Domeniul Programul de studii
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor mici şi mijlocii
Administrarea afacerilor Consultanţă în afaceri
Administrarea afacerilor Consultanţă în afaceri (în limba engleză)
Administrarea afacerilor Master în administrarea afacerilor (în limba engleză - Executive master in business administration)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba franceză)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba germană)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba română şi engleză)
Administrarea afacerilor Finanţe şi control de gestiune (în limba franceză)
Administrarea afacerilor Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii - în limbile română şi franceză
Administrarea afacerilor MBA româno-german „Management antreprenorial“ - în limba germană
Administrarea afacerilor Master of business administration Programul MBA româno-canadian (în limba engleză)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor comerciale
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în industria hotelieră
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism
Administrarea afacerilor Business
Administrarea afacerilor Economia şi managementul serviciilor
Administrarea afacerilor Logistică
Administrarea afacerilor Management şi marketing în turism
Administrarea afacerilor Managementul calităţii
Administrarea afacerilor Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii
Administrarea afacerilor Administrarea dezvoltării regionale durabile
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
Administrarea afacerilor Managementul afacerilor (Baia Mare)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor Management hotelier
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale (în limba engleză)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii (master profesional bilingv - diplomă dublă)
Administrarea afacerilor Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
Administrarea afacerilor Asigurarea calităţii în afaceri
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (Drobeta-Turnu Severin)
Administrarea afacerilor Antreprenoriat
Administrarea afacerilor Management în comerţ
Administrarea afacerilor Management în turism
Administrarea afacerilor Management turistic şi hotelier
Administrarea afacerilor Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor regionale
Administrarea afacerilor Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
Administrarea afacerilor Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare
Administrarea afacerilor Strategii în afaceri internaţionale
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Administrarea afacerilor Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei
Administrarea afacerilor Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor europene
Administrarea afacerilor Administrarea proiectelor europene
Administrarea afacerilor Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ
Administrarea afacerilor Turism cultural şi agroturism
Administrarea afacerilor Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi servicii
Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ
Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în turism
Administrarea afacerilor Administrarea şi negocierea afacerilor
Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în turism şi comerţ (Cluj-Napoca)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism (Timişoara)
Administrarea afacerilor Administrarea şi negocierea în afaceri (Timişoara)
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii (Constanţa)
Administrarea afacerilor Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
Administrarea afacerilor Administrarea şi eficienţa în afaceri
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
Administrarea afacerilor Executive Master of Business Administration
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor din turism
Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ şi turism
Administrarea afacerilor Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii (Râmnicu Vâlcea)
Administrarea afacerilor Administrarea serviciilor turistice
Domeniul Programul de studii
Agronomie Agricultură durabilă
Agronomie Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă
Agronomie Consultanţă agricolă
Agronomie Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură
Agronomie Managementul şi expertiza fondului funciar
Agronomie Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară
Agronomie Agricultură organică
Agronomie Agricultură, schimbări climatice şi siguranţa alimentară (în limba franceză)
Agronomie Dezvoltare rurală
Agronomie Managementul resurselor naturale şi agroturistice
Agronomie Protecţia plantelor
Agronomie Agricultură ecologică
Agronomie Controlul şi monitorizarea produselor agricole
Agronomie Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă
Agronomie Consultanţă şi management în agricultură
Agronomie Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare
Agronomie Protecţia mediului în agricultură
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar
Agronomie Producerea de sămânţă şi material de plantat
Agronomie Tehnologii agricole moderne
Agronomie Tehnologii alternative în agricultură
Agronomie Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice
Agronomie Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale
Agronomie Managementul protecţiei mediului agricol
Agronomie Dezvoltarea durabilă a zonei montane
Agronomie Sisteme de producere a furajelor
Agronomie Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp
Agronomie Utilizarea durabilă a terenurilor agricole
Domeniul Programul de studii
Arhitectură Urbanism şi amenajarea teritoriului
Domeniul Programul de studii
Arhitectură navală Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale
Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză)
Arhitectură navală Tehnologii avansate în construcţii navale (în limba engleză)
Domeniul Programul de studii
Arte vizuale Arte grafice
Arte vizuale Educaţie prin arte vizuale
Arte vizuale Fotografie şi imagine dinamică
Arte vizuale Strategii de creaţie în pictură
Arte vizuale Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură
Arte vizuale Artă murală
Arte vizuale Arte textile ambientale
Arte vizuale Ceramică-sticlă-metal
Arte vizuale Design de interior şi pentru spaţiul public
Arte vizuale Design de obiect şi comunicaţii vizuale
Arte vizuale Spaţiul scenografic
Arte vizuale Strategii de modă şi costum
Arte vizuale Istorie şi metodologie în cercetarea imaginii
Arte vizuale Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic
Arte vizuale Conservare şi restaurare
Arte vizuale Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii
Arte vizuale Grafică
Arte vizuale Pictură
Arte vizuale Sculptură
Arte vizuale Ceramică-sticlă
Arte vizuale Design
Arte vizuale Design textil
Arte vizuale Design vestimentar
Arte vizuale Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii
Arte vizuale Arte decorative - Artă murală, modă-design vestimentar
Arte vizuale Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi foto-video
Arte vizuale Arte plastice şi decorative
Arte vizuale Conservarea şi restaurarea operei de artă
Arte vizuale Sculptură şi ambient
Arte vizuale Pictură şi multimedia
Arte vizuale Restaurare lemn policrom
Arte vizuale Arte textile: Interferenţe stilistice
Arte vizuale Conservare-restaurare: Icoană - pictură şi restaurare
Arte vizuale Design de produs
Arte vizuale Design grafic - Comunicare vizuală
Arte vizuale Design vestimentar - Design textil
Arte vizuale Foto - video
Arte vizuale Grafică publicitară şi de carte
Arte vizuale Grafică: Materie şi concept
Arte vizuale Pedagogia artei: Creativitate, informaţie şi imaginar
Arte vizuale Pictură: Surse şi resurse ale imaginii
Arte vizuale Sculptură: Materie şi concept
Arte vizuale Comunicare vizuală
Domeniul Programul de studii

Asistenţă socială Asistenţă socială şi consiliere în şcoală Asistenţă socială Consiliere în asistenţa socială Asistenţă socială Evaluare şi supervizare în asistenţa socială Asistenţă socială Evaluarea programelor şi analiză de impact Asistenţă socială Grupuri de risc şi servicii sociale de suport Asistenţă socială Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţă socială Asistenţă socială Managementul serviciilor sociale şi de sănătate Asistenţă socială Politici sociale în context european Asistenţă socială Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri Asistenţă socială Probaţiune Asistenţă socială Psihologie socială aplicată Asistenţă socială Opera socială în instituţiile ecleziale Asistenţă socială Servicii de asistenţă socială Asistenţă socială Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi (Baia Mare) Asistenţă socială Asistenţa socială pentru sănătate mentală (în limba maghiară) Asistenţă socială Asistenţă socială bazată pe dovezi Asistenţă socială Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere Asistenţă socială Asistenţă socială şi economie socială Asistenţă socială Consiliere şi asistenţă în servicii sociale (în limba maghiară) Asistenţă socială Gerontologie socială Asistenţă socială Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză) Asistenţă socială Politici şi servicii sociale Asistenţă socială Masterat european în drepturile copiilor5) Asistenţă socială Familia şi managementul resurselor familiale Asistenţă socială Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Asistenţă socială Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor Asistenţă socială Supervizare şi planificare socială Asistenţă socială Economie socială Asistenţă socială Managementul serviciilor sociale Asistenţă socială Politici publice în asistenţa socială Asistenţă socială Managementul serviciilor de asistenţă socială Asistenţă socială Familia - Resurse şi asistenţă socială Asistenţă socială Asistenţa socială a vârstnicilor Asistenţă socială Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale Asistenţă socială Management în asistenţă socială Asistenţă socială Practica asistenţei sociale centrată pe valori Asistenţă socială Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate Asistenţă socială Supervizare în servicii sociale şi de sănătate mintală Asistenţă socială Programe şi proiecte comunitare în asistenţa socială Asistenţă socială Politici sociale europene

Domeniul Programul de studii

Biologie Antropologie evoluţionistă Biologie Biochimie şi biologie moleculară Biologie Biologie medicală Biologie Biologie sistemică Biologie Biotehnologie microbiană şi genetică Biologie Fiziologie celulară şi biofizica membranelor Biologie Neurobiologie Biologie Taxonomie Biologie Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului Biologie Biologie moleculară (Baia Mare) Biologie Biologia agroecosistemelor Biologie Biologie didactică Biologie Biotehnologie moleculară Biologie Biotransformări celulare Biologie Ecologie sistemică şi conservare Biologie Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) Biologie Ştiinţele nutriţiei Biologie Utilizarea şi protecţia resurselor biologice (în limba maghiară) Biologie Conservarea biodiversităţii Biologie Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene Biologie Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale Biologie Bioantropologie Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Biologie Biologia dezvoltării Biologie Biologia dezvoltării – masterat de cercetare ştiinţifică Biologie Bioprocedee în domeniul agroalimentar Biologie Biotehnologii microbiene şi celulare Biologie Genetică moleculară Biologie Genetică moleculară (în limba engleză) Biologie Biotehnologii (în limba franceză) Biologie Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor Biologie Biologia celulelor procariote şi eucariote Biologie Conservarea şi protecţia naturii Biologie Biologie aplicată Biologie Biologie aplicată (în limba engleză - Applied biology) Biologie Biologie aplicată în agricultură Biologie Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie Biologie Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical Biologie Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale (în limba franceză) Biologie Chimie biologică (în limba engleză - Biological chemistry)

Domeniul Programul de studii

Biotehnologii Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură Biotehnologii Biotehnologii în protecţia mediului Biotehnologii Biotehnologii aplicate Biotehnologii Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate Biotehnologii Manipularea genetică la plante Biotehnologii Reproducerea asistată la animale

Domeniul Programul de studii

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Administrarea bazelor de date Calculatoare şi tehnologia informaţiei Arhitecturi avansate de calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei e-Government Calculatoare şi tehnologia informaţiei Grafică, multimedia şi realitate virtuală Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor internet Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inteligenţă artificială (în limba engleză - Artificial intelligence) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Management în tehnologia informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea reţelelor informatice complexe Calculatoare şi tehnologia informaţiei Servicii software avansate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme de calcul paralele şi distribuite (în limba engleză - Parallel and distributed computer systems) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme inteligente şi vederea artificială Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe Calculatoare şi tehnologia informaţiei Informatică biomedicală (în limba engleză - Biomedical informatics) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor de programe (în limba engleză - Software Engineering) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Complemente de ştiinţa calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie software Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inteligenţă şi viziune artificială Calculatoare şi tehnologia informaţiei Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei în economie Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor (în limba engleză - Computer and communication engineering) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme informatice pentru comerţ electronic (în limba engleză - Information system for e-business) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme inteligente Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare încorporate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme distribuite şi tehnologii WEB Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme distribuite şi tehnologii WEB (în limba engleză - Distributed systems and WEB technologies) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea sistemelor de calcul Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei şi multimedia Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnici şi tehnologii informatice aplicate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Advanced computing systems (Sisteme de calcul avansate) - în limba engleză Calculatoare şi tehnologia informaţiei Embedded systems (Sisteme încorporate) - în limba engleză Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor (în limba engleză - Computer engineering) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie software (în limba engleză - Software engineering) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei (în limba engleză - Information technology) Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea tehnologiei informaţiei

Domeniul Programul de studii

Chimie Biomolecule Chimie Chimia materialelor avansate (în limba engleză) Chimie Chimia materialelor avansate Chimie Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice Chimie Chimie didactică Chimie Chimie supramoleculară Chimie Managementul calităţii în chimie Chimie Poluarea chimică a mediului Chimie Tehnici de măsurare în chimie Chimie Chimie didactică (Baia Mare) Chimie Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi produselor (Baia Mare) Chimie Chimie avansată (în limbile română şi engleză) Chimie Chimie clinică Chimie Chimie criminalistică Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare (în limbile română şi maghiară) Chimie Modelare moleculară în chimie şi biochimie (în limba engleză) Chimie Tehnici moderne de sinteză în chimie (în limba maghiară) Chimie Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a mediului Chimie Chimia compuşilor biologic activi Chimie Chimie aplicată Chimie Chimia fizică a sistemelor disperse Chimie Chimia în ştiinţele integrate Chimie Chimia mediului şi siguranţă alimentară Chimie Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Chimie Chimia şi biochimia heterociclurilor Chimie Chimie coordinativă aplicată Chimie Didactica chimiei Chimie Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului Chimie Studii avansate în chimie Chimie Chimie structurală şi aplicativă Chimie Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului Chimie Chimia compuşilor farmaceutici şi a materialelor biocompatibile Chimie Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului Chimie Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, cosmetică şi farmaceutică

Domeniul Programul de studii

Cibernetică, statistică şi informatică economică Baze de date-suport pentru afaceri Cibernetică, statistică şi informatică economică Cibernetică şi economie cantitativă Cibernetică, statistică şi informatică economică E-Business Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică Cibernetică, statistică şi informatică economică Managementul informatizat al proiectelor Cibernetică, statistică şi informatică economică Securitate informatică Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice Cibernetică, statistică şi informatică economică Statistică Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri Cibernetică, statistică şi informatică economică Econometrie şi statistică aplicată Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme de asistare a deciziilor economice Cibernetică, statistică şi informatică economică E-Business administration (în limba engleză) Cibernetică, statistică şi informatică economică Managementul afacerilor electronice Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor Cibernetică, statistică şi informatică economică Metode cantitative în economie Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informaţionale pentru afaceri Cibernetică, statistică şi informatică economică Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate Cibernetică, statistică şi informatică economică Statistică şi econometrie Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică managerială Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice financiar-bancare Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică aplicată în management Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice manageriale

Domeniul Programul de studii

Cinematografie şi media Arta imaginii de film Cinematografie şi media Arta montajului de film Cinematografie şi media Arta montajului şi a sunetului de film Cinematografie şi media Arta regiei de film Cinematografie şi media Film de animaţie Cinematografie şi media Filmologie Cinematografie şi media Producţie de film Cinematografie şi media Scenaristică Cinematografie şi media Arta sunetului de film Cinematografie şi media Dramaturgie cinematografică, scenaristică film şi TV

Domeniul Programul de studii

Contabilitate Analiză financiară şi evaluare Contabilitate Audit financiar şi consiliere Contabilitate Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional Contabilitate Contabilitate internaţională Contabilitate Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare Contabilitate Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limbile română şi engleză) Contabilitate Contabilitate, control şi expertiză Contabilitate Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCA Contabilitate Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) - ACCA Contabilitate Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului Contabilitate Economia proprietăţilor imobiliare Contabilitate Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor Contabilitate Auditul şi controlul agenţilor economici Contabilitate Contabilitatea şi auditul în instituţii publice Contabilitate Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale Contabilitate Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii Contabilitate Sisteme informatice de gestiune Contabilitate Contabilitate, audit şi informatică de gestiune Contabilitate Audit intern Contabilitate Politici contabile, audit şi control de gestiune Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/an după finalizarea proiectului) Contabilitate Diagnostic şi evaluare Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Contabilitate Management contabil, audit şi control Contabilitate Contabilitatea şi auditul afacerilor Contabilitate Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor Contabilitate Audit şi management financiar-contabil Contabilitate Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale Contabilitate Management contabil, expertiză şi audit (Drobeta-Turnu Severin) Contabilitate Contabilitate şi audit Contabilitate Contabilitate, audit şi control de gestiune Contabilitate Contabilitate, expertiză şi audit Contabilitate Contabilitatea afacerilor Contabilitate Sisteme informaţionale contabile Contabilitate Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil Contabilitate Management contabil şi informatică de gestiune Contabilitate Expertiză contabilă şi evaluarea firmei Contabilitate Audit şi guvernanţă corporativă Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă Contabilitate Auditul entităţilor publice şi private Contabilitate Contabilitate Contabilitate Gestiunea întreprinderii (în limba franceză) Contabilitate Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor Contabilitate Control, audit şi expertiză financiar-contabilă Contabilitate Consultanţă financiar-contabilă Contabilitate Audit financiar contabil Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Contabilitate Contabilitate şi audit în instituţiile publice Contabilitate Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii Contabilitate Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor Contabilitate Contabilitatea şi auditul afacerilor (Cluj-Napoca) Contabilitate Management contabil, audit şi expertiză contabilă Contabilitate Audit financiar-contabil şi consiliere Contabilitate Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice Contabilitate Audit intern în sistemul public şi privat (Craiova) Contabilitate Contabilitate şi managementul afacerilor (Câmpulung) Contabilitate Contabilitate, expertiză şi audit (Constanţa) Contabilitate Contabilitate, audit şi consultanţă Contabilitate Managementul sistemului informaţional financiar-contabil Contabilitate Audit şi expertiză contabilă Contabilitate Diagnostic financiar şi auditul firmei Contabilitate Management financiar-contabil Contabilitate Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă Contabilitate Audit şi control public şi privat Contabilitate Standarde, reglementări şi politici contabile Contabilitate Standarde, reglementări şi politici contabile (Brăila) Contabilitate Standarde, reglementări şi politici contabile (Râmnicu Vâlcea) Contabilitate Auditul şi evaluarea întreprinderii

Domeniul Programul de studii

Drept Carieră judiciară Drept Dreptul Uniunii Europene Drept Drept internaţional public Drept Drept privat Drept Drept şi politici publice Drept Dreptul afacerilor Drept Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale Drept Instituţii şi proceduri de drept public Drept Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză) Drept Ştiinţe penale Drept Drept fiscal Drept Instituţii de drept privat Drept Ştiinţe penale şi criminalistică Drept Drept privat aprofundat Drept Legislaţie comunitară şi carieră judiciară Drept Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar Drept Ştiinţe penale aprofundate Drept Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) Drept Drept privat comparat (în limba franceză - Droit privé comparé) Drept Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor Drept Statul de drept şi societatea civilă (în limba franceză - État de droit et société civile) Drept Drept maritim Drept Drept public Drept Legislaţia privind siguranţa transporturilor Drept Drepturile omului Drept Dreptul european al afacerilor Drept Criminalistică Drept Drept european Drept Drept penal şi procedură penală Drept Asistenţa juridică a întreprinderii Drept Instituţii juridice comunitare şi internaţionale Drept Drept judiciar privat Drept Instituţii de drept privat român Drept Instituţii judiciare şi profesii liberale Drept Administraţie publică Drept Drept comunitar Drept Drept penal şi ştiinţe penale Drept Cercetări criminalistice aplicate Drept Combaterea criminalităţii organizate Drept Combaterea traficului ilicit de droguri Drept Comunicare socială proactivă a poliţiei Drept Drept administrativ Drept Investigarea criminalistică a infracţiunilor Drept Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională Drept Managementul activităţilor informative Drept Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale Drept Managementul investigării fraudelor Drept Managementul operaţional la frontiera externă Schengen Drept Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi Drept Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică Drept Poliţie judiciară Drept Tehnică criminalistică Drept Instituţii de drept administrativ Drept Medierea conflictelor Drept Drept european şi internaţional Drept Dreptul afacerilor (Cluj-Napoca) Drept Ştiinţe penale şi criminalistică (Cluj-Napoca) Drept Drept civil şi drept procesual civil aprofundat Drept Drept internaţional şi european Drept Medierea conflictelor în drept Drept Drept financiar bancar şi al asigurărilor Drept Drept internaţional şi comunitar Drept Dreptul penal al afacerilor Drept Investigarea actelor de terorism şi securitate publică Drept Conducere şi organizare judiciară Drept Drept intern şi internaţional al mediului Drept Drept internaţional şi drept comunitar Drept Drept social român şi european Drept Dreptul informaţiilor şi al securităţii private Drept Instituţii de drept civil şi procesual civil Drept Instituţii de drept penal şi procesual penal Drept Ocrotirea familiei şi asistenţă socială Drept Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor Drept Drept civil aprofundat Drept Drept comunitar şi politici de integrare europeană Drept Devianţă şi delincvenţă Drept Drept şi administraţie publică europeană Drept Administraţie publică şi drepturile omului Drept Dreptul administraţiei publice locale Drept Dreptul administraţiei publice Drept Managementul investigaţiei penale Drept Proceduri judiciare şi profesii liberale Drept Instituţii de drept european

Domeniul Programul de studii

Economie Politici economice europene Economie Analize şi strategii economice Economie Comunicare în afaceri Economie Economie europeană Economie Agrobusiness Economie Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare Economie Economie ecologică Economie Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională Economie Dezvoltare regională durabilă Economie Economia mediului Economie Economia resurselor naturale Economie Gestiunea şi evaluarea proiectelor Economie Strategia europeană a dezvoltării durabile Economie Dezvoltare regională şi rurală Economie Afaceri internaţionale şi strategii interculturale Economie Managementul mediului şi al resurselor naturale Economie Economia şi administrarea afacerilor Economie Economie europeană şi politici aplicate Economie Economie şi dezvoltare durabilă Economie Formare-cercetare-inovare în knowledge society Economie Management în retail Economie Studii europene şi relaţii internaţionale

Domeniul Programul de studii

Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Comunicare de afaceri în limba engleză Economie şi afaceri internaţionale Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural Economie şi afaceri internaţionale Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică Economie şi afaceri internaţionale Economie internaţională şi afaceri europene Economie şi afaceri internaţionale Geopolitică şi relaţii economice internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Logistică internaţională Economie şi afaceri internaţionale Managementul afacerilor internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene Economie şi afaceri internaţionale Managementul proiectelor internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Managementul proiectelor internaţionale (în limba engleză) Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului financiar internaţional Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii comerciale Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii financiare Economie şi afaceri internaţionale Politici de dezvoltare internaţională Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Management internaţional (în limba germană) Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Politici europene de dezvoltare regională Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională şi proiecte europene Economie şi afaceri internaţionale Economie şi administrarea afacerilor internaţionale (în limba engleză) Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri europene Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscurilor în afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice europene Economie şi afaceri internaţionale Management şi integrare europeană Economie şi afaceri internaţionale Negociere şi administrarea afacerilor internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Integrare şi afaceri europene Economie şi afaceri internaţionale Administrarea, finanţarea şi controlul afacerilor Economie şi afaceri internaţionale Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Gestiunea şi auditul afacerilor Economie şi afaceri internaţionale Integrare economică europeană Economie şi afaceri internaţionale Strategia afacerilor în mediul european

Domeniul Programul de studii

Educaţie fizică şi sport Activităţi fizice adaptate Educaţie fizică şi sport Activităţi motrice de timp liber Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber Educaţie fizică şi sport Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive Educaţie fizică şi sport Performanţă în sport Educaţie fizică şi sport Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane Educaţie fizică şi sport Nutriţie şi remodelare corporală Educaţie fizică şi sport Recuperare-reeducare motrică şi somatofuncţională Educaţie fizică şi sport Activităţi motrice curriculare şi de timp liber Educaţie fizică şi sport Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională Educaţie fizică şi sport Performanţă sportivă Educaţie fizică şi sport Activităţi sportiv-turistice şi de timp liber Educaţie fizică şi sport Diagnoză şi prognoză psihomotrică Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, nonformale şi de recuperare a stării de sănătate Educaţie fizică şi sport Performanţă sportivă şi management în sport Educaţie fizică şi sport Antrenament şi performanţă sportivă Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor Educaţie fizică şi sport Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sport şcolar Educaţie fizică şi sport Activitate motrică curriculară şi extracurriculară Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie la domiciliu Educaţie fizică şi sport Managementul activităţilor sportive Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi management sportiv Educaţie fizică şi sport Loisir - Fitness (la Cahul) Educaţie fizică şi sport Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme Educaţie fizică şi sport Fitness şi estetică corporală Educaţie fizică şi sport Kinetoterapia în traumatologia sportivă Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie în geriatrie 4) Educaţie fizică şi sport Management şi marketing în sport 4) Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi antrenament sportiv Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie în reeducare funcţională Educaţie fizică şi sport Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare Educaţie fizică şi sport Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi Educaţie fizică şi sport Sport, turism şi activităţi de timp liber Educaţie fizică şi sport Antrenament şi performanţă Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă şcolară Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică, turism şi timp liber Educaţie fizică şi sport Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp liber Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sport Fitness şi performanţă motrică Educaţie fizică şi sport Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică Educaţie fizică şi sport Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică Educaţie fizică şi sport Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive Educaţie fizică şi sport Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii Educaţie fizică şi sport Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport

Domeniul Programul de studii

Filosofie Estetici aplicate în arta teatrală Filosofie Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii Filosofie Filosofie analitică Filosofie Filosofie analitică (în limba engleză) Filosofie Istoria şi circulaţia ideilor filosofice Filosofie Istoria şi filosofia ştiinţei Filosofie Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale Filosofie Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale Filosofie Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind (în limba engleză) Filosofie Drepturile omului (Baia Mare) Filosofie Etică profesională Filosofie Filosofie antică şi medievală Filosofie Filosofie, cultură, comunicare Filosofie Investigaţii filosofice aplicate Filosofie Filosofie contemporană Filosofie Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural Filosofie Etica politicilor publice Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane Filosofie Etică organizaţională şi audit etic Filosofie Studii globale. Cultură şi comunicare Filosofie Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii Filosofie Filosofie şi ştiinţe socioumane Filosofie Om, cultură, societate în gândirea contemporană Filosofie Filosofie politică contemporană (în limba maghiară) Filosofie Filosofie şi artă în spaţiul public (în limba maghiară)

Domeniul Programul de studii

Finanţe Asigurări comerciale şi sociale Finanţe Bănci şi asigurări Finanţe Bănci şi politici monetare Finanţe Finanţe corporative Finanţe Finanţe publice Finanţe Finanţe şi bănci - DOFIN Finanţe Management financiar şi bursier - DAFI Finanţe Managementul riscului şi actuariat Finanţe Managementul sistemelor bancare Finanţe MBA în management financiar ASE-UNic (în limba engleză) Finanţe Pieţe de capital Finanţe Bănci, asigurări şi pieţe financiare Finanţe Buget public, pieţe financiare şi bănci Finanţe Finanţare şi management în administraţie publică Finanţe Management financiar-bancar Finanţe Bănci şi pieţe de capital Finanţe Finanţe corporative - asigurări Finanţe Fiscalitate Finanţe Gestiune financiară corporativă (în limbile maghiară şi engleză) Finanţe Finanţe corporative şi bănci Finanţe Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor Finanţe Finanţe publice şi securitate socială Finanţe Finanţe şi administrarea afacerilor Finanţe Management financiar-bancar (Drobeta-Turnu Severin) Finanţe Finanţe aplicate (în limba engleză) Finanţe Management financiar şi bancar Finanţe Asigurări şi reasigurări Finanţe Bănci şi pieţe financiare Finanţe Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză) Finanţe Finanţe-asigurări Finanţe Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice Finanţe Gestiune financiar-bancară Finanţe Finanţe, bănci, asigurări Finanţe Economie şi finanţe europene Finanţe Sisteme bancare europene Finanţe Bănci Finanţe Burse şi asigurări Finanţe Finanţe Finanţe Finanţe şi guvernanţă publică europeană Finanţe Finanţe şi politici financiare Finanţe Gestiune financiar bancară Finanţe Administrare fiscală Finanţe Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor Finanţe Monedă şi bănci Finanţe Pieţe financiare Finanţe Master in international corporate finance (în limba engleză) Finanţe Finanţe şi gestiunea afacerilor Finanţe Gestiune şi audit financiar Finanţe Management financiar-bancar (Braşov) Finanţe Management financiar bancar (Cluj-Napoca) Finanţe Fiscalitate şi politici financiare Finanţe Managementul finanţării proiectelor europene Finanţe Politici financiare de întreprindere Finanţe Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare Finanţe Finanţe şi asigurări Finanţe Management financiar bancar şi bursier Finanţe Politici şi practici fiscale Finanţe Finanţarea protecţiei sociale Finanţe Management financiar Finanţe Managementul financiar al mediului Finanţe Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital Finanţe Finanţe-bănci şi pieţe de capital Finanţe Management financiar-bancar şi de asigurări Finanţe Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism şi servicii Finanţe Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european Finanţe Management financiar public şi privat Finanţe Management economico-financiar european Finanţe Bănci şi pieţe de capital în context european Finanţe Gestiunea financiară a afacerilor

Domeniul Programul de studii

Fizică Biofizică Fizică Biofizică medicală Fizică Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului Fizică Fizica polimerilor Fizică Fizică electronică şi metrologie Fizică Fizică informatică Fizică Fizică medicală Fizică Fizică teoretică Fizică Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri Fizică Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica şi aplicaţii Fizică Interacţiunea radiaţiei cu materia (în limba engleză) Fizică Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică Fizică Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate (Baia Mare) Fizică Biofizică şi fizică medicală Fizică Biomateriale (în limba engleză) Fizică Fizica corpului solid (în limba engleză) Fizică Fizică computaţională (în limba engleză) Fizică Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate (în limba engleză) Fizică Fizică şi tehnologia materiei condensate Fizică Fizica materialelor Fizică Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu Fizică Biofizică şi fizica medicală Fizică Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză) Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare (în limba engleză) Fizică Fizica şi protecţia mediului Fizică Fizică didactică Fizică Materiale avansate. Nanotehnologii Fizică Materiale avansate. Nanotehnologii (în limba engleză) Fizică Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală Fizică Modelare şi simulare Fizică Modelare şi simulare (în limba engleză) Fizică Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale Fizică Fizică computaţională Fizică Fizică aplicată Fizică Astrofizică şi particule elementare Fizică Fizica cuantică a sistemelor mezoscopice Fizică Fizica materialelor cristaline Fizică Fizica materialelor cristaline (în limba engleză - Physics of crystalline materials) Fizică Fizică computaţională şi informatică Fizică Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe Fizică Nano-microsisteme inteligente Fizică Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului şi nano-microtehnologii (în limba engleză - Smart nano-microsystems for environmental and nano-microtechnologies) Fizică Fizica materialelor şi aplicaţii Fizică (Interdisciplinar) Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară

Domeniul Programul de studii

Geografie Climatologie şi hidrologie Geografie Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru Geografie Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate Geografie Managementul resurselor şi activităţilor turistice Geografie Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale Geografie Sisteme informaţionale geografice Geografie Studii avansate în geografie Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică Geografie Analiză şi amenajarea teritoriului Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă (în limba maghiară) (Gheorgheni) Geografie Geografie fizică aplicată Geografie Geomatică Geografie Planificare şi dezvoltare regională Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic Geografie Turism şi amenajarea teritoriului (Sighetu Marmaţiei) Geografie Turism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară) Geografie Mediul geografic - valorificarea şi protecţia resurselor naturale Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Geografie Turism şi dezvoltare regională Geografie Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză - Tourisme et développement régional) Geografie Evaluarea calităţii şi protecţia mediului Geografie Gestiune şi amenajare turistică Geografie Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS Geografie Tourism management and planning (în limba engleză) Geografie GIS şi planificare teritorială Geografie Calitatea mediului şi fenomene geografice de risc Geografie Dezvoltare şi amenajare turistică Geografie Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului Geografie Turism rural şi calitatea mediului înconjurător (Sibiu) Geografie Turism şi dezvoltare regională (Sibiu) Geografie Managementul mediului şi dezvoltare durabilă Geografie Analiza şi expertiza riscurilor de mediu Geografie Resurse turistice şi protecţia mediului

Domeniul Programul de studii

Geologie Geologia bazinelor sedimentare Geologie Mineralogie aplicată şi petrologie Geologie Geochimia mediului Geologie Geochimia mediului (în limba engleză) Geologie Geologie de sondă şi ambientală

Domeniul Programul de studii

Horticultură Managementul conservării biodiversităţii Horticultură Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban Horticultură Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole Horticultură Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol Horticultură Biodiversitate şi bioconservare Horticultură Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat Horticultură Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Horticultură Ştiinţe horticole Horticultură Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Horticultură Bazele biologice ale protecţiei plantelor şi mediului în ecosistemele antropice Horticultură Culturile horticole şi impactul ecologic Horticultură Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală Horticultură Plante horticole cultivate în condiţii optime şi de stres Horticultură Viticultură - Oenologie Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale Horticultură Horticultură ecologică Horticultură Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol Horticultură Protecţia plantelor Horticultură Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor Horticultură Tehnologii horticole moderne Horticultură Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicole Horticultură Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală Horticultură Securitatea şi calitatea produselor horticole primare Horticultură Tehnici în proiectarea şi amenajarea peisajului Horticultură Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

Domeniul Programul de studii

Informatică Algoritmi şi bioinformatică Informatică Baze de date şi tehnologii WEB Informatică Baze de date şi programare WEB Informatică Inginerie software Informatică Inteligenţă artificială Informatică Programare declarativă Informatică Sisteme distribuite Informatică Programare avansată şi baze de date Informatică Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie Informatică Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie Informatică Tehnologii internet (în limba engleză) (Internet technologies) Informatică Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft Informatică Informatică şi inginerie software (Baia Mare) Informatică Baze de date Informatică Inginerie software (în limba engleză) Informatică Metode formale în programare (în limba engleză) Informatică Modelare şi simulare (în limba engleză) Informatică Optimizarea modelelor informatice (în limba maghiară) Informatică Programare bazată pe componente (în limba engleză) Informatică Sisteme distribuite în internet Informatică Sisteme inteligente (în limba engleză) Informatică Medii virtuale multimodale distribuite Informatică Metode şi modele în inteligenţa artificială Informatică Ingineria sistemelor software Informatică Ingineria sistemelor software (în limba engleză) Informatică Lingvistică computaţională Informatică Lingvistică computaţională (în limba engleză) Informatică Optimizare computaţională Informatică Optimizare computaţională (în limba engleză) Informatică Securitatea informaţiei Informatică Securitatea informaţiei (în limba engleză) Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză) Informatică Studii avansate în informatică (în limba engleză) Informatică Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (în limba engleză) Informatică Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software Informatică Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei Informatică Sisteme şi tehnologii informatice avansate Informatică Sisteme şi tehnologii informatice avansate (în limba engleză - Advanced information systems and technologies) Informatică Tehnologia informaţiei Informatică Tehnologii informatice Informatică Artificial intelligence and distributed computing Informatică Inteligenţă artificială şi calcul distribuit Informatică Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale Informatică Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor informatice Informatică Tehnologii pentru dezvoltare web Informatică Administrarea sistemelor distribuite Informatică Web-design

Domeniul Programul de studii

Ingineria autovehiculelor Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor Ingineria autovehiculelor Sistemul integrat om-autovehicul-mediu Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi mediul Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi tehnologiile viitorului Ingineria autovehiculelor Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul Ingineria autovehiculelor Automobilul şi mediul Ingineria autovehiculelor Logistica transporturilor rutiere Ingineria autovehiculelor Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne Ingineria autovehiculelor Optimizarea sistemelor de transport rutier Ingineria autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului Ingineria autovehiculelor Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere Ingineria autovehiculelor Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere Ingineria autovehiculelor Sistemica transporturilor autopropulsate Ingineria autovehiculelor Ingineria asistată pentru autoturisme Ingineria autovehiculelor Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (în limba engleză) Ingineria autovehiculelor Managementul calităţii în industria de automobile Ingineria autovehiculelor Optimizarea constructivă a autoturismelor Ingineria autovehiculelor Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule Ingineria autovehiculelor Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie Ingineria autovehiculelor Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Ingineria autovehiculelor Echipamente şi tehnologii în ingineria autovehiculelor

Domeniul Programul de studii

Ingineria instalaţiilor Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri Ingineria instalaţiilor Energie, confort şi dezvoltare durabilă Ingineria instalaţiilor Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban Ingineria instalaţiilor Ingineria instalaţiilor Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii Ingineria instalaţiilor Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii Ingineria instalaţiilor Managementul situaţiilor de urgenţă Ingineria instalaţiilor Modelarea termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor

Domeniul Programul de studii

Ingineria materialelor Cercetarea şi expertizarea materialelor speciale Ingineria materialelor Procedee de obţinere a materialelor speciale Ingineria materialelor Procesarea materialelor metalice prin procedee speciale Ingineria materialelor Ştiinţa şi managementul încercării materialelor Ingineria materialelor Tehnici avansate de obţinere şi caracterizare a nanomaterialelor Ingineria materialelor Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile Ingineria materialelor Ingineria şi managementul materialelor avansate - metalice, ceramice şi compozite Ingineria materialelor Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor Ingineria materialelor Materiale, micro- şi nanotehnologii Ingineria materialelor Metalurgia pulberilor şi materiale avansate Ingineria materialelor Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor Ingineria materialelor Materiale avansate (la Drobeta-Turnu Severin) Ingineria materialelor Materiale metalice avansate Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale Ingineria materialelor Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală Ingineria materialelor Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor Ingineria materialelor Metode şi procedee moderne în ingineria materialelor Ingineria materialelor Materiale avansate Ingineria materialelor Controlul calităţii şi al procesării materialelor Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor (Hunedoara) Ingineria materialelor Procedee avansate de obţinere a materialelor metalice (Hunedoara) Ingineria materialelor Procedee avansate de procesare a materialelor metalice (Hunedoara)

Domeniul Programul de studii

Ingineria mediului Ingineria mediului în energetică Ingineria mediului Managementul mediului şi dezvoltare durabilă Ingineria mediului Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice Ingineria mediului Inginerie şi management în protecţia mediului Ingineria mediului Procedee moderne de protecţia mediului în industria materialelor Ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural Ingineria mediului Evaluarea şi controlul calităţii mediului Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie Ingineria mediului Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului Ingineria mediului Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului Ingineria mediului Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor Ingineria mediului Procedee avansate în protecţia mediului Ingineria mediului Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu (Baia Mare) Ingineria mediului Antreprenoriatul dezvoltării durabile Ingineria mediului Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile Ingineria mediului Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile Ingineria mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi naturale Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului Ingineria mediului Controlul calităţii mediului ambiant Ingineria mediului Managementul mediului Ingineria mediului Managementul mediului şi energie durabilă (în limba engleză) Ingineria mediului Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor Ingineria mediului Ingineria şi managementul factorilor de mediu Ingineria mediului Dezvoltare durabilă - regională şi agroturistică Ingineria mediului Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătatea publică Ingineria mediului Ingineria mediului şi securitate în muncă Ingineria mediului Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară Ingineria mediului Politici noi de mediu privind integrarea europeană Ingineria mediului Controlul şi monitorizarea calităţii mediului Ingineria mediului Evaluarea impactului asupra mediului şi reconstrucţia ecologică Ingineria mediului Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu Ingineria mediului Tehnologii avansate în ingineria protecţiei mediului Ingineria mediului Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului Ingineria mediului Ingineria şi managementul mediului în industrie Ingineria mediului Tehnologii de proces nepoluante Ingineria mediului Gestiunea mediului şi a resurselor naturale

Domeniul Programul de studii

Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Tehnologii speciale în industria alimentară Ingineria produselor alimentare Inginerie alimentară şi mediul înconjurător Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză - Food quality management) Ingineria produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria alimentelor Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice Ingineria produselor alimentare Expertiza pe filiera produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Siguranţă şi securitate agroalimentară Ingineria produselor alimentare Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor Ingineria produselor alimentare Managementul procesării moderne a alimentelor Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului Ingineria produselor alimentare Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei Ingineria produselor alimentare Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria alimentelor funcţionale Ingineria produselor alimentare Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE Ingineria produselor alimentare Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP Ingineria produselor alimentare Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor, protecţia mediului şi protecţia consumatorului

Domeniul Programul de studii

Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi Ingineria sistemelor Automatică şi informatică industrială Ingineria sistemelor Control avansat şi sisteme în timp real Ingineria sistemelor Ingineria şi managementul serviciilor (în limba engleză - Service engineering and management) Ingineria sistemelor Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri Ingineria sistemelor Managementul şi protecţia informaţiei Ingineria sistemelor Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia Ingineria sistemelor Sisteme informatice integrate Ingineria sistemelor Sisteme informatice în medicină Ingineria sistemelor Sisteme inteligente de conducere Ingineria sistemelor Tehnici avansate în domeniul semnalelor şi sistemelor Ingineria sistemelor Automatizări şi sisteme inteligente Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor Ingineria sistemelor Informatică aplicată Ingineria sistemelor Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe Ingineria sistemelor Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe Ingineria sistemelor Tehnologii informatice în ingineria sistemelor Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate Ingineria sistemelor Sisteme şi control automat Ingineria sistemelor Sisteme şi control automat (în limba engleză - Systems and control) Ingineria sistemelor Sisteme automate avansate Ingineria sistemelor Sisteme informatice complexe Ingineria sistemelor Sisteme şi tehnologii informatice Ingineria sistemelor Automatizări avansate Ingineria sistemelor Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor Ingineria sistemelor Automatică avansată, productică şi informatică industrială Ingineria sistemelor Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba franceză) Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor automate Ingineria sistemelor Modele matematice în inginerie Ingineria sistemelor Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii Ingineria sistemelor Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii Ingineria sistemelor Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în limba engleză - Automotive embedded software) Ingineria sistemelor Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice

Domeniul Programul de studii

Ingineria transporturilor Logistica transporturilor Ingineria transporturilor Management în transporturi Ingineria transporturilor Transport şi trafic urban Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier

Domeniul Programul de studii

Inginerie aerospaţială Avionică şi navigaţie aerospaţială Inginerie aerospaţială Inginerie şi management aerospaţial Inginerie aerospaţială Management aeronautic Inginerie aerospaţială Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului Inginerie aerospaţială Structuri aeronautice şi spaţiale Inginerie aerospaţială Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Inginerie aerospaţială Ingineria sistemelor aeronautice

Domeniul Programul de studii

Inginerie chimică Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe Inginerie chimică Chimie alimentară Inginerie chimică Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Inginerie chimică Expertiza produselor chimice, alimentare şi a materialelor Inginerie chimică Ingineria proceselor chimice Inginerie chimică Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale Inginerie chimică Micro şi nanomateriale Inginerie chimică Produse farmaceutice şi cosmetice Inginerie chimică Protecţia consumatorului, controlul calităţii produselor Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria polimerilor Inginerie chimică Ştiinţe chimice în educaţia continuă Inginerie chimică Ştiinţele vieţii şi ecologie Inginerie chimică Biotehnologii aplicate Inginerie chimică Concepţie, sinteză, analiză de molecule de interes biologic/ Conception, synthèse, analyse de molécules d’intérêt biologique Inginerie chimică Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne Inginerie chimică Ingineria materialelor şi protecţia mediului Inginerie chimică Ingineria materialelor şi protecţia mediului (în limbile română şi engleză) Inginerie chimică Ingineria proceselor organice şi biochimice Inginerie chimică Ingineria proceselor organice şi biochimice (în limba engleză) Inginerie chimică Ingineria proceselor organice şi biochimice (în limbile română şi engleză) Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces (în limba engleză) Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces (în limbile română şi engleză) Inginerie chimică Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor Inginerie chimică Procesarea avansată a resurselor proteice Inginerie chimică Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate Inginerie chimică Ingineria procedeelor nepoluante Inginerie chimică Materiale macromoleculare înalt performante Inginerie chimică Produse naturale Inginerie chimică Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată Inginerie chimică Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice Inginerie chimică Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie Inginerie chimică Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului Inginerie chimică Chimia şi ingineria proceselor organice Inginerie chimică Chimie alimentară aplicată Inginerie chimică Controlul şi avizarea produselor alimentare Inginerie chimică Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului Inginerie chimică Ingineria compuşilor macromoleculari Inginerie chimică Ingineria materialelor oxidice Inginerie chimică Ingineria proceselor chimice şi biochimice Inginerie chimică Modelare şi simulare în chimie şi ingineria chimică Inginerie chimică Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale Inginerie chimică Tehnologia cauciucului

Domeniul Programul de studii

Inginerie civilă Dezvoltare urbană şi regională Inginerie civilă Ingineria clădirilor Inginerie civilă Inginerie structurală Inginerie civilă Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice Inginerie civilă Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii Inginerie civilă Dezvoltare durabilă Inginerie civilă Inginerie geotehnică Inginerie civilă Inginerie hidraulică Inginerie civilă Ingineria infrastructurii transporturilor Inginerie civilă Poduri şi tuneluri Inginerie civilă Modernizare energetică în mediul construit Inginerie civilă „ECO“ Infrastructuri pentru transporturi şi lucrări de artă Inginerie civilă Construcţii durabile din beton Inginerie civilă Patologia şi reabilitarea construcţiilor Inginerie civilă Ingineria tehnologiilor speciale în construcţii Inginerie civilă Ingineria sistemelor hidrotehnice Inginerie civilă Ingineria structurilor de construcţii Inginerie civilă Ingineria şi managementul resurselor de apă Inginerie civilă Inginerie costieră Inginerie civilă Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile Inginerie civilă Evaluare şi administrare imobiliară Inginerie civilă Infrastructuri moderne pentru transporturi Inginerie civilă Inginerie structurală (în limba engleză) - Structural engineering Inginerie civilă Management şi tehnologii speciale în construcţii Inginerie civilă Materiale şi produse performante pentru construcţii Inginerie civilă Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor Inginerie civilă Inginerie hidrotehnică Inginerie civilă Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare Inginerie civilă Ingineria proiectării construcţiilor miniere Inginerie civilă Dezvoltare durabilă - Audit energetic şi securitate la incendiu a clădirilor Inginerie civilă Evaluarea şi dezvoltarea proprietăţilor imobiliare Inginerie civilă Infrastructuri pentru transporturi Inginerie civilă Ingineria protecţiei mediului Inginerie civilă Inginerie şi reabilitare rurală durabilă Inginerie civilă Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului Inginerie civilă Optimizarea sistemelor hidrotehnice Inginerie civilă Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite Inginerie civilă Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite (în limba engleză - Advanced design of steel and composite structures) Inginerie civilă Reabilitarea construcţiilor Inginerie civilă Sisteme de fundare pentru construcţii speciale Inginerie civilă Structuri Inginerie civilă Tehnologii avansate pentru tratarea apei Inginerie civilă Sustainable constructions under natural hazard and catastrophic events

Domeniul Programul de studii

Inginerie de armament, rachete şi muniţii Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate Inginerie de armament, rachete şi muniţii Tehnologii şi management în structurile logistice pentru apărare şi securitate

Domeniul Programul de studii

Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente Inginerie electrică Informatică în ingineria electrică Inginerie electrică Ingineria produselor electrotehnice Inginerie electrică Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare Inginerie electrică Nano şi microsisteme electromagnetice Inginerie electrică Sisteme electrice avansate Inginerie electrică Sisteme electrice avansate - în limba engleză (Advanced electrical systems) Inginerie electrică Managementul sistemelor electroenergetice moderne Inginerie electrică Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică Inginerie electrică Sisteme şi structuri electrice avansate Inginerie electrică Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică Inginerie electrică Inginerie şi management în domeniul electric (Baia Mare) Inginerie electrică Sisteme moderne în acţionări electromecanice (Baia Mare) Inginerie electrică Tehnici avansate de inginerie electromecanică Inginerie electrică Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice Inginerie electrică Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului Inginerie electrică Inginerie electrică avansată Inginerie electrică Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice Inginerie electrică Sisteme electromecanice complexe Inginerie electrică Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării Inginerie electrică Sisteme informatice de monitorizare a mediului Inginerie electrică Sisteme avansate în inginerie electrică Inginerie electrică Tehnici informatice în ingineria electrică Inginerie electrică Exploatarea instalaţiilor electrice industriale Inginerie electrică Sisteme electromecanice Inginerie electrică Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice Inginerie electrică Sisteme de conversie a energiei Inginerie electrică Tehnici şi echipamente moderne în inginerie electrică Inginerie electrică Dezvoltarea aplicaţiilor în ingineria electrică Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice Inginerie electrică Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei Inginerie electrică Electrotehnică şi electronică de putere Inginerie electrică Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice (Hunedoara) Inginerie electrică Tehnici informatice în ingineria electrică (Hunedoara)

Domeniul Programul de studii

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Comunicaţii mobile Inginerie electronică şi telecomunicaţii Comunicaţii multimedia Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică şi informatică aplicată Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică şi informatică medicală Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul Inginerie electronică şi telecomunicaţii Managementul serviciilor şi reţelelor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microelectronică avansată (în limba engleză - Advanced microelectronics) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microelectronică şi nanoelectronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microsisteme Inginerie electronică şi telecomunicaţii Optoelectronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele integrate de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici avansate de imagistică digitală Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii integrate avansate în electronica auto Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii software avansate pentru comunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme inteligente pentru transporturi Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme telematice pentru transporturi Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor şi imaginilor (în limba franceză) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice avansate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Proiectarea circuitelor VLSI avansate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Radiocomunicaţii digitale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate în electronica aplicată Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii audiovideo şi telecomunicaţii5) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica surselor autonome de energie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi sisteme inteligente Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica sistemelor inteligente Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica sistemelor inteligente (în limba engleză) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică biomedicală Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria reţelelor de comunicaţii (în limba engleză) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria reţelelor de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Instrumentaţie electronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor (în limba franceză - Traitement du signal) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici avansate în electronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru securizarea frontierei

Domeniul Programul de studii

Inginerie energetică Eficienţă energetică Inginerie energetică Hidraulică tehnică şi hidroenergetică Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie nucleară Inginerie energetică Sisteme termoenergetice Inginerie energetică Surse regenerabile de energie Inginerie energetică Conducerea şi informatizarea proceselor termo- şi electroenergetice Inginerie energetică Echipamente şi tehnologii moderne în energetică Inginerie energetică Inginerie şi management în domeniul energetic (Baia Mare) Inginerie energetică Monitorizarea şi analiza funcţionării sistemelor electroenergetice (Baia Mare) Inginerie energetică Gestiunea proceselor energetice Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate Inginerie energetică Management, energie, mediu Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie Inginerie energetică Energii regenerabile Inginerie energetică Sisteme electroenergetice performante Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice Inginerie energetică Auditul sistemelor energetice Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei Inginerie energetică Conducerea sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Energii regenerabile - Energia solară

Domeniul Programul de studii

Inginerie forestieră Ecodesign de mobilier şi restaurare Inginerie forestieră Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative

Domeniul Programul de studii

Inginerie geodezică Geomatica Inginerie geodezică Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale Inginerie geodezică Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară Inginerie geodezică Geomatică şi cartografie Inginerie geodezică Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile

Domeniul Programul de studii

Inginerie geologică Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale Inginerie geologică Geofizică Inginerie geologică Geofizică aplicată (în limba engleză - Applied geophysics) Inginerie geologică Inginerie geologică şi geotehnică ambientală Inginerie geologică Geologia petrolului

Domeniul Programul de studii

Inginerie industrială Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în limba franceză - Conception intégrée des systèmes technologiques) Inginerie industrială Concepţie şi management în productică Inginerie industrială Design industrial şi produse inovative Inginerie industrială Echipamente pentru terapii de recuperare Inginerie industrială Evaluarea calităţii materialelor şi produselor Inginerie industrială Ingineria calităţii Inginerie industrială Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale Inginerie industrială Ingineria proiectării şi fabricării produselor Inginerie industrială Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă Inginerie industrială Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control Inginerie industrială Inginerie avansată asistată de calculator Inginerie industrială Managementul întreprinderilor industriale virtuale Inginerie industrială Maşini şi sisteme de producţie Inginerie industrială Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile Inginerie industrială Grafică inginerească şi design Inginerie industrială Controlul şi expertiza produselor textile Inginerie industrială Productica sistemelor industriale Inginerie industrială Managementul ciclului de viaţă al produsului Inginerie industrială Managementul producţiei industriale Inginerie industrială Optimizarea şi informatizarea proceselor şi echipamentelor de fabricaţie Inginerie industrială Strategii în asigurarea calităţii în industrie Inginerie industrială Ingineria fabricaţiei inovative Inginerie industrială Managementul calităţii Inginerie industrială Ingineria sudării materialelor avansate Inginerie industrială Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului Inginerie industrială Design industrial Inginerie industrială Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în industrie Inginerie industrială Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă Inginerie industrială Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (în limba engleză - Virtual engineering for competitive manufacturing) Inginerie industrială Managementul şi ingineria calităţii Inginerie industrială Procese de producţie inovative şi management tehnologic Inginerie industrială Procese de producţie inovative şi management tehnologic (în limba germană - Innovative produktionsprozesse und technologie-management) Inginerie industrială Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie Inginerie industrială Tehnologii avansate de fabricaţie Inginerie industrială Ingineria calităţii sistemelor tehnologice (Baia Mare) Inginerie industrială Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie (Baia Mare) Inginerie industrială Calitate şi certificare în construcţiile sudate Inginerie industrială Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice Inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială Inginerie industrială Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator Inginerie industrială Inginerie şi management în fabricaţia mecanică Inginerie industrială Managementul şi tehnologia producţiei Inginerie industrială Sisteme micromecanice Inginerie industrială Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie Inginerie industrială Design industrial textil Inginerie industrială Design vestimentar Inginerie industrială Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie Inginerie industrială Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei Inginerie industrială Sisteme inovative de producţie în confecţii Inginerie industrială Tehnologii performante de tricotare Inginerie industrială Textile avansate Inginerie industrială Ingineria şi designul produselor textile şi din piele Inginerie industrială Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator Inginerie industrială Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă Inginerie industrială Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor Inginerie industrială Analiză şi proiectare asistată în ingineria industrială Inginerie industrială Fabrică digitală Inginerie industrială Fabrică digitală (în limba engleză - Digital factory) Inginerie industrială Logistică industrială Inginerie industrială Logistică industrială (în limba engleză - Industrial logistics) Inginerie industrială Optimizarea tehnologiilor textile Inginerie industrială Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică Inginerie industrială Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică (în limba engleză - CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation) Inginerie industrială Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie (în limba engleză - Intelligent manufacturing systems and technologies) Inginerie industrială Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie Inginerie industrială Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii Inginerie industrială Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare Inginerie industrială Managementul asigurării calităţii Inginerie industrială Tehnologii moderne de fabricaţie Inginerie industrială Grafică şi design industrial Inginerie industrială Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator Inginerie industrială Design industrial şi sisteme de producţie CNC Inginerie industrială Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite Inginerie industrială Inginerie integrată Inginerie industrială Management în ingineria sudării Inginerie industrială Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare

Domeniul Programul de studii

Inginerie marină şi navigaţie Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar Inginerie marină şi navigaţie Transport maritim Inginerie marină şi navigaţie Concepte moderne de inginerie mecanică navală Inginerie marină şi navigaţie Sisteme electromecanice navale Inginerie marină şi navigaţie Ştiinţe nautice

Domeniul Programul de studii

Inginerie mecanică Concepţie integrată în ingineria mecanică Inginerie mecanică Ingineria şi managementul calităţii şi mediului Inginerie mecanică Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice Inginerie mecanică Mecanică de precizie Inginerie mecanică Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului Inginerie mecanică Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Inginerie mecanică Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale Inginerie mecanică Siguranţa şi integritatea structurilor Inginerie mecanică Controlul zgomotelor şi vibraţiilor Inginerie mecanică Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare Inginerie mecanică Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice Inginerie mecanică Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare Inginerie mecanică Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar Inginerie mecanică Vehicule feroviare de mari viteze Inginerie mecanică Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor Inginerie mecanică Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă Inginerie mecanică Sisteme mecanice avansate Inginerie mecanică Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare Inginerie mecanică Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole şi alimentare Inginerie mecanică Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice Inginerie mecanică Energii regenerabile Inginerie mecanică Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie alimentară Inginerie mecanică Inginerie de precizie şi managementul calităţii Inginerie mecanică Managementul energiei termice Inginerie mecanică Managementul mentenanţei sistemelor mecanice (Baia Mare) Inginerie mecanică Proiectarea maşinilor şi echipamentelor (Baia Mare) Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor Inginerie mecanică Modelare şi simulare în ingineria mecanică Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice Inginerie mecanică Mecanica fluidelor aplicată Inginerie mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică Inginerie mecanică Maşini termice, frigotehnie şi climatizare Inginerie mecanică Tehnici nepoluante în industria agroalimentară Inginerie mecanică Sisteme industriale pentru tehnologii moderne Inginerie mecanică Instalaţii şi echipamente de proces în minerit Inginerie mecanică Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice Inginerie mecanică Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier Inginerie mecanică Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor Inginerie mecanică Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic Inginerie mecanică Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrochimic şi de rafinărie Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator Inginerie mecanică Echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor de construcţii Inginerie mecanică Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor Inginerie mecanică Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de transport Inginerie mecanică Expertize şi diagnoze tehnice în ingineria mecanică Inginerie mecanică Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice Inginerie mecanică Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă Inginerie mecanică Ingineria resurselor regenerabile de energie Inginerie mecanică Inginerie mecanică avansată Inginerie mecanică Managementul calităţii proceselor tehnologice Inginerie mecanică Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces Inginerie mecanică Sisteme feroviare moderne Inginerie mecanică Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară

Domeniul Programul de studii

Inginerie şi management Managementul sistemelor energetice Inginerie şi management Antreprenoriat industrial Inginerie şi management Calitate în inginerie şi managementul afacerilor Inginerie şi management Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor complexe Inginerie şi management Inginerie economică şi managementul afacerilor Inginerie şi management Ingineria şi managementul producţiei materialelor metalice Inginerie şi management Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerii Inginerie şi management Calitatea produselor şi serviciilor industriale Inginerie şi management Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale Inginerie şi management Inginerie economică în activităţi industriale Inginerie şi management Marketing industrial Inginerie şi management Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba engleză) Inginerie şi management Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană) Inginerie şi management Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice (în limba germană) Inginerie şi management Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză - Ingénierie des systèmes industrielles) Inginerie şi management Inovare şi tehnologie integrativă (în limba engleză) Inginerie şi management Managementul proiectelor în construcţii Inginerie şi management Agribusiness Inginerie şi management Management în agroturism şi alimentaţie publică Inginerie şi management Management şi dezvoltare rurală Inginerie şi management Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar Inginerie şi management Management şi audit intern Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii Inginerie şi management Managementul afacerilor în industrie Inginerie şi management Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii Inginerie şi management Antreprenoriat Inginerie şi management Evaluarea proprietăţii Inginerie şi management Ingineria şi managementul întreprinderii sustenabile Inginerie şi management Managementul sistemelor logistice Inginerie şi management Management şi inginerie în afaceri Inginerie şi management Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei (Baia Mare) Inginerie şi management Agribusiness (în limba engleză) Inginerie şi management Economie agroalimentară Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de producţie Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii Inginerie şi management Managementul producţiei şi logisticii Inginerie şi management Ingineria şi managementul calităţii (la Drobeta-Turnu Severin) Inginerie şi management Managementul sistemelor logistice (la Drobeta-Turnu Severin) Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii Inginerie şi management Inovare şi antreprenoriat Inginerie şi management Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei Inginerie şi management Master în management şi administrarea afacerilor Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării Inginerie şi management Administrarea afacerilor agricole Inginerie şi management Management în agricultură Inginerie şi management Management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management Management şi comunicare în inginerie Inginerie şi management Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie Inginerie şi management Inginerie economică şi management pentru afaceri Inginerie şi management Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor Inginerie şi management Inginerie şi management în domeniul construcţiilor Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor Inginerie şi management Managementul logisticii Inginerie şi management Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustie Inginerie şi management Managementul afacerilor industriale Inginerie şi management Managementul afacerilor industriale (în limba engleză - Industrial business management) Inginerie şi management Managementul calităţii Inginerie şi management Managementul calităţii (în limba engleză - Quality management) Inginerie şi management Managementul proiectelor europene Inginerie şi management Managementul proiectelor europene (în limba engleză - European projects management) Inginerie şi management Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă Inginerie şi management Managementul sistemelor organizaţionale integrate Inginerie şi management Managementul sistemelor organizaţionale integrate (în limba engleză - Management of the integrated organizational systems) Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor calităţii Inginerie şi management Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă Inginerie şi management Managementul sistemelor calităţii Inginerie şi management Ingineria şi managementul competitivităţii Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor logistice Inginerie şi management Management antreprenorial în administrarea afacerilor Inginerie şi management Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale (Hunedoara) Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor mecanice (Hunedoara) Inginerie şi management Managementul dezvoltării rurale durabile Inginerie şi management Inginerie şi management naval şi portuar Inginerie şi management Management în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului Inginerie şi management Ingineria şi managementul integrat al mediului în activităţi industriale

Domeniul Programul de studii

Interdisciplinar Economia şi dreptul afacerilor Interdisciplinar (Biologie, Fizică, Chimie) Abordarea integrată a ştiinţelor naturii Interdisciplinar (Biologie, Horticultură, Ecologie şi protecţia mediului) Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului Interdisciplinar (Biologie, Horticultură, Ecologie şi protecţia mediului) Protecţia plantelor Interdisciplinar (Chimie şi Inginerie chimică) Procesarea şi controlul alimentelor Interdisciplinar (Chimie şi Inginerie chimică) Procesarea şi controlul alimentelor (în limba maghiară) Interdisciplinar (Chimie, Biologie, Fizică) Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii Interdisciplinar (Chimie, Inginerie industrială, Ingineria auto-vehiculelor) Ştiinţa şi tehnologia materialelor (în limba franceză) Interdisciplinar (Drept, Limbă şi literatură) Jurislingvistică - Terminologie şi traducere juridică Interdisciplinar (Economie şi afaceri internaţionale, Administraţie publică, Ştiinţe politice, Drept) Studii europene Interdisciplinar (Economie şi afaceri internaţionale, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Studii europene Interdisciplinar (Economie, Administrarea afacerilor) Master de cercetare în economie şi afaceri Interdisciplinar (Filozofie, Sociologie, Ştiinţe politice) Filozofie şi ştiinţe sociale Interdisciplinar (Fizică, Chimie) Surse de energie regenerabile şi alternative Interdisciplinar (Fizică, Chimie) Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) Nanoştiinţe Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) Ştiinţe - masterat didactic Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) Ştiinţe Interdisciplinar (Geografie, Educaţie fizică şi sport) Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Bistriţa) Interdisciplinar (Geografie, Finanţe, Economie şi afaceri internaţionale, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) Dezvoltare regională Interdisciplinar (Geologie şi ştiinţa mediului) Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural Interdisciplinar (Informatică, Matematică) Tehnologii informatice Interdisciplinar (Inginerie chimică, Ingineria produselor alimentare) Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor Interdisciplinar (Inginerie civilă, Ştiinţe ale educaţiei) Tehnologii didactice asistate de calculator Interdisciplinar (Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare, relaţii publice şi media digitală Interdisciplinar (Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria mediului, Mecatronică şi Robotică) Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive Interdisciplinar (inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie şi management) Analiza structurilor mecanice Interdisciplinar (Inginerie şi management şi ştiinţele educaţiei) Managementul formării continue în învăţământul agronomic Interdisciplinar (Inginerie şi management, Ştiinţe ale educaţiei) Management educaţional Interdisciplinar (Istorie, Filosofie) Istoria artei şi filosofia culturii Interdisciplinar (Istorie, Limbă şi Literatură) Studii medievale Interdisciplinar (Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Studii culturale) Studii religioase - Texte şi tradiţii Interdisciplinar (Management, Ştiinţe ale educaţiei) Management educaţional Interdisciplinar (Management, Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţele comunicării) Management educaţional Interdisciplinar (Marketing, Administrarea afacerilor) Politici şi strategii de marketing Interdisciplinar (mecatronică şi robotică, ştiinţe inginereşti aplicate) Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică Interdisciplinar (Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei) Managementul resurselor umane Interdisciplinar (Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei) Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie Interdisciplinar (Psihologie, Asistenţă socială) Mediere şi consiliere psihosocială în probaţiune şi securitate privată Interdisciplinar (Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei) Consiliere educaţională (Braşov) Interdisciplinar (Psihologie, Ştiinţe politice) Psihologie politică şi leadership Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor) Administrarea afacerilor (limba engleză) Interdisciplinar (Sociologie, Administraţie publică) Politici publice şi management în administraţia publică Interdisciplinar (Sociologie, Asistenţă socială) Cercetare în sociologie (în limba engleză - Research in sociology) Interdisciplinar (Studii culturale, Limbă şi literatură, Arhitectură) Societate, multimedia, spectacol (SMS) Interdisciplinar (Studii culturale, Limbă şi literatură, Arhitectură) Teoria şi practica imaginii (TPI) Interdisciplinar (Ştiinţa mediului, Ingineria mediului) Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă Interdisciplinar (Ştiinţe ale comunicării, Filosofie, Educaţie fizică şi sport) Jurnalism sportiv Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Calculatoare şi tehnologia informaţiei) Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Inginerie şi management) Managementul organizaţiilor educaţionale Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale Interdisciplinar (Ştiinţe exacte şi Ştiinţe ale naturii) Ştiinţe - Abordarea integrată a ştiinţelor naturii Interdisciplinar (Ştiinţe inginereşti aplicate, Limbi moderne aplicate) Tehnologia traducerii automate (în limba franceză) Interdisciplinar (Urbanism şi Ştiinţe politice) Urbanism şi politici publice

Domeniul Programul de studii

Istorie Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate Istorie Istoria ideilor şi mentalităţilor Istorie Istoria şi practica relaţiilor internaţionale Istorie Istorie şi civilizaţie Istorie Politică şi societate în secolul al XX-lea Istorie România în secolul al XX-lea Istorie Studii moderne Istorie Studii sud-est europene Istorie Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural Istorie Preistoria spaţiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice Istorie Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale Istorie Arheologie şi studii clasice Istorie Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară) Istorie Istoria Europei de Sud-Est Istorie Istoria şi socioantropologia epocii moderne Istorie Istorie, memorie, oralitate în secolul al XX-lea Istorie Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate Istorie Antropologie şi istorie europeană Istorie Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi sociopolitică Istorie Politică mondială şi europeană Istorie Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI. Istorie şi diplomaţie Istorie Istoria ideii de Europa Istorie Români în istoria Europei Istorie Spaţiul românesc între Orient şi Occident Istorie Arheologie, civilizaţie şi artă antică Istorie Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa Istorie Istoria comunismului în România Istorie Istoria evreilor şi ebraistică Istorie Muzeologie şi restaurare Istorie Patrimoniu şi turism cultural Istorie Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Istorie Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii Istorie Studii egeo-mediteraneene Istorie Integrarea europeană Istorie Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului al XXI-lea Istorie Istoria vestului românesc Istorie Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere Istorie Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV -XX) Istorie Elite politice româneşti (secolele XVIII -XX) Istorie Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine Istorie Istoria artei Istorie Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est. Transilvania (secolele XVIII-XX) Istorie Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric Istorie Relaţiile internaţionale ale României în secolul al XX-lea Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului Istorie Studii europene Istorie Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios Istorie Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană Istorie Unitatea istoriei europene Istorie Elitele, cultura şi construcţia europeană Istorie Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale Istorie Arheologie interdisciplinară Istorie Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene Istorie Istoria conceptuală românească în context european Istorie Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) Istorie Arhivistică contemporană Istorie Limbi vechi şi paleografii Istorie Instituţii şi politici de prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor (sfârşitul secolului XX - începutul secolului XXI) Istorie Sud-estul european şi centrele de putere Istorie Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale Istorie România în istoria relaţiilor internaţionale Istorie Istorie şi civilizaţie europeană Istorie Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX-XX

Domeniul Programul de studii

Limbă şi literatură Cultură şi civilizaţie ebraică Limbă şi literatură Didactici ale disciplinelor filologice Limbă şi literatură Etnologie, antropologie culturală şi folclor Limbă şi literatură Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române Limbă şi literatură Studii literare româneşti Limbă şi literatură Teoria literaturii şi literatură comparată Limbă şi literatură Teoria şi practica editării Limbă şi literatură Comunicare de afaceri în contextul multicultural Limbă şi literatură Didactica limbilor străine - Fundamente şi strategii actuale Limbă şi literatură Discurs şi argumentare Limbă şi literatură Formarea interpreţilor de conferinţă Limbă şi literatură Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii Limbă şi literatură Literatura franceză - abordări antropologice Limbă şi literatură Management intercultural Limbă şi literatură Romanistică Limbă şi literatură Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi Limbă şi literatură Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice Limbă şi literatură Strategii comunicaţionale interculturale în Europa Limbă şi literatură Studii americane Limbă şi literatură Studii canadiene Limbă şi literatură Studii culturale balcanice Limbă şi literatură Studii culturale britanice Limbă şi literatură Studii culturale slave Limbă şi literatură Studii de cultură maghiară Limbă şi literatură Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri Limbă şi literatură Studii est asiatice Limbă şi literatură Studii franceze şi francofone Limbă şi literatură Traducere specializată şi studii terminologice Limbă şi literatură Traducerea textului literar contemporan Limbă şi literatură Confluenţe literare şi culturale româno-franceze Limbă şi literatură Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române Limbă şi literatură Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane Limbă şi literatură Limba, literatura şi cultura engleză în context european Limbă şi literatură Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon Limbă şi literatură Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) Limbă şi literatură Literatură şi cultură românească în context european Limbă şi literatură Limbă şi literatură. Tendinţe actuale Limbă şi literatură Cultură şi literatură română Limbă şi literatură Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive Limbă şi literatură Discurs şi comunicare Limbă şi literatură Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză) Limbă şi literatură Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză) Limbă şi literatură Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) Limbă şi literatură Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american Limbă şi literatură Editarea şi promovarea produselor culturale Limbă şi literatură Inovare culturală Limbă şi literatură Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism Limbă şi literatură Scriere creatoare şi traducere literară Limbă şi literatură Studii de limba şi literatura română Limbă şi literatură Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) Limbă şi literatură Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) Limbă şi literatură Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) Limbă şi literatură Dinamica limbii române contemporane (Baia Mare) Limbă şi literatură Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) (Baia Mare) Limbă şi literatură Literatura engleză pentru copii şi tineret (Baia Mare) Limbă şi literatură Literatura română şi modernismul european (Baia Mare) Limbă şi literatură Comunicare multilingvă şi multiculturală (română, italiană, spaniolă, franceză) Limbă şi literatură Direcţii actuale în lingvistică (în limbile engleză, franceză) Limbă şi literatură Germanistica în context european (în limba germană) Limbă şi literatură Istoria imaginilor - istoria ideilor Limbă şi literatură Limba română în context romanic Limbă şi literatură Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne Limbă şi literatură Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (în limba germană) Limbă şi literatură Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon (în limba franceză) Limbă şi literatură Studii culturale britanice (în limba engleză) Limbă şi literatură Studii de lingvistică şi literatură maghiară (în limba maghiară) Limbă şi literatură Studii irlandeze (în limba engleză) Limbă şi literatură Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european Limbă şi literatură Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european Limbă şi literatură Studii anglo-americane Limbă şi literatură Studii de romanistică Limbă şi literatură Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană Limbă şi literatură Limba engleză, studii teoretice şi aplicate Limbă şi literatură Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon Limbă şi literatură Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate Limbă şi literatură Limbile romanice în sincronie şi în diacronie Limbă şi literatură Literatura română în context european Limbă şi literatură Modele clasice în cultura română Limbă şi literatură Paradigme ale comunicării organizaţionale Limbă şi literatură Perspective în studiul lingvistic al literaturii Limbă şi literatură Discurs specializat. Terminologii. Traduceri Limbă şi literatură Literatură, film şi reprezentări culturale Limbă şi literatură Teoria şi practica textului Limbă şi literatură Traducere şi interpretariat Limbă şi literatură Cultură germană în context european Limbă şi literatură Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală Limbă şi literatură Limbă, literatură şi civilizaţie românească Limbă şi literatură Limbi, literaturi şi civilizaţii străine Limbă şi literatură Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze Limbă şi literatură Lingvistică generală şi românească Limbă şi literatură Literatură română şi hermeneutică literară Limbă şi literatură Literatură universală şi comparată Limbă şi literatură Studii francofone Limbă şi literatură Traducere şi terminologie Limbă şi literatură Cultură şi civilizaţie europeană Limbă şi literatură Literatura română - Relevanţe europene Limbă şi literatură Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon Limbă şi literatură Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) Limbă şi literatură Literatura română modernă şi contemporană Limbă şi literatură Structura limbii române actuale Limbă şi literatură Studii literare franceze Limbă şi literatură Traductologie - Limba engleză Limbă şi literatură Traductologie - Limba franceză Limbă şi literatură Concepte şi strategii de comunicare interculturală Limbă şi literatură Studii culturale româneşti în context european Limbă şi literatură Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze Limbă şi literatură Limba franceză pentru obiective didactice Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză Limbă şi literatură Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) Limbă şi literatură Limba şi literatura germană Limbă şi literatură Limba şi literatura română Limbă şi literatură Modernism şi postmodernism în literatură Limbă şi literatură Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română Limbă şi literatură Restituiri şi revizuiri în literatura română Limbă şi literatură Studii germanistice şi interculturale europene Limbă şi literatură Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării Limbă şi literatură Didactica limbilor moderne Limbă şi literatură Hermeneutică şi ideologie literară Limbă şi literatură Limbă şi comunicare Limbă şi literatură Literatură română în context european Limbă şi literatură Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate Limbă şi literatură Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române Limbă şi literatură Teoria şi practica traducerii Limbă şi literatură Istoria literaturii şi sistemul criticii literare Limbă şi literatură Studii anglo-americane. Perspective interculturale Limbă şi literatură Studii de gen din perspectivă culturală Limbă şi literatură Analiza discursului Limbă şi literatură Civilizaţie italiană şi cultură europeană Limbă şi literatură Comunicare interculturală Limbă şi literatură Creative writing (Scriere creatoare) Limbă şi literatură Germanistică din perspectivă interdisciplinară Limbă şi literatură Limba română: fundamente istorice şi culturale Limbă şi literatură Literatura latină între clasicism şi modernitate Limbă şi literatură Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni Limbă şi literatură Managementul resurselor culturale Limbă şi literatură Studii britanice Limbă şi literatură Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză Limbă şi literatură Traducere specializată Limbă şi literatură Traductologie Limbă şi literatură Comunicare interculturală şi traducere profesională Limbă şi literatură Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate Limbă şi literatură Modernitatea în literatura europeană Limbă şi literatură Limbi moderne aplicate în afaceri Limbă şi literatură Multilingvism şi multiculturalitate

Domeniul Programul de studii

Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare specializată Limbi moderne aplicate Cultura şi limbajul organizaţiilor europene Limbi moderne aplicate Limba franceză în traduceri specializate (Baia Mare) Limbi moderne aplicate Masterat european de interpretare de conferinţă (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Limbi moderne aplicate Masterat european de traductologie-terminologie (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Limbi moderne aplicate Traductologie, terminologie, comunicare (engleză, franceză, italiană, germană, turcă) Limbi moderne aplicate Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană Limbi moderne aplicate Limba engleză în afaceri Limbi moderne aplicate Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză Limbi moderne aplicate Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză Limbi moderne aplicate Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană Limbi moderne aplicate Limbi moderne şi comunicare interculturală

Domeniul Programul de studii

Management Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor Management Economie bazată pe cunoştinţe şi management intreprenorial Management Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională Management Management Management Management şi marketing internaţional Management Managementul afacerilor Management Managementul afacerilor prin proiecte Management Managementul proiectelor Management Managementul resurselor umane Management Managementul serviciilor de sănătate Management Managementul şi evaluarea investiţiilor Management Dezvoltarea economică a întreprinderii Management Strategii şi politici de management Management Management şi strategii de afaceri Management Managementul proiectelor europene (Baia Mare) Management Administrare şi comunicare internaţională în afaceri (în limbile română, engleză, franceză) Management International business management (în limba engleză) Management Managementul afacerilor (în limba maghiară) Management Managementul dezvoltării afacerilor Management Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză) Management Managementul dezvoltării afacerilor (Sfântu Gheorghe) Management Management performant Management Antreprenoriat şi administrarea afacerilor Management Managementul organizaţiei (Drobeta-Turnu Severin) Management Managementul organizaţiilor publice Management Strategii şi politici manageriale Management Achiziţii, distribuţie, logistică Management Management intercultural Management Managementul calităţii Management Managementul organizaţiilor Management Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Management Management în sistemul de învăţământ Management Managementul organizaţiei Management Managementul strategic al afacerilor Management Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării Management Managementul strategic al resurselor umane Management Managementul sectorului public Management Managementul sistemelor microeconomice Management Managementul afacerilor (în limba engleză) Management Managementul informaţiilor Management Managementul organizaţiilor de turism şi servicii Management Administrarea financiară a afacerilor Management Administrarea organizaţiilor de afaceri Management Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare Management Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor Management Management antreprenorial Management Managementul dezvoltării regionale durabile Management Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii (română-franceză) Management Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale Management Managementul strategic al organizaţiilor: dezvoltarea spaţiului de afaceri Management Managementul afacerilor în context european (în limba franceză) Management Managementul strategic al firmei Management Managementul şi marketingul organizaţiei Management Leadership şi managementul resurselor umane Management Managementul investiţiilor Management Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei (Braşov) Management Management organizaţional Management Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii Management Managementul instituţiilor din administraţia publică Management Managementul organizaţiilor sportive Management Managementul societăţilor comerciale şi de credit Management Management financiar-bancar Management Management în administraţie şi servicii publice Management Managementul economic al unităţilor şcolare Management Managementul afacerilor (Brăila) Management Managementul afacerilor (Râmnicu Vâlcea) Management Managementul proiectelor cu finanţare europeană

Domeniul Programul de studii

Marketing Cercetări de marketing Marketing Managementul marketingului Marketing Managementul relaţiilor cu clienţii Marketing Managementul relaţiilor cu clienţii - EUCOREM (cu predare în limbile română, engleză, franceză) Marketing Marketing internaţional Marketing Marketing online Marketing Marketing strategic Marketing Marketing şi comunicare în afaceri Marketing Relaţii publice în marketing Marketing Marketing şi promovarea vânzărilor Marketing Strategii de marketing Marketing Marketing şi gestiunea organizaţiei (în limba franceză) Marketing Strategii şi politici de marketing Marketing Strategii şi politici de marketing (în limba maghiară) Marketing Analiză şi strategie de marketing Marketing Negocieri - relaţii publice Marketing Marketing Marketing Gestiunea relaţiilor cu consumatorii (în limbile engleză şi română) Marketing Marketing şi managementul vânzărilor Marketing Publicitate şi promovarea vânzărilor Marketing Marketing în afaceri Marketing Marketing şi relaţii publice în afaceri Marketing Marketingul şi managementul firmei Marketing Management - marketing Marketing Business to business marketing Marketing Marketingul serviciilor

Domeniul Programul de studii

Matematică Algebră Matematică Analiză matematică Matematică Criptografie şi teoria codurilor Matematică Geometrie Matematică Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică Matematică Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor Matematică Matematică didactică Matematică Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul financiar-bancar Matematică Structuri matematice fundamentale Matematică Matematică didactică (Baia Mare) Matematică Matematici computaţionale şi tehnologii informatice (Baia Mare) Matematică Matematică Matematică Matematică (în limba engleză) Matematică Matematică aplicată Matematică Matematică aplicată (în limba engleză) Matematică Matematică computaţională (în limba maghiară) Matematică Matematică didactică (în limba maghiară) Matematică Modelare interdisciplinară (în limba maghiară) Matematică Informatică didactică Matematică Matematici aplicate Matematică Modelare matematică în finanţe şi analiza economică Matematică Modelare şi tehnologii informatice Matematică Calculul ştiinţific şi ingineria programării Matematică Master de cercetare în matematică Matematică Matematici financiare Matematică Modele matematice şi statistică aplicată Matematică Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză) Matematică Matematică aplicată în informatică Matematică Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii Matematică Matematică informatică aplicată Matematică Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor Matematică Statistică aplicată şi informatică Matematică Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi stocastice (în limba engleză - Analysis and modelisation through differential and stochastic equations) Matematică Logică şi specificaţii formale (în limba engleză - Logics and formal specifications) Matematică Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră, geometrie şi topologie (în limba engleză - Fundamental structures and applications to algebra, geometry and topology)

Domeniul Programul de studii

Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată Mecatronică şi robotică Robotică Mecatronică şi robotică Informatica mediilor virtuale Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină Mecatronică şi robotică Robotică (în limba engleză) Mecatronică şi robotică Ingineria sistemelor mecatronice Mecatronică şi robotică Sisteme de conducere în robotică Mecatronică şi robotică Sisteme robotizate Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză)5) Mecatronică şi robotică Comunicare organizaţională în mecatronică Mecatronică şi robotică Echipamente şi tehnici miniaturale avansate Mecatronică şi robotică Ergoinginerie în mecatronică Mecatronică şi robotică Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică Mecatronică şi robotică Ingineria mecatronică în optometrie Mecatronică şi robotică Sisteme robotice cu inteligenţă artificială

Domeniul Programul de studii

Mine, petrol şi gaze Securitatea şi reabilitarea perimetrelor miniere (Baia Mare) Mine, petrol şi gaze Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă Mine, petrol şi gaze Topografie minieră informatizată şi cadastru Mine, petrol şi gaze Extracţia petrolului Mine, petrol şi gaze Forajul sondelor Mine, petrol şi gaze Inginerie de zăcământ Mine, petrol şi gaze Management în industria petrolieră Mine, petrol şi gaze Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor Mine, petrol şi gaze Ingineria şi managementul gazelor naturale

Domeniul Programul de studii

Muzică Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală Muzică Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase Muzică Muzică şi cultură pop Muzică Sinteză muzicologică Muzică Stil şi limbaj compoziţional Muzică Stilistică dirijorală Muzică Meloterapie Muzică Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală Muzică Tehnica şi arta muzicală din secolul al XX-lea Muzică Interpretare muzicală Muzică Artele spectacolului muzical Muzică Compoziţie, muzicologie, dirijat Muzică Pedagogie muzicală Muzică Arta educaţiei muzicale Muzică Arta spectacolului liric Muzică Educaţie muzicală Muzică Muzicologie, compoziţie, dirijat Muzică Elemente de complementaritate pentru educaţia muzicală Muzică Pedagogia artei dirijorale Muzică Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală Muzică Educaţie muzicală contemporană Muzică Educaţia muzicală Muzică Stilistica interpretării muzicale Muzică Artă muzicală Muzică Artă muzicală în cultura audiovizuală

Domeniul Programul de studii

Psihologie Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei Psihologie Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor Psihologie Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală Psihologie Psihologia educaţiei Psihologie Psihologia muncii şi transporturilor Psihologie Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică Psihologie Psihologie organizaţională şi resurse umane Psihologie Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii Psihologie Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Psihologie Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane Psihologie Psihologia personalităţii Psihologie Consiliere genetică Psihologie Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală Psihologie Consultanţă şi intervenţie psihologică (în limba maghiară) Psihologie Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională Psihologie Psihologia sănătăţii Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Psihologie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman Psihologie Psihodiagnoza complexă a personalităţii Psihologie Psihologie militară Psihologie Psihologie sportivă Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapie Psihologie Psihologie educaţională şi consiliere Psihologie Relaţii umane şi comunicare Psihologie Terapii de cuplu şi de familie Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie Psihologie Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii Psihologie Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii Psihologie Consiliere familială şi de cuplu Psihologie Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor Psihologie Psihologie clinică Psihologie Psihologie clinică şi consiliere psihologică Psihologie Psihologie organizaţională şi a conducerii Psihologie Psihologie organizaţională şi sănătate ocupaţională (în limba engleză - Organizational and occupational health psychology) Psihologie Psihologia resurselor umane Psihologie Psihologie şcolară şi consiliere educaţională Psihologie Psihoterapii cognitiv comportamentale Psihologie Tehnici de comunicare şi influenţă socială Psihologie Psihologie judiciară şi victimologie Psihologie Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapii Psihologie Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională Psihologie Managementul resurselor umane Psihologie Psihoterapii şi psihologie clinică

Domeniul Programul de studii

Relaţii internaţionale şi studii europene Studii culturale europene Relaţii internaţionale şi studii europene Tehnici diplomatice Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare internaţională Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în limba maghiară) Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene Relaţii internaţionale şi studii europene Afaceri europene şi management de programe Relaţii internaţionale şi studii europene Guvernanţă europeană Relaţii internaţionale şi studii europene Societate mediatică Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate (în limba franceză) Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est (în limba germană) Relaţii internaţionale şi studii europene Studii transatlantice (în limba engleză) Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi economie globală (în limba engleză) Relaţii internaţionale şi studii europene Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale Relaţii internaţionale şi studii europene Securitate europeană Relaţii internaţionale şi studii europene Studii europene (în limba engleză) Relaţii internaţionale şi studii europene Studii de dezvoltare internaţională Relaţii internaţionale şi studii europene Studii europene comparate

Domeniul Programul de studii

Sănătate Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii Sănătate Managementul sănătăţii publice şi al serviciilor de sănătate Sănătate Reabilitarea orală implanto-protetică Sănătate Biofizică medicală şi biotehnologie celulară Sănătate Managementul infecţiilor nosocomiale Sănătate Managementul strategiilor preventive şi politici sanitare Sănătate Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative Sănătate Anestezie pentru asistenţi medicali licenţiaţi Sănătate Biostatistică şi bioinformatică Sănătate Ecografie şi imagistică medicală comparată Sănătate Masterat în nursingul asistenţei medicale de urgenţă a pacientului critic Sănătate Medicină dentară judiciară Sănătate Medicină psihosomatică Sănătate Metodologia cercetării ştiinţifice Sănătate Optimizarea explorărilor imagistice secţionale morfologice şi funcţionale Sănătate Sexologie Sănătate Terapie intensivă pentru asistenţi medicali licenţiaţi Sănătate Urmărirea nou-născutului cu risc Sănătate Toxicologia medicamentului şi a mediului Sănătate Cosmetologie Sănătate Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală Sănătate Forme farmaceutice moderne Sănătate Nutriţia şi calitatea vieţii Sănătate Ştiinţe farmaceutice aplicate Sănătate Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice Sănătate Biostatistică medicală Sănătate Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar Sănătate Restaurări protetice cu sprijin implantar Sănătate Farmacologie şi toxicologie Sănătate Bazele nutriţiei clinice Sănătate Epidemiologie clinică. Metodologia de studiu în bolile multicauzale Sănătate Toxicologie clinică Sănătate Logopedie pediatrică Sănătate Management sanitar, bioinformatică şi biostatistică Sănătate Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (terapii laser) Sănătate Metode şi tehnici de reabilitare morfofuncţională odonto-periapicală Sănătate Reabilitare paradontală prin terapii complexe convenţionale şi chirurgicale Sănătate Reabilitarea implanto-protetică a pierderilor de substanţă oro-maxilo-faciale Sănătate Reabilitarea orală pe implanturi Sănătate Sănătate publică oro-dentară Sănătate Tehnici moderne de reabilitare complexă în edentaţia parţială şi în pierderile de substanţă Sănătate Management şi marketing farmaceutic Sănătate Produse de origine vegetală: medicament, supliment nutritiv, aliment Sănătate Bioingineria reabilitării Sănătate Management pentru sănătate Sănătate Management sanitar Sănătate Managementul medicinei muncii Sănătate Laborator clinic Sănătate Managementul serviciilor de sănătate Sănătate Nutriţie clinică şi comunitară Sănătate Calitatea medicamentelor, alimentului şi mediului Sănătate Terapie fizică şi reabilitare funcţională Sănătate Biologie moleculară şi biotehnologii Sănătate Laseri în medicina dentară (în limba engleză) Sănătate Managementul asistenţei medicale perinatale Sănătate Managementul serviciilor sociale şi de sănătate Sănătate Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile cardiopulmonare Sănătate Formularea şi evaluarea produsului dermato-cosmetic Sănătate Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice Sănătate Medicină de dezastru Sănătate Medicina comunitară şi sănătatea familiei Sănătate Medicină socială şi management sanitar

Domeniul Programul de studii

Silvicultură Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor Silvicultură Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului Silvicultură Diversitatea ecosistemelor forestiere Silvicultură Management şi marketing forestier

Domeniul Programul de studii

Sociologie Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională Sociologie Cercetare sociologică avansată Sociologie Comunicare, mass-media şi societate (limba franceză) Sociologie Devianţă socială şi criminalitate Sociologie Managementul resurselor umane Sociologie Managementul strategic al dezvoltării sociale Sociologie Sociologia consumului şi marketing Sociologie Sondaje de opinie, marketing şi publicitate Sociologie Studii de securitate Sociologie Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză) Sociologie Management intercultural (limba franceză, limba engleză) Sociologie Antropologie Sociologie Studii fundamentale în sociologie Sociologie Asistenţă şi dezvoltare comunitară Sociologie Gestiunea campaniilor de imagine Sociologie Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane Sociologie Antropologie aplicată Sociologie Comunicare, societate şi mass-media Sociologie Managementul strategic al resurselor umane Sociologie Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor (în limba maghiară) Sociologie Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (în limba maghiară) Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare europeană Sociologie Dezvoltare regională Sociologie Societate, comunicare şi mass-media Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei Sociologie Dezvoltare socială şi instituţională Sociologie Gestiunea resurselor umane Sociologie Politici sociale şi protecţie socială Sociologie Analiză şi diagnoză socială Sociologie Leadership şi management organizaţional Sociologie Negociere şi mediere în organizaţii Sociologie Selecţia şi gestiunea resurselor umane Sociologie Antropologie socială şi management cultural Sociologie Economie socială Sociologie Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor Sociologie Sociologia dezvoltării şi securităţii europene Sociologie Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare, resocializare Sociologie Sociologia muncii şi comportament organizaţional Sociologie Politici comunitare şi intervenţii sociale Sociologie Management organizaţional şi al resurselor umane

Domeniul Programul de studii

Studii culturale Cultură şi politică în context european şi internaţional Studii culturale Etnologie şi antropologie socială (Baia Mare) Studii culturale Etnoturism/Etnologia şi turismul cultural (Baia Mare) Studii culturale Studii canadiene (Baia Mare) Studii culturale Cultură şi societate - tradiţie şi modernitate (în limba maghiară) Studii culturale Studii iudaice Studii culturale Ştiinţă şi religie

Domeniul Programul de studii

Ştiinţa mediului Managementul integrat al capitalului natural Ştiinţa mediului Sustenabilitatea complexelor socioecologice Ştiinţa mediului Evaluarea integrată a stării mediului Ştiinţa mediului Riscurile mediului aerian în sănătate (în limba engleză - Air-environment risks and health response) Ştiinţa mediului Calitatea mediului şi surse energetice Ştiinţa mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului Ştiinţa mediului Evaluarea şi managementul mediului Ştiinţa mediului Gestiunea şi protecţia mediului Ştiinţa mediului Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc Ştiinţa mediului Analiza şi evaluarea impactului de mediu Ştiinţa mediului Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral Ştiinţa mediului Calitatea mediului Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Ştiinţa mediului Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Ştiinţa mediului Gestiunea, evaluarea, conservarea şi protecţia mediului Ştiinţa mediului Ecologie aplicată Ştiinţa mediului Expertiză şi managementul sistemelor ecologice Ştiinţa mediului Gestionarea efectelor schimbărilor climatice Ştiinţa mediului Managementul resurselor naturale

Domeniul Programul de studii

Ştiinţe administrative Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială Ştiinţe administrative Administrarea resurselor instituţiilor culturale Ştiinţe administrative Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane Ştiinţe administrative Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ Ştiinţe administrative Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană Ştiinţe administrative Managementul informaţiei şi al documentelor Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană Ştiinţe administrative Administraţie şi management public Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană (în limba engleză) Ştiinţe administrative Managementul sectorului public Ştiinţe administrative Managementul sectorului public (în limba engleză) Ştiinţe administrative Puterea executivă şi administraţia publică Ştiinţe administrative Spaţiul public european Ştiinţe administrative Studii administrative europene Ştiinţe administrative Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat Ştiinţe administrative Administraţie publică în context european Ştiinţe administrative Administraţie publică Ştiinţe administrative Administraţie publică (în limba engleză) Ştiinţe administrative Managementul crizelor şi conflictelor (în limba engleză) Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză) Ştiinţe administrative Politici de sănătate şi management sanitar Ştiinţe administrative Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţiile publice Ştiinţe administrative Guvernare şi administraţie publică europeană Ştiinţe administrative Ştiinţe administrative Ştiinţe administrative Administraţie şi finanţe publice europene Ştiinţe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală Ştiinţe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană Ştiinţe administrative Managementul poliţiei locale Ştiinţe administrative Management şi administraţie europeană Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri Ştiinţe administrative Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ Ştiinţe administrative Sisteme administrative şi relaţii internaţionale Ştiinţe administrative Managementul administraţiei publice şi cariere publice Ştiinţe administrative Masterat profesional european de administraţie publică Ştiinţe administrative Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară Ştiinţe administrative Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice Ştiinţe administrative Studii europene de administraţie publică (Braşov) Ştiinţe administrative Politici administrative europene

Domeniul Programul de studii

Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială Ştiinţe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Comunicare corporativă Ştiinţe ale comunicării Jurnalism politic Ştiinţe ale comunicării Jurnalism tematic Ştiinţe ale comunicării Managementul instituţiilor mass-media Ştiinţe ale comunicării Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză - Médias, développement, société) Ştiinţe ale comunicării Producţie multimedia şi audiovideo Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale comunicării - Jurnalism specializat Ştiinţe ale comunicării Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării Ştiinţe ale comunicării Consultanţă şi expertiză în publicitate Ştiinţe ale comunicării Gestionarea informaţiei în societatea contemporană Ştiinţe ale comunicării Modele de comunicare şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Brand management şi comunicare corporatistă Ştiinţe ale comunicării Comunicare audiovideo Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială şi resurse umane Ştiinţe ale comunicării Comunicare politică. Marketing politic şi electoral Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi comportament organizaţional Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi publicitate (în limba engleză) Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Management educaţional şi comunicare instituţională Ştiinţe ale comunicării Management şi comunicare în afaceri Ştiinţe ale comunicării Management, dezvoltarea afacerilor şi comunicare (în limba engleză - Management, business development and communication) Ştiinţe ale comunicării Managementul proiectelor Ştiinţe ale comunicării Managementul proiectelor (în limba engleză) Ştiinţe ale comunicării Publicitate Ştiinţe ale comunicării Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale (în limba franceză) Ştiinţe ale comunicării Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale (în limba engleză) Ştiinţe ale comunicării Marketing, publicitate şi relaţii publice (în limba engleză) Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică (în limba engleză - Media communication) Ştiinţe ale comunicării Comunicare socioculturală - în limba maghiară Ştiinţe ale comunicării Management media Ştiinţe ale comunicării Producţie media Ştiinţe ale comunicării Publicitate şi relaţii publice (în limbile germană şi engleză) Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară) Ştiinţe ale comunicării Jurnalism regional Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi tehnici de producţie mass-media Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia Ştiinţe ale comunicării Comunicare organizaţională Ştiinţe ale comunicării Profesor documentarist Ştiinţe ale comunicării Managementul relaţiilor publice Ştiinţe ale comunicării Publicitate şi brand Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi studii culturale europene Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi mediere în conflictele sociale Ştiinţe ale comunicării Jurnalism european şi comunicare în regiuni multietnice Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare şi de comunicare Ştiinţe ale comunicării Sistemul info-documentar în context european Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică şi publicitate Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi comunicarea Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi comunicare publică Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică, opinie publică, management informaţional Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi publicitate Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi comunicare în spaţiul public european

Domeniul Programul de studii

Ştiinţe ale educaţiei Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei Ştiinţe ale educaţiei Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare Ştiinţe ale educaţiei Formarea formatorilor Ştiinţe ale educaţiei Managementul şi dezvoltarea carierei Ştiinţe ale educaţiei Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia şcolii incluzive Ştiinţe ale educaţiei Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic Ştiinţe ale educaţiei Terapia logopedică în procesele de comunicare Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional Ştiinţe ale educaţiei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia interactivă Ştiinţe ale educaţiei Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică Ştiinţe ale educaţiei Resurse umane în educaţie. Formare şi management Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă (în limba maghiară) Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană) Ştiinţe ale educaţiei Educaţie civică Ştiinţe ale educaţiei Management curricular Ştiinţe ale educaţiei Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive Ştiinţe ale educaţiei Terapia limbajului şi audiologie educaţională Ştiinţe ale educaţiei Didactici speciale - Istorie Ştiinţe ale educaţiei Didactici speciale - Matematică Ştiinţe ale educaţiei Didactici speciale - Religie Ştiinţe ale educaţiei Educaţie incluzivă Ştiinţe ale educaţiei Educaţie timpurie Ştiinţe ale educaţiei Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Terapii şi compensare în tulburări de comunicare Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Ştiinţe ale educaţiei Didactici aplicate pentru învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Medierea conflictelor în educaţie Ştiinţe ale educaţiei Politici şi management în educaţie Ştiinţe ale educaţiei Relaţii şi strategii interculturale Ştiinţe ale educaţiei Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbilor străine Ştiinţe ale educaţiei Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional şi integrare europeană Ştiinţe ale educaţiei Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoaşterii Ştiinţe ale educaţiei Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă Ştiinţe ale educaţiei Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională Ştiinţe ale educaţiei Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale Ştiinţe ale educaţiei Master european în educaţia adulţilor Ştiinţe ale educaţiei Asigurarea calităţii învăţământului

Domeniul Programul de studii

Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în energetică Ştiinţe inginereşti aplicate Optometrie avansată Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale metalice pentru medicină Ştiinţe inginereşti aplicate Fotonică şi materiale avansate Ştiinţe inginereşti aplicate Logică matematică şi aplicaţii Ştiinţe inginereşti aplicate Modele de decizie, risc şi prognoză Ştiinţe inginereşti aplicate Sisteme dinamice optimale şi modele economico-financiare Ştiinţe inginereşti aplicate Tehnologii optice Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologie Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologie şi siguranţă alimentară Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică aplicată avansată Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţe inginereşti aplicate în medicină Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologia resurselor naturale Ştiinţe inginereşti aplicate Bioingineria protezării Ştiinţe inginereşti aplicate Bioinginerie clinică Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii medicale avansate Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare Ştiinţe inginereşti aplicate Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică

Domeniul Programul de studii

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe aeriene Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe navale Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe tereste Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management economico-financiar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management logistic Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul programelor şi proiectelor Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul resurselor organizaţiei Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică NATO senior executiv master course Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Protecţia infrastructurilor critice Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Securitate naţională şi comunicare publică Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Securitate şi apărare Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Analiză de intelligence Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Comunicare şi relaţii publice - informaţii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Intelligence şi securitate naţională Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul activităţii de informaţii pentru securitate naţională Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul educaţional în cultura de securitate Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul informaţiilor de securitate naţională Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul informaţiilor în combaterea terorismului Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie - Informaţii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul sistemelor de luptă din forţele aeriene Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Securitatea spaţiului aerian Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Leadership organizaţional Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management şi tehnologie Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul capabilităţilor organizaţionale

Domeniul Programul de studii

Ştiinţe politice Politica comparată (în limba engleză) Ştiinţe politice Politică europeană şi românească Ştiinţe politice Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european Ştiinţe politice Relaţii internaţionale Ştiinţe politice Studii europene Ştiinţe politice Teorie politică Ştiinţe politice Guvernare şi societate Ştiinţe politice Management şi guvernare Ştiinţe politice Politici de dezvoltare locală şi regională Ştiinţe politice Politici publice şi integrare europeană Ştiinţe politice Politici, gen şi minorităţi Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi integrare europeană Ştiinţe politice Ştiinţe politice Ştiinţe politice Teorie şi analiză politică Ştiinţe politice Analiza şi soluţionarea conflictelor Ştiinţe politice Masterat în evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Ştiinţe politice Politică şi economie europeană Ştiinţe politice Securitate şi diplomaţie (în limba engleză - Security and diplomacy) Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană Ştiinţe politice Comunicare politică Ştiinţe politice Dezvoltare internaţională (în limba engleză) Ştiinţe politice Gen şi oportunităţi egale Ştiinţe politice Managementul organizaţiilor politice Ştiinţe politice Marketing politic şi comunicare (în limbile română şi maghiară) Ştiinţe politice Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale (în limba engleză) Ştiinţe politice Studii globale Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică Ştiinţe politice Marketing politic şi comunicare Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional Ştiinţe politice Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză) Ştiinţe politice Studii europene de integrare şi securitate Ştiinţe politice Politici publice europene Ştiinţe politice Diplomaţia apărării Ştiinţe politice Managementul instituţiilor europene Ştiinţe politice Managementul integrării europene şi administraţiei publice Ştiinţe politice Partide politice, analize electorale şi marketing politic Ştiinţe politice Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate Ştiinţe politice Securitate şi relaţii internaţionale Ştiinţe politice Diplomaţie şi politică externă în relaţiile internaţionale4) Ştiinţe politice Managementul combaterii terorismului şi criminalităţii transfrontaliere4) Ştiinţe politice Promovarea securităţii prin relaţii internaţionale4) Ştiinţe politice Securitate judiciară4) Ştiinţe politice Politici publice şi advocacy Ştiinţe politice Economie socială Ştiinţe politice Studii de securitate şi apărare Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi comunicare

Domeniul Programul de studii

Teatru şi artele spectacolului Arta actorului Teatru şi artele spectacolului Arta regizorului de teatru Teatru şi artele spectacolului Arta scenografului Teatru şi artele spectacolului Artă coregrafică Teatru şi artele spectacolului Design, lumină şi sunet în artele spectacolului Teatru şi artele spectacolului Scriere dramatică Teatru şi artele spectacolului Teatrologie - management şi marketing cultural Teatru şi artele spectacolului Teatru de animaţie Teatru şi artele spectacolului Tehnologii digitale în spectacolul contemporan Teatru şi artele spectacolului Pedagogie teatrală Teatru şi artele spectacolului Actorie şi regie Teatru şi artele spectacolului Teatru, film şi multimedia Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de music hall Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului teatral Teatru şi artele spectacolului Arta interpretării caracterelor dramatice Teatru şi artele spectacolului Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de teatru de animaţie Teatru şi artele spectacolului Arta regizorului Teatru şi artele spectacolului Teatrologie. Impresariat artistic Teatru şi artele spectacolului Arta actorului (în limba maghiară) Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de teatru de animaţie (maghiară) Teatru şi artele spectacolului Arta regizorului (în limba maghiară) Teatru şi artele spectacolului Scriere dramatică (în limba maghiară) Teatru şi artele spectacolului Teatrologie. Impresariat artistic (în limba maghiară) Teatru şi artele spectacolului Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie Teatru şi artele spectacolului Artă teatrală Teatru şi artele spectacolului Spectacolul coregrafic contemporan

Domeniul Programul de studii
Teologie Artă sacră în contemporaneitate
Teologie Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
Teologie Doctrină şi cultură creştină
Teologie Exegeză şi ermineutică biblică
Teologie Istorie şi tradiţie creştină
Teologie Pastoraţie şi viaţă liturgică
Teologie Studii religioase şi educaţie creştină
Teologie Teologia şi misiunea socială a bisericii
Teologie Asistenţa socială a bisericii
Teologie Biserica în istoria lumii
Teologie Comunicare biblică şi eclesială
Teologie Teologie baptistă
Teologie Consiliere pastorală
Teologie Teologie comparată
Teologie Mediere interculturală şi interreligioasă
Teologie Studii teologico-lingvistice
Teologie Teologie practică
Teologie Teologie sistematică
Teologie Teologie creştină şi spiritualitate europeană (Baia Mare)
Teologie Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale
Teologie Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă
Teologie Ortodoxie românească şi viaţă liturgică
Teologie Pastoraţie şi duhovnicie
Teologie Arheologie creştină
Teologie Consiliere sociospirituală a populaţiilor vulnerabile
Teologie Consultant etic (în limba franceză) (Oradea)
Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea)
Teologie Teologie biblică
Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj)
Teologie Teologie aplicată (în limba maghiară)
Teologie Teologie-muzică-educaţie (în limba maghiară)
Teologie Consiliere pastorală (în limba maghiară)
Teologie Teologie, cultură şi societate (în limba maghiară)
Teologie Bioetică-morală, etică şi deontologie
Teologie Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
Teologie Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche
Teologie Managementul turismului religios
Teologie Studii religioase şi juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)
Teologie Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
Teologie Comunicarea socială a bisericii
Teologie Management de caz în asistenţă socială
Teologie Misiune şi pastoraţie
Teologie Istorie şi spiritualitate filocalică
Teologie Hermeneutică şi teologie biblică
Teologie Patrimoniu cultural
Teologie Teologie practică şi pastoral-misionară
Teologie Teologie sistematică în context contemporan
Teologie Teoria şi practica formării religioase
Teologie Viaţa bisericii - istorie şi actualitate
Teologie Strategii ale carităţii creştine
Teologie Istorie bisericească şi gândire creştină
Teologie Teologie pastorală aplicată
Teologie Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
Teologie Apologetică şi duhovnicie
Teologie Ecumenism
Teologie Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Teologie Teologie sistematică şi practică
Teologie Studii de teologie pastorală şi misiune creştină
Teologie Educaţie religioasă creştină ortodoxă
Teologie Istoria şi filosofia religiilor
Teologie Religie şi cultură
Teologie Teologie istorică
Teologie Teologie şi proiect social
Teologie Viaţă creştină în contextul integrării europene
Teologie Mediere interculturală şi interreligioasă (în limba germană)
Teologie Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
Teologie Doctrină, ştiinţă, misiune
Teologie Imnologie bizantină şi canto liturgic
Teologie Istorie şi interconfesionalism
Teologie Religie, cultură, societate
Teologie Teologie protestantă pastorală aplicată
Teologie Teologie pastorală şi misiologie
Teologie Studii religioase
Domeniul Programul de studii
Urbanism Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională
Urbanism Management urban pentru oraşe competitive
Urbanism Mobilitate
Urbanism Peisaj şi teritoriu
Urbanism Proiectare urbană
Domeniul Programul de studii
Zootehnie Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice
Zootehnie Managementul calităţii produselor de origine animalieră
Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor
Zootehnie Managementul exploataţiilor în acvacultură
Zootehnie Managementul producţiilor animale
Zootehnie Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Zootehnie Reproducţie şi ameliorare genetică
Zootehnie Managementul producţiilor din acvacultură
Zootehnie Nutriţie şi bază furajeră
Zootehnie Proiectare şi evaluare tehnico-economică a producţiilor animaliere
  • om_4945_2012.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)