5.4.1. Program de studii pentru medicii veterinari

Programul de studii care conduce la obţinerea titlurilor de calificare ca medic veterinar cuprinde cel puţin următoarele materii. Predarea uneia sau mai multor materii poate avea loc în cadrul celorlalte discipline sau în conexiune cu acestea.
A.Materii de bază:
- Fizică
- Chimie
- Biologie animală
- Biologia plantelor
- Matematici aplicate ştiinţelor biologice
B.Materii specifice:
(a) Ştiinţe fundamentale: (b) Ştiinţe clinice: © Producţie animală:
- Anatomie (inclusiv histologie şi embriologie) - Obstetrică - Producţie animală
- Fiziologie - Patologie (inclusiv anatomie patologică) - Nutriţie animală
- Biochimie - Parazitologie - Agronomie
- Genetică - Medicină clinică şi chirurgie (inclusiv anestezie) - Economie rurală
- Farmacologie - Prelegeri clinice despre diferite animale domestice, păsări şi alte specii de animale - Creşterea şi sănătatea animalelor
- Farmacie - Igienă veterinară
- Toxicologie - Medicină preventivă - Etologie protecţie animală.
- Radiologie (d) Igienă alimentară:
- Microbiologie - Reproducere si tulburări de reproducere - inspecţia şi controlul produselor alimentare pentru animale sau de origine animală
- Imunologie - Medicină veterinară şi sănătate publică - igienă şi tehnologie alimentară
- Epidemiologie - Legislaţie în domeniul medicinii veterinare şi medicină legală - lucrări practice (inclusiv lucrări practice în locurile de sacrificare şi de tratare a produselor alimentare)
- Deontologie - Terapeutică
- Propedeutică
Instruirea practică se poate desfăşura sub forma unui stagiu, cu condiţia ca aceasta să fie pe bază de program integral şi să se afle sub controlul direct al autorităţii sau al organismului competent şi să nu depăşească şase luni din perioada totală de cinci ani de studiu.
Repartizarea instruirii teoretice şi practice între diferitele grupe de materii se face echilibrat şi în mod coordonat, astfel încât cunoştinţele şi experienţa să poată fi dobândite în mod corespunzător pentru a permite medicilor veterinari să-şi poată îndeplini sarcinile în totalitate.
  • program_de_studii_pentru_medicii_veterinari.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)