hg_707_2012

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

hg_707_2012 [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== HG 707/2012 =====
 +
 +Domeniul Programul de studii
 +Matematică Matematică
 +Matematică Matematici aplicate
 +Matematică Matematică informatică
 +Informatică Informatică
 +Informatică Informatică aplicată
 +Fizică Fizică
 +Fizică Fizică medicală
 +Fizică Biofizică
 +Fizică Fizică informatică
 +Chimie Chimie
 +Chimie Biochimie tehnologică
 +Chimie Radiochimie
 +Chimie Chimie informatică
 +Inginerie chimică Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
 +Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
 +Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale
 +Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria polimerilor
 +Inginerie chimică Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice
 +Inginerie chimică Inginerie chimică
 +Inginerie chimică Controlul şi securitatea produselor alimentare
 +Inginerie chimică Inginerie biochimică
 +Inginerie chimică Ingineria fabricaţiei hârtiei
 +Inginerie chimică Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori
 +Inginerie chimică Tehnologie chimică textilă
 +Inginerie chimică Chimie alimentară şi tehnologii biochimice
 +Inginerie chimică Prelucrarea petrolului şi petrochimie
 +Inginerie chimică Chimie militară
 +Geografie Geografie
 +Geografie Geografia turismului
 +Geografie Cartografie
 +Geografie Hidrologie şi meteorologie
 +Geografie Planificare teritorială
 +Geologie Geologie
 +Geologie Geochimie
 +Ştiinţa mediului Chimia mediului
 +Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului
 +Ştiinţa mediului Geografia mediului
 +Ştiinţa mediului Fizica mediului
 +Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului
 +Inginerie civilă Construcţii civile, industriale şi agricole
 +Inginerie civilă Căi ferate, drumuri şi poduri
 +Inginerie civilă Construcţii şi fortificaţii
 +Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice
 +Inginerie civilă Construcţii miniere
 +Inginerie civilă Inginerie sanitară şi protecţia mediului
 +Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
 +Inginerie civilă Inginerie civilă
 +Inginerie civilă Inginerie urbană şi dezvoltare regională
 +Inginerie civilă Infrastructura transporturilor metropolitane
 +Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii
 +Ingineria instalaţiilor Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei
 +Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii - pompieri
 +Inginerie electrică Sisteme electrice
 +Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice
 +Inginerie electrică Electrotehnică
 +Inginerie electrică Instrumentaţie şi achiziţii de date
 +Inginerie electrică Electromecanică
 +Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare
 +Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice
 +Inginerie energetică Hidroenergetică
 +Inginerie energetică Termoenergetică
 +Inginerie energetică Energetică industrială
 +Inginerie energetică Energetică şi tehnologii nucleare
 +Inginerie energetică Managementul energiei
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microelectronică,​ optoelectronică şi nanotehnologii
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Telecomenzi şi electronică în transporturi
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Echipamente şi sisteme electronice militare
 +Inginerie electronică şi telecomunicaţii Transmisiuni
 +Inginerie geologică Inginerie geologică
 +Inginerie geologică Geologia resurselor miniere
 +Inginerie geologică Geologia resurselor petroliere
 +Inginerie geologică Geofizică
 +Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru
 +Inginerie geodezică Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice
 +Mine, petrol şi gaze Inginerie minieră
 +Mine, petrol şi gaze Prepararea substanţelor minerale utile
 +Mine, petrol şi gaze Topografie minieră
 +Mine, petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze
 +Mine, petrol şi gaze Transportul,​ depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
 +Inginerie aerospaţială Construcţii aerospaţiale
 +Inginerie aerospaţială Sisteme de propulsie
 +Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie
 +Inginerie aerospaţială Inginerie şi management aeronautic
 +Inginerie aerospaţială Aeronave şi motoare de aviaţie
 +Inginerie aerospaţială Navigaţie aeriană (Air Navigation)
 +Ingineria autovehiculelor Construcţii de autovehicule
 +Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
 +Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
 +Ingineria autovehiculelor Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule
 +Ingineria autovehiculelor Blindate,​ automobile şi tractoare
 +Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului
 +Ingineria transporturilor Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară
 +Ingineria transporturilor Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră
 +Agronomie Agricultură
 +Agronomie Ştiinţele solului
 +Agronomie Montanologie
 +Agronomie Protecţia plantelor
 +Agronomie Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
 +Horticultură Horticultură
 +Horticultură Peisagistică
 +Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului
 +Inginerie forestieră Ingineria şi designul produselor finite din lemn
 +Silvicultură Silvicultură
 +Silvicultură Exploatări forestiere
 +Silvicultură Cinegetică
 +Biotehnologii Inginerie genetică
 +Biotehnologii Biotehnologii
 +Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
 +Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole
 +Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
 +Ingineria produselor alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui
 +Ingineria produselor alimentare Protecţia consumatorului şi a mediului
 +Ingineria produselor alimentare Extracte şi aditivi naturali alimentari
 +Zootehnie Zootehnie
 +Zootehnie Piscicultură şi acvacultură
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională
 +Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria informaţiei
 +Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
 +Ingineria sistemelor Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă
 +Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia
 +Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice
 +Inginerie mecanică Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
 +Inginerie mecanică Mecanică fină şi nanotehnologii
 +Inginerie mecanică Maşini şi echipamente miniere
 +Inginerie mecanică Inginerie mecanică
 +Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
 +Inginerie mecanică Utilaje petroliere şi petrochimice
 +Inginerie mecanică Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor
 +Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
 +Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcţii
 +Inginerie mecanică Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii
 +Inginerie mecanică Utilaje pentru textile şi pielărie
 +Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar
 +Inginerie mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
 +Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)
 +Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
 +Inginerie industrială Maşini-unelte şi sisteme de producţie
 +Inginerie industrială Ingineria sudării
 +Inginerie industrială Design industrial
 +Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii
 +Inginerie industrială Ingineria securităţii în industrie
 +Inginerie industrială Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
 +Inginerie industrială Tehnologia şi designul produselor textile
 +Inginerie industrială Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
 +Inginerie industrială Ingineria sistemelor de energii regenerabile
 +Inginerie industrială Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
 +Inginerie industrială Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite
 +Inginerie industrială Logistică industrială
 +Arhitectură navală Arhitectură navală
 +Arhitectură navală Sisteme şi echipamente navale
 +Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie şi transport maritim şi fluvial
 +Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie,​ hidrografie şi echipamente navale
 +Inginerie marină şi navigaţie Electromecanică navală
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Optometrie
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii industriale
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie fizică
 +Ştiinţe inginereşti aplicate informatică industrială
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Matematică şi informatică aplicată în inginerie
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Bioinginerie
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Biomateriale şi dispozitive medicale
 +Ştiinţe inginereşti aplicate Echipamente şi sisteme medicale
 +Mecatronică şi robotică Mecatronică
 +Mecatronică şi robotică Robotică
 +Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor
 +Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice
 +Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor
 +Ingineria materialelor Informatică aplicată în ingineria materialelor
 +Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
 +Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice
 +Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică
 +Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură
 +Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile
 +Ingineria mediului Ingineria mediului
 +Ingineria mediului Ingineria valorificării deşeurilor
 +Ingineria mediului Reconstrucţie ecologică
 +Inginerie şi management Inginerie economică industrială
 +Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
 +Inginerie şi management Inginerie economică în construcţii
 +Inginerie şi management Inginerie şi management naval şi portuar
 +Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul transporturilor
 +Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
 +Inginerie şi management Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
 +Inginerie şi management Inginerie economică în agricultură
 +Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
 +Inginerie şi management Inginerie şi management în industria turismului
 +Inginerie şi management Inginerie şi management forestier
 +Inginerie şi management Ingineria şi managementul afacerilor
 +Inginerie genistică Maşini şi utilaje de geniu
 +Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare
 +Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament,​ rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare
 +Inginerie de armament, rachete şi muniţii Muniţii,​ rachete, explozivi şi pulberi
 +Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament,​ aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului
 +Inginerie de armament, rachete şi muniţii Sisteme integrate de armament şi muniţie
 +Biologie Biologie
 +Biologie Biochimie
 +Sănătate Medicină
 +Sănătate Asistenţă medicală generală
 +Sănătate Moaşe
 +Sănătate Radiologie şi imagistică
 +Sănătate Laborator clinic
 +Sănătate Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 +Sănătate Audiologie şi protezare auditivă
 +Sănătate Nutriţie şi dietetică
 +Medicină veterinară Medicină veterinară
 +Sănătate Medicină dentară
 +Sănătate Tehnică dentară
 +Sănătate Asistenţă dentară
 +Sănătate Asistenţă de profilaxie stomatologică
 +Sănătate Farmacie
 +Sănătate Asistenţă de farmacie
 +Drept Drept
 +Drept Drept european şi internaţional
 +Ştiinţe administrative Administraţie publică
 +Ştiinţe administrative Administraţie europeană
 +Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi secretariat
 +Ştiinţe administrative Poliţie locală
 +Ştiinţe administrative Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)
 +Ştiinţe ale comunicării Jurnalism
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
 +Ştiinţe ale comunicării Publicitate
 +Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării
 +Ştiinţe ale comunicării Comunicare audiovizuală - multimedia
 +Asistenţă socială Asistenţă socială
 +Sociologie Sociologie
 +Sociologie Antropologie
 +Sociologie Resurse umane
 +Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
 +Ştiinţe politice Ştiinţe politice
 +Ştiinţe politice Studii de securitate
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Comunicare şi relaţii publice - informaţii
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie - informaţii
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Securitate şi apărare
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Sisteme informaţionale
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Studii de securitate şi informaţii
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe terestre
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe navale
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe aeriene
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere logistică
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul organizaţiei
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management economico-financiar
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere militară
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul traficului aerian
 +Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management în aviaţie
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor
 +Administrarea afacerilor Economia firmei
 +Administrarea afacerilor Economia comerţului,​ turismului şi serviciilor
 +Administrarea afacerilor Merceologie şi managementul calităţii
 +Administrarea afacerilor Economia comerţului,​ turismului, serviciilor şi managementul calităţii
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate
 +Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii
 +Cibernetică,​ statistică şi informatică economică Cibernetică economică
 +Cibernetică,​ statistică şi informatică economică Statistică şi previziune economică
 +Cibernetică,​ statistică şi informatică economică Informatică economică
 +Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
 +Economie Economie generală
 +Economie Economie agroalimentară
 +Economie Economia mediului
 +Economie Economie şi comunicare economică în afaceri
 +Economie Economie agroalimentară şi a mediului
 +Economie Economie generală şi comunicare economică
 +Finanţe Finanţe şi bănci
 +Management Management
 +Management Managementul dezvoltării rurale durabile
 +Marketing Marketing
 +Economie şi afaceri internaţionale Economie internaţională
 +Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
 +Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
 +Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
 +Educaţie fizică şi sport Sport şi performanţă motrică
 +Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
 +Psihologie Psihologie
 +Psihologie Terapie ocupaţională
 +Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie
 +Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogie specială
 +Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 +Limbă şi literatură Limba şi literatura română
 +Limbă şi literatură Limba şi literatura
 +Limbă şi literatură Limba şi literatura modernă
 +Limbă şi literatură Literatură universală şi comparată
 +Limbă şi literatură Filologie clasică
 +Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare
 +Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate
 +Filosofie Filosofie
 +Istorie Istorie
 +Istorie Arheologie
 +Istorie Arhivistică
 +Istorie Muzeologie
 +Istorie Istoria artei
 +Teologie Teologie pastorală
 +Teologie Teologie didactică
 +Teologie Artă sacră
 +Teologie Teologie asistenţă socială
 +Teologie Studii religioase
 +Studii culturale Etnologie
 +Studii culturale Studii iudaice
 +Studii culturale Studii americane
 +Studii culturale Studii culturale
 +Studii culturale Studii europene
 +Studii culturale Turism cultural
 +Arhitectură Arhitectură
 +Arhitectură Arhitectură de interior
 +Arhitectură Design de produs
 +Arhitectură Conservare şi restaurare de arhitectură
 +Arhitectură Arhitectura peisajului
 +Arhitectură Mobilier şi amenajări interioare
 +Arhitectură Tehnologie arhitecturală
 +Urbanism Proiectare şi planificare urbană
 +Urbanism Urbanism şi administrarea teritoriului
 +Urbanism Amenajarea şi planificarea peisajului
 +Arte vizuale Arte plastice
 +Arte vizuale Arte decorative
 +Arte vizuale Design
 +Arte vizuale Conservare şi restaurare
 +Arte vizuale Artă murală
 +Arte vizuale Pedagogia artelor plastice şi decorative
 +Arte vizuale Ceramică - sticlă - metal
 +Arte vizuale Arte textile - design textil
 +Arte vizuale Modă - design vestimentar
 +Arte vizuale Scenografie şi eveniment artistic
 +Arte vizuale Design ambiental
 +Arte vizuale Artă monumentală
 +Arte vizuale Istoria şi teoria artei
 +Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului
 +Teatru şi artele spectacolului Teatrologie
 +Teatru şi artele spectacolului Scenografie
 +Cinematografie şi media Cinematografie,​ fotografie, media
 +Cinematografie şi media Filmologie
 +Muzică Pedagogie muzicală
 +Muzică Muzică religioasă
 +Muzică Muzicologie
 +Muzică Interpretare muzicală - canto
 +Muzică Interpretare muzicală - instrumente
 +Muzică Compoziţie muzicală
 +Muzică Dirijat
 +Muzică Artele spectacolului muzical
  
  • hg_707_2012.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)