Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:instruire:institutii_de_invatamant_superior [2018/11/17 10:35] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Instituţiile de învăţământ superior ======
 +
 +https://​www.edu.ro/​institutii-invatamant-superior ((https://​www.edu.ro/​institutii%20inv_superior%20de%20stat%20civile)) ((https://​www.edu.ro/​institutii%20inv_superior%20de%20stat%20militare)) ((https://​www.edu.ro/​institutii%20de%20inv_superior%20particulare%20acreditate))
 +
 +===== Sesiuni de instruire IMI PQ 2018 ======
 +
 +<​searchtable>​
 +<​sortable>​
 +^  #^ Instituţia de învăţământ superior ^ E-mail ^ Sesiunea de instruire ^
 +|  1| Academia de Muzică "​Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca | <​conscluj@gmail.com>​ | Brașov |
 +|  2| Academia de Poliție "​Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti | <​secretar@academiadepolitie.ro>​ | București |
 +|  3| Academia de Studii Economice din Bucureşti | <​rectorat@ase.ro>​ | București |
 +|  4| Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă"​ din Brașov | <​secretariat@afahc.ro>​ | Brașov |
 +|  5| Academia Forţelor Terestre "​Nicolae Bălcescu"​ din Sibiu | <​office@armyacademy.ro>​ | Brașov |
 +|  6| Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul"​ din Bucureşti | <​ani@sri.ro>​ | București |
 +|  7| Academia Navală "​Mircea cel Bătrân"​ din Constanţa | <​relatiipublice@anmb.ro>​ |  |
 +|  8| Academia Tehnică Militară din Bucureşti | <​relatii.publice@mta.ro>​ |  |
 +|  9| Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti | <​emba@asebuss.ro>​ |  |
 +|  10| Institutul Teologic Baptist din București | <​office@itb.ro>​ (engleză) / <​secretariat@itb.ro>​ (română) ​ |  |
 +|  11| Institutul Teologic Penticostal din București | <​secretariat@itpbucuresti.ro>​ | București |
 +|  12| Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca | <​rektor@proteo.cj.edu.ro>​ | Brașov |
 +|  13| Școala Națională de Studii Politice și Administrative ((SNSPA)) din Bucureşti | <​rectorat@snspa.ro>​ |  |
 +|  14| Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia | <​cond@uab.ro>​ |  |
 +|  15| Universitatea "​Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi | <​rectorat@uaic.ro>​ | Iași |
 +|  16| Universitatea "​Andrei Şaguna"​ din Constanţa | <​contact@andreisaguna.ro>​ |  |
 +|  17| Universitatea "​Apollonia” din Iaşi | <​secretariat@univapollonia.ro>​ | Iași |
 +|  18| Universitatea "​Artifex"​ din București | <​universitatea@artifex.org.ro>​ |  |
 +|  19| Universitatea "​Athenaeum"​ din București | <​rector@univath.ro>​ |  |
 +|  20| Universitatea "Aurel Vlaicu"​ din Arad | <​rectorat@uav.ro>​ | București |
 +|  21| Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca | <​uai.secretariat1@gmail.com>​ |  |
 +|  22| Universitatea "​Babeș-Bolyai"​ din Cluj-Napoca ((Pop Ioan Aurel)) | <​rector@ubbcluj.ro>​ | Iași |
 +|  23| Universitatea "​Bioterra"​ din București | <​nicolaebio@yahoo.com>​ | București |
 +|  24| Universitatea "​Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca | <​ubv@ubv.ro>​ |  |
 +|  25| Universitatea "​Constantin Brâncoveanu"​ din Piteşti | <​secretariat.rector@univcb.ro>​ |  |
 +|  26| Universitatea "​Constantin Brâncuşi"​ din Târgu-Jiu | <​univ@utgjiu.ro>​ | Brașov |
 +|  27| Universitatea "​Danubius"​ din Galaţi | <​rectorat@univ-danubius.ro>​ | Brașov |
 +|  28| Universitatea "​Dimitrie Cantemir"​ din Târgu-Mureş | <​universitate@cantemir.ro>​ |  |
 +|  29| Universitatea "​Dunărea de Jos" din Galaţi | <​rectorat@ugal.ro>​ | Iași, Brașov, București |
 +|  30| Universitatea "​Eftimie Murgu" din Reșița | <​rector@uem.ro>​ | Iași |
 +|  31| Universitatea "​Emanuel"​ din Oradea | <​contact@emanuel.ro>​ |  |
 +|  32| Universitatea "​George Bacovia"​ din Bacău | <​rectorat@ugb.ro>​ |  |
 +|  33| Universitatea "​George Bariţiu"​ din Braşov | <​contact@universitateagbaritiu.ro>​ |  |
 +|  34| Universitatea "​Hyperion"​ din Bucureşti | <​rectorat@hyperion.ro>​ |  |
 +|  35| Universitatea "​Lucian Blaga" din Sibiu | <​rectorat@ulbsibiu.ro>​ | București |
 +|  36| Universitatea "​Nicolae Titulescu"​ din Bucureşti | <​office@univnt.ro>​ | Brașov, București |
 +|  37| Universitatea "​Ovidius"​ din Constanța | <​rectorat2@univ-ovidius.ro>​ | Iași, Brașov |
 +|  38| Universitatea "Petre Andrei"​ din Iași | <​office@upa.ro>​ | Iași |
 +|  39| Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureș | <​rectorat@upm.ro>;​ <​secretariat.rectorat@upm.ro>​ |  |
 +|  40| Universitatea "​Sapientia"​ din Cluj-Napoca | <​office@sapientia.ro>​ | Brașov |
 +|  41| Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti | <​info@spiruharet.ro>​ | București |
 +|  42| Universitatea "​Ştefan cel Mare" din Suceava | <​rectorat@usv.ro>​ | Iași |
 +|  43| Universitatea "​Tibiscus"​ din Timişoara | <​rectorat@tibiscus.ro>​ |  |
 +|  44| Universitatea "Titu Maiorescu"​ din Bucureşti | <​rectorat@utm.ro>​ |  |
 +|  45| Universitatea "​Transilvania"​ din Braşov | <​secretar-sef@unitbv.ro>​ | Brașov |
 +|  46| Universitatea "​Valahia"​ din Târgovişte | <​rectorat@valahia.ro>​ | Brașov, București |
 +|  47| Universitatea "​Vasile Alecsandri"​ din Bacău | <​rector@ub.ro>​ | Brașov |
 +|  48| Universitatea Agora din municipiul Oradea | <​secretariat@univagora.ro>​ |  |
 +|  49| Universitatea Creştină "​Dimitrie Cantemir"​ din Bucureşti | <​office@ucdc.ro>​ | București |
 +|  50| Universitatea Creștină Partium din Oradea | <​partium@partium.ro>​ | Brașov |
 +|  51| Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti | <​secretariatcontactimi@gmail.com>​ | București |
 +|  52| Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca | <​secretarsef@uad.ro>​ | București |
 +|  53| Universitatea de Arte "​George Enescu"​ din Iaşi | <​rectorat@arteiasi.ro>​ |  |
 +|  54| Universitatea de Arte din Târgu-Mureş | <​uat@uat.ro>​ |  |
 +|  55| Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"​ din Bucureşti | <​rectorat@umf.ro>​ | București |
 +|  56| Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" din Iași | <​rectorat@umfiasi.ro>​ | Iași |
 +|  57| Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu"​ din Cluj-Napoca | <​rectoratumf@umfcluj.ro>​ | Brașov |
 +|  58| Universitatea de Medicină şi Farmacie "​Victor Babeş"​ din Timişoara | <​rectorat@umft.ro>​ | Brașov, București |
 +|  59| Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | <​rector@umfcv.ro>​ | Brașov, București |
 +|  60| Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş | <​rectorat@umftgm.ro>​ | Iași |
 +|  61| Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi | <​rectorat@uaiasi.ro>​ | Iaşi |
 +|  62| Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara | <​rectorat@usab-tm.ro>​ | Brașov |
 +|  63| Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | <​contact@usamvcluj.ro>​ | Brașov |
 +|  64| Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București | <​post@info.usamv.ro>​ | București |
 +|  65| Universitatea de Vest "​Vasile Goldiş"​ din Arad | <​rectorat@uvvg.ro>​ | Brașov |
 +|  66| Universitatea de Vest din Timișoara | <​secretariat@e-uvt.ro>​ | Brașov |
 +|  67| Universitatea din București | <​office@g.unibuc.ro>​ | Brașov |
 +|  68| Universitatea din Craiova | <​rectorat@central.ucv.ro>​ | Brașov |
 +|  69| Universitatea din Oradea | <​rectorat@uoradea.ro>​ | Brașov |
 +|  70| Universitatea din Petroşani | <​rector@upet.ro>​ | Brașov, București |
 +|  71| Universitatea din Piteşti | <​info@upit.ro>​ | Iași |
 +|  72| Universitatea Ecologică din Bucureşti | <​rectorat@ueb.ro>​ | Iași, Brașov, București |
 +|  73| Universitatea Europeană "​Drăgan"​ din Lugoj | <​ued@deu.ro>​ |  |
 +|  74| Universitatea Maritimă din Constanţa | <​info@imc.ro>​ | Brașov |
 +|  75| Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București | <​public@unap.ro>​ | București |
 +|  76| Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "​I.L.Caragiale"​ din București | <​rector@unatc.ro>​ |  |
 +|  77| Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti | <​rectorat@unarte.org>​ | București |
 +|  78| Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Bucureşti | <​secretariat@unefs.ro>​ | București |
 +|  79| Universitatea Națională de Muzică din București | <​secretarsef@unmb.ro>​ | Brașov, București |
 +|  80| Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti | <​rectorat@upg-ploiesti.ro>​ | Iași, Brașov, București |
 +|  81| Universitatea Politehnica din Bucureşti | <​cabinet.rector@upb.ro>​ | București |
 +|  82| Universitatea Politehnica Timişoara | <​rector@upt.ro>​ | București |
 +|  83| Universitatea Româno-Americană din Bucureşti | <​rectorat@rau.ro>​ | București |
 +|  84| Universitatea Româno-Germană din Sibiu | <​office@roger-univ.ro>​ |  |
 +|  85| Universitatea Tehnică "​Gheorghe Asachi"​ din Iaşi | <​rectorat@tuiasi.ro>​ | Iași |
 +|  86| Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti | <​secretariat@utcb.ro>​ | București |
 +|  87| Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | <​rectorat@utcluj.ro>​ | Brașov |
 +</​sortable>​
 +</​searchtable>​
 +
 +Pânâ în data de 17 aprilie 2018 au confirmat participarea 61 instituții din 87. 
 +
 +===== Sesiuni de instruire IMI PQ 2017 ======
 +
 +Total confirmări:​ 64 din 87 (nu au răspuns 23 de instituţii de învăţământ superior)
 +
 +^ Centrul universitar ^  ID^ Instituţia de învăţământ superior ^  Nr. utilizatori instruiți^ ​ Anul 2017^
 +| Bucureşti |  01| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_politehnica_din_bucuresti]] |  ? din 1|  Bucureşti|
 +|:::|  02| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  03| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_arhitectura_si_urbanism_ion_mincu_din_bucuresti]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  04| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_stiinte_agronomice_si_medicina_veterinara_din_bucuresti]] |  ? din 15|  Bucureşti ((!))|
 +|:::|  05| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_din_bucuresti]] |  ? din 3|  Bucureşti|
 +|:::|  06| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_medicina_si_farmacie_carol_davila_din_bucuresti]] |  ? din 3|  Bucureşti|
 +|:::|  07| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_de_studii_economice_din_bucuresti]] |  ? din 1|  Bucureşti|
 +|:::|  08| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_nationala_de_muzica_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  09| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  10| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_nationala_de_arta_teatrala_si_cinematografica_i._l._caragiale_din_bucuresti]] |  0 din 3|  Constanţa|
 +|:::|  11| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_nationala_de_educatie_fizica_si_sport_din_bucuresti]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  12| [[:​scoala_nationala_de_studii_politice_si_administrative]] |  |  ?|
 +|:::|  49| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_tehnica_militara_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  50| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_nationala_de_aparare_carol_i_din_bucuresti]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  51| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_nationala_de_informatii_mihai_viteazul]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  52| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_de_politie_alexandru_ioan_cuza_din_bucuresti]] |  ? din 1|  Bucureşti|
 +|:::|  001| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_crestina_dimitrie_cantemir_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  002| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_titu_maiorescu_din_bucuresti]] |  ? din 1|  Bucureşti|
 +|:::|  003| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_nicolae_titulescu_din_bucuresti]] |  ? din 1|  Bucureşti|
 +|:::|  004| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_romano-americana_din_bucuresti]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  005| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_hyperion_din_bucuresti]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  006| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_spiru_haret_din_bucuresti]] |  ? din 5|  Bucureşti|
 +|:::|  007| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_bioterra_din_bucuresti]] |  ? din 3|  Bucureşti|
 +|:::|  008| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_ecologica_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  010| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_athenaeum_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  011| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_artifex_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  013| [[ro:​autoritati:​relevante:​institutul_teologic_baptist_din_bucuresti]] |  0 din 2|  Constanţa|
 +|:::|  014| [[ro:​autoritati:​relevante:​institutul_teologic_penticostal_din_bucuresti]] |  |  ?|
 +|:::|  016| [[ro:​autoritati:​relevante:​institutul_de_administrare_a_afacerilor_din_bucuresti]] din Municipiul București |  ? din 1|  Bucureşti|
 +| Alba Iulia |  13| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_1_decembrie_1918_din_alba_iulia]] |  1 din 1|  Cluj-Napoca|
 +| Arad |  14| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_aurel_vlaicu_din_arad]] |  2 din 2|  Timişoara|
 +|:::|  017| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_vest_vasile_goldis_din_arad]] |  2 din 2|  Timişoara|
 +| Bacău |  15| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_vasile_alecsandri_din_bacau]] |  1 din 1|  Constanţa|
 +|:::|  018| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_george_bacovia_din_bacau]] |  |  ?|
 +| Braşov |  16| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_transilvania_din_brasov]] |  ? din 1|  Bucureşti|
 +|:::|  53| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_fortelor_aeriene_henri_coanda_din_brasov]] |  ? din 3|  Bucureşti|
 +|:::|  019| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_george_baritiu_din_brasov]] |  |  ?|
 +| Cluj-Napoca |  17| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_tehnica_din_cluj-napoca]] |  1 din 2|  Cluj-Napoca|
 +|:::|  18| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_din_cluj-napoca]] |  2 din 2|  Cluj-Napoca|
 +|:::|  19| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_babes-bolyai_din_cluj-napoca]] |  4 din 5|  Cluj-Napoca ((!))|
 +|:::|  20| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_medicina_si_farmacie_iuliu_hatieganu_din_cluj-napoca]] |  2 din 2|  Cluj-Napoca|
 +|:::|  21| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_de_muzica_gheorghe_dima_din_cluj-napoca]] |  2 din 2|  Cluj-Napoca|
 +|:::|  22| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca]] |  |  ?|
 +|:::|  020| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_avram_iancu_din_cluj-napoca]] |  |  ?|
 +|:::|  021| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca]] |  1 din 2|  Cluj-Napoca|
 +|:::|  022| [[ro:​autoritati:​relevante:​institutul_teologic_protestant_din_cluj-napoca]] |  1 din 1|  Cluj-Napoca|
 +|:::|  023| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_sapientia]] din Cluj-Napoca |  2 din 2|  Cluj-Napoca|
 +| Constanţa |  23| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_ovidius_din_constanta]] |  1 din 3|  Constanţa ((!))|
 +|:::|  24| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_maritima_din_constanta]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +|:::|  54| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_navala_mircea_cel_batran_din_constanta]] |  1 din 1|  Constanţa|
 +|:::|  024| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_andrei_saguna_din_constanta]] |  |  ?|
 +| Craiova |  25| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_din_craiova]] |  2 din 2|  Timişoara|
 +|:::|  26| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_medicina_si_farmacie_din_craiova]] |  1 din 1|  Constanţa|
 +| Galaţi |  27| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_dunarea_de_jos_din_galati]] |  3 din 5, ? din 2|  Iaşi, Bucureşti|
 +|:::|  025| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_danubius_din_galati]] |  2 din 2, 2 din 2|  Iaşi, Constanţa|
 +| Iaşi |  28| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_tehnica_gh._asachi_din_iasi]] |  3 din 4|  Iaşi|
 +|:::|  29| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_ion_ionescu_de_la_brad_din_iasi]] |  |  ?|
 +|:::|  30| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi]] |  2 din 2|  Iaşi|
 +|:::|  31| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_medicina_si_farmacie_gr._t._popa_din_iasi]] |  5 din 5|  Iaşi ((!))|
 +|:::|  32| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_arte_george_enescu_din_iasi]] |  8 din 8|  Iaşi|
 +|:::|  027| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_petre_andrei_din_iasi]] |  0 din 1|  Iaşi|
 +|:::|  028| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_apollonia_din_iasi]] |  2 din 4|  Iaşi|
 +| Lugoj |  029| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_europeana_dragan_din_lugoj]] |  0 din 1|  Timişoara|
 +| Oradea |  33| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_din_oradea]] |  1 din 1|  Timişoara|
 +|:::|  030| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_agora_din_municipiul_oradea]] |  |  ?|
 +|:::|  031| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_emanuel_din_oradea]] |  1 din 1|  Timişoara|
 +|:::|  032| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_crestina_partium_din_oradea]] |  |  ?|
 +| Petroşani |  34| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_din_petrosani]] |  0 din 1|  Constanţa|
 +| Piteşti |  35| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_din_pitesti]] |  1 din 1|  Constanţa|
 +|:::|  033| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti]] |  |  ?|
 +| Ploieşti |  36| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_petrol-gaze_din_ploiesti]] |  0 din 2, ? din 2|  Constanţa, Bucureşti|
 +| Reşiţa |  37| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_eftimie_murgu_din_resita]] |  1 din 1|  Timişoara|
 +| Sibiu |  38| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_lucian_blaga_din_sibiu]] |  0 din 2, ? din 2|  Constanţa, București|
 +|:::|  55| [[ro:​autoritati:​relevante:​academia_fortelor_terestre_nicolae_balcescu_din_sibiu]] |  1 din 2|  Iaşi|
 +|:::|  034| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_romano-germana_din_sibiu]] |  |  ?|
 +| Suceava |  39| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_stefan_cel_mare_din_suceava]] |  0 din 1|  Constanţa|
 +| Târgovişte |  40| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_valahia_din_targoviste]] |  ? din 2|  Bucureşti|
 +| Târgu Jiu |  41| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu]] |  1 din 1|  Cluj-Napoca|
 +| Târgu Mureş |  42| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_petru_maior_din_targu_mures]] |  2 din 2|  Cluj-Napoca|
 +|:::|  43| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_medicina_si_farmacie_din_targu_mures]] |  2 din 2|  Timişoara|
 +|:::|  44| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_arte_din_targu_mures]] |  |  ?|
 +|:::|  035| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_dimitrie_cantemir_din_targu_mures]] |  1 din 2|  Cluj-Napoca|
 +| Timişoara |  45| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_politehnica_din_timisoara]] |  2 din 3|  Timişoara|
 +|:::|  46| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_a_banatului_din_timisoara]] |  3 din 4|  Timişoara|
 +|:::|  47| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_vest_din_timisoara]] |  1 din 2|  Timişoara|
 +|:::|  48| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_de_medicina_si_farmacie_victor_babes_din_timisoara]] |  5 din 5|  Timişoara ((!))|
 +|:::|  037| [[ro:​autoritati:​relevante:​universitatea_tibiscus_din_timisoara]] |  2 din 2|  Timişoara|
  
  • imi/instruire/institutii_de_invatamant_superior.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:35
  • (editare externă)