Cereri de informații

Atunci când o autoritate competentă are nevoie de o informație de la un omolog din alt stat membru, aceasta poate trimite o cerere de informații. Acest mecanism de schimb de informații utilizează liste de întrebări și răspunsuri deja traduse în toate limbile oficiale ale UE. Există de asemenea posibilitatea de a atașa documente. Doar autoritățile competente care sunt implicate direct într-un schimb de informații au acces la conținut. Un exemplu de cerere de informații este atunci când un profesor român dorește să își continue activitatea profesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie să verifice autenticitatea diplomei sale scanate. În acest caz, autoritatea poate trimite o cerere de informații autorității sale omoloage din România. Aceasta poate accepta cererea și trimite un răspuns autorității portugheze. Datorită seturilor de întrebări și răspunsuri deja traduse, ambele autorități pot comunica în propria limbă.

Sursa: Wikipedia 1)

374

   2008
1452

   2009
2017

   2010
2699

   2011
4306

   2012
5957

   2013
7595

   2014
9665

   2015
11894

   2016
7077

   S1 2017

Anul Total cereri IMI Calificări profesionale PQ Directiva Servicii SD Detașarea lucrătorilor PW Drepturile pacienților PR Alte domenii
2008 374 374 - - - -
2009 1452 1404 48 - - -
2010 2017 1836 181 - - -
2011 2699 2166 352 181 - -
2012 4306 2) 3091 3) 409 4) 806 - -
2013 5957 5) 4527 6) 424 7) 971 8) 33 2
2014 7595 9) 5778 10) 440 11) 1069 12) 285 23
2015 9665 13) 7266 14) 414 15) 1580 16) 344 61
2016 11894 17) 9184 18) 435 19) 1769 20) 198 308
2017 S1 7077 21) 5537 22) 230 23) 1275 24) 35

Referințe: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm, https://cnred.edu.ro/cnred/#Statistica-IMI-PQ-cereri, https://cnred.edu.ro/cnred/#Statistica-IMI-SD-cereri, http://web.archive.org/web/*/http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/

Indicator Descriere valoarea este peste media europeană valoarea este în media europeană valoarea este sub media europeană
[1] Speed in accepting requests (% accepted within 7 days) ≥ 80 60 - 79 < 60
[2] Speed in answering requests (avg. no. of days taken to answer) < 16 16 - 25 > 25
[3] Requests answered by the date agreed in IMI (%) ≥ 80 60 - 79 < 60
[4] Timeliness of replies as rated by counterparts (% of negative evaluations) < 5 5 - 14 ≥15
[5] Efforts made as rated by counterparts (% of negative evaluations) < 5 5 - 14 ≥15

[1] Promptitudinea cu care s-au acceptat cererile (cereri acceptate în termen de o săptămână)

80

   S1 2014
79

   S1 2015
83

   S1 2016
91

   S1 2017
88

   3Q 2018

Ediția semestrială Perioada raportării Total cereri primite RO Acceptate în decurs de o săptămână RO Procentaj
06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 523 419 80%
06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 733 580 79,13%
06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 984 821 83%
06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 929 849 91%
09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 1292 1134 88%

88

   2012-2013
84

   2013
77

   2014
81

   2015
86

   2016
88

   2017

Ediția anuală Perioada raportării Total cereri primite RO Acceptate în decurs de o săptămână RO Procentaj
07/2013, 02/2014 01/05/2012 - 30/04/2013 696 611 88%
12/2013, 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 878 734 84%
12/2014, 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 1048 808 77%
12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 1546 1248 81%
12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 1812 1557 86%
12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 1554 1361 88%

[2] Promptitudine - Calificări profesionale

21

   S1 2014
17

   S1 2015
18

   S1 2016
14

   S1 2017
13

   3Q 2018

Ediția semestrială Perioada raportării Total cereri primite RO Nr. mediu de zile/răspuns
06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 357 21
06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 476 17
06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 715 18
07/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 669 14
09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 1138 13

18

   2012-2013
23

   2013
21

   2014
18

   2015
17

   2016
15

   2017

Ediția anuală Perioada raportării Total cereri primite RO Nr. mediu de zile/răspuns
07/2013, 02/2014 01/05/2012 - 30/04/2013 523 18
12/2013, 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 840 23
12/2014, 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 812 21
12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 1180 18
12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 ~ 1770 17
12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 1477 15

[3] Cereri la care s-a răspuns în termenul convenit de comun acord

68

   S1 2014
81

   S1 2015
81

   S1 2016
87

   S1 2017
88

   3Q 2018

Ediția semestrială Perioada raportării Total cereri primite RO Răspuns oferit la timp RO Procentaj
06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 508 346 68%
06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 608 493 81,09%
06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 951 773 81%
06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 910 795 87%
09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 1261 1107 88%

79

   2012-2013
73

   2013
73

   2014
82

   2015
87

   2016
91

   2017

Ediția anuală Perioada raportării Total cereri primite RO Răspuns oferit la timp RO Procentaj
07/2013, 02/2014 01/05/2012 - 30/04/2013 673 529 79%
12/2013, 07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 877 648 73,09%
12/2014, 10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 990 725 73%
12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 1528 1248 82%
12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 1789 1554 87%
12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 1476 1337 91%

[4] Promptitudinea răspunsurilor după cum este evaluată de omologi

Ediția semestrială Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 72,84% 12,65% 4,94% 3,70% 5,86% 85,49% 9,56%
09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 % % % % % % %

68

   2013
76

   2014
88

   2015
88

   2016
87

   2017

Ediția anuală Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 46,67% 21,54% 17,44% 7,18% 7,18% 68,21% 14,36%
10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 54,29% 22,70% 13,50% 4,29% 5,21% 76,99% 9,50%
12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 74,72% 13,20% 4,19% 3,54% 4,35% 87,92% 7,89%
12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 86,31% 1,64% 5,80% 3,13% 3,13% 87,95% 6,26%
12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 82,68% 3,94% 4,72% 2,36% 6,30% 86,62% 8,66%

[5] Eforturile depuse după cum sunt evaluate de omologi

Ediția semestrială Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 71,92% 14,83% 5,36% 1,89% 5,99% 86,75% 7,88%
09/2018 01/01/2018 - 30/09/2018 % % % % % % %

74

   2013
81

   2014
89

   2015
87

   2016
87

   2017

Ediția anuală Perioada raportării Foarte mulțumiți Mulțumiți Indiferenți Nemulțumiți Foarte nemulțumiți Total evaluări pozitive Total evaluări negative
07/2014, 04/2015 01/01/2013 - 31/12/2013 52,26% 22,11% 17,59% 5,53% 2,51% 74,37% 8,04%
10/2015 01/01/2014 - 31/12/2014 56,84% 24,01% 12,16% 4,56% 2,43% 80,85% 6,99%
12/2015, 07/2016 01/01/2015 - 31/12/2015 75,20% 14,17% 5,31% 1,93% 3,38% 89,37% 5,31%
12/2016, 07/2017 01/01/2016 - 31/12/2016 85,33% 1,65% 5,99% 2,84% 4,19% 86,98% 7,03%
12/2017, 07/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 71,56% 15,64% 5,22% 1,26% 6,32% 87,21% 7,58%

7800

   S1 2014
7246

   S1 2015
7247

   S1 2016
7812

   S1 2017

Ediția semestrială Data raportării Total autorități
06/2014 30/06/2014 7800
06/2015 30/06/2015 7246
06/2016 30/06/2016 7247
07/2017 30/06/2017 7812

7112

   2014
7247

   2015
7658

   2016

Ediția anuală Data raportării Total autorități
12/2013 31/12/2013
12/2014 31/12/2014 7112
12/2015, 07/2016 31/12/2015 7247
12/2016, 07/2017 31/12/2016 7658

Numărul de cereri trimise şi primite - Calificări profesionale

441

   S1 2014
607

   S1 2015
865

   S1 2016
816

   S1 2017

Ediția semestrială Perioada raportării Cereri trimise RO Cereri primite RO Total cereri RO
06/2014 01/01/2014 - 30/06/2014 31 410 441
06/2015 01/01/2015 - 30/06/2015 16 591 607
06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 59 806 865
06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 93 723 816

703

   2013
896

   2014
1257

   2015
1586

   2016

Ediția anuală Perioada raportării Cereri trimise RO Cereri primite RO Total cereri RO
12/2013 01/01/2013 - 31/12/2013 13 690 703
12/2014 01/01/2014 - 31/12/2014 38 858 896
12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 22 1235 1257
12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 133 1453 1586

Statistica IMI PQ România pentru perioada 2008-2017

65

2008
214

   2009
306

   2010
387

   2011
503

   2012
704

   2013
896

   2014
1257

   2015
1482

   2016
1523

   2017
Istoricul cererilor de informații IMI PQ (Cereri primite + Cereri trimise):

Anul Luna Total cereri Media lunară
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. 7500
2008 - - 1 5 4 3 10 4 7 6 11 14 65 7
2009 10 19 12 24 14 37 16 12 15 17 13 25 214 18
2010 17 23 27 28 16 39 27 31 28 18 32 20 306 26
2011 19 24 32 25 31 25 23 38 33 62 41 34 387 32
2012 36 41 33 43 44 38 33 39 24 70 65 37 503 42
2013 52 66 64 48 45 37 73 57 51 67 91 53 704 59
2014 58 58 70 86 70 99 77 60 56 87 101 74 896 75
2015 86 85 79 95 76 148 132 175 98 99 98 86 1257 105
2016 102 129 141 166 119 149 102 95 96 117 162 104 1482 124
2017 118 123 179 112 118 111 128 87 143 133 127 144 1523 127
2018 148 162 171 142 143 149 139 122 110 138 128 1552 141 25)

Cereri IMI PQ trimise de toate Statele Membre către România

#Statul Membru Cereri trimise Anul
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total7335 65 214305 387 503703 896 1257 1482 1523
1Regatul Unit 1223 6 40 103 101 80 142 196 204 192 159
2Germania 980 6 21 51 41 60 73 122 156 209 241
3Suedia 886 0 6 12 38 74 78 123 300 134 121
4Italia 573 0 10 13 43 40 76 48 84 134 125
5Irlanda 514 14 15 10 20 54 74 93 82 53 99
6Belgia 476 7 17 19 30 21 16 36 51 200 79
7Norvegia 471 0 1 1 5 8 11 42 98 135 170
8Franţa 441 16 29 14 20 29 75 41 84 82 51
9România 413 6 3 10 2 33 6 4 22 133 194
10Grecia 277 1 35 16 38 27 22 22 25 28 63
11Țările de Jos 224 1 10 22 15 23 31 31 22 30 39
12Danemarca 203 1 3 10 11 15 32 24 27 34 46
13Austria 166 3 1 4 5 8 16 33 19 36 41
14Ungaria 111 1 5 4 4 9 6 6 24 25 27
15Spania 92 1 8 1 1 6 10 12 13 21 19
16Finlanda 84 2 8 6 5 7 9 12 13 12 10
17Slovacia 59 0 1 1 0 0 13 38 0 1 5
18Cipru 53 0 0 1 2 2 7 5 26 4 6
19Malta 33 0 0 3 6 3 3 6 3 8 1
20Luxemburg 18 0 1 2 0 0 0 0 0 2 13
21Republica Cehă 15 0 0 1 0 2 3 0 1 3 5
22Portugalia 14 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9
23Slovenia 7 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0
24Bulgaria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25Polonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2)
763+657+774+897
3)
97+100+99+113
4)
185+213+251+157
5)
1037+1023+1136+1331
6)
73+122+131+98
7)
232+226+280+233
8)
0+0+0+33
9)
1394+1478+1327+1579
10)
121+119+104+96
11)
180+320+202+367
12)
64+73+69+79
13)
1662+1828+1762+2014
14)
63+90+137+124
15)
389+394+367+430
16)
75+65+104+100
17)
2050+2599+2090+2445
18)
110+128+112+85
19)
389+433+459+488
20)
81+97+17+3
21)
2940+2597
22)
134+96
23)
642+633
24)
11+24
25)
ianuarie-noiembrie 2018
  • imi/calificari_profesionale/cereri.txt
  • Ultima modificare: 2018/12/02 13:09
  • de către chiuta