Registre EPC

Atenție: Documentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință, autoritățile competente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor originale în care sunt prezente date cu caracter personal ale titularului! Scopul acestui registru este de a prezenta exemple de documente necesare pentru eliberarea unui card profesional european.

România (Statul membru în care a fost eliberat tipul respectiv de document)

Nr. Tipul de document Subtip Descriere Total documente State Membre
1 Adeverință privind drepturile dobândite 1. Adeverință privind drepturile dobândite (dacă este cazul) Nu / Da 3 3
2. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Republică Democrată Germană (dacă este cazul) Da 0 0
3. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Cehoslovacie (dacă este cazul) Da 1 1
4. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Uniune Sovietică (dacă este cazul) Da 0 0
5. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Iugoslavie (dacă este cazul) Da 0 0
6. Adeverință pentru solicitanții cu calificarea de asistent medical generalist obținută în România înainte de 1 ianuarie 2007 (dacă este cazul) Da 0 0
2 Adeverință privind schimbarea denumirii Certificat privind modificarea titlului calificării (dacă este cazul) Nu 1 1
3 Alte cursuri de formare relevante 1. Adeverință de dezvoltare profesională continuă (după caz) Da 1 1
4 Alte documente 3. Alt document Nu 8 3
5 Certificatul de conformitate Certificat de conformitate (dacă este cazul) Nu / Da 4 3
6 Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă Nu 2 2
7 Dovada cetățeniei 1. Carte de identitate Nu / Da 3 3
2. Pașaport Nu 2 2
8 Dovada de plată a asigurării 1. Copie a poliței de asigurare Da / Nu 1 1
2. Copie a contractului de asigurare Da / Nu 0 0
3. Altă dovadă Da / Nu 0 0
9 Dovada onorabilității/moralității/inexistenței unui faliment 1. Dovada onorabilității sau a moralității Da / Nu 0 0
2. Dovada inexistenței unui faliment Da / Nu 0 0
3. Declarație sub jurământ sau declarație solemnă Da / Nu 0 0
10 Dovada situației financiare 0 0
11 Dovada stabilirii legale 1. Certificat eliberat de o autoritate competentă Nu 2 2
3. Copia unei autorizații profesionale Da / Nu 2 2
12 Dovada stării bune de sănătate
13 Dovada titlurilor de calificare sau a competențelor profesionale 1. Diplomă sau alt tip de document doveditor care figurează în anexa V la Directiva 2005/36/CE Da 4 3
2. Diplomă sau altă dovadă de calificare Da / Nu 6 5
14 Experiența profesională 1. Dovadă privind experiența profesională pentru solicitanții cu calificări obținute în țări terțe (dacă este cazul) Nu 1 1
3. În toate celelalte cazuri, dovada experienței profesionale (opțional) Nu 1 1
15 Informații privind egalitatea de tratament în materie de calificări
16 Informații suplimentare despre durata și conținutul formării 2. Foaia matricolă Da 1 1
Total general @ 02/04/2016 44 9

Denumire

Fișier (Browse, unul sau mai multe exemple de documente solicitate, fără date personale)

Comentarii (opțional)

Da / În cazul profesiei de [Agent imobiliar / Asistent medical generalist / Farmacist / Fizioterapeut / Ghid montan ] (Aici pot fi selectate mai multe profesii)

Nu

Da (Atunci când este eliberat, acest tip de document are o dată de expirare)

Nu

Da / Caracteristici de identificare (Descrierea tutoror caracteristicilor care pot ajuta la confirmarea autenticității documentelor. De exemplu, o semnătură, o ștampilă, un doc de bare, un filigran, un cod electronic etc.)

Nu

(opțional)

  • imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european/registre.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)