hg_582_2014_master

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

hg_582_2014_master [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== HG 582/2014 master =====
 +
 +Domeniul Programul de studii
 +Inginerie chimică Chimie alimentară
 +Inginerie chimică Expertizarea alimentelor,​ produselor chimice şi materialelor
 +Inginerie chimică Ingineria proceselor chimice
 +Inginerie chimică Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale
 +Inginerie chimică Micro- şi nanomateriale
 +Inginerie chimică Produse farmaceutice şi cosmetice
 +Inginerie chimică Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor
 +Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale
 +Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria polimerilor
 +Inginerie electrică Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice
 +Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente
 +Inginerie electrică Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică
 +Inginerie electrică Inginerie electrică şi informatică aplicată
 +Inginerie electrică Sisteme electrice avansate
 +Inginerie electrică Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare
 +Inginerie energetică Eficienţă energetică
 +Inginerie energetică Hidraulică tehnică şi hidroenergetică
 +Inginerie energetică Informatică aplicată în energetică
 +Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice
 +Inginerie energetică Inginerie nucleară
 +Inginerie energetică Sisteme termoenergetice
 +Inginerie energetică Surse regenerabile de energie
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Advanced microelectronics/​Microelectronică avansată
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Advanced wireless communications/​Comunicaţii fără fir avansate
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Comunicaţii mobile
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Comunicaţii multimedia
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică şi informatică aplicată
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică şi informatică medicală
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Managementul serviciilor şi reţelelor
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microelectronică şi nanoelectronică
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microsisteme
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Optoelectronică
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele integrate de telecomunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme inteligente pentru transporturi
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme telematice pentru transporturi
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici avansate pentru imagistica digitală
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii integrate avansate în electronica auto
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Telecomunicaţii
 +Inginerie aerospaţială Avionică şi navigaţie aerospaţială
 +Inginerie aerospaţială Inginerie şi management aerospaţial
 +Inginerie aerospaţială Management aeronautic
 +Inginerie aerospaţială Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului
 +Inginerie aerospaţială Structuri aeronautice şi spaţiale
 +Ingineria autovehiculelor Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor
 +Ingineria autovehiculelor Sistem integrat om-autovehicul-mediu
 +Ingineria autovehiculelor Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor
 +Ingineria transporturilor Logistica transporturilor
 +Ingineria transporturilor Management în transporturi
 +Ingineria transporturilor Transport şi trafic urban
 +Biotehnologii Biocombustibili,​ biorafinării şi tehnologii conexe
 +Biotehnologii Biotehnologii
 +Ingineria produselor alimentare Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare
 +Ingineria produselor alimentare Tehnologii avansate în industria alimentară
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Administrarea bazelor de date
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Arhitecturi avansate de calculatoare
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Artificial Intelligence/​Inteligenţă artificială
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Biomedical Informatics/​Informatică biomedicală
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei e-Guvernare
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Grafică,​ multimedia şi realitate virtuală
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Imagistică,​ bioinformatică şi sisteme complexe
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor internet
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Management în tehnologia informaţiei
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Management,​ innovation et technologies des systemes collaboratifs/​Management,​ inovare şi tehnologii de sisteme colaborative
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Parallel and distributed computer systems/​Sisteme de calcul paralele şi distribuite
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea reţelelor informatice complexe
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Servicii software avansate
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme inteligente şi vederea artificială
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Software Engineering/​Ingineria sistemelor de programe
 +Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi
 +Ingineria sistemelor Automatică şi informatică industrială
 +Ingineria sistemelor Control avansat şi sisteme în timp real
 +Ingineria sistemelor Managementul şi protecţia informaţiei
 +Ingineria sistemelor Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia
 +Ingineria sistemelor Service engineering and management/​Ingineria şi managementul serviciilor
 +Ingineria sistemelor Sisteme informatice integrate avansate
 +Ingineria sistemelor Sisteme informatice în medicină
 +Ingineria sistemelor Sisteme inteligente de conducere
 +Ingineria sistemelor Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor
 +Inginerie mecanică Cercetarea,​ proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice
 +Inginerie mecanică Concepţii integrate în ingineria mecanică
 +Inginerie mecanică Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice
 +Inginerie mecanică Controlul zgomotelor şi vibraţiilor
 +Inginerie mecanică Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune
 +Inginerie mecanică Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare
 +Inginerie mecanică Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces
 +Inginerie mecanică Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice
 +Inginerie mecanică Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice
 +Inginerie mecanică Mecanică de precizie
 +Inginerie mecanică Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
 +Inginerie mecanică Reabilitarea structurilor,​ materialelor şi mediului
 +Inginerie mecanică Siguranţa şi integritatea structurilor
 +Inginerie mecanică Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate
 +Inginerie mecanică Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale
 +Inginerie mecanică Vehicule feroviare de mare viteză
 +Inginerie industrială Conception integree des systemes technologiques/​Concepţia integrată a sistemelor tehnologice
 +Inginerie industrială Concepţie şi management în productică
 +Inginerie industrială Design industrial şi produse inovative
 +Inginerie industrială Echipamente pentru terapii de recuperare
 +Inginerie industrială Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
 +Inginerie industrială Grafică inginerească şi design
 +Inginerie industrială Ingineria calităţii
 +Inginerie industrială Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale
 +Inginerie industrială Ingineria proiectării şi fabricării produselor
 +Inginerie industrială Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
 +Inginerie industrială Ingenierie des systemes industrielles/​Ingineria sistemelor industriale
 +Inginerie industrială Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control
 +Inginerie industrială Inginerie avansată asistată de calculator
 +Inginerie industrială Logistică industrială
 +Inginerie industrială Managementul întreprinderilor industriale virtuale
 +Inginerie industrială Maşini şi sisteme de producţie
 +Inginerie industrială Tehnologii şi sisteme poligrafice
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Biomateriale metalice
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Fotonică şi materiale avansate
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Ingenierie des systemes integres avances/​Ingineria sistemelor integrate avansate
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Logică matematică şi aplicaţii
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Modele de decizie, risc şi prognoză
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Optometrie avansată
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Sisteme dinamice, optimale şi modele economico-financiare
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Tehnologii optice
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Teoria codării şi stocării informaţiei
 +Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)
 +Mecatronică şi robotică Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)
 +Ingineria materialelor Obţinerea,​ procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice
 +Ingineria materialelor Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale
 +Ingineria materialelor Substanţe,​ materiale şi sisteme biocompatibile
 +Ingineria materialelor Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate
 +Ingineria materialelor Ştiinţa şi managementul testării materialelor
 +Ingineria materialelor Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice
 +Ingineria mediului Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare
 +Ingineria mediului Ingineria mediului
 +Ingineria mediului Ingineria mediului în energetică
 +Ingineria mediului Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar
 +Ingineria mediului Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice
 +Ingineria mediului Inginerie şi management în protecţia mediului
 +Ingineria mediului Managementul mediului şi dezvoltare durabilă
 +Ingineria mediului Protecţia mediului în industria materialelor metalice
 +Inginerie şi management Business Administration and Engineering/​Administrarea şi ingineria afacerilor
 +Inginerie şi management Geschafts-und Industrieverwaltung/​Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie
 +Inginerie şi management Antreprenoriat,​ managementul şi ingineria afacerilor
 +Inginerie şi management Calitate în inginerie şi managementul afacerilor
 +Inginerie şi management Calitatea produselor şi serviciilor industriale
 +Inginerie şi management Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/​Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice
 +Inginerie şi management Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor complexe
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
 +Inginerie şi management Inginerie economică în activităţi industriale
 +Inginerie şi management Inginerie economică şi managementul afacerilor
 +Inginerie şi management Innovation and integrative technology/​Tehnologii integrate operative
 +Inginerie şi management Managementul sistemelor energetice
 +Inginerie şi management Marketing industrial
 +Inginerie şi management Management of the digital entreprise/​Managementul întreprinderilor digitale
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială
 +Ştiinţe ale comunicării Technologies de la traduction automatique/​Tehnologia traducerii automate
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Studii culturale europene
 +Economie Politici economice europene
 +Ştiinţe ale educaţiei Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic
 +Ştiinţe ale educaţiei Managementul organizaţiilor educaţionale
 +Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţe chimice în educaţie continuă
 +Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţele vieţii şi ecologie
 +Inginerie civilă şi instalaţii Dezvoltare durabilă
 +Inginerie civilă şi instalaţii Dezvoltarea urbană şi regională
 +Inginerie civilă şi instalaţii Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri
 +Inginerie civilă şi instalaţii Energie,​ confort şi dezvoltare durabilă
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria clădirilor
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria infrastructurii transporturilor
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie geotehnică
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie hidraulică
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie structurală
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie structurală/​Ingenierie des structures
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie structurală/​Structural engineering
 +Inginerie civilă şi instalaţii Interacţiuni în mediul construit/​Interactions in the built environment
 +Inginerie civilă şi instalaţii Poduri şi tuneluri
 +Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice
 +Inginerie civilă şi instalaţii Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban
 +Inginerie geodezică Geomatică
 +Inginerie geodezică Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale
 +Inginerie geodezică Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară
 +Inginerie mecanică Echipamente tehnologice pentru dezafectarea/​demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor
 +Inginerie mecanică Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
 +Inginerie mecanică Sisteme mecanice avansate
 +Inginerie şi management Managementul proiectelor în construcţii
 +Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional
 +Ştiinţe ale educaţiei Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)
 +Filologie Traducere şi interpretare specializată
 +Urbanism Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională
 +Urbanism Management urban pentru oraşe competitive
 +Urbanism Mobilitate urbană
 +Urbanism Peisaj şi teritoriu
 +Urbanism Proiectare urbană
 +Urbanism Urbanism şi politici publice
 +Agronomie Agricultură durabilă
 +Agronomie Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă
 +Agronomie Consultanţă agricolă
 +Agronomie Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură
 +Agronomie Managementul şi expertiza fondului funciar
 +Agronomie Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară
 +Horticultură Managementul conservării biodiversităţii
 +Horticultură Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban
 +Horticultură Ştiinţe horticole ecologice
 +Horticultură Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole
 +Horticultură Tehnologii performante,​ management şi marketing vitivinicol
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Agribusiness
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management în agroturism şi alimentaţie publică
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management şi audit intern
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management şi dezvoltare rurală
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar
 +Biotehnologii Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură
 +Biotehnologii Biotehnologie şi siguranţă alimentară
 +Biotehnologii Biotehnologii în industria farmaceutică
 +Biotehnologii Biotehnologii în protecţia mediului
 +Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare
 +Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher
 +Ingineria produselor alimentare Expertiza produselor agroalimentare
 +Ingineria produselor alimentare Tehnologii speciale în industria alimentară
 +Zootehnie Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice
 +Ingineria mediului Geomatică pentru ingineria mediului
 +Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural
 +Inginerie şi management Managementul investiţiilor în ecosisteme
 +Ştiinţe ale educaţiei Managementul formării continue în învăţământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală)
 +Matematică Algebră
 +Matematică Analiză matematică
 +Matematică Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică,​ Farmacie)
 +Matematică Criptografie şi teoria codurilor
 +Matematică Geometrie
 +Matematică Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică
 +Matematică Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor
 +Informatică Algoritmi şi bioinformatică
 +Informatică Baze de date şi tehnologii WEB
 +Informatică Inginerie software
 +Informatică Inteligenţă artificială
 +Informatică Programare declarativă
 +Informatică Sisteme distribuite
 +Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii
 +Fizică Fizica materialelor avansate şi nanostructuri
 +Fizică Fizica mediului şi a polimerilor ecologici
 +Fizică Fizică medicală
 +Fizică Fizică teoretică şi computaţională
 +Fizică Interacţiunea radiaţiei cu materia
 +Fizică Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară
 +Fizică Optică,​ laseri şi aplicaţii
 +Fizică Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)
 +Fizică Ştiinţa conservării/​restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)
 +Chimie Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)
 +Chimie Biomolecule
 +Chimie Chimia materialelor avansate
 +Chimie Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice
 +Chimie Chimie didactică
 +Geografie Climatologie şi resurse de apă
 +Geografie Geografie aplicată şi dezvoltare regională
 +Geografie Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru
 +Geografie Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate
 +Geografie Managementul resurselor şi activităţilor turistice
 +Geografie Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale
 +Geografie Sisteme informaţionale geografice
 +Ştiinţa mediului Evaluarea integrată a stării mediului
 +Ştiinţa mediului Managementul integrat al capitalului natural
 +Ştiinţa mediului Poluarea chimică a mediului
 +Ştiinţa mediului Riscurile mediului aerian în sănătate/​Air-environment risks and health response
 +Ştiinţa mediului Sustenabilitatea sistemelor socioecologice
 +Inginerie geologică Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale
 +Inginerie geologică Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)
 +Inginerie geologică Geofizică
 +Inginerie geologică Geofizică aplicată/​Applied geophysics
 +Inginerie geologică Inginerie geologică şi geotehnică ambientală
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică aplicată avansată
 +Biologie Antropologie evoluţionistă
 +Biologie Biochimie aplicată şi biologie moleculară
 +Biologie Biochimie şi biologie moleculară
 +Biologie Biologie medicală
 +Biologie Biologie sistemică
 +Biologie Biotehnologie microbiană şi genetică
 +Biologie Fiziologie celulară şi biofizica membranelor
 +Biologie Genetică aplicată şi biotehnologie
 +Biologie Microbiologie aplicată şi imunologie
 +Biologie Neurobiologie
 +Biologie Taxonomie şi biodiversitate
 +Drept Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat
 +Drept Arbitrajul internaţional
 +Drept Carieră judiciară
 +Drept Drept fiscal
 +Drept Drept internaţional public
 +Drept Drept privat
 +Drept Dreptul afacerilor
 +Drept Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
 +Drept Dreptul Uniunii Europene
 +Drept Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor
 +Drept Ştiinţe penale
 +Ştiinţe administrative Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială
 +Ştiinţe administrative Administrarea resurselor instituţiilor culturale
 +Ştiinţe administrative Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ
 +Ştiinţe administrative Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană
 +Ştiinţe administrative Managementul crizelor
 +Ştiinţe administrative Managementul informaţiei şi al documentelor
 +Ştiinţe administrative Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural
 +Ştiinţe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare corporativă
 +Ştiinţe ale comunicării Consultanţă şi expertiză în publicitate
 +Ştiinţe ale comunicării Gestionarea informaţiei în societatea contemporană
 +Ştiinţe ale comunicării Jurnalism politic
 +Ştiinţe ale comunicării Jurnalism tematic
 +Ştiinţe ale comunicării Managementul instituţiilor mass-media
 +Ştiinţe ale comunicării Mass-media,​ dezvoltare, societate/​Medias,​ developpement,​ societe
 +Ştiinţe ale comunicării Media,​ comunicare publică şi globalizare
 +Ştiinţe ale comunicării Modele de comunicare şi relaţii publice
 +Ştiinţe ale comunicării Producţie multimedia şi audiovideo
 +Ştiinţe ale comunicării Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării
 +Sociologie Antropologie,​ dezvoltare comunitară şi regională
 +Sociologie Cercetare în sociologie/​Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)
 +Sociologie Cercetare sociologică avansată
 +Sociologie Comunicare interculturală
 +Sociologie Comunicare,​ mass-media şi societate
 +Sociologie Consiliere în asistenţa socială
 +Sociologie Devianţă socială şi criminalitate
 +Sociologie Grupuri de risc şi servicii sociale de suport
 +Sociologie Management intercultural
 +Sociologie Managementul resurselor umane
 +Sociologie Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
 +Sociologie Politici publice şi management în administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)
 +Sociologie Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
 +Sociologie Probaţiune
 +Sociologie Sociologia consumului şi marketing
 +Sociologie Sondaje de opinie, marketing şi publicitate
 +Sociologie Studii de securitate
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Studii europene
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Tehnici diplomatice
 +Ştiinţe politice Politica în Europa. State, frontiere şi societăţi
 +Ştiinţe politice Politică comparată
 +Ştiinţe politice Politică europeană şi românească
 +Ştiinţe politice Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor mici şi mijlocii
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor/​Executive master in business administration
 +Administrarea afacerilor Consultanţă în afaceri
 +Administrarea afacerilor Consultanţă în afaceri/​Business consulting
 +Administrarea afacerilor Economie comportamentală/​Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +Psihologie Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional
 +Psihologie Evaluarea,​ consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei
 +Psihologie Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
 +Psihologie Psihodiagnoză,​ psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală
 +Psihologie Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizarea comportamentală
 +Psihologie Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
 +Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică
 +Psihologie Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane
 +Psihologie Psihotraumatologie şi asistare psihologică
 +Psihologie Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane
 +Psihologie Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii
 +Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară
 +Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
 +Ştiinţe ale educaţiei Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare
 +Ştiinţe ale educaţiei Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +Ştiinţe ale educaţiei Formarea formatorilor
 +Ştiinţe ale educaţiei Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale
 +Ştiinţe ale educaţiei Mentoratul în educaţie
 +Ştiinţe ale educaţiei Pedagogii alternative şi arta teatrală în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului)
 +Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia şcolii incluzive
 +Ştiinţe ale educaţiei Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic
 +Ştiinţe ale educaţiei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
 +Ştiinţe ale educaţiei Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei)
 +Ştiinţe ale educaţiei Terapia logopedică în procesele de comunicare
 +Filologie Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
 +Filologie Cultură şi civilizaţie ebraică
 +Filologie Didactici ale disciplinelor filologice
 +Filologie Etnologie,​ antropologie culturală şi folclor
 +Filologie Formarea interpreţilor de conferinţă
 +Filologie Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
 +Filologie Spaţiul islamic: societăţi,​ culturi, mentalităţi
 +Filologie Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice
 +Filologie Studii americane
 +Filologie Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
 +Filologie Studii culturale balcanice
 +Filologie Studii culturale britanice
 +Filologie Studii est-asiatice
 +Filologie Studii franceze şi francofone
 +Filologie Studii literare româneşti
 +Filologie Teoria literaturii şi literatură comparată
 +Filologie Teoria şi practica editării
 +Filologie Traducere specializată şi studii terminologice
 +Filologie Traducerea textului literar contemporan
 +Filologie Traductologie latino-romanică
 +Filosofie Estetici aplicate în arta teatrală
 +Filosofie Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii
 +Filosofie Filosofie analitică
 +Filosofie Globalizare şi diplomaţie culturală
 +Filosofie Istoria şi circulaţia ideilor filosofice
 +Filosofie Istoria şi filosofia ştiinţei
 +Filosofie Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind
 +Filosofie Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale
 +Filosofie Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale
 +Istorie Diplomaţie şi politică sec. XIX-XXI
 +Istorie Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
 +Istorie Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)
 +Istorie Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
 +Istorie Istorie şi civilizaţie
 +Istorie Istorie şi politică militară în România secolelor XIX-XXI
 +Istorie Managementul bunurilor culturale şi turism cultural
 +Istorie Politică şi societate în secolul al XX-lea
 +Istorie Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)
 +Teologie Artă sacră în contemporaneitate
 +Teologie Asistenţa socială a bisericii
 +Teologie Comunicare biblică şi eclesială
 +Teologie Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
 +Teologie Doctrină şi cultură creştină
 +Teologie Exegeză şi ermineutică biblică
 +Teologie Istorie şi tradiţie creştină
 +Teologie Pastoraţie şi viaţă liturgică
 +Teologie Studii religioase şi educaţie creştină
 +Teologie Teologia şi misiunea socială a bisericii
 +Teologie Teologie baptistă
 +Studii culturale Cultură şi politică în context european şi internaţional
 +Studii culturale Societate,​ multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură,​ Filologie)
 +Studii culturale Studii culturale slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est
 +Studii culturale Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)
 +Studii culturale Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură,​ Filologie)
 +Medicină Biofizică medicală şi biotehnologie celulară
 +Medicină Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice
 +Medicină Îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu
 +Medicină Nutriţie şi siguranţă alimentară
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană
 +Ştiinţe administrative Administraţie şi management public
 +Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor comerciale
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism
 +Administrarea afacerilor Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
 +Administrarea afacerilor Antreprenoriat şi administrarea afacerilor în domeniul energiei
 +Administrarea afacerilor Business
 +Administrarea afacerilor Cercetare în afaceri
 +Administrarea afacerilor Geopolitică şi afaceri
 +Administrarea afacerilor Management şi marketing în turism
 +Administrarea afacerilor Managementul calităţii
 +Administrarea afacerilor Managementul calităţii,​ expertize şi protecţia consumatorului
 +Administrarea afacerilor MBA Româno-Canadian
 +Administrarea afacerilor MBA Româno-German "​Management antreprenorial"​
 +Cibernetică şi statistică Analiza afacerilor şi controlul performanţei întreprinderii
 +Cibernetică şi statistică Cibernetică şi economie cantitativă
 +Cibernetică şi statistică Statistică
 +Informatică economică Baze de date-suport pentru afaceri
 +Informatică economică E-Business
 +Informatică economică Informatică economică
 +Informatică economică Managementul informatizat al proiectelor
 +Informatică economică Securitatea informatică
 +Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice
 +Contabilitate Analiză financiară şi evaluare
 +Contabilitate Audit financiar şi consiliere
 +Contabilitate Cercetare în contabilitate şi informatică de gestiune
 +Contabilitate Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional
 +Contabilitate Contabilitate internaţională
 +Contabilitate Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare
 +Contabilitate Contabilitate,​ audit şi informatică de gestiune
 +Contabilitate Contabilitate,​ control şi expertiză
 +Contabilitate Contabilitatea afacerilor
 +Contabilitate Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice
 +Contabilitate Economia proprietăţilor imobiliare
 +Contabilitate Managementul informaţiei contabile
 +Contabilitate Sisteme informaţionale în contabilitate şi audit
 +Contabilitate Tehnici contabile şi financiare de gestiunea afacerilor
 +Economie Analize şi strategii economice
 +Economie Comunicare în afaceri
 +Economie Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare
 +Economie Economia şi conducerea organizaţiilor educaţionale
 +Economie Economie ecologică
 +Economie Economie europeană
 +Economie Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională
 +Finanţe Bănci şi asigurări
 +Finanţe Bănci şi politici monetare
 +Finanţe Cercetări avansate în finanţe
 +Finanţe Finanţe corporative
 +Finanţe Finanţe şi bănci - DOFIN
 +Finanţe Finanţe şi opţiuni publice
 +Finanţe Fiscalitate
 +Finanţe Management financiar şi investiţii
 +Finanţe Managementul riscului şi asigurări
 +Finanţe Managementul sistemelor bancare
 +Finanţe MBA în management financiar ASE-Unic
 +Finanţe Tehnici actuariale
 +Management Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
 +Management Dezvoltarea economică a întreprinderii
 +Management Management
 +Management Management şi marketing internaţional
 +Management Managementul afacerilor
 +Management Managementul afacerilor mici şi mijlocii
 +Management Managementul afacerilor prin proiecte
 +Management Managementul proiectelor
 +Management Managementul resurselor umane
 +Management Managementul serviciilor de sănătate
 +Management Managementul şi evaluarea investiţiilor
 +Marketing Cercetare fundamentală de marketing
 +Marketing Cercetări de marketing
 +Marketing Managementul marketingului
 +Marketing Managementul relaţiilor cu clienţii - EUCOREM
 +Marketing Marketing internaţional
 +Marketing Marketing online
 +Marketing Marketing strategic
 +Marketing Marketing şi comunicare în afaceri
 +Marketing Marketing şi dezvoltare durabilă
 +Marketing Marketing şi management în servicii publice
 +Marketing Marketingul relaţiilor cu clienţii
 +Marketing Relaţii publice în marketing
 +Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
 +Economie şi afaceri internaţionale Comunicare de afaceri în limba engleză
 +Economie şi afaceri internaţionale Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural
 +Economie şi afaceri internaţionale Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică
 +Economie şi afaceri internaţionale Diplomaţie în economia internaţională
 +Economie şi afaceri internaţionale Economie internaţională şi afaceri europene
 +Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
 +Economie şi afaceri internaţionale Logistică internaţională
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul afacerilor internaţionale
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul proiectelor internaţionale
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului financiar internaţional
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii comerciale
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii financiare
 +Economie şi afaceri internaţionale Politici de dezvoltare internaţională
 +Economie şi afaceri internaţionale Traductologie şi interpretariat în domeniul economic
 +Muzică Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase
 +Muzică Jazz şi culturi muzicale pop
 +Muzică Sinteză muzicologică
 +Muzică Stil şi limbaj compoziţional
 +Muzică Stilistică dirijorală
 +Muzică Stilistică interpretativă instrumentală şi vocală
 +Arte vizuale Artă murală
 +Arte vizuale Arte grafice
 +Arte vizuale Arte textile ambientale
 +Arte vizuale Ceramică - sticlă - metal
 +Arte vizuale Design de interior şi pentru spaţiul public
 +Arte vizuale Design de obiect şi comunicaţii vizuale
 +Arte vizuale Educaţie prin arte vizuale
 +Arte vizuale Fotografie şi imagine dinamică
 +Arte vizuale Istorie şi metodologie în cercetarea imaginii
 +Arte vizuale Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic
 +Arte vizuale Spaţiul scenografic
 +Arte vizuale Strategii de creaţie în pictură
 +Arte vizuale Strategii de modă şi costum
 +Arte vizuale Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură
 +Teatru şi artele spectacolului Arta actorului
 +Teatru şi artele spectacolului Arta regizorului de teatru
 +Teatru şi artele spectacolului Arta scenografului
 +Teatru şi artele spectacolului Artă coregrafică
 +Teatru şi artele spectacolului Design,​ lumină şi sunet în artele spectacolului
 +Teatru şi artele spectacolului Pedagogie teatrală
 +Teatru şi artele spectacolului Scriere dramatică
 +Teatru şi artele spectacolului Teatrologie - Management şi marketing cultural
 +Teatru şi artele spectacolului Teatru de animaţie
 +Teatru şi artele spectacolului Tehnologii digitale în spectacolul contemporan
 +Cinematografie şi media Arta imaginii de film
 +Cinematografie şi media Arta montajului de film
 +Cinematografie şi media Arta montajului şi a sunetului de film
 +Cinematografie şi media Arta regiei de film
 +Cinematografie şi media Arta sunetului de film
 +Cinematografie şi media Film de animaţie
 +Cinematografie şi media Filmologie
 +Cinematografie şi media Producţie de film
 +Cinematografie şi media Scenaristică
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi fizice adaptate
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi motrice de timp liber
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Management şi marketing în structurile,​ activităţile şi evenimentele sportive
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Nutriţie şi remodelare corporală
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Performanţă în sport
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane
 +Drept Drept şi guvernare europeană
 +Ştiinţe administrative Managementul sectorului public
 +Ştiinţe administrative Puterea executivă şi administraţia publică
 +Ştiinţe administrative Spaţiul public european
 +Ştiinţe administrative Studii administrative europene
 +Ştiinţe ale comunicării Brand management şi comunicare corporatistă
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare audiovideo
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială şi resurse umane
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare politică. Marketing politic şi electoral
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi comportament organizaţional
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi guvernanţă europeană
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi publicitate
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
 +Ştiinţe ale comunicării Management educaţional şi comunicare instituţională
 +Ştiinţe ale comunicării Management şi comunicare în afaceri
 +Ştiinţe ale comunicării Management,​ dezvoltarea afacerilor şi comunicare/​Management,​ business development and communication
 +Ştiinţe ale comunicării Managementul proiectelor
 +Ştiinţe ale comunicării Marketing,​ publicitate şi relaţii publice
 +Ştiinţe ale comunicării Publicitate
 +Sociologie Antropologie sociologie
 +Sociologie Studii fundamentale în
 +Sociologie Studii vizuale şi societate
 +Ştiinţe politice Analiza şi soluţionarea conflictelor
 +Ştiinţe politice Dezvoltare regională şi cooperare internaţională
 +Ştiinţe politice Dezvoltare,​ cooperare internaţională şi ajutor umanitar
 +Ştiinţe politice Diplomaţie şi negocieri internaţionale
 +Ştiinţe politice Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 +Ştiinţe politice Guvernare şi societate
 +Ştiinţe politice Management şi guvernare
 +Ştiinţe politice Modelul european: economia socială europeană
 +Ştiinţe politice Politică şi economie europeană
 +Ştiinţe politice Politici de dezvoltare locală şi regională
 +Ştiinţe politice Politici publice şi integrare europeană
 +Ştiinţe politice Politici publice şi societate civilă
 +Ştiinţe politice Politici,​ gen şi minorităţi
 +Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi integrare europeană
 +Ştiinţe politice Securitate şi diplomaţie/​Security and diplomacy
 +Ştiinţe politice Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană
 +Ştiinţe politice Studii de muncă
 +Ştiinţe politice Ştiinţe politice
 +Ştiinţe politice Teorie şi analiză politică
 +Informatică Programare avansată şi baze de date
 +Inginerie geodezică Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar
 +Drept Instituţii de drept privat
 +Drept Ştiinţe penale şi criminalistică
 +Ştiinţe administrative Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat
 +Sociologie Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
 +Sociologie Opera socială în instituţiile ecleziale
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
 +Administrarea afacerilor Administrarea dezvoltării regionale durabile
 +Contabilitate Auditul şi controlul agenţilor economici
 +Contabilitate Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice
 +Contabilitate Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
 +Finanţe Bănci,​ asigurări şi pieţe financiare
 +Marketing Marketing şi promovarea vânzărilor
 +Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
 +Filologie Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
 +Filologie Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
 +Filologie Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
 +Filologie Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor
 +Filologie Limbă,​ literatură şi cultură engleză în context european
 +Filologie Limbă,​ literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon
 +Filologie Literatură şi cultură românească în context european
 +Istorie Cercetarea arheologică interdisciplinară
 +Istorie Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană
 +Istorie Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural
 +Istorie Preistoria spaţiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice
 +Istorie Studii muzeale şi turism cultural
 +Istorie Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale
 +Teologie Consiliere pastorală
 +Teologie Mediere interculturală şi interreligioasă
 +Teologie Teologie comparată
 +Matematică Modelare matematică în cercetare şi didactică
 +Informatică Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie
 +Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii produselor alimentare
 +Ingineria sistemelor Automatizări şi sisteme inteligente
 +Inginerie industrială Productica sistemelor industriale
 +Ingineria mediului Evaluarea şi controlul calităţii mediului
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică în context european
 +Sociologie Servicii de asistenţă socială
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
 +Contabilitate Analiză economică, evaluare de active şi afaceri
 +Management Management şi finanţare în administraţia publică
 +Management Strategii şi politici de management
 +Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie interactivă
 +Ştiinţe ale educaţiei Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
 +Filologie Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
 +Filologie Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon
 +Arte vizuale Design şi dezvoltare de produs
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
 +Matematică Matematică didactică
 +Matematică Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul financiar-bancar
 +Informatică Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
 +Inginerie chimică Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare,​ controlul şi asigurarea calităţii/​Chimie de molecules bioactives - optention, valorisation,​ controle et assurance de qualite
 +Inginerie chimică Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne
 +Inginerie energetică Conducerea şi informatizarea proceselor termo şi electroenergetice
 +Inginerie energetică Echipamente şi tehnologii moderne în energetică
 +Ingineria produselor alimentare Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie chimică)
 +Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice
 +Inginerie mecanică Analiza structurilor mecanice (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie industrială,​ Inginerie şi management)
 +Inginerie mecanică Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces
 +Inginerie industrială Managementul ciclului de viaţă al produsului
 +Inginerie industrială Managementul fabricaţiei produselor industriale
 +Inginerie industrială Managementul producţiei industriale
 +Inginerie industrială Strategii în asigurarea calităţii în industrie
 +Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată
 +Ingineria mediului Controlul şi monitorizarea calităţii mediului
 +Ingineria mediului Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială,​ Mecatronică şi robotică)
 +Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie
 +Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii
 +Biologie Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare în spaţiul public
 +Filologie Cultură şi literatură română
 +Filologie Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
 +Filologie Discurs şi comunicare
 +Filologie Limba engleză. Practici de comunicare
 +Filologie Limba franceză. Practici de comunicare
 +Filologie Studii lingvistice în limba engleză
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi motrice curriculare şi de timp liber
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Performanţă sportivă
 +Matematică Structuri matematice fundamentale
 +Informatică Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în E-business
 +Informatică Tehnologii informatice (interdisciplinar cu domeniul: Matematică)
 +Informatică Tehnologii internet/​Internet technologies
 +Informatică Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
 +Inginerie civilă şi instalaţii Modernizare energetică în mediul construit
 +Inginerie electrică Sisteme electrice avansate/​Advanced Electrical Systems
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
 +Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi mediul
 +Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi tehnologiile viitorului
 +Ingineria autovehiculelor Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor
 +Ingineria autovehiculelor Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul
 +Inginerie forestieră Ecodesign de mobilier şi restaurare
 +Inginerie forestieră Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative
 +Silvicultură Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere
 +Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere
 +Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică şi tehnologii Informatice
 +Inginerie mecanică Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice
 +Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole şi alimentare
 +Inginerie mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică
 +Inginerie industrială Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
 +Inginerie industrială Ingineria fabricaţiei inovative
 +Inginerie industrială Ingineria sudării materialelor avansate
 +Inginerie industrială Managementul calităţii
 +Mecatronică şi robotică Informatica mediilor virtuale
 +Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină
 +Ingineria materialelor Ingineria şi managementul materialelor avansate - metalice, ceramice şi compozite
 +Inginerie şi management Managementul afacerilor în industrie
 +Medicină Managementul infecţiilor nosocomiale
 +Medicină Managementul strategiilor preventive şi politici de sănătate
 +Medicină Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative
 +Drept Drept privat aprofundat
 +Drept Legislaţie europeană şi carieră judiciară
 +Drept Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european
 +Drept Ştiinţe penale aprofundate
 +Sociologie Asistenţă şi dezvoltare comunitară
 +Sociologie Gestiunea campaniilor de imagine
 +Sociologie Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane
 +Informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri
 +Contabilitate Audit intern
 +Contabilitate Politici contabile, audit şi control de gestiune
 +Finanţe Management financiar-bancar
 +Management Management şi strategii de afaceri
 +Marketing Politici şi strategii de marketing
 +Marketing Strategii de marketing
 +Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice internaţionale
 +Psihologie Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane
 +Psihologie Psihologia personalităţii
 +Psihologie Psihologie educaţională,​ consiliere şcolară şi vocaţională
 +Ştiinţe ale educaţiei Resurse umane în educaţie. Formare şi management
 +Filologie Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
 +Filologie Editarea şi promovarea produselor culturale
 +Filologie Inovare culturală
 +Filologie Limba şi literatura română - Identitate în multiculturalism
 +Filologie Scriere creatoare şi traducere literară
 +Filologie Studii de limba şi literatura română
 +Filologie Studii interculturale în limba şi literatura germană
 +Filologie Studii lingvistice pentru comunicare interculturală
 +Filologie Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română
 +Muzică Meloterapie
 +Muzică Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală
 +Muzică Tehnica şi arta muzicală din sec. al XX-lea
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi sportiv-turistice şi de timp liber
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Diagnoză şi prognoză psihomotrică
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, non-formale şi de recuperare a stării de sănătate
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Performanţă sportivă şi management în sport
 +Matematică Matematici computaţionale şi tehnologii informatice
 +Informatică Informatică şi inginerie software
 +Chimie Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi produselor
 +Inginerie civilă şi instalaţii "​ECO"​ Infrastructuri pentru transporturi şi lucrări de artă
 +Inginerie civilă şi instalaţii Construcţii durabile din beton
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria instalaţiilor
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria tehnologiilor speciale în construcţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Patologia şi reabilitarea construcţiilor
 +Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea avansată a structurilor din lemn şi metal
 +Inginerie electrică Inginerie şi management în domeniul electric
 +Inginerie electrică Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică
 +Inginerie electrică Sisteme moderne în acţionări electromecanice
 +Inginerie electrică Sisteme şi structuri electrice avansate
 +Inginerie electrică Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică
 +Inginerie energetică Inginerie şi management în domeniul energetic
 +Inginerie energetică Managementul sistemelor electroenergetice moderne
 +Inginerie energetică Monitorizarea şi analiza funcţionării sistemelor electroenergetice
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor şi imaginilor
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia
 +Mine, petrol şi gaze Securitatea şi reabilitarea perimetrelor miniere
 +Ingineria autovehiculelor Automobilul şi mediul
 +Ingineria autovehiculelor Logistica transporturilor rutiere
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Complemente de ştiinţa calculatoarelor
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie software
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inteligenţă şi viziune artificială
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei în economie
 +Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor
 +Ingineria sistemelor Informatică aplicată
 +Ingineria sistemelor Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe
 +Ingineria sistemelor Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei
 +Inginerie mecanică Energii regenerabile
 +Inginerie mecanică Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie alimentară
 +Inginerie mecanică Inginerie de precizie şi managementul calităţii
 +Inginerie mecanică Managementul energiei termice
 +Inginerie mecanică Managementul mentenanţei sistemelor mecanice
 +Inginerie mecanică Proiectarea maşinilor şi echipamentelor
 +Inginerie industrială Design industrial
 +Inginerie industrială Ingineria calităţii sistemelor tehnologice
 +Inginerie industrială Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie
 +Inginerie industrială Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în industrie
 +Inginerie industrială Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă
 +Inginerie industrială Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă/​Virtual engineering for competitive manufacturing
 +Inginerie industrială Managementul şi ingineria calităţii
 +Inginerie industrială Procese de producţie inovative şi management tehnologic
 +Inginerie industrială Procese de producţie inovative şi management tehnologic/​Innovative Produktionsprozesse und Technologie-Management
 +Inginerie industrială Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie
 +Inginerie industrială Tehnologii avansate de fabricaţie
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţe inginereşti aplicate în medicină
 +Mecatronică şi robotică Ingineria sistemelor mecatronice
 +Mecatronică şi robotică Robotică
 +Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale
 +Ingineria materialelor Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor
 +Ingineria materialelor Materiale,​ micro- şi nanotehnologii
 +Ingineria materialelor Metalurgia pulberilor şi materiale avansate
 +Ingineria materialelor Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor
 +Ingineria mediului Antreprenoriatul dezvoltării durabile
 +Ingineria mediului Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile
 +Ingineria mediului Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului
 +Ingineria mediului Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu
 +Ingineria mediului Ingineria,​ dreptul şi economia dezvoltării durabile
 +Ingineria mediului Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor
 +Ingineria mediului Procedee avansate în protecţia mediului
 +Inginerie şi management Antreprenoriat
 +Inginerie şi management Evaluarea proprietăţii
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul întreprinderii sustenabile
 +Inginerie şi management Management şi inginerie în afaceri
 +Inginerie şi management Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei
 +Inginerie şi management Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii
 +Inginerie şi management Managementul sistemelor logistice
 +Biologie Biochimie aplicată
 +Sociologie Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi
 +Administrarea afacerilor Managementul afacerilor
 +Management Managementul proiectelor europene
 +Filologie Dinamica limbii române contemporane
 +Filologie Limba franceză în traduceri specializate
 +Filologie Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
 +Filologie Literatura engleză pentru copii şi tineret
 +Filologie Literatura română şi modernismul european
 +Filosofie Drepturile omului
 +Teologie Teologie creştină şi spiritualitate europeană
 +Studii culturale Etnologie şi antropologie socială
 +Studii culturale Etnoturism/​Etnologia şi turismul cultural
 +Studii culturale Studii canadiene
 +Arte vizuale Valorile plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană
 +Agronomie Agricultura,​ schimbări climatice şi siguranţă alimentară
 +Agronomie Agricultură organică
 +Agronomie Dezvoltare rurală
 +Agronomie Managementul resurselor naturale şi agroturistice
 +Agronomie Protecţia plantelor
 +Horticultură Biodiversitate şi bioconservare
 +Horticultură Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
 +Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat
 +Horticultură Proiectarea,​ amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
 +Horticultură Ştiinţe horticole
 +Horticultură Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Economie agroalimentară
 +Biotehnologii Biotehnologii aplicate
 +Ingineria produselor alimentare Gastronomie,​ nutriţie şi dietetică alimentară
 +Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii alimentelor
 +Ingineria produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
 +Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
 +Zootehnie Managementul calităţii produselor de origine animalieră
 +Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
 +Ingineria mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice
 +Biologie Biologia agroecosistemelor
 +Matematică Matematică
 +Matematică Matematică aplicată
 +Matematică Matematică computaţională
 +Matematică Modelare interdisciplinară
 +Informatică Analiza datelor şi modelare
 +Informatică Baze de date
 +Informatică Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date
 +Informatică Inteligenţă computaţională aplicată
 +Informatică Metode formale în programare
 +Informatică Modelare şi simulare
 +Informatică Optimizarea modelelor informatice
 +Informatică Programare bazată pe componente
 +Informatică Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise
 +Informatică Sisteme distribuite în internet
 +Informatică Sisteme inteligente
 +Fizică Biofizică şi fizică medicală
 +Fizică Biomateriale
 +Fizică Fizica corpului solid
 +Fizică Fizică computaţională
 +Fizică Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate
 +Fizică Ştiinţe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)
 +Chimie Chimie avansată
 +Chimie Chimie clinică
 +Chimie Chimie criminalistică
 +Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare
 +Chimie Modelare moleculară în chimie şi biochimie
 +Chimie Tehnici moderne de sinteză în chimie
 +Inginerie chimică Ingineria materialelor şi protecţia mediului
 +Inginerie chimică Ingineria proceselor organice şi biochimice
 +Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces
 +Inginerie chimică Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)
 +Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică
 +Geografie Analiza şi amenajarea teritoriului
 +Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă
 +Geografie Evaluarea resurselor şi dezvoltarea teritorială durabilă
 +Geografie Geografie fizică aplicată
 +Geografie Geomatică
 +Geografie Planificare şi dezvoltare regională
 +Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic
 +Geografie Turism şi amenajarea teritoriului
 +Geografie Turism şi dezvoltare teritorială
 +Geografie Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice)
 +Geologie Geologia bazinelor sedimentare
 +Geologie Mineralogie aplicată şi petrologie
 +Ştiinţa mediului Calitatea mediului şi surse energetice
 +Ştiinţa mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului
 +Ştiinţa mediului Evaluarea şi managementul mediului
 +Ştiinţa mediului Gestiunea şi protecţia mediului
 +Ştiinţa mediului Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc
 +Ingineria mediului Dezvoltare sustenabilă şi managementul mediului
 +Biologie Biologie didactică
 +Biologie Biotehnologie moleculară
 +Biologie Biotransformări celulare
 +Biologie Ecologie culturală
 +Biologie Ecologie sistemică şi conservare
 +Biologie Ecologie terestră şi acvatică
 +Biologie Ştiinţele nutriţiei
 +Biologie Utilizarea şi protecţia resurselor biologice
 +Drept Drept privat al Uniunii Europene
 +Drept Drept privat comparat/​Droit prive compare
 +Drept Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor
 +Drept Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/​International and comparative business law
 +Drept Statul de drept şi societate civilă/​Etat de droit et societe- civile
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică
 +Ştiinţe administrative Managementul crizelor şi conflictelor
 +Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice şi nonprofit
 +Ştiinţe administrative Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice
 +Ştiinţe administrative Politici de sănătate şi management sanitar
 +Ştiinţe administrative Ştiinţă,​ tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/​Science,​ technology and innovation in public governance
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică - Media communication
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare socioculturală
 +Ştiinţe ale comunicării Management media
 +Ştiinţe ale comunicării Producţie media
 +Ştiinţe ale comunicării Publicitate şi relaţii publice
 +Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice
 +Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate
 +Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării
 +Ştiinţe ale comunicării Tehnici avansate de comunicare
 +Sociologie Antropologie aplicată
 +Sociologie Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere
 +Sociologie Asistenţa socială pentru sănătate mentală
 +Sociologie Asistenţa socială şi economie socială
 +Sociologie Asistenţă socială bazată pe dovezi
 +Sociologie Comunicare,​ societate şi mass-media
 +Sociologie Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale
 +Sociologie Gerontologie socială
 +Sociologie Managementul serviciilor sociale
 +Sociologie Managementul strategic al resurselor umane
 +Sociologie Masterat european în drepturile copiilor
 +Sociologie Politici şi servicii sociale
 +Sociologie Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor
 +Sociologie Sociologie aplicată în dezvoltarea locală
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Afaceri europene şi management de programe
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare internaţională
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi economii globale
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea dezvoltării regionale
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Guvernanţă europeană
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Politici de incluziune a romilor/​Policies for roma inclusion
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Societate mediatică
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Studii transatlantice
 +Ştiinţe politice Comunicare politică
 +Ştiinţe politice Dezvoltare internaţională
 +Ştiinţe politice Gen şi oportunităţi egale
 +Ştiinţe politice Managementul organizaţiilor politice
 +Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană
 +Ştiinţe politice Marketing politic şi comunicare
 +Ştiinţe politice Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale
 +Ştiinţe politice Studii globale
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii
 +Administrarea afacerilor Management hotelier
 +Cibernetică şi statistică Econometrie şi statistică aplicată
 +Cibernetică şi statistică Sisteme de asistare a deciziilor economice
 +Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene
 +Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/​an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/​an după finalizarea proiectului)
 +Contabilitate Diagnostic şi evaluare
 +Contabilitate Expertiză contabilă şi audit
 +Contabilitate Management contabil, audit şi control
 +Economie Agrobusiness
 +Economie Dezvoltare regională durabilă
 +Economie Economia mediului
 +Economie Economia resurselor naturale
 +Economie Gestiunea şi evaluarea proiectelor
 +Economie Strategia europeană a dezvoltării durabile
 +Finanţe Bănci şi pieţe de capital
 +Finanţe Finanţe corporative-asigurări
 +Finanţe Gestiune financiară corporativă
 +Management Administrare şi comunicare internaţională în afaceri
 +Management Antreprenoriat social
 +Management International business management
 +Management Management performant
 +Management Managementul dezvoltării afacerilor
 +Marketing Marketing şi gestiunea organizaţiei
 +Marketing Strategii şi politici de marketing
 +Economie şi afaceri internaţionale Management internaţional
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale
 +Psihologie Consiliere genetică
 +Psihologie Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană
 +Psihologie Consultanţă şi intervenţie psihologică
 +Psihologie Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională
 +Psihologie Psihologia sănătăţii publice şi clinice
 +Psihologie Psihologie aplicată în organizaţii complexe
 +Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
 +Psihologie Psihologie judiciară
 +Psihologie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman
 +Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică
 +Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şi intervenţie în educaţie incluzivă
 +Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est
 +Ştiinţe ale educaţiei Educaţie civică
 +Ştiinţe ale educaţiei Management curricular
 +Ştiinţe ale educaţiei Management,​ consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive
 +Ştiinţe ale educaţiei Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar
 +Ştiinţe ale educaţiei Terapia limbajului şi audiologie educaţională
 +Filologie Comunicare multilingvă şi multiculturală
 +Filologie Direcţii actuale în lingvistică
 +Filologie Germanistica în context european
 +Filologie Istoria imaginilor - istoria ideilor
 +Filologie Limba română în context romanic
 +Filologie Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
 +Filologie Literatura germană în Europa Centrală şi de Sud-Est
 +Filologie Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon
 +Filologie Masterat european de interpretare de conferinţă
 +Filologie Masterat european de traductologie - terminologie
 +Filologie Studii de lingvistică şi literatură maghiară
 +Filologie Studii irlandeze
 +Filosofie Etica profesională
 +Filosofie Filosofie antică şi medievală
 +Filosofie Filosofie,​ cultură, comunicare
 +Filosofie Investigaţii filosofice aplicate
 +Filosofie Teorie critică şi studii multiculturale
 +Istorie Arheologie şi studii clasice
 +Istorie Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural
 +Istorie Istoria Europei de Sud-Est
 +Istorie Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
 +Istorie Istorie,​ memorie, oralitate în secolul XX
 +Istorie Societate,​ artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate
 +Teologie Arheologie creştină
 +Teologie Arta sacră - Conservarea,​ restaurarea şi crearea bunurilor culturale
 +Teologie Bioetică - morală, etică şi deontologie
 +Teologie Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială
 +Teologie Consilierea socio-spirituală a populaţiilor vulnerabile
 +Teologie Consultant etic
 +Teologie Doctrina şi hermeneutica creştin ortodoxă
 +Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene
 +Teologie Ortodoxie românească şi viaţa liturgică
 +Teologie Pastoraţie şi duhovnicie
 +Teologie Teologie aplicată
 +Teologie Teologie biblică
 +Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale
 +Teologie Teologie romano-catolică pastorală aplicată
 +Teologie Teologie,​ cultură şi societate
 +Teologie Teologie - muzică - educaţie
 +Studii culturale Cultură şi societate - tradiţie şi modernitate
 +Studii culturale Studii iudaice
 +Studii culturale Ştiinţă şi religie
 +Teatru şi artele spectacolului Actorie şi regie
 +Teatru şi artele spectacolului Teatru contemporan (actorie şi teatrologie)
 +Teatru şi artele spectacolului Teatru,​ film şi multimedia
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Antrenament şi performanţă sportivă
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive
 +Medicină Asistenţă medicală specializată în anestezie
 +Medicină Asistenţă medicală specializată în terapie intensivă
 +Medicină Biostatistică şi bioinformatică
 +Medicină Cercetări avansate în investigaţia criminalistică şi în medicina legală
 +Medicină Ecografie şi imagistică medicală comparată
 +Medicină Farmacologie clinică şi reguli de bună practică
 +Medicină Managementul bolnavului critic
 +Medicină Medicină psihosomatică
 +Medicină Metodologia cercetării ştiinţifice
 +Medicină Optimizarea explorărilor imagistice morfologice şi funcţionale
 +Medicină Sexologie
 +Medicină Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice
 +Medicină Urmărirea nou-născutului cu risc
 +Medicină dentară Medicină dentară judiciară
 +Farmacie Cosmetologie
 +Farmacie Farmacovigilenţa:​ Monitorizarea siguranţei medicamentelor
 +Farmacie Forme farmaceutice moderne
 +Farmacie Nutriţia şi calitatea vieţii
 +Farmacie Ştiinţe farmaceutice aplicate
 +Farmacie Toxicologia medicamentului şi a mediului
 +Muzică Artele spectacolului muzical
 +Muzică Compoziţie-Muzicologie-Dirijat
 +Muzică Interpretare muzicală
 +Muzică Pedagogie muzicală
 +Arte vizuale Ceramică - sticlă
 +Arte vizuale Conservare şi restaurare
 +Arte vizuale Design
 +Arte vizuale Design textil
 +Arte vizuale Design vestimentar
 +Arte vizuale Foto-video
 +Arte vizuale Grafică
 +Arte vizuale Pictură
 +Arte vizuale Sculptură
 +Matematică Informatică didactică
 +Matematică Matematici aplicate
 +Matematică Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
 +Informatică Medii virtuale multi-modale distribuite
 +Informatică Modelare şi tehnologii informatice
 +Fizică Fizică şi tehnologia materiei condensate
 +Chimie Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediul
 +Inginerie chimică Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului
 +Ştiinţa mediului Analiza şi evaluarea impactului de mediu
 +Ştiinţa mediului Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea eco-turistică a spaţiului litoral
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria sistemelor hidrotehnice
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria structurilor de construcţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria şi managementul resurselor de apă
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie costieră
 +Agronomie Agricultură ecologică
 +Agronomie Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole
 +Agronomie Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
 +Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor
 +Inginerie industrială Calitate şi certificare în construcţiile sudate
 +Inginerie navală şi navigaţie Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de producţie
 +Biologie Conservarea biodiversităţii
 +Biologie Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene
 +Medicină Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice
 +Drept Drept maritim
 +Drept Drept public
 +Drept Legislaţia privind siguranţa transporturilor
 +Ştiinţe administrative Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice
 +Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţiile publice
 +Ştiinţe administrative Guvernare şi administraţie publică europeană
 +Ştiinţe ale comunicării Jurnalism regional
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii (master profesional bilingv - diplomă dublă)
 +Administrarea afacerilor Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
 +Administrarea afacerilor Asigurarea calităţii în afaceri
 +Contabilitate Contabilitatea şi auditul afacerilor
 +Contabilitate Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor
 +Finanţe Finanţe corporative şi bănci
 +Finanţe Pieţe de capital
 +Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale
 +Economie şi afaceri internaţionale Politici europene de dezvoltare regională
 +Psihologie Psihodiagnoza personalităţii
 +Ştiinţe ale educaţiei Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar
 +Ştiinţe ale educaţiei Terapii şi compensare a tulburărilor de comunicare
 +Filologie Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
 +Filologie Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european
 +Filologie Studii anglo-americane
 +Filologie Studii de românistică
 +Filologie Traductologie,​ terminologie,​ comunicare
 +Istorie Antropologie şi istorie europeană
 +Istorie Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică
 +Istorie Politică mondială şi europeană
 +Istorie Relaţii internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi diplomaţie
 +Teologie Exegeză biblică
 +Teologie Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
 +Teologie Literatura patristică,​ limbi clasice şi slava veche
 +Teologie Managementul turismului religios
 +Teologie Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)
 +Teologie Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
 +Teologie Teologie sistematică
 +Arte vizuale Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii
 +Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de music hall
 +Muzică Arta educaţiei muzicale
 +Muzică Arta spectacolului liric
 +Muzică Educaţie fizică şi sport şcolar
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie,​ recuperare şi reeducare motrică
 +Inginerie electrică Tehnici avansate de inginerie electromecanică
 +Inginerie navală şi navigaţie Concepte moderne de inginerie mecanică navală
 +Inginerie navală şi navigaţie Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze/​Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry
 +Inginerie navală şi navigaţie Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar
 +Inginerie navală şi navigaţie Inginerie şi management în operarea terminalelor şi navelor maritime
 +Inginerie navală şi navigaţie Inginerie şi management în transport maritim şi multimodal
 +Inginerie navală şi navigaţie Management şi logistică în transporturi
 +Inginerie navală şi navigaţie Tehnologii şi management în industria offshore de petrol şi gaze/​Offshore oil and gas technology and management
 +Inginerie navală şi navigaţie Transport maritim
 +Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
 +Inginerie şi management Managementul sistemelor integrate de transport
 +Informatică Metode şi modele în inteligenţa artificială
 +Fizică Fizica materialelor
 +Fizică Fizică teoretică
 +Chimie Chimia compuşilor biologic activi
 +Chimie Chimie aplicată
 +Geografie Valorificarea şi protecţia resurselor din mediul geografic
 +Ştiinţa mediului Calitatea mediului
 +Inginerie electrică Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice
 +Inginerie electrică Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
 +Inginerie electrică Inginerie electrică avansată
 +Inginerie electrică Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice
 +Inginerie electrică Sisteme electromecanice complexe
 +Inginerie energetică Gestiunea proceselor energetice
 +Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice avansate
 +Inginerie aerospaţială Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială
 +Ingineria autovehiculelor Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne
 +Ingineria autovehiculelor Optimizarea sistemelor de transport rutier
 +Ingineria autovehiculelor Proiectare,​ fabricare şi dezvoltare în ingineria automobilelor/​Automotive Engineering - Design, Manufacture and Development
 +Agronomie Consultanţă şi management în agricultură
 +Agronomie Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare
 +Agronomie Protecţia mediului în agricultură
 +Horticultură Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală
 +Horticultură Viticultură - Oenologie
 +Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor/​Computer and Communication Engineering
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme informatice pentru comerţ electronic/​Information Systems for E-Business
 +Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe
 +Ingineria sistemelor Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
 +Inginerie mecanică Modelare şi simulare în ingineria mecanică
 +Inginerie industrială Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice
 +Mecatronică şi robotică Sisteme de conducere în robotică
 +Ingineria materialelor Materiale avansate
 +Ingineria mediului Managementul mediului şi energie durabilă
 +Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi naturale
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul calităţii
 +Inginerie şi management Managementul producţiei şi logisticii
 +Biologie Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor
 +Drept Drepturile omului
 +Drept Integrare europeană (interdisciplinar cu domeniul: Economie şi afaceri internaţionale)
 +Ştiinţe administrative Ştiinţe administrative
 +Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare europeană
 +Sociologie Dezvoltare regională
 +Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor şi antreprenoriat
 +Informatică economică Managementul afacerilor electronice
 +Contabilitate Audit şi management financiar-contabil
 +Contabilitate Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale
 +Contabilitate Management contabil, expertiză şi audit
 +Finanţe Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor
 +Finanţe Finanţe aplicate
 +Finanţe Finanţe şi administrarea afacerilor
 +Finanţe Strategii financiare ale companiei şi consultanţă fiscală
 +Management Management competitiv şi performanţă
 +Management Managementul organizaţiei
 +Management Managementul organizaţiilor publice
 +Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională şi proiecte europene
 +Economie şi afaceri internaţionale Economie şi administrarea afacerilor internaţionale/​International Economics and Business Administration
 +Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri europene
 +Filologie Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană
 +Filologie Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
 +Filologie Paradigme ale comunicării organizaţionale
 +Filologie Perspective în studiul lingvistic al literaturii
 +Filologie Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane
 +Filosofie Filosofie contemporană
 +Istorie Români în istoria Europei
 +Teologie Comunicarea socială a bisericii
 +Teologie Management de caz în asistenţa socială
 +Teologie Misiune şi pastoraţie
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activitate motrică extracurriculară şi curriculară
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie
 +Medicină Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar
 +Medicină dentară Restaurări protetice cu sprijin implantar
 +Farmacie Farmacologie şi toxicologie
 +Fizică Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu
 +Chimie Chimia fizică a sistemelor disperse
 +Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului
 +Ştiinţa mediului Ştiinţe - Abordarea integrată a ştiinţelor naturii
 +Inginerie electrică Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie
 +Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Metode avansate de prelucrare a semnalelor
 +Ingineria produselor alimentare Controlul,​ expertizarea şi siguranţa alimentelor
 +Ingineria produselor alimentare Nutriţie
 +Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria alimentelor
 +Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme inteligente
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate
 +Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată
 +Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice
 +Inginerie mecanică Materiale şi ingineria fabricării
 +Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică
 +Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
 +Inginerie industrială Grafică şi modelare computerizată
 +Inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie
 +Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologia resurselor naturale
 +Arhitectură navală Arhitectură navală
 +Arhitectură navală Tehnologii avansate în construcţii navale
 +Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate
 +Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative
 +Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale
 +Ingineria materialelor Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie
 +Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă
 +Ingineria mediului Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie
 +Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului
 +Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului
 +Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
 +Drept Dreptul european al afacerilor
 +Drept Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi tehnici de producţie mass-media
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare,​ multiculturalitate şi multilingvism
 +Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor
 +Contabilitate Contabilitate şi audit
 +Economie Dezvoltare regională şi rurală
 +Economie Economie şi administrarea afacerilor
 +Finanţe Management financiar şi bancar
 +Management Management educaţional
 +Management Strategii şi politici manageriale
 +Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale euroregionale
 +Filologie Discurs specializat. Terminologii. Traduceri
 +Filologie Limba română - Identitate şi deschidere culturală
 +Filologie Literatură,​ film şi reprezentări culturale
 +Filologie Teoria şi practica textului
 +Filologie Traducere şi interpretariat
 +Filosofie Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor
 +Istorie Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)
 +Istorie Spaţiul românesc între Orient şi Occident
 +Teologie Istorie şi spiritualitate filocalică
 +Teatru şi artele spectacolului Teatru muzical
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şcolară şi management sportiv
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Loisir-Fitness
 +Inginerie chimică Biomateriale polimerice şi bioresurse
 +Inginerie chimică Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate
 +Inginerie chimică Controlul şi procesarea alimentelor
 +Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor
 +Inginerie chimică Ingineria procedeelor nepoluante
 +Inginerie chimică Materiale macromoleculare înalt performante
 +Inginerie chimică Procesarea avansată a resurselor proteice
 +Inginerie chimică Produse naturale
 +Inginerie chimică Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată
 +Inginerie chimică Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice
 +Inginerie civilă şi instalaţii Evaluare şi administrare imobiliară
 +Inginerie civilă şi instalaţii Infrastructuri moderne pentru transporturi
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie hidrotehnică
 +Inginerie civilă şi instalaţii Instalaţii pentru construcţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Management şi tehnologii speciale în construcţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Materiale şi produse performante pentru construcţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Modernizarea sistemelor hidrotehnice,​ hidroameliorative şi hidroedilitare
 +Inginerie civilă şi instalaţii Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor
 +Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării
 +Inginerie electrică Sisteme informatice de monitorizare a mediului
 +Inginerie energetică Management,​ energie, mediu
 +Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Proiectarea circuitelor VLSI avansate
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Radiocomunicaţii digitale
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate în electronica aplicată
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
 +Inginerie geodezică Geomatică şi cartografie
 +Ingineria autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului
 +Ingineria autovehiculelor Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere
 +Ingineria autovehiculelor Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
 +Ingineria autovehiculelor Sistemica transporturilor autopropulsate
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare încorporate
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme distribuite şi tehnologii WEB
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme distribuite şi tehnologii WEB/​Distributed systems and WEB technologies
 +Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate
 +Ingineria sistemelor Sisteme şi control automat
 +Ingineria sistemelor Sisteme şi control automat/​Systems and control
 +Inginerie mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică
 +Inginerie mecanică Maşini termice, frigotehnie şi climatizare
 +Inginerie mecanică Mecanica fluidelor aplicată
 +Inginerie mecanică Sisteme de transport pe calea ferată
 +Inginerie mecanică Sisteme industriale pentru tehnologii moderne
 +Inginerie mecanică Tehnici nepoluante în industria agroalimentară
 +Inginerie industrială Asigurarea calităţii în domeniul textile - pielărie
 +Inginerie industrială Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator
 +Inginerie industrială Design industrial textil
 +Inginerie industrială Design vestimentar
 +Inginerie industrială Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie
 +Inginerie industrială Inginerie şi management în fabricaţia mecanică
 +Inginerie industrială Managementul şi tehnologia producţiei
 +Inginerie industrială Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei
 +Inginerie industrială Sisteme inovative de producţie în confecţii
 +Inginerie industrială Sisteme micromecanice
 +Inginerie industrială Tehnologii performante de tricotare
 +Inginerie industrială Textile avansate
 +Mecatronică şi robotică Sisteme robotizate
 +Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală
 +Ingineria materialelor Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor
 +Ingineria mediului Controlul calităţii mediului ambiant
 +Ingineria mediului Ingineria şi managementul factorilor de mediu
 +Ingineria mediului Managementul mediului
 +Ingineria mediului Managementul mediului şi energie durabilă/​Environmental management and sustainable energy
 +Ingineria mediului Managementul,​ tratarea şi valorificarea deşeurilor
 +Inginerie şi management Antreprenoriat industrial
 +Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării
 +Inginerie şi management Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii
 +Inginerie şi management Inovare şi antreprenoriat
 +Inginerie şi management Management şi administrarea afacerilor
 +Inginerie şi management Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei
 +Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură
 +Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar
 +Agronomie Producerea de sămânţă şi material de plantat
 +Agronomie Tehnologii agricole moderne
 +Agronomie Tehnologii alternative în agricultură
 +Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale
 +Horticultură Horticultură ecologică
 +Horticultură Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
 +Horticultură Protecţia plantelor
 +Horticultură Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management în agricultură
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management în alimentaţie publică şi agroturism
 +Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare
 +Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor
 +Zootehnie Managementul exploataţiilor în acvacultură
 +Zootehnie Managementul producţiilor animale
 +Zootehnie Nutriţia şi alimentaţia animalelor
 +Zootehnie Reproducţie şi ameliorare genetică
 +Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale
 +Matematică Calcul ştiinţific şi ingineria programării
 +Matematică Master de cercetare în matematică
 +Matematică Matematică didactică şi de cercetare
 +Matematică Matematici financiare
 +Matematică Modele matematice şi statistică aplicată
 +Matematică Teoria riscurilor şi aplicaţii
 +Informatică Ingineria sistemelor software
 +Informatică Lingvistică computaţională
 +Informatică Optimizare computaţională
 +Informatică Securitatea informaţiei
 +Informatică Studii avansate în informatică
 +Fizică Fizica didactică
 +Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare
 +Fizică Fizică şi protecţia mediului
 +Fizică Materiale avansate.
 +Fizică Nanotehnologii
 +Fizică Materiale avansate. Nanotehnologii
 +Fizică Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală
 +Fizică Modelare şi simulare
 +Fizică Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)
 +Chimie Chimia în ştiinţele integrate
 +Chimie Chimia mediului şi siguranţă alimentară
 +Chimie Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice
 +Chimie Chimia şi biochimia heterociclurilor
 +Chimie Chimie coordinativă aplicată
 +Chimie Chimie pentru afaceri/​Business chemistry
 +Chimie Didactica chimiei
 +Chimie Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului
 +Chimie Studii avansate în chimie
 +Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului
 +Geografie Turism şi dezvoltare regională
 +Geografie Turism şi dezvoltare regională/​Tourisme et developpement regional
 +Geologie Geochimia mediului
 +Geologie Geologie de sondă şi ambientală
 +Ştiinţa mediului Consiliere de mediu
 +Ştiinţa mediului Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă
 +Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă
 +Biologie Bioantropologie
 +Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor
 +Biologie Biologia dezvoltării
 +Biologie Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică)
 +Biologie Bioprocedee în domeniul agroalimentar
 +Biologie Biotehnologii
 +Biologie Biotehnologii microbiene şi celulare
 +Biologie Genetică moleculară
 +Drept Criminalistică
 +Drept Drept european
 +Ştiinţe administrative Administraţie şi finanţe publice europene
 +Ştiinţe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală
 +Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia
 +Sociologie Familia şi managementul resurselor familiale
 +Sociologie Masterat european de protecţie a drepturilor copilului
 +Sociologie Probaţiune,​ mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor
 +Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei
 +Sociologie Supervizare şi planificare socială
 +Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional
 +Ştiinţe politice Studii de dezvoltare internaţională
 +Ştiinţe politice Studii europene de integrare şi securitate
 +Administrarea afacerilor Antreprenoriat
 +Administrarea afacerilor Management în comerţ
 +Administrarea afacerilor Management în turism
 +Administrarea afacerilor Management turistic şi hotelier
 +Administrarea afacerilor Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu
 +Administrarea afacerilor Managementul proiectelor
 +Cibernetică şi statistică Metode cantitative în economie
 +Cibernetică şi statistică Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate
 +Cibernetică şi statistică Statistică şi econometrie
 +Informatică economică Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/​Software development and business information
 +Informatică economică Sisteme informaţionale pentru afaceri
 +Contabilitate Contabilitate,​ audit şi control de gestiune
 +Contabilitate Contabilitate,​ Diagnostic, Evaluare
 +Contabilitate Contabilitate,​ expertiză şi audit
 +Contabilitate Sisteme informaţionale contabile
 +Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)
 +Economie Managementul mediului şi al resurselor naturale
 +Economie Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)
 +Finanţe Asigurări şi reasigurări
 +Finanţe Bănci şi pieţe financiare
 +Finanţe Finanţe-Asigurări
 +Finanţe Finanţe şi managementul riscului
 +Finanţe Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice
 +Finanţe Gestiune financiar-bancară
 +Management Achiziţii,​ distribuţie,​ logistică
 +Management Management intercultural
 +Management Managementul calităţii
 +Management Managementul organizaţiilor
 +Management Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
 +Marketing Analiză şi strategie de marketing
 +Marketing Marketing management
 +Marketing Negocieri - relaţii publice
 +Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
 +Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)
 +Economie şi afaceri internaţionale Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative,​ Ştiinţe politice, Drept)
 +Psihologie Evaluarea,​ formarea şi consilierea psihologică a personalului
 +Psihologie Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în ştiinţe sociale
 +Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapie
 +Psihologie Psihologie educaţională şi consiliere
 +Psihologie Relaţii umane şi comunicare
 +Psihologie Terapii de cuplu şi familie
 +Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
 +Ştiinţe ale educaţiei Didactici aplicate pentru învăţământul primar
 +Ştiinţe ale educaţiei Educaţie timpurie
 +Ştiinţe ale educaţiei Medierea conflictelor în educaţie
 +Ştiinţe ale educaţiei Politici şi management în educaţie
 +Ştiinţe ale educaţiei Relaţii şi strategii interculturale
 +Filologie Cultură germană în context european
 +Filologie Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
 +Filologie Limbă,​ literatură şi civilizaţie românească
 +Filologie Limbi,​ literaturi şi civilizaţii străine
 +Filologie Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze
 +Filologie Lingvistică generală şi românească
 +Filologie Literatura română şi hermeneutică literară
 +Filologie Literatură universală şi comparată
 +Filologie Studii francofone
 +Filologie Traducere şi terminologie
 +Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural
 +Filosofie Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice)
 +Istorie Arheologie,​ civilizaţie şi artă antică
 +Istorie Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
 +Istorie Istoria comunismului în România
 +Istorie Istoria evreilor şi ebraistică
 +Istorie Muzeologie şi restaurare
 +Istorie Patrimoniu şi turism cultural
 +Istorie Relaţii,​ instituţii şi organizaţii internaţionale
 +Istorie Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii
 +Istorie Studii egeo-mediteraneene
 +Teologie Hermeneutică şi teologie biblică
 +Teologie Patrimoniu cultural
 +Teologie Strategii ale carităţii creştine
 +Teologie Teologie practică şi pastoral-misionară
 +Teologie Teologie sistematică în context contemporan
 +Teologie Teoria şi practica formarii religioase
 +Teologie Viaţa bisericii - istorie şi actualitate
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Fitness şi estetică corporală
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în traumatologia sportivă
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Bioingineria protezării
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Bioinginerie clinică
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii medicale avansate
 +Medicină Bioingineria reabilitării
 +Medicină Cercetare în politici de sănătate
 +Medicină Management pentru sănătate
 +Medicină Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic
 +Medicină Metode de substituţie a funcţiei renale. Îngrijirea pacienţilor dializaţi
 +Medicină Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă
 +Medicină Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică
 +Medicină dentară Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară
 +Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei
 +Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/​Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous
 +Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/​Rehabilitation implanto-prothetique de l'​edentation
 +Medicină dentară Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie
 +Arte vizuale Arte decorative (se adaugă, după caz: artă murală, modă-design vestimentar)
 +Arte vizuale Arte plastice (se adaugă, după caz: pictură, sculptură, grafică, foto-video)
 +Arte vizuale Conservarea şi restaurarea operei de artă
 +Arte vizuale Teorii şi practici în artele vizuale
 +Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului teatral
 +Muzică Educaţie muzicală
 +Muzică Muzicologie,​ compoziţie,​ dirijat
 +Fizică Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale
 +Chimie Chimie structurală şi aplicativă
 +Geografie Gestiune şi amenajare turistică
 +Geografie Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS
 +Geografie Tourism management and planning
 +Ştiinţa mediului Gestiunea,​ evaluarea, conservarea şi protecţia mediului
 +Inginerie electrică Sisteme avansate în inginerie electrică
 +Inginerie electrică Tehnici informatice în ingineria electrică
 +Inginerie energetică Energii regenerabile
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
 +Agronomie Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice
 +Horticultură Tehnologii horticole moderne
 +Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor pădurii
 +Ingineria produselor alimentare Siguranţă şi securitate agroalimentară
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea sistemelor de calcul
 +Ingineria sistemelor Sisteme automate avansate
 +Ingineria sistemelor Sisteme informatice complexe
 +Inginerie industrială Concepţie,​ fabricaţie şi management asistate de calculator
 +Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată
 +Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice avansate
 +Ingineria mediului Dezvoltare durabilă - regională şi agroturistică
 +Ingineria mediului Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătatea publică
 +Ingineria mediului Ingineria mediului şi securitate în muncă
 +Ingineria mediului Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură,​ silvicultură şi industrie alimentară
 +Ingineria mediului Politici noi de mediu privind integrarea europeană
 +Inginerie şi management Inginerie economică şi management pentru afaceri
 +Inginerie şi management Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor
 +Inginerie şi management Inginerie şi management în domeniul construcţiilor
 +Inginerie şi management Management şi comunicare în inginerie
 +Inginerie şi management Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie
 +Inginerie şi management Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică
 +Biologie Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor
 +Medicină Managementul afecţiunilor aparatului locomotor
 +Medicină Managementul serviciilor de sănătate
 +Drept Drept civil şi procedură civilă
 +Drept Drept penal şi procedură penală
 +Sociologie Dezvoltare socială şi instituţională
 +Sociologie Economie socială
 +Sociologie Gestiunea resurselor umane
 +Sociologie Politici publice în asistenţa socială
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Securitate europeană
 +Ştiinţe politice Politici publice europene
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor regionale
 +Administrarea afacerilor Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii
 +Contabilitate Contabilitatea,​ auditul şi gestiunea afacerilor
 +Finanţe Finanţe,​ bănci, asigurări
 +Management Management în sistemul de învăţământ
 +Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii
 +Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice europene
 +Ştiinţe ale educaţiei Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar
 +Filologie Cultură şi civilizaţie europeană
 +Filologie Literatura română - Relevanţe europene
 +Filologie Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
 +Istorie Istoria vestului românesc
 +Teologie Istorie bisericească şi gândire creştină
 +Teologie Teologie pastorală aplicată
 +Teologie Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
 +Arte vizuale Pictură şi multimedia
 +Arte vizuale Sculptură şi ambient
 +Muzică Pedagogia artei dirijorale
 +Muzică Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi antrenament sportiv
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie în reeducarea funcţională
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria proiectării construcţiilor minere
 +Inginerie electrică Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
 +Inginerie electrică Sisteme electromecanice
 +Mine, petrol şi gaze Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
 +Mine, petrol şi gaze Topografie minieră informatizată şi cadastru
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
 +Ingineria sistemelor Sisteme şi tehnologii informatice
 +Inginerie mecanică Instalaţii şi echipamente de proces în minerit
 +Inginerie mecanică Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice
 +Ingineria mediului Evaluarea impactului asupra mediului şi reconstrucţia ecologică
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor
 +Sociologie Politici sociale şi protecţie socială
 +Contabilitate Sisteme informatice de gestiune
 +Finanţe Management financiar bancar
 +Management Managementul strategic al afacerilor
 +Informatică Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei
 +Informatică Modelarea,​ proiectarea şi managementul sistemelor software
 +Informatică Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei
 +Chimie Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică)
 +Ştiinţa mediului Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură)
 +Inginerie electrică Modelarea,​ simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
 +Inginerie electrică Sisteme de conversie a energiei
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica surselor autonome de energie electrică
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi sisteme inteligente
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
 +Ingineria autovehiculelor Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă
 +Ingineria autovehiculelor Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule
 +Ingineria autovehiculelor Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
 +Horticultură Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Ştiinţa mediului)
 +Inginerie industrială Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
 +Inginerie industrială Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
 +Inginerie industrială Ştiinţa şi tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor,​ Chimie)
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare
 +Ingineria mediului Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)
 +Inginerie şi management Managementul logisticii
 +Biologie Conservarea şi protecţia naturii
 +Drept Asistenţa juridică a întreprinderii
 +Drept Instituţii juridice europene şi internaţionale
 +Drept Jurislingvistică - Terminologie şi traducere juridică (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare organizaţională
 +Sociologie Consiliere în asistenţă socială
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
 +Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil
 +Contabilitate Management contabil şi informatică de gestiune
 +Finanţe Economie şi finanţe europene
 +Finanţe Sisteme bancare europene
 +Management Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării
 +Management Managementul strategic al resurselor umane
 +Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie
 +Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbilor străine
 +Ştiinţe ale educaţiei Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice
 +Filologie Limbă,​ cultură şi identitate în Europa
 +Filologie Limbi moderne şi comunicare internaţională
 +Filologie Literatura română modernă şi contemporană
 +Filologie Structura limbii române actuale
 +Filologie Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române
 +Filologie Traductologie - Limba engleză
 +Filologie Traductologie - Limba franceză
 +Filosofie Etica politicilor publice
 +Istorie Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX)
 +Teologie Apologetică şi duhovnicie
 +Teologie Ecumenism în noul context european
 +Teologie Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
 +Teologie Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet
 +Teologie Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească
 +Muzică Educaţie muzicală contemporană
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Comunicare - Jurnalism sportiv
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Organizare şi conducere în sport
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Sport,​ turism şi activităţi de timp liber
 +Informatică Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
 +Inginerie chimică Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie
 +Inginerie chimică Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului
 +Inginerie geologică Geologia petrolului
 +Mine, petrol şi gaze Extracţia petrolului
 +Mine, petrol şi gaze Forajul sondelor
 +Mine, petrol şi gaze Inginerie de zăcământ
 +Mine, petrol şi gaze Management în industria petrolieră
 +Mine, petrol şi gaze Petroleum Engineering/​Inginerie de petrol
 +Mine, petrol şi gaze Tehnologia transportului,​ depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor
 +Ingineria sistemelor Automatizări avansate
 +Inginerie mecanică Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier
 +Inginerie mecanică Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor
 +Inginerie mecanică Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic
 +Inginerie mecanică Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrolier şi petrochimic
 +Ingineria mediului Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu
 +Ingineria mediului Tehnologii avansate în ingineria mediului
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustie
 +Administrarea afacerilor Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare
 +Administrarea afacerilor Strategii în afaceri internaţionale
 +Management Managementul sectorului public
 +Management Managementul sistemelor microeconomice
 +Management Managementul sistemului bancar
 +Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional şi integrare europeană
 +Ştiinţe ale educaţiei Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoaşterii
 +Filologie Concepte şi strategii de comunicare interculturală
 +Filologie Studii culturale româneşti în context european
 +Inginerie electrică Sisteme electromecanice avansate
 +Inginerie industrială Concepţia,​ testarea şi diagnosticarea echipamentelor industriale
 +Ingineria materialelor Procesarea avansată a materialelor metalice
 +Sociologie Managementul serviciilor de asistenţă socială
 +Contabilitate Expertiză contabilă şi evaluarea firmei
 +Teologie Studii de teologie pastorală şi misiune creştină
 +Matematică Matematică informatică aplicată
 +Informatică Advanced information systems and technologies
 +Informatică Sisteme şi tehnologii informatice avansate
 +Ştiinţa mediului Ecologie aplicată
 +Ştiinţa mediului Expertiza şi managementul sistemelor ecologice
 +Inginerie electrică Aplicaţii avansate în inginerie electrică
 +Mine, petrol şi gaze Ingineria şi managementul gazelor naturale
 +Agronomie Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale
 +Agronomie Managementul protecţiei mediului agricol
 +Ingineria produselor alimentare Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
 +Ingineria produselor alimentare Managementul procesării moderne a alimentelor
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Advanced computing systems
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Embedded systems
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
 +Inginerie industrială CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation
 +Inginerie industrială Digital factory
 +Inginerie industrială Fabrica digitală
 +Inginerie industrială Industrial logistics
 +Inginerie industrială Intelligent manufacturing systems and technologies
 +Inginerie industrială Optimizarea tehnologiilor textile
 +Inginerie industrială Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică
 +Inginerie industrială Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
 +Inginerie industrială Structura,​ programarea şi mentenanţa sistemelor CNC
 +Ingineria mediului Ingineria şi managementul mediului şi energiilor regenerabile
 +Inginerie şi management European projects management
 +Inginerie şi management Industrial business management
 +Inginerie şi management Management of the integrated organizational systems
 +Inginerie şi management Managementul afacerilor industriale
 +Inginerie şi management Managementul calităţii
 +Inginerie şi management Managementul proiectelor europene
 +Inginerie şi management Managementul securităţii,​ sănătăţii şi relaţiilor de muncă
 +Inginerie şi management Managementul sistemelor organizaţionale integrate
 +Inginerie şi management Quality management
 +Biologie Applied biology
 +Biologie Biologie aplicată
 +Medicină Management sanitar
 +Medicină Managementul medicinei muncii
 +Drept Drept judiciar privat
 +Drept Instituţii de drept privat român
 +Ştiinţe administrative Managementul poliţiei locale
 +Ştiinţe ale comunicării Managementul relaţiilor publice
 +Ştiinţe ale comunicării Profesor documentarist
 +Ştiinţe ale comunicării Publicitate şi brand
 +Sociologie Analiză şi diagnoză socială
 +Sociologie Familia - Resurse şi asistenţă socială
 +Sociologie Leadership şi management organizaţional
 +Sociologie Negociere şi mediere în organizaţii
 +Sociologie Selecţia şi gestiunea resurselor umane
 +Ştiinţe politice Diplomaţia apărării
 +Ştiinţe politice Managementul instituţiilor europene
 +Ştiinţe politice Managementul integrării europene şi administraţiei publice
 +Ştiinţe politice Partide politice, analize electorale şi marketing politic
 +Ştiinţe politice Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate
 +Ştiinţe politice Securitate şi relaţii internaţionale
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi servicii
 +Administrarea afacerilor Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei
 +Administrarea afacerilor Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
 +Informatică economică Informatică managerială
 +Finanţe Bănci
 +Finanţe Burse şi asigurări
 +Finanţe Finanţe
 +Finanţe Management financiar şi bancar internaţional
 +Management Management educaţional (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale educaţiei)
 +Psihologie Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii
 +Psihologie Psihologie medico-legală şi criminalistică. Evaluare şi intervenţie
 +Psihologie Psihologie organizaţională:​ diagnoză şi intervenţie în organizaţii
 +Filologie Comunicare interculturală în domeniul economic
 +Filologie Interacţiuni lingvistice,​ culturale şi literare româno-franceze - master complementar
 +Filologie Limba engleză în afaceri
 +Filologie Limba franceză pentru obiective didactice
 +Filologie Limba şi literatura engleză
 +Filologie Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane
 +Filologie Limba şi literatura germană
 +Filologie Limba şi literatura română
 +Filologie Modernism şi postmodernism în literatură - master complementar
 +Filologie Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română - master complementar
 +Filologie Restituiri şi revizuiri în literatura română
 +Filologie Studii germanistice şi interculturale europene
 +Filologie Teoria şi practica traducerii şi interpretării
 +Istorie Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX)
 +Istorie Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine
 +Istorie Istoria artei
 +Istorie Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est
 +Istorie Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric
 +Istorie Relaţiile internaţionale ale României în sec. XX
 +Teologie Educaţie religioasă creştină ortodoxă
 +Teologie Istoria şi filosofia religiilor
 +Teologie Religie şi cultură
 +Teologie Teologie istorică
 +Teologie Teologie practică
 +Teologie Teologie şi proiect social
 +Teologie Viaţă creştină în contextul integrării europene
 +Arte vizuale Restaurare lemn policrom
 +Teatru şi artele spectacolului Arta interpretării caracterelor dramatice
 +Teatru şi artele spectacolului Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Antrenament şi performanţă
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi sportivă şcolară
 +Geografie GIS şi planificare teritorială
 +Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
 +Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
 +Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor
 +Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
 +Silvicultură Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului
 +Silvicultură Managementul activităţilor din domeniul forestier
 +Ingineria produselor alimentare Management în industria alimentară,​ alimentaţie publică şi nutriţie specială
 +Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului
 +Ingineria produselor alimentare Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
 +Ingineria produselor alimentare Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
 +Ingineria sistemelor Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor
 +Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator
 +Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
 +Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii,​ sănătăţii şi securităţii în muncă
 +Inginerie industrială Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare
 +Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
 +Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
 +Ştiinţe administrative Management şi administraţie europeană
 +Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor europene
 +Administrarea afacerilor Administrarea proiectelor europene
 +Administrarea afacerilor Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
 +Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
 +Administrarea afacerilor Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
 +Contabilitate Audit şi guvernanţă corporativă
 +Contabilitate Contabilitate,​ audit financiar şi expertiză contabilă
 +Contabilitate Diagnostic şi evaluare economico-financiară
 +Ştiinţe ale educaţiei Comunicare didactică
 +Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
 +Filologie Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
 +Filologie Limbă şi comunicare
 +Filologie Literatură română în context european
 +Filologie Teoria şi practica traducerii
 +Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
 +Filosofie Etică organizaţională şi audit etic
 +Filosofie Studii globale. Cultură şi comunicare
 +Istorie Protejarea,​ valorificarea şi managementul patrimoniului
 +Istorie Studii europene
 +Istorie Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare
 +Fizică Fizică aplicată
 +Chimie Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului
 +Geografie Fenomene geografice de risc şi calitatea mediului
 +Inginerie electrică Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei
 +Inginerie energetică Auditul sistemelor energetice
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate de telecomunicaţii,​ prelucrarea şi transmisia informaţiei
 +Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza alimentelor
 +Ingineria sistemelor Automatică avansată, productică şi informatică industrială
 +Ingineria sistemelor Comandă avansată a sistemelor complexe
 +Inginerie mecanică Echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor de construcţii
 +Ingineria mediului Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului
 +Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi studii culturale europene
 +Contabilitate Auditul entităţilor publice şi private
 +Contabilitate Contabilitate
 +Contabilitate Gestiunea întreprinderii
 +Management Managementul biodiversităţii
 +Management Managementul informaţiilor
 +Management Managementul organizaţiilor de turism şi servicii
 +Marketing Marketing
 +Ştiinţe ale educaţiei Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă
 +Filologie Multilingvism şi interculturalitate în context european
 +Istorie Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană
 +Istorie Studii cu privire la regiunea Europei Central- Răsăritene/​East Central Europe Region Studies
 +Istorie Unitatea istoriei europene
 +Teologie Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
 +Teologie Doctrină,​ ştiinţă, misiune
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică, turism şi timp liber
 +Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei
 +Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale
 +Inginerie industrială Managementul asigurării calităţii
 +Inginerie industrială Tehnologii moderne de fabricaţie
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie
 +Ştiinţe administrative Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ
 +Ştiinţe administrative Sisteme administrative şi relaţii internaţionale
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ
 +Administrarea afacerilor Turism cultural şi agroturism
 +Contabilitate Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
 +Contabilitate Control,​ audit şi expertiză financiar contabilă
 +Finanţe Finanţe şi guvernanţă publică europeană
 +Finanţe Finanţe şi politici financiare
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp liber
 +Informatică Tehnologia informaţiei
 +Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale
 +Inginerie industrială Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator
 +Inginerie şi management Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă
 +Inginerie şi management Managementul sistemelor calităţii
 +Drept Instituţii judiciare şi profesii liberale
 +Ştiinţe administrative Masterat profesional european de administraţie publică
 +Contabilitate Consultanţă financiar-contabilă
 +Filologie Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
 +Filologie Studii anglo-americane. Perspective interculturale
 +Istorie Elitele,​ cultura şi construcţia europeană
 +Istorie Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale
 +Medicină Cercetare ştiinţifică avansată medico-farmaceutică
 +Medicină Laborator clinic
 +Medicină Nutriţie clinică şi comunitară
 +Medicină Terapie fizică şi reabilitare funcţională
 +Medicină dentară Tehnologii protetice pe implanturi
 +Farmacie Biotehnologie medicală
 +Farmacie Calitatea medicamentului,​ alimentului şi mediului
 +Farmacie Cosmetologie şi dermofarmacie
 +Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de teatru de animaţie
 +Teatru şi artele spectacolului Arta regizorului
 +Teatru şi artele spectacolului Teatrologie. Impresariat artistic
 +Muzică Concepţii muzicale contemporane
 +Informatică Tehnologii informatice
 +Inginerie chimică Chimia şi ingineria produselor organice
 +Inginerie chimică Chimie alimentară aplicată
 +Inginerie chimică Controlul şi avizarea produselor alimentare
 +Inginerie chimică Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului
 +Inginerie chimică Ingineria compuşilor macromoleculari
 +Inginerie chimică Ingineria materialelor oxidice
 +Inginerie chimică Ingineria proceselor chimice şi biochimice
 +Inginerie chimică Micro şi nanomateriale
 +Inginerie chimică Modelare şi simulare în chimie şi inginerie chimică
 +Inginerie chimică Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale
 +Inginerie chimică Tehnologia cauciucului
 +Inginerie civilă şi instalaţii Dezvoltare durabilă: auditul energetic şi securitate la incendiu a clădirilor
 +Inginerie civilă şi instalaţii Evaluarea şi dezvoltarea proprietăţilor imobiliare
 +Inginerie civilă şi instalaţii Infrastructuri pentru transporturi
 +Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria protecţiei mediului
 +Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie şi reabilitare rurală durabilă
 +Inginerie civilă şi instalaţii Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului
 +Inginerie civilă şi instalaţii Optimizarea sistemelor hidrotehnice
 +Inginerie civilă şi instalaţii Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea avansată a structurilor metalice
 +Inginerie civilă şi instalaţii compozite (Advanced Design
 +Inginerie civilă şi instalaţii of Steel and Compozite Structures)
 +Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite
 +Inginerie civilă şi instalaţii Reabilitarea construcţiilor
 +Inginerie civilă şi instalaţii Sisteme de fundare pentru construcţii speciale
 +Inginerie civilă şi instalaţii Structuri
 +Inginerie civilă şi instalaţii Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events
 +Inginerie civilă şi instalaţii Tehnologii avansate pentru tratarea apei
 +Inginerie electrică Electrotehnică şi electronică de putere
 +Inginerie electrică Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice
 +Inginerie energetică Conducerea sistemelor electroenergetice
 +Inginerie energetică Energii regenerabile - Energia solară
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica sistemelor inteligente
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică biomedicală
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria reţelelor de comunicaţii/​Communications networks engineering
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Instrumentaţie electronică
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor/​Traitement du signal
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici avansate în electronică
 +Inginerie geodezică Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile
 +Ingineria autovehiculelor Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere
 +Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
 +Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor/​Computer Engineering
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie software/​Software Engineering
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei/​Information Technology
 +Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor automate
 +Ingineria sistemelor Modele matematice în inginerie
 +Ingineria sistemelor Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii
 +Ingineria sistemelor Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
 +Ingineria sistemelor Sisteme încorporate pentru domeniul auto/​Automotive Embeded Software
 +Inginerie mecanică Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor
 +Inginerie mecanică Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de transport
 +Inginerie mecanică Expertize şi diagnoze tehnice în inginerie
 +Inginerie mecanică Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice
 +Inginerie mecanică Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă
 +Inginerie mecanică Ingineria resurselor regenerabile de energie
 +Inginerie mecanică Inginerie mecanică avansată
 +Inginerie mecanică Managementul calităţii proceselor tehnologice
 +Inginerie mecanică Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces
 +Inginerie mecanică Sisteme feroviare moderne
 +Inginerie mecanică Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară
 +Inginerie industrială Design industrial şi sisteme de producţie CNC
 +Inginerie industrială Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite
 +Inginerie industrială Inginerie integrată
 +Inginerie industrială Managementul în ingineria sudării
 +Inginerie industrială Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Implanturi,​ proteze şi evaluare biomecanică (interdisciplinar cu Mecatronică şi robotică)
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică
 +Mecatronică şi robotică Computer aided design of the advanced mechanical system (C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate)
 +Mecatronică şi robotică Comunicare organizaţională în mecatronică
 +Mecatronică şi robotică Echipamente şi tehnici miniaturale avansate
 +Mecatronică şi robotică Ergoinginerie în mecatronică
 +Mecatronică şi robotică Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică
 +Mecatronică şi robotică Inginerie mecatronică în optometrie
 +Mecatronică şi robotică Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
 +Ingineria materialelor Controlul calităţii şi procesării materialelor
 +Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate
 +Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor
 +Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate/​Advanced materials and technologies
 +Ingineria materialelor Procedee avansate de obţinere a materialelor metalice
 +Ingineria materialelor Procedee avansate de procesare a materialelor metalice
 +Ingineria mediului Ingineria şi managementul mediului în industrie
 +Ingineria mediului Tehnologii de proces nepoluante
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul competitivităţii
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor logistice
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor mecanice
 +Inginerie şi management Management antreprenorial în administrarea afacerilor
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare,​ relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii)
 +Arhitectură Tendinţe,​ materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior
 +Arhitectură Urbanism şi amenajarea teritoriului
 +Agronomie Protecţie şi expertizare fitosanitară
 +Agronomie Sisteme de producere a furajelor
 +Agronomie Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp
 +Agronomie Utilizarea durabilă a terenurilor agricole
 +Horticultură Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicole
 +Horticultură Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală
 +Horticultură Securitatea şi calitatea produselor horticole primare
 +Horticultură Tehnici în proiectarea şi amenajarea peisajului
 +Horticultură Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole
 +Silvicultură Diversitatea ecosistemelor forestiere
 +Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Managementul dezvoltării rurale durabile
 +Biotehnologii Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate
 +Biotehnologii Manipularea genetică la plante
 +Biotehnologii Reproducere asistată la animale
 +Ingineria produselor alimentare Aliment - Nutriţie umană
 +Ingineria produselor alimentare Aliment - nutriţie umană/Food - Human nutrition
 +Ingineria produselor alimentare Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare
 +Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE
 +Ingineria produselor alimentare Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP
 +Zootehnie Managementul producţiilor din acvacultură
 +Zootehnie Nutriţie şi bază furajeră
 +Zootehnie Proiectare şi evaluare tehnico-economică a producţiilor animaliere
 +Ingineria mediului Gestiunea mediului şi a resurselor naturale
 +Biologie Biologie aplicată în agricultură
 +Matematică Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor
 +Matematică Statistică aplicată şi informatică
 +Informatică Artificial Intelligence and Distributed Computing
 +Informatică Inteligenţă artificială şi calcul distribuit
 +Fizică Astrofizică şi fizică computaţională
 +Fizică Astrofizică şi particule elementare
 +Fizică Fizică aplicată în medicină
 +Fizică Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe
 +Fizică Physics of crystalline materials
 +Fizică Smart nano-microsystems for environmental and nano-microtechnologies
 +Chimie Chimia compuşilor farmaceutici şi materiale biocompatibile
 +Chimie Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului
 +Chimie Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară,​ cosmetică şi farmaceutică
 +Geografie Dezvoltare şi amenajare turistică
 +Geografie Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului
 +Geografie Sisteme informatice geografice
 +Biologie Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie
 +Biologie Biologia dezvoltării şi influenţa factorilor exogeni asupra organismelor
 +Drept Drept administrativ
 +Drept Drept comunitar
 +Drept Drept penal şi ştiinţe penale
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi mediere în conflictele sociale
 +Ştiinţe ale comunicării Jurnalism european şi comunicare în regiuni multietnice
 +Ştiinţe ale comunicării Jurnalism sportiv
 +Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare şi de comunicare
 +Ştiinţe ale comunicării Sistemul infodocumentar în context european
 +Sociologie Antropologie socială
 +Sociologie Antropologie socială şi management cultural
 +Sociologie Asistenţa socială a vârstnicilor
 +Sociologie Asistenţa socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale
 +Sociologie Management în asistenţă socială
 +Sociologie Management şi supervizare în bunăstarea copilului şi a familiei
 +Sociologie Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor
 +Sociologie Practica asistenţei sociale centrate pe valori
 +Sociologie Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate
 +Sociologie Sociologia dezvoltării şi securităţii europene
 +Sociologie Sociologia instituţiilor administrative,​ instituţiilor de socializare şi resocializare
 +Sociologie Sociologia muncii şi comportament organizaţional
 +Sociologie Supervizări în servicii sociale de sănătate mintală
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Studii de dezvoltare internaţională
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Studii europene comparate
 +Ştiinţe politice Politici publice şi advocacy
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii
 +Administrarea afacerilor Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi servicii
 +Administrarea afacerilor Economie şi administrarea afacerilor
 +Informatică economică Sisteme informatice financiar-bancare
 +Contabilitate Audit financiar-contabil
 +Contabilitate Contabilitate şi audit în instituţiile publice
 +Contabilitate Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii
 +Contabilitate Contabilitate,​ control şi guvernanţă
 +Contabilitate Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor
 +Economie Economie europeană şi politici aplicate
 +Economie Studii europene şi economia integrării
 +Economie Studii europene şi relaţii internaţionale
 +Finanţe Administrare fiscală
 +Finanţe Finanţe şi strategii financiare ale companiilor
 +Finanţe Fiscalitate şi consultanţă fiscală
 +Finanţe International Corporate Finance
 +Finanţe Monedă şi bănci
 +Finanţe Pieţe financiare
 +Finanţe Pieţe financiare, bănci şi asigurări
 +Management Administrarea financiară a afacerilor
 +Management Administrarea organizaţiilor de afaceri
 +Management Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare
 +Management Diagnostic,​ evaluare şi consultanţă în afaceri
 +Management Le management des affaires en contexte europeen
 +Management Management antreprenorial
 +Management Management în retail
 +Management Managementul dezvoltării regionale durabile
 +Management Managementul strategic al organizaţiilor. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
 +Marketing Marketing strategic şi cercetări de marketing
 +Marketing Marketing şi managementul vânzărilor
 +Marketing Publicitate şi promovarea vânzărilor
 +Economie şi afaceri internaţionale Management şi integrare europeană
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscurilor în afaceri internaţionale
 +Psihologie Organizational and Occupational Health Psychology
 +Psihologie Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor
 +Psihologie Psihologie clinică şi consiliere psihologică
 +Ştiinţe ale educaţiei Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională
 +Ştiinţe ale educaţiei Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale
 +Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional şi dezvoltare curriculară
 +Ştiinţe ale educaţiei Master european în educaţia adulţilor
 +Ştiinţe ale educaţiei Psihologie educaţională şi consiliere psihopedagogică
 +Filologie Creative writing
 +Filologie Germana în context european - Studii interdisciplinare şi multiculturale
 +Filologie Literatură şi cultură - contexte româneşti,​ contexte europene
 +Filologie Studii romanice: culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
 +Filologie Tendinţe actuale în studiul limbii române
 +Filologie Teoria şi practica traducerii (engleză şi franceză)
 +Filosofie Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii
 +Filosofie Filosofie şi ştiinţe socioumane
 +Istorie Arheologie şi mediu în contextul dezvoltării durabile
 +Istorie Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene
 +Istorie Istorie conceptuală românească în context european
 +Teologie Istorie şi interconfesionalism
 +Teologie Religie,​ cultură, societate
 +Arte vizuale Arte textile - interferenţe stilistice
 +Arte vizuale Conservare Restaurare - Icoana, pictură şi restaurare
 +Arte vizuale Design ceramic
 +Arte vizuale Design de produs
 +Arte vizuale Design grafic - Comunicare vizuală
 +Arte vizuale Design vestimentar - Design textil
 +Arte vizuale Fotovideo
 +Arte vizuale Grafică - Materie şi concept
 +Arte vizuale Grafică publicitară şi de carte
 +Arte vizuale Pedagogia artei: creativitate,​ informaţie şi imaginar
 +Arte vizuale Pictură - Surse şi resurse ale imaginii
 +Arte vizuale Sculptură - Materie şi concept
 +Muzică Stilistica interpretării muzicale
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi sportivă
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Fitness şi performanţă motrică
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive
 +Medicină Biologie moleculară şi biotehnologii
 +Medicină Managementul asistenţei medicale perinatale
 +Medicină Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
 +Medicină Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile cardiopulmonare
 +Medicină dentară Laseri în medicina dentară
 +Farmacie Formularea şi evaluarea produsului dermatocosmetic
 +Farmacie Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată în robotică pentru securitate şi apărare
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică
 +Inginerie aerospaţială Ingineria sistemelor aeronautice
 +Ingineria autovehiculelor Echipamente şi tehnologii în ingineria autovehiculelor
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea tehnologiei informaţiei
 +Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate
 +Informaţii şi securitate naţională Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării
 +Informaţii şi securitate naţională Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale
 +Informaţii şi securitate naţională Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor
 +Informaţii şi securitate naţională Managementul programelor şi proiectelor
 +Informaţii şi securitate naţională Managementul resurselor organizaţiei
 +Informaţii şi securitate naţională NATO senior executiv master course
 +Informaţii şi securitate naţională Securitate şi apărare
 +Ştiinţe militare Conducere interarme - forţe aeriene
 +Ştiinţe militare Conducere interarme - forţe navale
 +Ştiinţe militare Conducere interarme - forţe terestre
 +Ştiinţe militare Management economico-financiar
 +Ştiinţe militare Management logistic
 +Ştiinţe militare Protecţia infrastructurilor critice
 +Informaţii şi securitate naţională Analiză de intelligence
 +Informaţii şi securitate naţională Analiză integrată de intelligence
 +Informaţii şi securitate naţională Comunicare şi relaţii publice - Informaţii
 +Informaţii şi securitate naţională Intelligence competitiv
 +Informaţii şi securitate naţională Intelligence competitiv şi administraţie publică
 +Informaţii şi securitate naţională Intelligence pentru decizia de securitate naţională
 +Informaţii şi securitate naţională Intelligence şi securitate naţională
 +Informaţii şi securitate naţională Managementul educaţional în cultura de securitate
 +Informaţii şi securitate naţională Managementul informaţiilor de securitate naţională
 +Informaţii şi securitate naţională Managementul informaţiilor în combaterea terorismului
 +Informaţii şi securitate naţională Psihologie - Informaţii
 +Inginerie civilă şi instalaţii Managementul situaţiilor de urgenţă
 +Inginerie civilă şi instalaţii Modelarea termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor
 +Drept Cercetări criminalistice aplicate
 +Drept Combaterea criminalităţii organizate
 +Drept Combaterea traficului ilicit de droguri
 +Drept Comunicare socială proactivă a poliţiei
 +Drept Investigarea criminalistică a infracţiunilor
 +Drept Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională
 +Drept Managementul activităţilor informative
 +Drept Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale
 +Drept Managementul investigării fraudelor
 +Drept Managementul operaţional la frontiera externă Schengen
 +Drept Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi
 +Drept Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică
 +Drept Poliţie judiciară
 +Drept Tehnică criminalistică
 +Ordine publică şi siguranţă naţională Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
 +Istorie Arhivistică contemporană
 +Istorie Limbi vechi şi paleografii
 +Ştiinţe militare Managementul sistemelor de luptă din forţele aeriene
 +Ştiinţe militare Securitatea spaţiului aerian
 +Inginerie navală şi navigaţie Sisteme electromecanice navale
 +Inginerie navală şi navigaţie Ştiinţe nautice
 +Inginerie şi management Inginerie şi management naval şi portuar
 +Ştiinţe militare Intelligence în organizaţii
 +Ştiinţe militare Leadership organizaţional
 +Ştiinţe militare Management şi tehnologie
 +Ştiinţe militare Managementul capabilităţilor organizaţionale
 +Geografie Turism rural şi calitatea mediului înconjurător
 +Drept Drept european şi internaţional
 +Drept Instituţii de drept administrativ
 +Drept Medierea conflictelor
 +Ştiinţe politice Economie socială
 +Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi comunicare
 +Ştiinţe politice Studii de securitate şi apărare
 +Administrarea afacerilor Administrarea şi negocierea afacerilor
 +Administrarea afacerilor Administrarea şi negocierea în afaceri
 +Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ
 +Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ şi turism
 +Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în turism
 +Finanţe Finanţe şi gestiunea afacerilor
 +Finanţe Gestiune şi audit financiar
 +Economie şi afaceri internaţionale Integrare şi afaceri europene
 +Economie şi afaceri internaţionale Managementul accesării şi gestionării fondurilor europene
 +Economie şi afaceri internaţionale Negocierea conflictelor şi diplomaţie economică
 +Filologie Studii interculturale anglo-americane
 +Istorie Instituţii şi politici de prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor (sfârşitul secolului XX- începutul secolului XXI)
 +Istorie Sud-estul european şi centrele de putere
 +Informatică Informatică aplicată în imagistică medicală (interdisciplinar cu domeniul: Medicină)
 +Informatică Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale
 +Medicină dentară Reabilitări orale cu agregare implantară
 +Drept Criminalistică şi psihologia judiciară în investigaţia penală
 +Drept Drept civil şi drept procesual civil aprofundat
 +Drept Drept internaţional şi european
 +Drept Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept material şi procesual european
 +Drept Medierea conflictelor în drept
 +Administrarea afacerilor Tehnici financiare şi contabile pentru gestiunea afacerilor (interdisciplinar cu domeniile: Finanţe, Contabilitate)
 +Finanţe Fiscalitate şi politici financiare
 +Finanţe Managementul finanţării proiectelor europene
 +Finanţe Politici financiare de întreprindere
 +Psihologie Metodologie şi psihometrie
 +Psihologie Psihanaliză
 +Psihologie Psihologia resurselor umane
 +Psihologie Psihologia sportului
 +Psihologie Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată
 +Psihologie Psihologie şcolară şi consiliere educaţională
 +Psihologie Psihoterapii cognitiv comportamentale
 +Psihologie Tehnici de comunicare şi influenţă socială
 +Drept Drept financiar, bancar şi al asigurărilor
 +Drept Drept internaţional şi comunitar
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică şi dezvoltare comunitară
 +Ştiinţe administrative Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice
 +Contabilitate Audit financiar, control şi audit intern
 +Contabilitate Contabilitatea şi auditul entităţilor economice
 +Contabilitate Management contabil, audit şi expertiză contabilă
 +Finanţe Finanţarea proiectelor de mediu
 +Finanţe Finanţe publice şi politici fiscale, comunitare şi naţionale
 +Finanţe Finanţe şi asigurări
 +Finanţe Management financiar bancar şi bursier
 +Administrarea afacerilor Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
 +Informatică economică Informatică aplicată în management
 +Informatică economică Sisteme informatice manageriale
 +Finanţe Politici şi practici fiscale
 +Management Managementul strategic al firmei
 +Management Managementul şi marketingul organizaţiei
 +Marketing Marketing în afaceri
 +Economie şi afaceri internaţionale Administrarea,​ finanţarea şi controlul afacerilor
 +Economie şi afaceri internaţionale Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi internaţionale
 +Economie şi afaceri internaţionale Gestiunea şi auditul afacerilor
 +Fizică Fizica materialelor şi aplicaţii
 +Geografie Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă
 +Ingineria sistemelor Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice
 +Drept Dreptul penal al afacerilor
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică şi publicitate
 +Sociologie Politici comunitare şi intervenţii sociale
 +Contabilitate Audit financiar-contabil şi consiliere
 +Management Leadership şi managementul resurselor umane
 +Management Managementul investiţiilor
 +Filologie Comunicare interculturală şi traducere profesională
 +Istorie Geopolitică,​ istorie şi relaţii internaţionale
 +Teatru şi artele spectacolului Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie
 +Cinematografie şi media Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film şi TV
 +Matematică Matematici aplicate în economie
 +Informatică Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
 +Geografie Analiza şi expertiza riscurilor de mediu
 +Drept Cooperare internaţională în justiţie
 +Drept Dialogul social şi comunicarea în relaţiile de muncă
 +Ştiinţe administrative Managementul administraţiei publice
 +Ştiinţe ale comunicării Mass-Media şi comunicarea
 +Sociologie Familia în societatea contemporană
 +Sociologie Management organizaţional şi al resurselor umane
 +Contabilitate Audit financiar contabil
 +Contabilitate Auditul intern în sistemul public şi privat
 +Contabilitate Contabilitate expertiză şi audit
 +Contabilitate Contabilitate şi managementul afacerilor
 +Contabilitate Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice
 +Contabilitate Contabilitatea şi gestiunea fiscală a firmei
 +Contabilitate Management financiar-contabil şi auditul afacerilor
 +Finanţe Finanţe şi administraţie publică europeană
 +Finanţe Finanţe,​ bănci şi asigurări
 +Finanţe Managementul activităţilor financiar-bancare
 +Finanţe Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private
 +Management Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei
 +Management Management organizaţional şi antreprenoriat
 +Management Managementul strategic al organizaţiei
 +Marketing Marketing şi management turistic
 +Marketing Marketing şi relaţii publice în afaceri
 +Marketing Marketingul şi managementul operaţiunilor logistice
 +Marketing Marketingul şi managementul serviciilor
 +Psihologie Educaţia timpurie şi învăţământ primar (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale educaţiei)
 +Psihologie Psihologie clinică şi intervenţie psihologică
 +Psihologie Psihologie judiciară şi victimologie
 +Ştiinţe ale educaţiei Consiliere educaţională (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +Filologie Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
 +Filologie Modernitatea în literatură europeană
 +Filologie Traducere în domenii de specialitate
 +Istorie România în istoria relaţiilor internaţionale
 +Teatru şi artele spectacolului Artă teatrală
 +Muzică Artă muzicală
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii
 +Ingineria produselor alimentare Inspecţie,​ expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor,​ protecţia mediului şi protecţia consumatorului
 +Inginerie şi management Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului
 +Drept Investigarea actelor de terorism şi securitate publică
 +Ştiinţa mediului Evaluarea impactului asupra mediului
 +Ştiinţa mediului Gestionarea efectelor schimbărilor climatice
 +Ştiinţa mediului Managementul resurselor naturale
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul afacerilor în industrie
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementului integrat al mediului în activităţi industriale
 +Drept Conducere şi organizare judiciară
 +Drept Drept intern şi internaţional al mediului
 +Drept Drept internaţional şi dreptul Uniunii Europene
 +Drept Drept internaţional şi european al afacerilor
 +Drept Drept social român şi european
 +Drept Dreptul informaţiilor şi al securităţii private
 +Ştiinţe ale comunicării Mediere,​ negociere şi comunicare în rezolvarea conflictelor
 +Finanţe Finanţarea protecţiei sociale
 +Finanţe Management financiar
 +Finanţe Managementul financiar al mediului
 +Psihologie Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport
 +Economie şi afaceri internaţionale Integrare economică europeană
 +Teatru şi artele spectacolului Spectacolul coregrafic contemporan
 +Administrarea afacerilor Administrarea şi eficienţa în afaceri
 +Contabilitate Contabilitate,​ audit şi consultanţă
 +Finanţe Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital
 +Contabilitate Managementul sistemului informaţional financiar-contabil
 +Finanţe Finanţe-bănci şi pieţe de capital
 +Finanţe Management financiar-bancar şi de asigurări
 +Management Management organizaţional
 +Management Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
 +Teologie Biblie şi societate
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor - Executive MBA
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor - Master of Business Administration
 +Informatică Tehnologii de dezvoltare ale aplicaţiilor web
 +Silvicultură Management şi marketing forestier
 +Biotehnologii Biologie moleculară şi biotehnologii
 +Biotehnologii Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale
 +Biologie Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical
 +Medicină Medicină comunitară şi sănătatea familiei
 +Medicină Medicină socială şi management sanitar
 +Drept Instituţii de drept civil şi procesual civil
 +Drept Instituţii de drept penal şi procesual penal
 +Drept Ocrotirea familiei şi asistenţă socială
 +Ştiinţe administrative Politici administrative europene
 +Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi comunicare publică
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
 +Contabilitate Audit şi expertiză contabilă
 +Marketing Marketingul şi managementul firmei
 +Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapii
 +Filologie Limbi moderne aplicate în afaceri
 +Filologie Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne
 +Istorie Istorie şi civilizaţie europeană
 +Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul organizaţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sport
 +Contabilitate Diagnostic financiar şi auditul firmei
 +Contabilitate Management financiar contabil
 +Management Managementul instituţiilor din administraţia publică
 +Marketing Management-marketing
 +Drept Drept civil aprofundat
 +Drept Drept comunitar şi politici de integrare europeană
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor din turism
 +Contabilitate Contabilitate,​ audit şi consultanţă contabilă
 +Management Managementul organizaţiilor sportive
 +Management Managementul societăţilor comerciale şi de credit
 +Teologie Teologie protestantă pastorală aplicată
 +Informatică Dezvoltarea aplicaţiilor software
 +Ingineria produselor alimentare Biotehnologii sustenabile
 +Ingineria sistemelor Sisteme de control inteligente
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie şi studii interculturale
 +Economie Leadership şi management în economia agrară
 +Filologie Traducere şi interpretare
 +Drept Devianţă şi delincvenţă
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicarea mediatică, opinie publică şi management informaţional
 +Finanţe Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism şi servicii
 +Psihologie Psihologie clinică
 +Drept Drept şi administraţie publică europeană
 +Administrarea afacerilor Afaceri şi economie internaţională (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale comunicării)
 +Administrarea afacerilor Managementul bioeconomiei în contextul creşterii durabile
 +Administrarea afacerilor Shiping,​ finanţe şi comerţ internaţional/​Shipping,​ international trade and finance (interdisciplinar cu domeniul: Finanţe)
 +Contabilitate Audit şi control public şi privat
 +Finanţe Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european
 +Finanţe Management financiar public şi privat
 +Drept Administraţie publică şi drepturile omului*
 +Drept Dreptul administraţiei publice locale*
 +Drept Dreptul administraţiei publice
 +Sociologie Mediere şi consiliere psihosocială în probaţiune şi securitate privată (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +Ştiinţe politice Psihologie politică şi leadership (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)
 +Finanţe Management economico-financiar european
 +Psihologie Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională
 +Psihologie Managementul resurselor umane
 +Drept Managementul investigaţiei penale
 +Sociologie Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială
 +Teologie Teologie pastorală şi misiologie
 +Sociologie Asistenţă socială - Politici sociale europene
 +Management Management - Managementul dezvoltării afacerilor
 +Filologie Limbă şi literatură - Multilingvism şi multiculturalitate
 +Filosofie Filosofie - Filosofie politică contemporană
 +Filosofie Filosofie - Filosofie şi artă în spaţiul public
 +Teologie Teologie - Studii religioase
 +Arte vizuale Arte plastice, decorative şi design - Comunicare vizuală
 +Muzică Muzică - Artă muzicală în cultura audiovizuală
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială şi relaţii publice
 +Administrarea afacerilor Turism,​ gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii
 +Contabilitate Gestiunea financiară şi contabilă (interdisciplinar:​ Finanţe)
 +Contabilitate Standarde,​ reglementări şi politici contabile
 +Management Management în administraţie şi servicii publice
 +Management Management şi strategii în resurse umane
 +Management Managementul economic al unităţilor şcolare
 +Marketing Business to business marketing
 +Marketing Marketingul serviciilor
 +Management Managementul proiectelor cu finanţare europeană
 +Geografie Resurse turistice şi protecţia mediului
 +Drept Proceduri judiciare şi profesii liberale
 +Finanţe Bănci şi pieţe de capital în context european
 +Finanţe Gestiunea financiară a afacerilor
 +Psihologie Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie
 +Ştiinţe ale educaţiei Asigurarea calităţii învăţământului
 +Administrarea afacerilor Administrarea serviciilor turistice
 +Informatică Administrarea sistemelor distribuite
 +Informatică Web-design
 +Drept Instituţii de drept european
 +Contabilitate Auditul şi evaluarea întreprinderii
 +Psihologie Psihoterapii şi psihologie clinică
  
  • hg_582_2014_master.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)