Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:instruire:aplicatii_epc [2018/11/17 10:35] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +~~SLIDESHOW~~
  
 +====== Conectarea la IMI, RegProf, EPC ======
 +
 +  * Lecția 1: Contul de utilizator IMI
 +  * Lecția 2: Contul de utilizator EU Login pentru solicitant
 +  * Lecția 3: Cardul Profesional European (CPE)
 +
 +===== Introducere =====
 +
 +  * De ce utilizăm Sistemul IMI și Cardul Profesional European (CPE)?
 +  * Unde se găsesc informații despre IMI și CPE?
 +  * Care este nivelul de expertiză necesar pentru utilizatorii IMI?
 +  * Când se vor primi solicitările de CPE și până când trebuie soluționate?​
 +  * Cine oferă asistență tehnică?
 +  * Cum se utilizează platforma informatică europeană IMI pentru gestionarea solicitărilor de obținere a CPE?
 +
 +===== Conținutul sesiunii de instruire =====
 +
 +  * Lecția 1: Contul de utilizator IMI
 +    * Activare cont, accesare IMI, administrare/​actualizare date cont
 +  * Lecția 2: Contul de utilizator EU Login pentru solicitant
 +    * Înregistrare cont, completare profil, solicitare card profesional
 +  * Lecția 3: Cardul Profesional European (CPE) 
 +    * Acceptare solicitare card profesional,​ utilizatori IMI responsabili
 +    * Verificare dosar: lista documentelor notificate de statul membru UE
 +      * Incomplet --> Solicitare documente lipsă prin mesaje IMI
 +      * Complet --> Verificare documente, validare prin IMI
 +    * Aprobare dosar
 +
 +===== Lecția 1: Obiective =====
 +
 +  * Consultarea paginii oficiale cu informații despre Sistemul IMI
 +  * Conectarea la Sistemul IMI
 +    * Înregistrarea contului IMI prin administratorul local de date
 +    * Activarea unui cont de utilizator IMI
 +  * Administrarea contului IMI
 +    * Actualizarea datelor de contact
 +    * Modificarea parolei
 +    * Deconectarea și reconectarea la IMI
 +
 +===== Lecția 1: Conținut =====
 +
 +  * Pagina oficială cu informații despre Sistemul IMI
 +    * http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​index_ro.htm
 +
 +  * Broșura “Sistemul de informare al pieței interne (IMI)”
 +    * http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​imi_leaflet_web_ro.pdf
 +
 +  * Ghidul utilizatorului IMI
 +    * http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​user_handbook_ro.pdf
 +
 +  * Video “Totul despre IMI”
 +    * https://​cnred.edu.ro/​cnred/#​Totul-despre-IMI
 +
 +===== Lecția 1: Conținut =====
 +
 +  * Conectarea la Sistemul IMI
 +    * https://​webgate.ec.europa.eu/​imi-net/​
 +
 +  * Numele de utilizator
 +    * 7 caractere
 +    * de obicei primele 5 din numele și 2 din prenume
 +  * Parola
 +    * minimum 8 caractere
 +    * conține cel puțin o literă mică, o literă mare și o cifră
 +  * Codul de securitate
 +    * exact 12 caractere
 +    * conține cel puțin o literă mică, o literă mare și o cifră
 +
 +===== Lecția 1: Concluzii deschise =====
 +
 +  * Recapitularea principalelor elemente/​idei.
 +  * Întrebări și răspunsuri.
 +
 +===== Lecția 2: Obiective =====
 +
 +  * Consultarea paginii oficiale cu informații despre CPE
 +  * Înregistrarea unui cont de utilizator EU Login
 +    * Completarea profilului personal al utilizatorului
 +  * Crearea și transmiterea unei solicitări CPE
 +    * Încărcarea fișierelor cu copiile scanate ale documentelor solicitate
 +    * Monitorizarea prin e-mail și transmiterea de mesaje prin IMI
 +    * Solicitarea de asistență tehnică pentru CPE
 +  * Utilizarea CPE emis de autoritatea competentă
 +    * Exportarea unui document PDF cu semnătură electronică ​
 +    * Verificarea validității unui CPE
 +
 +===== Lecția 2: Conținut =====
 +
 +  * Pagina oficială cu informații despre CPE
 +    * http://​europa.eu/​youreurope/​citizens/​work/​professional-qualifications/​european-professional-card/​index_ro.htm
 +
 +  * Broșura “EPC, European Professional Card”
 +    * http://​bookshop.europa.eu/​ro/​epc-european-professional-card-pbKM0114853/​
 +
 +  * Comunicatul de presă al Comisiei Europene
 +    * http://​ec.europa.eu/​growth/​tools-databases/​newsroom/​cf/​itemdetail.cfm?​item_id=8627&​lang=ro
 +
 +  * Video “European Professional Card (EPC)”
 +    * https://​www.youtube.com/​embed/​N3if_6ZHsMM
 +    * https://​www.youtube.com/​embed/​ISvnYuvandE
 +
 +===== Lecția 2: Conținut =====
 +
 +  * Baza de date a profesiilor reglementate
 +    * http://​ec.europa.eu/​growth/​tools-databases/​regprof/​index.cfm?​action=homepage
 +
 +  * Alte profesii? Se aplică procedurile standard
 +    * http://​europa.eu/​youreurope/​citizens/​work/​professional-qualifications/​recognition-of-professional-qualifications/​index_ro.htm
 +
 +  * Centre naţionale de asistenţă ​
 +    * http://​ec.europa.eu/​growth/​single-market/​services/​free-movement-professionals/#​contacts
 +
 +===== Lecția 2: Conținut =====
 +
 +Cont de utilizator pentru aplicantul care solicită CPE
 +
 +  * [[https://​ec.europa.eu/​epc?​locale=ro|Acces pentru conturi reale EU Login]]
 +    * Ajutor: https://​ecas.ec.europa.eu/​cas/​help.html
 +    * Creare cont: https://​ecas.ec.europa.eu/​cas/​eim/​external/​register.cgi
 +    * Autentificare:​ https://​ecas.ec.europa.eu/​cas/​login
 +    * Parolă nouă: https://​ecas.ec.europa.eu/​cas/​init/​passwordResetRequest.cgi
 +
 +  * [[https://​webgate.acceptance.ec.europa.eu/​cas/​login|Acces pentru conturi de test EU Login]]
 +    * Ajutor: https://​webgate.acceptance.ec.europa.eu/​cas/​help.html
 +    * Creare cont: https://​webgate.acceptance.ec.europa.eu/​cas/​eim/​external/​register.cgi
 +    * Autentificare:​ https://​webgate.acceptance.ec.europa.eu/​cas/​login
 +
 +===== Lecția 2: Conținut =====
 +
 +  * Acces pentru teste Front Office
 +    * https://​ec.europa.eu/​epc-training/​
 +
 +      Nume de utilizator: fo42epc@yahoo.com
 +      Parolă: IMI2018epc_5
 +
 +Simulator CPE
 +
 +  * Verificați care sunt documentele necesare și dacă se percep taxe
 +    * http://​europa.eu/​youreurope/​citizens/​work/​professional-qualifications/​european-professional-card/​index_ro.htm
 +
 +===== Lecția 2: Concluzii deschise =====
 +
 +  * Recapitularea principalelor elemente/​idei.
 +  * Întrebări și răspunsuri.
 +
 +===== Lecția 3: Obiective =====
 +
 +  * Acceptare dosar electronic CPE
 +    * număr unic de înregistrare în Sistemul IMI
 +    * alocare dosar electronic CPE - utilizatori IMI
 +  * Verificare dosar complet sau incomplet
 +    * lista documentelor notificate de statul membru UE
 +  * Verificare documente
 +    * validarea fiecărui document prin IMI
 +  * Completare dosar electronic CPE în IMI
 +    * încărcarea fișierelor cu copiile scanate ale documentelor emise
 +  * Aprobare dosar CPE
 +    * transmitere către autoritatea competentă din Statul Membru gazdă
 +    * emitere CPE pentru cazul prestării temporare – recunoaștere automată
 +
 +===== Lecția 3: Conținut =====
 +
 +Cont de utilizator în Sistemul IMI pentru autorităţile care gestionează aplicaţiile CPE
 +
 +  * Acces pentru conturi reale
 +    * https://​webgate.ec.europa.eu/​imi-net/​
 + 
 +  * Acces pentru teste Back Office
 +    * https://​webgate.ec.europa.eu/​imi-training/​
 +
 +       Nume de utilizator România: epcRO / ROca01PQ / ROca02PQ / ROca03PQ
 +       ​Parolă:​ Training2017
 +       Cod de securitate: 1111111111Aa
 +
 + Nume de utilizator Bulgaria: epcBGforRO
 + Parolă:​ Training2017
 + Cod de securitate: 1111111111Aa
 +
 +===== Lecția 3: Conținut =====
 +
 +Verificaţi validitatea CPE
 +
 +  * Pentru a verifica valabilitatea CPE, indicați numărul CPE și dovada identității profesionistului
 +    * https://​ec.europa.eu/​epc/​public/​validity?​locale=ro
 +
 +===== Lecția 3: Concluzii deschise =====
 +
 +  * Recapitularea principalelor elemente/​idei.
 +  * Întrebări și răspunsuri.
 +
 +===== Rezumatul formării =====
 +
 +  * Lista elementelor importante din fiecare lecție.
 +  * Resurse cu mai multe informații despre subiect:
 +    * http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​library/​index_ro.htm
 +    * https://​cnred.edu.ro/​cnred/#​IMI
 +    * https://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=imi
 +    * https://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european
 +    * https://​cnred.edu.ro/​cnred/#​Multimedia
 +  * Prezentări PowerPoint în limba engleză cu informații suplimentare.
 +
 +===== Analiză și evaluare =====
 +
 +  * Întrebări și aplicație practică --> verificarea informațiilor învățate de participanții la formare.
 +  * Chestionar pentru participanți --> evaluarea formării.
  • imi/instruire/aplicatii_epc.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:35
  • (editare externă)