Higher Education Institutions in Romania

https://cnred.edu.ro/en/higher-education-institutions-in-Romania

 1. Universitatea Politehnica din Bucureşti
 2. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
 3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
 4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 5. Universitatea din Bucureşti
 6. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
 7. Academia de Studii Economice din Bucureşti
 8. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
 9. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
 10. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti
 11. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
 12. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
 13. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 14. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 15. Universitatea din Bacău
 16. Universitatea „Transilvania” din Braşov
 17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 18. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
 19. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 20. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
 21. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
 22. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
 23. Universitatea „Ovidius” din Constanţa
 24. Universitatea Maritimă din Constanţa
 25. Universitatea din Craiova
 26. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
 27. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 28. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi
 29. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
 30. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 31. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi
 32. Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
 33. Universitatea din Oradea
 34. Universitatea din Petroşani
 35. Universitatea din Piteşti
 36. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti
 37. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
 38. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 39. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
 40. Universitatea „Valahia” din Târgovişte
 41. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
 42. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
 43. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
 44. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş
 45. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
 46. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
 47. Universitatea de Vest din Timişoara
 48. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 

 1. Academia Tehnică Militară din Bucureşti
 2. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti
 3. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” din Bucureşti
 4. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
 5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov
 6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa
 7. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

 

 1. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
 2. Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti
 3. Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
 4. Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
 5. Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
 6. Universitatea „Bioterra” din Bucureşti
 7. Universitatea Ecologică din Bucureşti
 8. Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
 9. Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti
 10. Universitatea „Artifex” din Bucureşti
 11. Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
 12. Institutul Teologic Baptist din Bucureşti
 13. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
 14. Universitatea „George Bacovia” din Bacău
 15. Universitatea „George Bariţiu” din Braşov
 16. Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
 17. Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
 18. Universitatea „Danubius” din Galaţi
 19. Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
 20. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
 21. Universitatea „Emanuel” din Oradea
 22. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
 23. Universitatea Româno-Germană din Sibiu
 24. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş
 25. Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara
 26. Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
 27. Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
 28. Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti
 29. Universitatea Creştină „Partium” din Oradea
 30. Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
 31. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
 32. Universitatea „Apollonia” din Iaşi
 33. Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti
 34. Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
 35. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

 

 1. Fundaţia "I.D.M." - Universitatea Româno-Britanică din Bucureşti
 2. Fundaţia "Pro-Universitate Media" din Bucureşti
 3. Institutul Teologic Adventist din Cernica - Ilfov
 4. Fundaţia "Sapienţia" - Universitatea "Sapienţia" din Cluj-Napoca
 5. Universitatea "Mihai Viteazul" din Craiova
 6. Fundaţia "Ştefan Lupaşcu" - Institutul de Studii Europene din Iaşi
 7. Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi
 8. Universitatea "Gheorghe Zane" din Iaşi
 9. Fundaţia "Agora" - Universitatea "Agora" din Oradea
 10. Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman
 11. Fundaţia "Academia Comercială" din Satu Mare
 12. Fundaţia Universitară "Alma Mater" - Universitatea "Alma Mater" din Sibiu
 13. Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" - Universitatea "Ioan Slavici" din Timişoara
 14. Societatea Ateneul Român - Universitatea Ecologică "Traian" din Deva
 15. Fundaţia Culturală "Vatra" - Universitatea de Arte "Vatra" din Baia-Mare
 16. Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului European F.I.N.E. - Universitatea Wales - România din Bucureşti
 17. Fundaţia Universitară "Milenium" din Timişoara
 18. Asociaţia pentru Învăţământ Superior în Comerţ şi Turism - Universitatea de Ştiinţe, Arte şi Meserii din Bucureşti
 19. Fundaţia "Gaudeamus" - Universitatea "Tomis" din Constanţa
 20. Institutul Teologic Creştin după Evanghelie "Timotheus" din Bucureşti
 21. Fundaţia Lumina - instituţii de învăţământ din Bucureşti

 

 1. Institutul Bancar Român din Bucureşti
 2. Fundaţia Şcoala Postuniversitară de Afaceri Româno-Americană (ASEBUSS) - Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti
 3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar din Bucureşti
 4. Academia Europeană pentru HIV/SIDA şi Boli Infecţioase din Bucureşti
 5. Şcoala de Studii Academice Postuniversitare "Ovidiu Şincai" din Bucureşti
 6. Fundaţia "Noua Europă" din Bucureşti
 7. Şcoala Normală Superioară - Bucureşti (S.N.S.B.)

 • higher_education_institutions_in_romania.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
 • (editare externă)