Cereri primite

Total general Total cereri primite pe ani
100 7181 59 183 243 316 393 598 717 1049 906 956 909 852
Denumire actualizata AC Profesii % 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
1Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliarăprofesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei 3 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 2
2Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopțieasistent maternal 3 - - - - 0 0 0 0 2 0 1 0
3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelorasistent veterinar 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1
4Autoritatea Rutieră Românăprofesii în domeniul transporturilor rutiere 23 - - - - 0 0 0 0 4 7 6 6
5Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilorantrenor 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 1
6Colegiul Farmaciştilor din Româniafarmacist 74 0 0 1 6 5 5 5 11 15 11 6 9
7Colegiul Fizioterapeuților din România 1)fizioterapeut 43 - - - - - - - - - - 19 24
8Colegiul Medicilor din Româniamedic 559 4 9 16 26 34 34 58 115 65 71 54 73
9Colegiul Medicilor Stomatologi din România 2)medic dentist 293 0 9 10 9 12 15 31 38 50 47 34 38
10Colegiul Medicilor Veterinarimedic veterinar chirurg 67 0 2 5 5 9 4 4 5 7 4 12 10
11Colegiul Naţional al Asistenţilor Socialiasistent social 215 - - - 1 2 37 19 38 38 55 24 1
12Colegiul Psihologilor din Româniapsiholog 62 - - - 2 2 8 9 12 7 9 7 6
13Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Româniaexpert contabil, contabil autorizat 32 0 2 0 4 5 1 2 5 3 1 6 3
14Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicatprofesii in domeniul instalatiilor 16 - - - - 0 0 3 3 0 5 2 3
15Inspectoratul de Stat in Constructiidiriginte de santier, responsabil tehnic cu executia 4 - - - - 0 0 0 0 1 2 1 0
16Inspectoratul General al Politiei Romane - Ministerul Administraţiei şi Interneloragent de paza 3) 63 - - - - 0 2 1 2 7 22 27 2
17Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Turism 4)ghid de turism 24 - - - 1 1 0 6 5 2 4 2 3
18Ministerul Educației și Cercetării - Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar 5)cadru didactic preuniversitar 639 - - - - 28 90 81 86 82 81 108 83
19Ministerul Educației și Cercetării - Direcția Generală Învățământ Universitar 6)cadru didactic universitar 1 - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0
20Ministerul Justitiei - Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului profesii în domeniul justiției 2 - - - - 0 0 0 1 0 0 1 0
21Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 7)profesii in domeniul constructiilor 3 - - - - 0 1 0 0 0 0 1 1
22Ministerul Sănătăţii - Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale 8)medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa 3803 55 159 200 255 267 344 441 645 354 353 352 378
23Ministerul Tineretului și Sportului - Federația Română de Schi Biatloninstructor de schi 12 - - - - 2 0 5 3 1 1 0 0
24Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - transporturi 9)profesii în domeniul transporturilor 3 - - - - 0 0 0 1 1 0 1 0
25Ordinul Arhitecților din Româniaarhitect 17 0 2 0 1 0 0 1 0 3 3 2 5
26Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniaasistent medical, moasa 1111 0 0 11 6 24 28 39 67 248 271 231 186
27Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din Româniabiolog in sistemul sanitar, chimist in sistemul sanitar, biochimist in sistemul sanitar 43 - - - - 1 3 8 9 10 6 5 1
28Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romaniatehnician dentar 24 - - - - 0 1 2 1 5 2 6 7
29Registrul Auto Româninspector ITP 1 - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0
30Uniunea Nationala a Barourilor din Romaniaavocat 38 - - - - 0 25 1 2 1 0 0 9
Total general Total cereri primite pe ani
100 1377 0 28 53 68 77 92 139 186 272 129 140 193
Denumire actualizata AC Profesii % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022
1Ministerul Educaţiei și Cercetării - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (LIMIC PQ, DIMIC S)cadru didactic preuniversitar (2009-2012), profesii nereglementate (Punct de Contact) 329 0 28 51 50 24 2 28 48 30 23 30 15
2Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnicprofesii nereglementate 485 - - - - - 7 47 77 154 71 70 59
3Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelorprofesii nereglementate 10) 170 - - 2 18 53 67 10 5 13 2 0 0
4Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operativeverificare Certificate de cazier judiciar 11) 85 - - - - - - - - - - 7 78
5Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Româneprofesie nereglementată 2 - - - - 0 1 1 0 0 0 0 0
6Ministerul Afacerilor Externe - Directia Armonizare Legislativa (CNIMI - SOLVIT Centre) coordonator național IMI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7Oficiul National al Registrului Comertuluiprofesii nereglementate 61 - - - - - 1 10 13 6 10 9 12
8Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliareagent imobiliar 2 - - - - - 0 0 0 0 0 0 2
9Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energieielectrician autorizat, profesii nereglementate in domeniul energiei 68 - - - - - 3 12 11 10 9 13 10
10Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANCprofesii nereglementate 171 - - - - - 11 31 32 58 14 10 15
11Comitetul Sectorial Mass-Mediaprofesie nereglementată 1 - - - - - 0 0 0 1 0 0 0
12Ministerul Muncii și Protecției Sociale 1 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1
Total general Total cereri primite pe ani
100
Denumire actualizata AC % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022
1Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca 2 - - - - - - - - 0 0 0 2
2Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ 2 - - - - - - - - 0 0 0 2
3Academia de Studii Economice din Bucureşti 8 - - - - - - - - 0 0 3 5
4Academia Tehnică Militară 1 - - - - - - - - 0 0 0 1
5Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 1 - - - - - - - - 0 0 1 0
6Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia 4 - - - - - - - - 1 0 0 3
7Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi 39 - - - - - - - - 4 12 18 5
8Universitatea „Apollonia” din Iaşi 5 - - - - - - - - 1 0 2 2
9Universitatea „Artifex“ din București 1 - - - - - - - - 0 1 0 0
10Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad 1 - - - - - - - - 0 0 0 1
11Universitatea „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca 1 - - - - - - - - 0 0 1 0
12Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca 20 - - - - - - - - 4 4 8 4
13Universitatea „Bioterra“ din București 1 - - - - - - - - 0 1 0 0
14Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu 2 - - - - - - - - 1 0 0 1
15Universitatea „Danubius“ din Galaţi 2 - - - - - - - - 1 0 1 0
16Universitatea „Dimitrie Cantemir“ din Târgu-Mureş 3 - - - - - - - - 1 0 1 1
17Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi 25 - - - - - - - - 4 5 5 11
18Universitatea „George Bacovia“ din Bacău 1 - - - - - - - - 1 0 0 0
19Universitatea „Hyperion“ din Bucureşti 2 - - - - - - - - 0 1 1 0
20Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu 7 - - - - - - - - 1 2 0 4
21Universitatea „Ovidius“ din Constanța 103 - - - - - - - - 13 14 40 36
22Universitatea „Petre Andrei“ din Iași 4 - - - - - - - - 2 1 1 0
23Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureș 1 - - - - - - - - 1 0 0 0
24Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti 35 - - - - - - - - 6 5 17 7
25Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava 18 - - - - - - - - 6 1 7 4
26Universitatea „Tibiscus“ din Timişoara 1 - - - - - - - - 1 0 0 0
27Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti 5 - - - - - - - - 1 0 1 3
28Universitatea „Transilvania“ din Braşov 29 - - - - - - - - 2 5 10 12
29Universitatea „Valahia“ din Târgovişte 3 - - - - - - - - 0 0 3 0
30Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 25 - - - - - - - - 2 2 17 4
31Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti 2 - - - - - - - - 0 1 1 0
32Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ Bucureşti 2 - - - - - - - - 0 1 0 1
33Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti 152 - - - - - - - - 17 14 45 76
34Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iași 157 - - - - - - - - 14 23 44 76
35Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca 98 - - - - - - - - 3 24 15 56
36Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara 111 - - - - - - - - 7 10 25 69
37Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 39 - - - - - - - - 5 7 11 16
38Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş 86 - - - - - - - - 11 9 3 63
39Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi 2 - - - - - - - - 0 0 1 1
40Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara 2 - - - - - - - - 0 0 1 1
41Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 4 - - - - - - - - 0 0 2 2
42Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București 8 - - - - - - - - 2 2 0 4
43Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad 33 - - - - - - - - 6 4 12 11
44Universitatea de Vest din Timișoara 16 - - - - - - - - 4 2 6 4
45Universitatea din București 18 - - - - - - - - 1 3 7 7
46Universitatea din Craiova 67 - - - - - - - - 13 3 24 27
47Universitatea din Oradea 100 - - - - - - - - 11 35 26 28
48Universitatea din Petroşani 4 - - - - - - - - 2 0 0 2
49Universitatea din Piteşti 5 - - - - - - - - 1 0 1 3
50Universitatea Ecologică din Bucureşti 3 - - - - - - - - 1 0 1 1
51Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ 1 - - - - - - - - 0 0 1 0
52Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi 2 - - - - - - - - 0 0 0 2
53Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport 11 - - - - - - - - 3 4 3 1
54Universitatea Națională de Muzică din București 1 - - - - - - - - 1 0 0 0
55Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 3 - - - - - - - - 3 0 0 0
56Universitatea Politehnica din Bucureşti 15 - - - - - - - - 7 5 1 2
57Universitatea Politehnica Timişoara 11 - - - - - - - - 4 3 0 4
58Universitatea Româno-Americană din Bucureşti 3 - - - - - - - - 1 1 0 1
59Universitatea Româno-Germană din Sibiu 1 - - - - - - - - 1 0 0 0
60Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi 52 - - - - - - - - 2 5 6 39
61Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 44 - - - - - - - - 3 1 3 37
62Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 27 - - - - - - - - 11 0 5 11
Total general Total cereri primite pe ani
100 364 - - - - - - - - 56 69 87 152
Denumire actualizata AC % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022
1Inspectoratul Școlar al Județului Călărași 2 - - - - - - - - 0 0 0 2
2Inspectoratul Şcolar al Județului Mehedinţi 4 - - - - - - - - 0 0 3 1
3Inspectoratul Școlar al Județului Vrancea 3 - - - - - - - - 0 1 0 2
4Inspectoratul Școlar al Municipiului București 29 - - - - - - - - 2 6 9 12
5Inspectoratul Școlar Județean Alba 6 - - - - - - - - 1 0 0 5
6Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 12 - - - - - - - - 2 1 4 5
7Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 4 - - - - - - - - 0 1 3 0
8Inspectoratul Școlar Județean Bacău 21 - - - - - - - - 4 5 5 7
9Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 13 - - - - - - - - 1 2 5 5
10Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud 3 - - - - - - - - 1 0 0 2
11Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 10 - - - - - - - - 1 4 1 4
12Inspectoratul Școlar Județean Brăila 7 - - - - - - - - 1 1 2 3
13Inspectoratul Școlar Județean Brașov 18 - - - - - - - - 3 2 2 11
14Inspectoratul Școlar Județean Buzău 1 - - - - - - - - 0 0 1 0
15Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin 5 - - - - - - - - 0 0 1 4
16Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 9 - - - - - - - - 1 1 5 2
17Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 13 - - - - - - - - 3 2 2 6
18Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna 3 - - - - - - - - 0 1 0 2
19Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 5 - - - - - - - - 2 0 2 1
20Inspectoratul Școlar Județean Dolj 7 - - - - - - - - 4 1 1 1
21Inspectoratul Școlar Județean Galați 10 - - - - - - - - 1 2 3 4
22Inspectoratul Școlar Județean Gorj 6 - - - - - - - - 2 0 0 4
23Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 8 - - - - - - - - 3 2 1 2
24Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara 9 - - - - - - - - 1 3 2 3
24Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa 4 - - - - - - - - 1 0 0 3
25Inspectoratul Școlar Județean Iași 21 - - - - - - - - 1 6 7 7
26Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 12 - - - - - - - - 1 4 0 7
27Inspectoratul Școlar Județean Mureș 22 - - - - - - - - 5 0 3 14
28Inspectoratul Școlar Județean Neamț 10 - - - - - - - - 0 3 4 3
29Inspectoratul Școlar Județean Olt 2 - - - - - - - - 0 1 0 1
30Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 7 - - - - - - - - 1 1 2 3
31Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 2 - - - - - - - - 1 1 0 0
32Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare 12 - - - - - - - - 2 4 3 3
33Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu 10 - - - - - - - - 1 3 2 4
34Inspectoratul Școlar Județean Suceava 19 - - - - - - - - 4 7 3 5
35Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman 2 - - - - - - - - 1 1 0 0
36Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 21 - - - - - - - - 5 2 8 6
37Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 1 - - - - - - - - 0 1 0 0
38Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea 4 - - - - - - - - 0 0 3 1
39Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 7 - - - - - - - - 0 0 0 7
profesii nereglementate (verificare furnizori autorizati de formare profesionala)
Total general Total cereri primite pe ani
100 128 - - - - - - 2 0 3 41 44 38
Denumire actualizata AC % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022
1Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) 30 - - - - - - 2 0 3 24 1 -
2Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București 20 - - - - - - - - - 2 7 11
3Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău 10 - - - - - - - - - 3 4 3
4Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj 8 - - - - - - - - - 1 4 3
5Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș 6 - - - - - - - - - 1 4 1
6Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați 6 - - - - - - - - - 1 3 2
7Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța 5 - - - - - - - - - 1 2 2
8Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 4 - - - - - - - - - 1 1 2
9Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași 3 - - - - - - - - - 1 2 0
10Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor 3 - - - - - - - - - 1 1 1
11Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș 3 - - - - - - - - - 1 1 1
12Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș 3 - - - - - - - - - 1 1 1
13Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș 3 - - - - - - - - - 1 0 2
14Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba 3 - - - - - - - - - - 2 1
15Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj 3 - - - - - - - - - - 1 2
16Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare 3 - - - - - - - - - 0 1 2
17Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Arad 2 - - - - - - - - - 1 0 1
18Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași 2 - - - - - - - - - - 2 0
19Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea 2 - - - - - - - - - - 2 0
20Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj 2 - - - - - - - - - - 1 1
21Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov 1 - - - - - - - - - 1 0 0
22Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin 1 - - - - - - - - - - 1 0
23Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj 1 - - - - - - - - - - 1 0
24Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea 1 - - - - - - - - - - 1 0
25Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui 1 - - - - - - - - - - 1 0
26Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți 1 - - - - - - - - - - - 1
27Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț 1 - - - - - - - - - - - 1
Total general Total cereri primite pe ani
100 36 - - - - - - - - 16 8 10 2
Denumire actualizata AC % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022
1Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă 22 - - - - - - - - 16 6 - -
2Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București 3 - - - - - - - - - 0 3 0
3Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Gorj 3 - - - - - - - - - 0 3 0
4Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Maramureș 1 - - - - - - - - - 1 0 0
5Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Neamț 1 - - - - - - - - - 1 0 0
6Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Caraş-Severin 1 - - - - - - - - - 0 1 0
7Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Satu Mare 1 - - - - - - - - - 0 1 0
8Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Timiş 1 - - - - - - - - - 0 1 0
9Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Iași 1 - - - - - - - - - 0 0 1
10Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Suceava 1 - - - - - - - - - 0 0 1
11Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) - Covasna 12) 1 - - - - - - - - - 0 1 0
Total general Total cereri primite pe ani
100 70 - - - - - - - - 14 36 16 4
Denumire actualizata AC % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022
1Directia de Sanatate Publica a judetului Arad 1 - - - - - - - - - 0 1 0
2Directia de Sanatate Publica a judetului Bacau 3 - - - - - - - - - 0 3 0
3Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor 1 - - - - - - - - - 1 0 0
4Directia de Sanatate Publica a judetului Botosani 1 - - - - - - - - - 1 0 0
5Directia de Sanatate Publica a judetului Braila 1 - - - - - - - - - 0 1 0
6Directia de Sanatate Publica a judetului Brasov 1 - - - - - - - - - 1 0 0
7Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj 2 - - - - - - - - - 2 0 0
8Directia de Sanatate Publica a judetului Constanta 2 - - - - - - - - - 0 2 0
9Directia de Sanatate Publica a judetului Dambovita 1 - - - - - - - - - 0 1 0
10Directia de Sanatate Publica a judetului Dolj 2 - - - - - - - - - 1 1 0
11Directia de Sanatate Publica a judetului Galati 1 - - - - - - - - - 1 0 0
12Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi 13 - - - - - - - - - 9 2 2
13Directia de Sanatate Publica a judetului Mehedinti 1 - - - - - - - - - 1 0 0
14Ministerul Sănătății - Direcții de Sanatate Publică 13) 29 - - - - - - - - 14 15 - -
15Directia de Sanatate Publica a judetului Prahova 1 - - - - - - - - - 0 1 0
16Directia de Sanatate Publica a judetului Suceava 5 - - - - - - - - - 1 4 0
17Directia de Sanatate Publica a judetului Timis 3 - - - - - - - - - 1 0 2
18Directia de Sanatate Publica a judetului Vrancea 1 - - - - - - - - - 1 0 0
19Directia de Sanatate Publica a Municipului Bucuresti 1 - - - - - - - - - 1 0 0

1)
include filialele - Bacau, Constanta-Tulcea, Dolj, Iasi-Vaslui, Prahova-Calarasi-Giurgiu-Ialomita
2)
Colegiul Medicilor Dentişti din România
3)
+ verificare cazier judiciar până în 2018
4)
Ministerului Turismului; Autoritatea Națională pentru Turism - Ministerul Economiei
5)
Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară
6)
Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Învăţământ Superior
7)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
8)
Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale
9)
Ministerul Transporturilor
10)
cadru didactic preuniversitar - până în luna mai 2012
11)
pentru EPC
12)
1 cerere retrasă
13)
vezi Directia de Sanatate Publica a judetului Mehedinți
  • imi/calificari_profesionale/cereri/primite.txt
  • Ultima modificare: 2023/01/29 20:38
  • de către chiuta