medico-legală şi criminalistică. Evaluare şi intervenţie
 +| Psihologie | Psihologie militară
 +| Psihologie | Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane
 +| Psihologie | Psihologie organizaţională:​ diagnoză şi intervenţie în organizaţii
 +| Psihologie | Psihologie şcolară şi consiliere educaţională
 +| Psihologie | Psihologie sportivă
 +| Psihologie | Psihoterapii cognitiv comportamentale
 +| Psihologie | Psihoterapii şi psihologie clinică
 +| Psihologie | Psihotraumatologie şi asistare psihologică
 +| Psihologie | Relaţii umane şi comunicare
 +| Psihologie | Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii
 +| Psihologie | Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane
 +| Psihologie | Tehnici de comunicare şi influenţă socială
 +| Psihologie | Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman
 +| Psihologie | Terapii de cuplu şi familie
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Afaceri europene şi management de programe
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Comunicare internaţională
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Diplomaţie culturală şi economii globale
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Evaluarea dezvoltării regionale
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Guvernanţă europeană
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Istorie contemporană şi relaţii internaţionale
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Relaţii internaţionale
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Securitate europeană
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Societate mediatică
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii culturale europene
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii de dezvoltare internaţională
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii europene
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii europene comparate
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii politice europene comparate
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii transatlantice
 +| Relaţii internaţionale şi studii europene | Tehnici diplomatice
 +| Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor
 +| Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
 +| Silvicultură | Diversitatea ecosistemelor forestiere
 +| Silvicultură | Management şi marketing forestier
 +| Silvicultură | Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere
 +| Silvicultură | Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului
 +| Silvicultură | Managementul activităţilor din domeniul forestier
 +| Silvicultură | Managementul ecosistemelor forestiere
 +| Silvicultură | Valorificarea durabilă a resurselor pădurii
 +| Sociologie | Analiză şi diagnoză socială
 +| Sociologie | Antropologie
 +| Sociologie | Antropologie aplicată
 +| Sociologie | Antropologie socială
 +| Sociologie | Antropologie socială şi management cultural
 +| Sociologie | Antropologie,​ dezvoltare comunitară şi regională
 +| Sociologie | Asistenţă şi dezvoltare comunitară
 +| Sociologie | Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi
 +| Sociologie | Asistenţă socială - Politici sociale europene
 +| Sociologie | Asistenţa socială a vârstnicilor
 +| Sociologie | Asistenţă socială bazată pe dovezi
 +| Sociologie | Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere
 +| Sociologie | Asistenţa socială pentru sănătate mentală
 +| Sociologie | Asistenţa socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale
 +| Sociologie | Asistenţa socială şi economie socială
 +| Sociologie | Cercetare în sociologie/​Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)
 +| Sociologie | Cercetare sociologică avansată
 +| Sociologie | Comunicare interculturală
 +| Sociologie | Comunicare, mass-media şi societate
 +| Sociologie | Comunicare, societate şi mass media
 +| Sociologie | Consiliere în asistenţa socială
 +| Sociologie | Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale
 +| Sociologie | Devianţă socială şi criminalitate
 +| Sociologie | Dezvoltare comunitară şi integrare europeană
 +| Sociologie | Dezvoltare regională
 +| Sociologie | Dezvoltare socială şi instituţională
 +| Sociologie | Economie socială
 +| Sociologie | Familia - Resurse şi asistenţă socială
 +| Sociologie | Familia în societatea contemporană
 +| Sociologie | Familia şi managementul resurselor familiale
 +| Sociologie | Gerontologie socială
 +| Sociologie | Gestiunea campaniilor de imagine
 +| Sociologie | Gestiunea resurselor umane
 +| Sociologie | Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane
 +| Sociologie | Grupuri de risc şi servicii sociale de suport
 +| Sociologie | Leadership şi management organizaţional
 +| Sociologie | Management în asistenţă socială
 +| Sociologie | Management intercultural
 +| Sociologie | Management organizaţional şi al resurselor umane
 +| Sociologie | Management şi supervizare în bunăstarea copilului şi a familiei
 +| Sociologie | Managementul resurselor umane
 +| Sociologie | Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor
 +| Sociologie | Managementul serviciilor de asistenţă socială
 +| Sociologie | Managementul serviciilor sociale
 +| Sociologie | Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
 +| Sociologie | Managementul strategic al resurselor umane
 +| Sociologie | Masterat european de protecţie a drepturilor copilului
 +| Sociologie | Masterat european în drepturile copiilor
 +| Sociologie | Negociere şi mediere în organizaţii
 +| Sociologie | Opera socială în instituţiile ecleziale
 +| Sociologie | Politici comunitare şi intervenţii sociale
 +| Sociologie | Politici publice în asistenţa socială
 +| Sociologie | Politici publice şi management în administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)
 +| Sociologie | Politici şi servicii sociale
 +| Sociologie | Politici sociale şi protecţie socială
 +| Sociologie | Practica asistenţei sociale centrate pe valori
 +| Sociologie | Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
 +| Sociologie | Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate
 +| Sociologie | Probaţiune
 +| Sociologie | Probaţiune,​ mediere şi asistenţă socială a victimelor infracţiunilor
 +| Sociologie | Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială
 +| Sociologie | Securitate comunitară şi controlul violenţei
 +| Sociologie | Selecţia şi gestiunea resurselor umane
 +| Sociologie | Servicii de asistenţă socială
 +| Sociologie | Sociologia consumului şi marketing
 +| Sociologie | Sociologia dezvoltării şi securităţii europene
 +| Sociologie | Sociologia instituţiilor administrative,​ instituţiilor de socializare şi resocializare
 +| Sociologie | Sociologia muncii şi comportament organizaţional
 +| Sociologie | Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor
 +| Sociologie | Sociologie aplicată în dezvoltarea locală
 +| Sociologie | Sondaje de opinie, marketing şi publicitate
 +| Sociologie | Studii de securitate
 +| Sociologie | Studii fundamentale în sociologie
 +| Sociologie | Studii vizuale şi societate
 +| Sociologie | Supervizare şi planificare socială
 +| Sociologie | Supervizări în servicii sociale de sănătate mintală
 +| Ştiinţa mediului | Analiza şi evaluarea impactului de mediu
 +| Ştiinţa mediului | Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură)
 +| Ştiinţa mediului | Calitatea mediului
 +| Ştiinţa mediului | Calitatea mediului şi surse energetice
 +| Ştiinţa mediului | Consiliere de mediu
 +| Ştiinţa mediului | Controlul şi expertizarea calităţii mediului
 +| Ştiinţa mediului | Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral
 +| Ştiinţa mediului | Ecologie aplicată
 +| Ştiinţa mediului | Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă
 +| Ştiinţa mediului | Evaluarea impactului asupra mediului
 +| Ştiinţa mediului | Evaluarea integrată a stării mediului
 +| Ştiinţa mediului | Evaluarea riscului şi securitatea mediului
 +| Ştiinţa mediului | Evaluarea şi managementul mediului
 +| Ştiinţa mediului | Expertiza şi managementul sistemelor ecologice
 +| Ştiinţa mediului | Gestionarea efectelor schimbărilor climatice
 +| Ştiinţa mediului | Gestiunea şi protecţia mediului
 +| Ştiinţa mediului | Gestiunea, evaluarea, conservarea şi protecţia mediului
 +| Ştiinţa mediului | Managementul integrat al capitalului natural
 +| Ştiinţa mediului | Managementul resurselor umane
 +| Ştiinţa mediului | Mediul actual şi dezvoltare durabilă
 +| Ştiinţa mediului | Poluarea chimică a mediului
 +| Ştiinţa mediului | Riscurile mediului aerian în sănătate/​Air-environment risks and health response
 +| Ştiinţa mediului | Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc
 +| Ştiinţa mediului | Ştiinţe - Abordarea integrată a ştiinţelor naturii
 +| Ştiinţa mediului | Sustenabilitatea sistemelor socioecologice
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Activitate motrică curriculară şi extracurriculară
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Activităţi fizice adaptate
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Activităţi motrice curriculare şi de timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Activităţi motrice de timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Activităţi motrice extracurriculare şi curriculare
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Activităţi sportiv-turistice şi de timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Antrenament şi performanţă
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Antrenament şi performanţă sportivă
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Comunicare - Jurnalism sportiv (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale comunicării)
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Diagnoză şi prognoză psihomotrică
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, non-formale şi de recuperare a stării de sănătate
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şcolară şi management sportiv
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şi antrenament sportiv
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şi sport şcolar
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şi sportivă
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică şi sportivă şcolară
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Educaţie fizică, turism şi timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Fitness şi estetică corporală
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Fitness şi performanţă motrică
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapia în traumatologia sportivă
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie în reeducarea funcţională
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie la domiciliu
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie,​ recuperare şi reeducare motrică
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Loisir-Fitness
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Management şi marketing în structurile,​ activităţile şi evenimentele sportive
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Managementul organizaţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sport
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Nutriţie şi remodelare corporală
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Organizare şi conducere în sport
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Performanţă în sport
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Performanţă sportivă
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Performanţă sportivă şi management în sport
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Sport, turism şi activităţi de timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp liber
 +| Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane
 +| Ştiinţe administrative | Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială
 +| Ştiinţe administrative | Administrarea resurselor instituţiilor culturale
 +| Ştiinţe administrative | Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ
 +| Ştiinţe administrative | Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie publică
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie publică europeană
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie publică în context european
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie publică în contextul integrării europene
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie publică şi dezvoltare comunitară
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie publică şi integrare europeană
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie şi finanţe publice europene
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie şi management public
 +| Ştiinţe administrative | Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană
 +| Ştiinţe administrative | Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
 +| Ştiinţe administrative | Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţiile publice
 +| Ştiinţe administrative | Guvernare modernă şi dezvoltare locală
 +| Ştiinţe administrative | Guvernare şi administraţie publică europeană
 +| Ştiinţe administrative | Management şi administraţie europeană
 +| Ştiinţe administrative | Management şi audit în administraţie şi afaceri
 +| Ştiinţe administrative | Managementul administraţiei publice
 +| Ştiinţe administrative | Managementul crizelor
 +| Ştiinţe administrative | Managementul crizelor şi conflictelor
 +| Ştiinţe administrative | Managementul informaţiei şi al documentelor
 +| Ştiinţe administrative | Managementul instituţiilor publice
 +| Ştiinţe administrative | Managementul instituţiilor publice şi nonprofit
 +| Ştiinţe administrative | Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice
 +| Ştiinţe administrative | Managementul poliţiei locale
 +| Ştiinţe administrative | Managementul proiectelor în sfera administraţiei publice
 +| Ştiinţe administrative | Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural
 +| Ştiinţe administrative | Managementul sectorului public
 +| Ştiinţe administrative | Masterat profesional european de administraţie publică
 +| Ştiinţe administrative | Politici administrative europene
 +| Ştiinţe administrative | Politici de sănătate şi management sanitar
 +| Ştiinţe administrative | Puterea executivă şi administraţia publică
 +| Ştiinţe administrative | Sisteme administrative şi relaţii internaţionale
 +| Ştiinţe administrative | Spaţiul public european
 +| Ştiinţe administrative | Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/​Science,​ technology and innovation in public governance
 +| Ştiinţe administrative | Ştiinţe administrative
 +| Ştiinţe administrative | Studii administrative europene
 +| Ştiinţe ale comunicării | Brand management şi comunicare corporatistă
 +| Ştiinţe ale comunicării | Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare audiovideo
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare corporativă
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare managerială
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare managerială şi relaţii publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare managerială şi resurse umane
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare mediatică
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare mediatică - Media communication
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare mediatică şi publicitate
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare organizaţională
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare politică. Marketing politic şi electoral
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi comportament organizaţional
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi guvernanţă europeană
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi mediere în conflictele sociale
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi publicitate
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi tehnici de producţie mass-media
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare socioculturală
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii)
 +| Ştiinţe ale comunicării | Comunicarea mediatică, opinie publică şi management informaţional
 +| Ştiinţe ale comunicării | Consultanţă şi expertiză în publicitate
 +| Ştiinţe ale comunicării | Gestionarea informaţiei în societatea contemporană
 +| Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism european şi comunicare în regiuni multietnice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism politic
 +| Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism regional
 +| Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism şi studii culturale europene
 +| Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism sportiv
 +| Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism tematic
 +| Ştiinţe ale comunicării | Management educaţional şi comunicare instituţională
 +| Ştiinţe ale comunicării | Management media
 +| Ştiinţe ale comunicării | Management şi comunicare în afaceri
 +| Ştiinţe ale comunicării | Management, dezvoltarea afacerilor şi comunicare/​Management,​ business development and communication
 +| Ştiinţe ale comunicării | Managementul instituţiilor mass-media
 +| Ştiinţe ale comunicării | Managementul proiectelor
 +| Ştiinţe ale comunicării | Managementul relaţiilor publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Marketing, publicitate şi relaţii publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Mass-media şi comunicare în spaţiul public european
 +| Ştiinţe ale comunicării | Mass-media şi comunicare publică
 +| Ştiinţe ale comunicării | Mass-Media şi comunicarea
 +| Ştiinţe ale comunicării | Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare şi de comunicare
 +| Ştiinţe ale comunicării | Mass-media, dezvoltare, societate/​Medias,​ developpement,​ societe
 +| Ştiinţe ale comunicării | Media şi publicitate on-line
 +| Ştiinţe ale comunicării | Media, comunicare publică şi globalizare/​Media,​ public communication and globalization
 +| Ştiinţe ale comunicării | Mediere, negociere şi comunicare în rezolvarea conflictelor
 +| Ştiinţe ale comunicării | Modele de comunicare şi relaţii publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Producţie media
 +| Ştiinţe ale comunicării | Producţie multimedia şi audiovideo
 +| Ştiinţe ale comunicării | Profesor documentarist
 +| Ştiinţe ale comunicării | Publicitate
 +| Ştiinţe ale comunicării | Publicitate şi brand
 +| Ştiinţe ale comunicării | Publicitate şi relaţii publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Relaţii publice
 +| Ştiinţe ale comunicării | Relaţii publice şi publicitate
 +| Ştiinţe ale comunicării | Sistemul infodocumentar în context european
 +| Ştiinţe ale comunicării | Ştiinţele informării şi documentării
 +| Ştiinţe ale comunicării | Tehnici avansate de comunicare
 +| Ştiinţe ale comunicării | Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia
 +| Ştiinţe ale comunicării | Tehnologia traducerii automate/​Technologie de traduction automate
 +| Ştiinţe ale comunicării | Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Asigurarea calităţii învăţământului
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Comunicare didactică
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere educaţională (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere şcolară
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere şi intervenţie în educaţie incluzivă
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Didactica limbilor străine
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Didactici aplicate pentru învăţământul primar
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Didactici speciale - Istorie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Didactici speciale - Matematică
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Didactici speciale - Religie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Educaţia timpurie şi învăţământ primar (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Educaţie civică
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Educaţie incluzivă
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Educaţie timpurie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Formarea formatorilor
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Management curricular
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Management educaţional
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Management educaţional şi dezvoltare curriculară
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Management educaţional şi integrare europeană
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Managementul organizaţiilor educaţionale
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Master european în educaţia adulţilor
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Medierea conflictelor în educaţie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Mentoratul în educaţie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogie interactivă
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogii alternative şi arta teatrală în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului)
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoaşterii
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Politici şi management în educaţie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Psihologie educaţională şi consiliere psihopedagogică
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Psihopedagogia şcolii incluzive
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Relaţii şi strategii interculturale
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Resurse umane în educaţie. Formare şi management
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Ştiinţe chimice în educaţie continuă
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Ştiinţele vieţii şi ecologie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei)
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Terapia limbajului şi audiologie educaţională
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Terapia logopedică în procesele de comunicare
 +| Ştiinţe ale educaţiei | Terapii şi compensare în tulburări de comunicare
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Bioingineria protezării
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Bioinginerie clinică
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Biomateriale metalice
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Biotehnologia resurselor naturale
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Biotehnologii medicale avansate
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Fizică aplicată avansată
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Fotonică şi materiale avansate
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică (interdisciplinar cu Mecatronică şi robotică)
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Inginerie medicală
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Logică matematică şi aplicaţii
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Materiale şi tehnologii nucleare
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Modele de decizie, risc şi prognoză
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Optometrie avansată
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Sisteme dinamice, optimale şi modele economico-financiare
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Ştiinţe inginereşti aplicate în medicină
 +| Ştiinţe inginereşti aplicate | Tehnologii optice
 +| Ştiinţe militare | Conducere interarme - forţe aeriene
 +| Ştiinţe militare | Conducere interarme - forţe navale
 +| Ştiinţe militare | Conducere interarme - forţe terestre
 +| Ştiinţe militare | Intelligence în organizaţii
 +| Ştiinţe militare | Leadership organizaţional
 +| Ştiinţe militare | Management economico-financiar
 +| Ştiinţe militare | Management logistic
 +| Ştiinţe militare | Management şi tehnologie
 +| Ştiinţe militare | Managementul capabilităţilor organizaţionale
 +| Ştiinţe militare | Managementul sistemelor de luptă din forţele aeriene
 +| Ştiinţe militare | Protecţia infrastructurilor critice
 +| Ştiinţe militare | Securitatea spaţiului aerian
 +| Ştiinţe politice | Analiza şi soluţionarea conflictelor
 +| Ştiinţe politice | Comunicare politică
 +| Ştiinţe politice | Dezvoltare internaţională
 +| Ştiinţe politice | Dezvoltare regională şi cooperare internaţională
 +| Ştiinţe politice | Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar
 +| Ştiinţe politice | Diplomaţia apărării
 +| Ştiinţe politice | Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 +| Ştiinţe politice | Economie socială
 +| Ştiinţe politice | Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 +| Ştiinţe politice | Gen şi oportunităţi egale
 +| Ştiinţe politice | Guvernare şi societate
 +| Ştiinţe politice | Management şi guvernare
 +| Ştiinţe politice | Managementul instituţiilor europene
 +| Ştiinţe politice | Managementul integrării europene şi administraţiei publice
 +| Ştiinţe politice | Managementul organizaţiilor politice
 +| Ştiinţe politice | Managementul securităţii în societatea contemporană
 +| Ştiinţe politice | Marketing politic şi comunicare
 +| Ştiinţe politice | Modelul european. Economia socială europeană
 +| Ştiinţe politice | Partide politice, analize electorale şi marketing politic
 +| Ştiinţe politice | Politică comparată
 +| Ştiinţe politice | Politică europeană şi românească
 +| Ştiinţe politice | Politica în Europa. State, frontiere şi societăţi
 +| Ştiinţe politice | Politică şi economie europeană
 +| Ştiinţe politice | Politici de dezvoltare locală şi regională
 +| Ştiinţe politice | Politici de incluziune a romilor/​Policies for roma inclusion
 +| Ştiinţe politice | Politici publice europene
 +| Ştiinţe politice | Politici publice şi advocacy
 +| Ştiinţe politice | Politici publice şi integrare europeană
 +| Ştiinţe politice | Politici publice şi management instituţional
 +| Ştiinţe politice | Politici publice şi societate civilă
 +| Ştiinţe politice | Politici, gen şi minorităţi
 +| Ştiinţe politice | Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european
 +| Ştiinţe politice | Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale
 +| Ştiinţe politice | Psihologie politică şi leadership (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +| Ştiinţe politice | Relaţii internaţionale şi comunicare
 +| Ştiinţe politice | Relaţii internaţionale şi integrare europeană
 +| Ştiinţe politice | Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate
 +| Ştiinţe politice | Securitate naţională şi euroatlantică
 +| Ştiinţe politice | Securitate şi diplomaţie/​Security and diplomacy
 +| Ştiinţe politice | Securitate şi relaţii internaţionale
 +| Ştiinţe politice | Ştiinţe politice
 +| Ştiinţe politice | Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană
 +| Ştiinţe politice | Studii de dezvoltare internaţională
 +| Ştiinţe politice | Studii de muncă
 +| Ştiinţe politice | Studii de securitate şi apărare
 +| Ştiinţe politice | Studii europene de integrare şi securitate
 +| Ştiinţe politice | Studii globale
 +| Ştiinţe politice | Teorie şi analiză politică
 +| Ştiinţele educaţiei | Managementul formării continue în învăţământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management)
 +| Studii culturale | Cultură şi politică în context european şi internaţional
 +| Studii culturale | Cultură şi societate - tradiţie şi modernitate
 +| Studii culturale | Etnologie şi antropologie socială
 +| Studii culturale | Etnoturism/​Etnologia şi turismul cultural
 +| Studii culturale | Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură,​ Filologie)
 +| Studii culturale | Ştiinţă şi religie
 +| Studii culturale | Studii canadiene
 +| Studii culturale | Studii culturale slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est
 +| Studii culturale | Studii iudaice
 +| Studii culturale | Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)
 +| Studii culturale | Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură,​ Filologie)
 +| Teatru şi artele spectacolului | Actorie şi regie
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta actorului
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta actorului de musichall
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta actorului de teatru de animaţie
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie
 +| Teatru şi artele spectacolului | Artă coregrafică
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta interpretării caracterelor dramatice
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta regizorului
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta regizorului de teatru
 +| Teatru şi artele spectacolului | Arta scenografului
 +| Teatru şi artele spectacolului | Artă teatrală
 +| Teatru şi artele spectacolului | Artele spectacolului teatral
 +| Teatru şi artele spectacolului | Design, lumină şi sunet în artele spectacolului
 +| Teatru şi artele spectacolului | Pedagogie teatrală
 +| Teatru şi artele spectacolului | Scriere dramatică
 +| Teatru şi artele spectacolului | Spectacolul coregrafic contemporan
 +| Teatru şi artele spectacolului | Teatrologie - Management şi marketing cultural
 +| Teatru şi artele spectacolului | Teatrologie. Impresariat artistic
 +| Teatru şi artele spectacolului | Teatru contemporan (actorie şi teatrologie)
 +| Teatru şi artele spectacolului | Teatru de animaţie
 +| Teatru şi artele spectacolului | Teatru muzical
 +| Teatru şi artele spectacolului | Teatru, film şi multimedia
 +| Teatru şi artele spectacolului | Tehnologii digitale în spectacolul contemporan
 +| Teatru şi artele spectacolului | Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale
 +| Teologie | Apologetică şi duhovnicie
 +| Teologie | Arheologie creştină
 +| Teologie | Arta sacră - Conservarea,​ restaurarea şi crearea bunurilor culturale
 +| Teologie | Artă sacră în contemporaneitate
 +| Teologie | Asistenţa socială a bisericii
 +| Teologie | Bioetică-morală,​ etică şi deontologie
 +| Teologie | Comunicare biblică şi eclesială
 +| Teologie | Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
 +| Teologie | Comunicarea socială a bisericii
 +| Teologie | Consiliere pastorală
 +| Teologie | Consilierea socio-spirituală a populaţiilor vulnerabile
 +| Teologie | Consultant etic
 +| Teologie | Doctrină şi cultură creştină
 +| Teologie | Doctrina şi hermeneutica creştin ortodoxă
 +| Teologie | Doctrină socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
 +| Teologie | Doctrină, ştiinţă, misiune
 +| Teologie | Ecumenism în noul context european
 +| Teologie | Educaţie religioasă creştină ortodoxă
 +| Teologie | Exegeză şi ermineutică biblică
 +| Teologie | Fundamente creştine ale identităţii europene
 +| Teologie | Hermeneutică şi teologie biblică
 +| Teologie | Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
 +| Teologie | Istoria şi filosofia religiilor
 +| Teologie | Istorie bisericească şi gândire creştină
 +| Teologie | Istorie şi interconfesionalism
 +| Teologie | Istorie şi spiritualitate filocalică
 +| Teologie | Istorie şi tradiţie creştină
 +| Teologie | Literatura patristică,​ limbi clasice şi slava veche
 +| Teologie | Management de caz în asistenţa socială
 +| Teologie | Managementul turismului religios
 +| Teologie | Mediere interculturală şi interreligioasă
 +| Teologie | Misiune şi pastoraţie
 +| Teologie | Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
 +| Teologie | Ortodoxie românească şi viaţa liturgică
 +| Teologie | Pastoraţie şi duhovnicie
 +| Teologie | Pastoraţie şi viaţă liturgică
 +| Teologie | Patrimoniu cultural
 +| Teologie | Religie şi cultură
 +| Teologie | Religie, cultură, societate
 +| Teologie | Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet
 +| Teologie | Strategii ale carităţii creştine
 +| Teologie | Studii de teologie pastorală şi misiune creştină
 +| Teologie | Studii religioase şi educaţie creştină
 +| Teologie | Studii religioase şi juridico-canonice ale celor trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)
 +| Teologie | Studii teologico-lingvistice
 +| Teologie | Teologia şi misiunea socială a bisericii
 +| Teologie | Teologie - Studii religioase
 +| Teologie | Teologie aplicată
 +| Teologie | Teologie baptistă
 +| Teologie | Teologie biblică
 +| Teologie | Teologie comparată
 +| Teologie | Teologie creştină şi spiritualitate europeană
 +| Teologie | Teologie istorică
 +| Teologie | Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
 +| Teologie | Teologie pastorală aplicată
 +| Teologie | Teologie pastorală în comunităţile ecleziale
 +| Teologie | Teologie pastorală şi misiologie
 +| Teologie | Teologie practică
 +| Teologie | Teologie practică şi pastoral-misionară
 +| Teologie | Teologie protestantă pastorală aplicată
 +| Teologie | Teologie romano-catolică pastorală aplicată
 +| Teologie | Teologie şi proiect social
 +| Teologie | Teologie sistematică
 +| Teologie | Teologie sistematică în context contemporan
 +| Teologie | Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
 +| Teologie | Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească
 +| Teologie | Teologie, cultură şi societate
 +| Teologie | Teologie-muzică-educaţie
 +| Teologie | Teoria şi practica formării religioase
 +| Teologie | Viaţa bisericii - istorie şi actualitate
 +| Teologie | Viaţă creştină în contextul integrării europene
 +| Urbanism | Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională
 +| Urbanism | Management urban pentru oraşe competitive
 +| Urbanism | Mobilitate urbană
 +| Urbanism | Peisaj şi teritoriu
 +| Urbanism | Proiectare urbană
 +| Urbanism | Urbanism şi politici publice
 +| Zootehnie | Managementul calităţii produselor de origine animalieră
 +| Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor
 +| Zootehnie | Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
 +| Zootehnie | Managementul exploataţiilor în acvacultură
 +| Zootehnie | Managementul producţiilor animale
 +| Zootehnie | Managementul producţiilor din acvacultură
 +| Zootehnie | Nutriţia şi alimentaţia animalelor
 +| Zootehnie | Nutriţie şi bază furajeră
 +| Zootehnie | Proiectare şi evaluare tehnico-economică a producţiilor animaliere
 +| Zootehnie | Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice
 +| Zootehnie | Reproducţie şi ameliorare genetică
 +
  • hg_581_2013_master.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)