Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:instruire:implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania [2018/11/17 10:35]
imi:instruire:implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +~~SLIDESHOW~~
 +
 +====== Implementarea Sistemului de informare al Pieței Interne în România ======
 +
 +===== Cuprins =====
 +
 +  - Autorități înregistrate în Sistemul IMI
 +  - Sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI
 +  - Cardul Profesional European
 +  - Prelucrarea datelor cu caracter personal în IMI
 +  - Rolul CNRED
 +  - Interacțiunea utilizatorului cu Sistemul IMI
 +  - Coordonatori IMI PQ, Help-desk IMI PQ
 +
 +===== Autorități înregistrate în Sistemul IMI (1) =====
 +
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​institutiile_de_invatamint_superior_din_romania_inregistrate_in_sistemul_imi|Universitățile acreditate din România]]
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​inspectoratele_scolare_judetene_din_romania_inregistrate_in_sistemul_imi|Inspectoratele Școlare din România]]
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​directiile_de_sanatate_publica_inregistrate_in_sistemul_imi|Direcțiile de sănătate publică]]
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​agentiile_judetene_de_ocupare_a_fortei_de_munca_inregistrate_in_sistemul_imi|Agențiile pentru ocuparea forței de muncă]]
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​agentiile_judetene_de_plati_si_inspectie_sociala_inregistrate_in_sistemul_imi|Agențiile pentru plăți și inspecție socială]]
 +
 +===== Autorități înregistrate în Sistemul IMI (2) =====
 +
 +    * [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice]]
 +    * [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_sanatatii]]
 +    * [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_transporturilor]]
 +    * [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_economiei_comertului_si_relatiilor_cu_mediul_de_afaceri]]
 +    * [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_mediului_apelor_si_padurilor]]
 +    * [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_agriculturii_si_dezvoltarii_rurale]]
 +    * [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_justitiei]]
 +    * [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publice]]
 +    * [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_afacerilor_externe_-_departamentul_pentru_politici_europene_-_directia_drept_european_si_armonizare_legislativa|Ministerul Afacerilor Externe]]
 +    * [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_educatiei_nationale_si_cercetarii_stiintifice]]
 +
 +===== Autorități înregistrate în Sistemul IMI (3) =====
 +
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​registrul_urbanistilor_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​uniunea_nationala_a_barourilor_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​registrul_auto_roman]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_arhitectilor_din_romania]]
 +  * [[:​oficiul_national_al_registrului_comertului]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_biochimistilor_biologilor_si_chimistilor_in_sistemul_sanitar_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romania]]
 +
 +===== Autorități înregistrate în Sistemul IMI (4) =====
 +
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_national_al_asistentilor_sociali]] din România
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_psihologilor_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_veterinari]] din România
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_dentisti_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_farmacistilor_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_din_romania]]
 +  * [[ro:​autoritati:​competente:​corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania]]
 +  * diferite [[http://​www.anc.edu.ro/?​page_id=48|Comitete Sectoriale]]
 +
 +===== Sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI (1) =====
 +
 +  * 15 ianuarie 2016, Bucureşti
 +  * 18-19 februarie 2016, Cluj-Napoca
 +  * 17-18 martie 2016, Braşov
 +  * 14-15 aprilie 2016,​ Timişoara
 +  * 12-13 mai 2016, Iaşi
 +  * 13-14 iunie 2016, Bucureşti
 +  * 14-15 iulie 2016, Constanța
 +
 +===== Sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI (2) =====
 +
 +  * 26-27 septembrie 2016, Bucureşti
 +  * 20-21 octombrie 2016, Sibiu
 +  * 10-11 noiembrie 2016, Craiova
 +  * 15-16 decembrie 2016, Bacău
 +
 +===== Sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI (3) =====
 +
 +  * 18-19 mai 2017, Iaşi
 +  * 15-16 iunie 2017, Cluj-Napoca
 +  * 6-7 iulie 2017, Timişoara
 +  * 10-11 august 2017, Constanța
 +  * 18-21 septembrie 2017, Bucureşti
 +
 +===== Cardul Profesional European (1) =====
 +
 +Cardul profesional european - CPE este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale în altă țară din UE. 
 +Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale: ​
 +  * puteți urmări on-line evoluția cererii dumneavoastră
 +  * puteți reutiliza documente încărcate deja pentru a depune cereri noi în alte țări.
 +
 +===== Cardul Profesional European (2) =====
 +
 +Momentan, procedura CPE se utilizează doar pentru următoarele profesii:
 +  - [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​notificari:​asistenti_medicali_generalisti|Asistent medical generalist]]
 +  - [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​notificari:​farmacisti|Farmacist]]
 +  - [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​notificari:​ghizi_montani|Ghid montan]]
 +  - [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​notificari:​fizioterapeuti|Fizioterapeut]]
 +  - [[imi:​calificari_profesionale:​cardul_profesional_european:​notificari:​agenti_imobiliari|Agent imobiliar]]
 +În viitor, procedura CPE va fi extinsă la alte profesii.
 +
 +===== Cardul Profesional European (3) =====
 +
 +Autoritățile competente pentru emiterea CPE sunt:
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_farmacistilor_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_nationala_pentru_turism]]
 +  - [[:​centrul_national_de_recunoastere_si_echivalare_a_diplomelor]]
 +
 +===== Cardul Profesional European (4) =====
 +
 +  * Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a Cardului Profesional European și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului
 +    * articolul 14 - Verificarea autenticității și a valabilității documentelor necesare pentru eliberarea CPE:
 +      * (1) În  cazurile ​ în  care  autoritatea ​ competentă ​ a  statului ​ membru ​ de  origine ​ emite  orice  document ​ necesar ​ pentru eliberarea CPE, conform articolului 10, aceasta certifică în dosarul IMI că documentul este valabil și autentic.
 +      * (2) În  caz  de  îndoieli ​ justificate ​ în  mod  temeinic, ​ atunci ​ când  documentul ​ solicitat ​ a  fost  eliberat ​ de  un alt  organism național ​ din  statul ​ membru ​ de  origine, ​ autoritatea ​ competentă a  statului ​ membru ​ de  origine ​ cere organismului ​ național relevant ​ să  confirme ​ valabilitatea ​ și  autenticitatea ​ documentului. După  primirea ​ confirmării,​ aceasta ​ certifică ​ în  IMI  că documentul este valabil și autentic.
 +
 +===== Prelucrarea datelor cu caracter personal în IMI (1) =====
 +
 +  * Prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de Informare al Pieței Interne – IMI face obiectul Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”)
 +
 +===== Prelucrarea datelor cu caracter personal în IMI (2) =====
 +
 +Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului face obiectul ​
 +  * Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), 
 +  * al Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) 
 +  * și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3)
 +
 +===== Rolul CNRED =====
 +
 +Coordonator pentru domeniul legislativ Calificări Profesionale (LIMIC PQ) pentru toate autorităţile competente
 +
 +Coordonator delegat pentru domeniul legislativ Servicii (DIMIC SD) al autorităţilor competente pentru servicii în domeniul educaţiei
 +
 +===== Interacțiunea utilizatorului cu Sistemul IMI (1) =====
 +
 +„Cerere primită --> acceptați cererea”
 +  * nu aveți acces la documentele anexate
 +  * nu aveți acces la datele cu caracter personal
 +
 +„Cerere acceptată”
 +  * aveți acces la documentele anexate
 +  * aveți acces la datele cu caracter personal
 +
 +===== Interacțiunea utilizatorului cu Sistemul IMI (2) =====
 +
 +Înaintarea unei cereri către o altă autoritate - este posibil să constataţi că autoritatea dumneavoastră nu este competentă pentru a soluţiona acest caz
 +  * Puteți transmite cererea altei autorități competente sau coordonatorului IMI din ţara dumneavoastră
 +  * Va trebui să justificaţi motivul
 +
 +===== Interacțiunea utilizatorului cu Sistemul IMI (3) =====
 +
 +Fragmentarea unei cereri - este posibil ca în momentul în care primiţi o cerere nouă să constataţi că autoritatea dumneavoastră este în măsură să trateze doar o parte din ea
 +  * Puteți fragmenta cererea transmiţând aceste întrebări unei alte autorități competente sau coordonatorului IMI din ţara dumneavoastră
 +  * Aveți acces la datele cu caracter personal
 +
 +===== Interacțiunea utilizatorului cu Sistemul IMI (4) =====
 +
 +Generarea rapoartelor
 +
 +===== Interacțiunea utilizatorului cu Sistemul IMI (5) =====
 +
 +Cerere primită – acceptați cererea
 +  * Cerere acceptată – redirecționați cererea
 +  * Cerere acceptată – fragmentați cererea
 +  * Transmiteți răspunsul
 +  * Generare raport IMI
 +
 +===== Coordonatori IMI PQ  =====
 +
 +  * web [[http://​www.imipqnet.rf.gd|www.cnred.edu.ro/​imipqnet]]
 +  * e-mail [[imi@edu.gov.ro]]
 +  * fax 0213131013
 +
 +===== Help-desk IMI PQ =====
 +
 +  * <​alexandru.chiuta@edu.gov.ro>​ / 0214055712 - Asistență tehnică utilizare platforme IMI și RegProf
 +  * <​serban.stefan@edu.gov.ro>​ / 0214055642 - Asistență tehnică utilizare platforme IMI și RegProf
 +  * <​oana.salomia@edu.gov.ro>​ / 0214056215 - Asistență legislativă recunoaștere calificări profesionale
 +  * <​cristian.mihailescu@edu.gov.ro>​ / 0214055645 - Asistență alerte IMI PQ
  
  • imi/instruire/implementarea_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_-_imi_in_romania.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
  • (editare externă)