Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:strategia:seturi_de_activitati [2018/11/17 10:36]
imi:strategia:seturi_de_activitati [2018/11/17 10:36] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Seturi de activităţi ======
 +
 +===== Organizarea sistemului =====
 +
 +  - Protecţia datelor cu caracter personal
 +  - Identificarea Autorităților Competente (AC)
 +  - Instruirea Autorităților Competente
 +  - Înregistrarea în sistem a Autorităților Competente
 +  - Suport pentru utilizatorii IMI
 +  - Interlocutor al Comisiei Europene (COM) în chestiunile legate de IMI
 +  - Interlocutor al coordonatorilor naționali IMI din alte State Membre (SM)
 +
 +===== Gestionarea sistemului la nivel naţional =====
 +
 +  - Diseminarea informaţiilor despre IMI la nivel naţional
 +  - Identificarea Autorităților Competente
 +  - Validarea şi managementul datelor Autorităților Competente existente în sistem
 +  - Autorizarea accesului unei Autorități Competente la o anumită arie legislativă
 +  - Punct de contact pentru IMI Helpdesk al Comisiei Europene, în cazurile în care o anumită problemă nu poate fi rezolvată la nivel local
 +  - Organizarea sesiunilor de instruire pentru Autoritățile Competente
 +  - Interlocutor în relaţia cu Comisia Europeană şi alte State Membre
 +  - Coordonatorul național IMI asigură că termenele de răspuns la cererile de informaţii primite de AC sunt respectate
 +  - Acordarea de asistenţă şi suport Autorităților Competente
 +
 +====== Referințe ======
 +
 +  * [[http://​www.imisnet.ro/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=108&​Itemid=104|Activităţi specifice Coordonatorului Național IMI (National IMI Coordinator - NIMIC)]]
  
  • imi/strategia/seturi_de_activitati.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:36
  • (editare externă)