Higher Education Institutions in Romania

https://cnred.edu.ro/en/higher-education-institutions-in-Romania

  1. Universitatea Politehnica din Bucureşti
  2. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
  3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
  4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  5. Universitatea din Bucureşti
  6. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
  7. Academia de Studii Economice din Bucureşti
  8. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
  9. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
  10. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti
  11. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
  12. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
  13. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
  14. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
  15. Universitatea din Bacău
  16. Universitatea „Transilvania” din Braşov
  17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  18. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  19. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
  20. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
  21. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
  22. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
  23. Universitatea „Ovidius” din Constanţa
  24. Universitatea Maritimă din Constanţa
  25. Universitatea din Craiova
  26. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
  27. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
  28. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi
  29. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
  30. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  31. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi
  32. Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
  33. Universitatea din Oradea
  34. Universitatea din Petroşani
  35. Universitatea din Piteşti
  36. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti
  37. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
  38. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  39. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
  40. Universitatea „Valahia” din Târgovişte
  41. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
  42. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
  43. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
  44. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş
  45. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
  46. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
  47. Universitatea de Vest din Timişoara
  48. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 

  1. Academia Tehnică Militară din Bucureşti
  2. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti
  3. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” din Bucureşti
  4. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
  5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov
  6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa
  7. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

 

  1. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
  2. Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti
  3. Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
  4. Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
  5. Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
  6. Universitatea „Bioterra” din Bucureşti
  7. Universitatea Ecologică din Bucureşti
  8. Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
  9. Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti
  10. Universitatea „Artifex” din Bucureşti
  11. Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
  12. Institutul Teologic Baptist din Bucureşti
  13. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
  14. Universitatea „George Bacovia” din Bacău
  15. Universitatea „George Bariţiu” din Braşov
  16. Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
  17. Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
  18. Universitatea „Danubius” din Galaţi
  19. Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
  20. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
  21. Universitatea „Emanuel” din Oradea
  22. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
  23. Universitatea Româno-Germană din Sibiu
  24. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş
  25. Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara
  26. Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
  27. Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
  28. Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti
  29. Universitatea Creştină „Partium” din Oradea
  30. Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
  31. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
  32. Universitatea „Apollonia” din Iaşi
  33. Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti
  34. Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
  35. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

 

  1. Fundaţia "I.D.M." - Universitatea Româno-Britanică din Bucureşti
  2. Fundaţia "Pro-Universitate Media" din Bucureşti
  3. Institutul Teologic Adventist din Cernica - Ilfov
  4. Fundaţia "Sapienţia" - Universitatea "Sapienţia" din Cluj-Napoca
  5. Universitatea "Mihai Viteazul" din Craiova
  6. Fundaţia "Ştefan Lupaşcu" - Institutul de Studii Europene din Iaşi
  7. Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi
  8. Universitatea "Gheorghe Zane" din Iaşi
  9. Fundaţia "Agora" - Universitatea "Agora" din Oradea
  10. Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman
  11. Fundaţia "Academia Comercială" din Satu Mare
  12. Fundaţia Universitară "Alma Mater" - Universitatea "Alma Mater" din Sibiu
  13. Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" - Universitatea "Ioan Slavici" din Timişoara
  14. Societatea Ateneul Român - Universitatea Ecologică "Traian" din Deva
  15. Fundaţia Culturală "Vatra" - Universitatea de Arte "Vatra" din Baia-Mare
  16. Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului European F.I.N.E. - Universitatea Wales - România din Bucureşti
  17. Fundaţia Universitară "Milenium" din Timişoara
  18. Asociaţia pentru Învăţământ Superior în Comerţ şi Turism - Universitatea de Ştiinţe, Arte şi Meserii din Bucureşti
  19. Fundaţia "Gaudeamus" - Universitatea "Tomis" din Constanţa
  20. Institutul Teologic Creştin după Evanghelie "Timotheus" din Bucureşti
  21. Fundaţia Lumina - instituţii de învăţământ din Bucureşti

 

  1. Institutul Bancar Român din Bucureşti
  2. Fundaţia Şcoala Postuniversitară de Afaceri Româno-Americană (ASEBUSS) - Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
  3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar din Bucureşti
  4. Academia Europeană pentru HIV/SIDA şi Boli Infecţioase din Bucureşti
  5. Şcoala de Studii Academice Postuniversitare "Ovidiu Şincai" din Bucureşti
  6. Fundaţia "Noua Europă" din Bucureşti
  7. Şcoala Normală Superioară - Bucureşti (S.N.S.B.)

  • higher_education_institutions_in_romania.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)