notificare_comert_electronic

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

notificare_comert_electronic [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Notificare (comerț electronic) =====
 +
 +^ID  ^Denumire neoficială ​ ^Denumiri ​ ^Ţara ​ ^Regiunea ​ ^Localitatea ​ ^E-mail ​ ^Telefon ​ ^
 +|1227  |Federal Ministry of Science, Research and Economy - SOLVIT Centre ​ |Bundesministerium für Wissenschaft,​ Forschung und Wirtschaft (BMWFW) - SOLVIT Centre ​ |Austria ​ |null  |Wien  |solvit@bmwfw.gv.at ​ |+43 1/​71100-5648 ​ |
 +|1825  |Ministerul Federal al Justiţiei ​ |Bundesministerium für Justiz ​ |Austria ​ |null  |Wien  |team.z@bmj.gv.at ​ |+43 (0)1 52152 2142  |
 +|8664  |Direcția generală pentru aplicarea legii și mediere ​ -  Serviciul pentru cooperare internațională (Serviciul public federal pentru economie, IMM-uri și energie) ​ |Algemene directie voor Controle en Bemiddeling - Internationale Samenwerking Dienst (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie),​Directions générale Contrôle et Médiation - Service de coopération internationale (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie),​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |Eco.inspec.int@economie.fgov.be ​ |+32 2 277 54 67  |
 +|950  |Ministry of Transport, Information Technologies and Communications (NIMIC) ​ |Министерство на транспорта,​ информационните технологии и съобщенията (NIMIC) ​ |Bulgaria ​ |null  |София ​ |MPopov@mtitc.government.bg ​ |+359 2 949 2427  |
 +|8681  |Administrarea medicamentelor - servicii farmaceutice (Ministerul sănătății – Republica Cipru) ​ |Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας – Κυπριακή Δημοκρατία) ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |phscentral@phs.moh.gov.cy ​ |+357 22608607 ​ |
 +|8680  |Autoritatea de ratio-televiziune din Cipru  |ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |crtauthority@crta.org.cy ​ |+357 22 512468 ​ |
 +|3675  |Autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale ​ |Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |info@ocecpr.org.cy ​ |+357 22693000 ​ |
 +|8773  |Commissioner for Children’s Rights ​ |Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |childcom@ccr.gov.cy ​ |+357 22873200 ​ |
 +|3644  |Departamentul comunicaţiilor electronice - eliberare a licenţelor pentru certificarea radio, autorizare a utilizării spectrului de frecvenţe radio, certificare a semnăturii electronice pentru furnizorii de servicii (Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor) ​ |Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |pargyrou@mcw.gov.cy ​ |+357 22814898 ​ |
 +|8537  |Ministerul justiției și ordinii publice - administrația ​ |Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης/​Διοίκηση ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |registry@mjpo.gov.cy ​ |+357 22805946 ​ |
 +|9091  |Ministry of Defense / General Staff of National Guard  |Υπουργείο Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |cy-poci@army.gov.cy ​ |+35722417212 ​ |
 +|927  |Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |solvit@mcit.gov.cy ​ |+357 22 867201 ​ |
 +|8802  |Ombudsman - Office of the Commissioner for Administration and Protection of Human Rights ​ |Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |ombudsman@ombudsman.gov.cy ​ |+357 22405500 ​ |
 +|8679  |Serviciul pentru concurență și protecția consumatorilor (Ministerul energiei, comerțului,​ industriei și turismului) ​ |Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού) ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |akaramanis@mcit.gov.cy ​ |+357 22867100 ​ |
 +|8678  |Trade Service - IMI Coordinator for the area of e-Commerce (Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism) ​ |Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού) ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |csophocleous@mcit.gov.cy ​ |+357 22867323 ​ |
 +|8487  |Camera economică din Croația ​ -  Punctul unic de contact (Centrul de informare pentru întreprinderi) ​ |Hrvatska gospodarska komora - Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Centar za poslovne informacije) ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |poslovne-informacije@hgk.hr ​ |+385 14606708 ​ |
 +|8466  |Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministarstvo gospodarstva (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |solvit@mingo.hr ​ |+385 (0)1 6109 370  |
 +|2009  |The National Consumer Agency ​ |Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ​ |Danemarca ​ |null  |Valby ​ |jv@kfst.dk ​ |+45 4171 5000  |
 +|948  |Ministry of Economic Affairs and Communications (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Estonia ​ |null  |Tallinn ​ |solvit.eesti@mkm.ee ​ |+372 6256342 ​ |
 +|8683  |EC DG CONNECT F1 (On-line services) ​ |European Commission DG CONNECT Unit F1 ,Commission Européenne DG CONNECT Unité F1,​Europäische Kommission DG CONNECT Referat F1  |European Commission ​ |null  |Bruxelles/​Brussel ​ |CNECT-E-COMMERCE@ec.europa.eu ​ |+ 32 229 62661  |
 +|1  |European Commission ​ |European Commission,​null,​null ​ |European Commission ​ |null  |Bruxelles ​ |IMI-Helpdesk@ec.europa.eu ​ |+ +32 229 55470  |
 +|1998  |Consumer Agency ​ |Kilpailu- ja kuluttajavirasto (NIMIC) ​ |Finlanda ​ |null  |Helsinki ​ |niina.etelavuori@kkv.fi ​ |+358 295053198 ​ |
 +|9022  |Ministry of Transport and Communications ​ |Liikenne- ja viestintäministeriö ​ |Finlanda ​ |null  |Helsinki ​ |kreetta.simola@mintc.fi ​ |+358295342609 ​ |
 +|928  |General Secretariat for European Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Secrétariat général des affaires européennes (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Franţa ​ |null  |Paris ​ |solvit@sgae.gouv.fr ​ |+33 1 44 87 12 97  |
 +|8737  |Punctul de contact pentru Directiva 2000/31 (Direcția generală pentru competitivitatea industriei și serviciilor ​ -  STIC)  |Direction Générale de la Compétitivité,​ de l'​Industrie et des Services - STIC  |Franţa ​ |null  |IVRY-sur-SEINE ​ |Chantal.RUBIN@finances.gouv.fr ​ |+33 (0) 1 79 84 30 40  |
 +|8422  |Federal Ministry of Economy and Technology ​ |Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ​  ​|Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Berlin ​ |solvit@bmwi.bund.de ​ |+49 3018 615 6404  |
 +|2282  |Ministerul Dezvoltării,​ Direcţia Generală Comerţ Intern ​ |ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,​ ΓΕ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ​ |Grecia ​ |null  |ΑΘΗΝΑ ​ |a.economaki@gge.gr ​ |+30 210 3893303, 210 3893214 ​ |
 +|8997  |Commission for Communications Regulation ​ |Commission for Communications Regulation,​Coimisiun um Rialail Cumarsaide ​ |Irlanda ​ |null  |Dublin 1  |tom.boyce@comreg.ie ​ |00 353 1 8049600 ​ |
 +|926  |Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre),An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Irlanda ​ |null  |Dublin ​ |solvit@djei.ie ​ |+353 1 631 2532  |
 +|1831  |Organismul de reglementare în domeniul aviaţiei ​  ​|Commission for Aviation Regulation,​An Coimisiún um Rialáil Eitilíochta ​ |Irlanda ​ |null  |Dublin ​ |alanrichardson@aviationreg.ie ​ |+353 1 661 1700  |
 +|947  |Ministry of Foreign Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Utanríkisraduneytid (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Islanda ​ |null  |Reykjavík ​ |solvit@utn.stjr.is ​ |+354 545 9900  |
 +|8971  |Italian Competition Authority ​ |Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ​ |Italia ​ |null  |Roma  |dgtc@agcm.it ​ |+39.06.85821.860 ​ |
 +|1924  |Market, Competition and Consumers ​ |MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DELL'​IMPRESA E L'​INTERNAZIONALIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,​ IL CONSUMATORE,​ LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA ​ |Italia ​ |null  |ROMA  |dgmercato.segreteria@mise.gov.it ​ |+39 0647055309 ​ |
 +|935  |Presidency of the Council of Ministers - Department for European Policies - "​CEMIAG"​ Office (European Citizenship,​ Internal Market) (NIMIC - SOLVIT Centre – Contact Point for the Services and the Professional Qualifications Directives ​ |Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio MIC ( Mercato Interno e Concorrenza):​ NIMIC , SOLVIT Centre, Punti di Contatto Nazionali ​ Direttive Appalti 2014 24 UE ,  Servizi 2006 123 CE e Qualifiche 2005 36 CE  |Italia ​ |null  |Roma  |solvit@governo.it ​ |+39 06 67795331 ​ |
 +|6829  |Centrul pentru protecţia drepturilor consumatorilor ​ |Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |ptac@ptac.gov.lv ​ |+371 67388624 ​ |
 +|8671  |Biroul pentru comunicații (AK)  |Amt für Kommunikation (AK)  |Liechtenstein ​ |null  |Vaduz ​ |info.ak@llv.li ​ |+423 236 64 88  |
 +|8675  |Comitetul pentru dezvoltarea societății informaționale - Ministerul transporturilor și comunicațiilor ​ |Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |Viktoras.kamarevcevas@ivpk.lt ​ |+370 5 266 51 61  |
 +|1811  |Ministry of Economy - SOLVIT Centre ​ |Ministère de l'​Economie - SOLVIT Centre,​null ​ |Luxemburg ​ |null  |Luxembourg ​ |solvit@eco.etat.lu ​ |+352 247-84346 ​ |
 +|3507  |Malta Communications Authority ​ |Awtorita'​ ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni,​Malta Communications Authority ​ |Malta ​ |null  |Floriana ​ |authorisations@mca.org.mt ​ |+356 21336840 ​ |
 +|8672  |Mediatorul pentru protecția consumatorilor ​ |Forbrukerombudet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |post@forbrukerombudet.no ​ |+47 23400600 ​ |
 +|946  |Ministry of Trade, Industry and Fisheries (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Nærings- og fiskeridepartementet (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |solvit-norway@nfd.dep.no ​ |+47 47266698, 90503638 ​ |
 +|1954  |Biroul Comisiei pentru integrare europeană ​ |Ministerstwo Spraw Zagranicznych ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |dorota.lutostanska@msz.gov.pl ​ |+48 22 455 53 89  |
 +|8668  |The Ministry of Administration and Digitization - Department of Information Society (IMI Coordinator for e-Commerce) ​ |Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |Sekretariat.DSI@mac.gov.pl ​ |+48 22 245 55 44  |
 +|4956  |ANACOM - Autoritatea naţională pentru comunicaţii ​ |ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) ​ |Portugalia ​ |null  |Lisboa ​ |miguel.figueiredo@anacom.pt ​ |+351 217211000 ​ |
 +|8670  |Department for Culture, Media and Sport (DCMS) ​ |Department for Culture, Media and Sport (DCMS) ​ |Regatul Unit  |null  |London ​ |Jeff.alford@culture.gov.uk ​ |+44 207211 6008  |
 +|8809  |Phonepay Plus - regulatory authority for premium rate (or phone-paid) services in the United Kingdom ​ |Phonepay Plus  |Regatul Unit  |null  |London ​ |ntysoe@phonepayplus.org.uk ​ |+44 20 7940 7474  |
 +|951  |Ministry of Industry and Trade (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministerstvo průmyslu a obchodu (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Republica Cehă  |null  |Praha ​ |solvit@mpo.cz ​ |+420 224852783 ​ |
 +|2594  |Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI)  |Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI)  |România ​ |null  |Bucuresti ​ |corina.cozman@mcsi.ro ​ |+40 21 400 11 90  |
 +|934  |Ministry of Economy (NIMIC) ​ |Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky (NIMIC) ​ |Slovacia ​ |null  |Bratislava ​ |IMI@economy.gov.sk ​ |+421 2 4854 2405  |
 +|7766  |Inspectoratul pentru piaţă ​ |Tržni inšpektorat Republike Slovenije ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.tirs@gov.si ​ |+386 1 280 8700  |
 +|1687  |Ministerul Educaţiei şi Sportului ​ |Ministrstvo za izobraževanje,​ znanost in šport ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mizs@gov.si ​ |+386 1 400 5200  |
 +|942  |Ministry of Economic Development and Technology (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |solvit@gov.si ​ |+386 1 400 36 00  |
 +|1143  |Ministry of Finance and Public Administration (NIMIC) ​ |Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (NIMIC) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |esther.perez@seap.minhap.es ​ |+34 91 273 4625  |
 +|8677  |Subdirecția generală a serviciilor societății informaționale (Secretariatul de stat pentru telecomunicații și societatea informațională - Ministerul industriei, energiei și turismului) ​ |Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información - Ministerio de Industria, Energía y Turismo) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |sgssi@minetur.es ​ |+34 91-3461597, +34-91-3462748 ​ |
 +|1932  |Agenţia suedeză pentru Protecţia Consumatorilor )  |Konsumentverket ​ |Suedia ​ |null  |Karlstad ​ |konsumentverket@konsumentverket.se ​ |+46 771423300 ​ |
 +|8707  |Authority for Consumers and Markets (ACM)  |Autoriteit Consument en Markt  |Ţările de Jos  |null  |Den Haag  |Marieke.Sluijters@acm.nl ​ |+31 707222000 ​ |
 +|8423  |Ministry of Economic Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ţările de Jos  |null  |Den Haag  |solvit@minez.nl ​ |+31 70 379 7708  |
 +|8669  |Ministerul dezvoltării naționale - Coordonatorul delegat pentru comerț electronic ​ |Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - e-Kereskedelemért felelős DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |imi.e-commerce@nfm.gov.hu ​ |+36 1 795 1700  |
  
  • notificare_comert_electronic.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)