View page as slide show

Implementarea Sistemului de informare al Pieței Interne în România

 1. Autorități înregistrate în Sistemul IMI
 2. Sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI
 3. Cardul Profesional European
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în IMI
 5. Rolul CNRED
 6. Interacțiunea utilizatorului cu Sistemul IMI
 7. Coordonatori IMI PQ, Help-desk IMI PQ
 • 15 ianuarie 2016, Bucureşti
 • 18-19 februarie 2016, Cluj-Napoca
 • 17-18 martie 2016, Braşov
 • 14-15 aprilie 2016, Timişoara
 • 12-13 mai 2016, Iaşi
 • 13-14 iunie 2016, Bucureşti
 • 14-15 iulie 2016, Constanța
 • 26-27 septembrie 2016, Bucureşti
 • 20-21 octombrie 2016, Sibiu
 • 10-11 noiembrie 2016, Craiova
 • 15-16 decembrie 2016, Bacău
 • 18-19 mai 2017, Iaşi
 • 15-16 iunie 2017, Cluj-Napoca
 • 6-7 iulie 2017, Timişoara
 • 10-11 august 2017, Constanța
 • 18-21 septembrie 2017, Bucureşti

Cardul profesional european - CPE este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale în altă țară din UE. Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale:

 • puteți urmări on-line evoluția cererii dumneavoastră
 • puteți reutiliza documente încărcate deja pentru a depune cereri noi în alte țări.

Momentan, procedura CPE se utilizează doar pentru următoarele profesii:

În viitor, procedura CPE va fi extinsă la alte profesii.

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a Cardului Profesional European și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului
  • articolul 14 - Verificarea autenticității și a valabilității documentelor necesare pentru eliberarea CPE:
   • (1) În cazurile în care autoritatea competentă a statului membru de origine emite orice document necesar pentru eliberarea CPE, conform articolului 10, aceasta certifică în dosarul IMI că documentul este valabil și autentic.
   • (2) În caz de îndoieli justificate în mod temeinic, atunci când documentul solicitat a fost eliberat de un alt organism național din statul membru de origine, autoritatea competentă a statului membru de origine cere organismului național relevant să confirme valabilitatea și autenticitatea documentului. După primirea confirmării, aceasta certifică în IMI că documentul este valabil și autentic.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de Informare al Pieței Interne – IMI face obiectul Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”)

Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului face obiectul

 • Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1),
 • al Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2)
 • și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3)

Coordonator pentru domeniul legislativ Calificări Profesionale (LIMIC PQ) pentru toate autorităţile competente

Coordonator delegat pentru domeniul legislativ Servicii (DIMIC SD) al autorităţilor competente pentru servicii în domeniul educaţiei

„Cerere primită –> acceptați cererea”

 • nu aveți acces la documentele anexate
 • nu aveți acces la datele cu caracter personal

„Cerere acceptată”

 • aveți acces la documentele anexate
 • aveți acces la datele cu caracter personal

Înaintarea unei cereri către o altă autoritate - este posibil să constataţi că autoritatea dumneavoastră nu este competentă pentru a soluţiona acest caz

 • Puteți transmite cererea altei autorități competente sau coordonatorului IMI din ţara dumneavoastră
 • Va trebui să justificaţi motivul

Fragmentarea unei cereri - este posibil ca în momentul în care primiţi o cerere nouă să constataţi că autoritatea dumneavoastră este în măsură să trateze doar o parte din ea

 • Puteți fragmenta cererea transmiţând aceste întrebări unei alte autorități competente sau coordonatorului IMI din ţara dumneavoastră
 • Aveți acces la datele cu caracter personal

Generarea rapoartelor

Cerere primită – acceptați cererea

 • Cerere acceptată – redirecționați cererea
 • Cerere acceptată – fragmentați cererea
 • Transmiteți răspunsul
 • Generare raport IMI
 • imi/instruire/implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)