5.5.1. Program de studii pentru moaşe

Programul de formare pentru obţinerea unei diplome, a unui certificat sau a unui titlu de calificare ca moaşă constă din următoarele două părţi:
A.Instruirea teoretică şi tehnică
(a) Materii de bază (b) Materii specifice activităţilor moaşelor
- Noţiuni fundamentale de anatomie şi fiziologie - Anatomie şi fiziologie
- Noţiuni fundamentale de patologie - Embriologie şi dezvoltarea fătului
- Noţiuni fundamentale de bacteriologie, virusologie şi - Sarcină, naştere şi puerperalitate
parazitologie - Patologie ginecologică şi obstetrică
- Noţiuni fundamentale de biofizică, biochimie şi radiologie - Pregătire pentru naştere şi maternitate, inclusiv aspectele psihologice
- Pediatrie, în special referitor la nou-născuţi - Pregătire pentru naştere (inclusiv cunoaşterea şi folosirea echipamentului tehnic de obstetrică)
- Igienă, educaţie sanitară, medicină preventivă, diagnosticare timpurie - Analgezie, anestezie şi resuscitare
- Nutriţie şi dietetică, în special cu privire la femei, nou-născuţi şi sugari - Fiziologia şi patologia nou-născutului
- Noţiuni fundamentale de sociologie şi probleme de medicină socială - Îngrijirea şi supravegherea nou-născutului
- Noţiuni fundamentale de farmacologie - Factori psihologici şi sociali
- Psihologie
- Pedagogie
- Legislaţie medicală şi socială şi organizare medicală
- Deontologie şi legislaţie profesională
- Educaţie sexuală şi planificare familială
- Protecţia juridică a mamei si copilului
B.Instruirea practic şi instruirea clinică
Această instruire se face sub supraveghere corespunzătoare:
- Consultarea femeilor însărcinate, inclusiv cel puţin 100 de examinări prenatale.
- Supravegherea şi îngrijirea a cel puţin 40 de parturiente.
- Asistarea de către studenţi la cel puţin 40 de naşteri; în cazul în care nu se poate ajunge la acest număr ca urmare a lipsei de femei în travaliu, poate fi redus la minim 30, cu condiţia ca studentul să participe activ la încă 20 de naşteri.
- Asistarea la naşteri cu prezentare pelviană. În cazul în care acest lucru nu este posibil, ca urmare a numărului insuficient de naşteri cu prezentare pelviană, instruirea se face prin simulare.
- Practicarea epiziotomiei şi iniţierea în sutură. Iniţierea va cuprinde instruire teoretică şi exerciţii clinice. Practicarea suturii include sutura epiziotomiilor şi a rupturilor simple de perineu, care poate fi simulată în cazul în care este absolut necesar.
- Supravegherea şi îngrijirea a 40 de femei, care urmează să nască sau care au născut, având sarcini cu risc.
- Supravegherea şi îngrijirea, inclusiv examinarea, a cel puţin 100 de parturiente sănătoase şi nou-născuţi sănătoşi.
- Urmărirea şi îngrijirea nou-născutului necesitând îngrijiri speciale, inclusiv a celor născuţi prematur, a celor născuţi după termen, precum şi a celor subponderali sau bolnavi.
- Îngrijirea femeilor care prezintă cu patologii ginecologice şi obstetricale.
- Iniţierea în îngrijirea medicală şi chirurgicală. Iniţierea va cuprinde instruire teoretică şi exerciţii clinice.
Instruirea teoretică şi tehnică (partea A a programului de formare) se face în mod echilibrat şi coordonat cu instruirea clinică (partea B a programului de formare), astfel încât cunoştinţele şi experienţele prevăzute în această anexă să poată fi dobândite în mod corespunzător.
Instruirea clinică a moaşei (partea B a programului de formare) trebuie efectuată sub forma unor stagii controlate în cadrul spitalelor sau al altor servicii de sănătate autorizate de autorităţile sau organismele competente. În cursul acestei formări, viitoarele moaşe participă la activităţile serviciilor în cauză, în măsura în care aceste activităţi contribuie la formarea lor. Acestea sunt iniţiate în responsabilităţile pe care le implică activităţile de moaşă.
  • program_de_studii_pentru_moase.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)