ECVET - Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională

ECVET (Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare Vocationala/ European Credit system for Vocational Education and Training) are ca scop sa faciliteze validarea, recunoasterea si acumularea de realizari in educatia si formarea vocationala, in invatarea formala, informala si non-formala, dobandite in timpul sederii intr-o alta tara sau in diferite situatii.

Sistemul de credite de acumulare și transfer ECVET(Sistemul European de Credite Transferabile pentru Formarea Profesională – European Credit Sistem for Vocational Education and Training) concretizează preocuparea la nivel European pentru asigurarea transparenței, compatibilității, transferabilității și recunoașterea competențelor și/sau a calificărilor între toate țările prin promovarea nivelurilor comune de referință, a principiiilor comune pentru certificare și a măsurilor comune privind transferul sistemului de credite în domeniul educației și formării profesionale. Este un sistem care permite acumularea si transferul creditelor dobandite prin recunoasterea rezultatelor invatarii in Educatia si Formarea Vocationala (VET) din Europa.

ECVETeste reglementat de legislatia europeana, insa participarea institutiilor este voluntara si protocoalele nationale sunt respectate.

Scopul ECVET este sa faciliteze mobilitatea fortei de munca in VET in Europa. A fost testat in proiecte pilot in Uniunea Europeana cu intentia de a extinde aplicarea sa in mod progresiv spre categorii mai largi de calificari VET, fie existente, fie noi. Are avantajul de a oferi studentilor posibilitatea sa isi planifice procesul de invatare in conformitate cu nevoile lor si cu schimbarile de viata, si creste posibilitatile de angajare a studentilor VET la nivelul Uniunii Europene. Conform acestei abordari, cursantii pot acumula rezultatele invatarii necesare (transformate in credite) pentru o anumita calificare, in timp, in tari diferite sau in situatii diferite.

ECVET este o metodă care permite descrierea calificărilor în termeni de unităţi de învăţare transferabile şi acumulabile (cunoştinţe, deprinderi şi competenţe/ Knowledge, skills and competences – KSC), cărora le sunt alocate puncte de credit.

ECVET este destinat facilitării transferului şi acumulării rezultatelor învăţării dobândite în cadrul mutării individului dintr-un context al învăţării în altul, dintr-un sistem de calificare în altul.

ECVET se va baza pe participarea voluntară a Statelor Membre şi a actorilor sociali la sistemele de calificare şi la formarea profesională corespunzătoare.

ECVET va fi un mecanism de stimulare a sinergiei între furnizorii de formare, prin sprijinul pe care îl va acorda cooperării dintre organizaţiile partenere, în scopul transferului şi acumulării de credite de învăţare individuale.

ECVET poate fi implementat indiferent de contextul de învăţare. ECVET facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării non-formale şi informale.

ECVET ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi a acestora.

Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) își propune:

 • să faciliteze validarea și recunoașterea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale dobândite în diferite țări și sisteme, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în vederea obținerii unor certificări;
 • să încurajeze mobilitatea între țări și medii diferite de învățare;
 • să asigure o mai mare compatibilitate între diferitele sisteme de Educație și Formare Profesională (EFP) din Europa și între certificările pe care acestea le oferă;
 • să asigure o mai mare capacitate de inserție profesională pentru absolvenții instituțiilor de educație și formare profesională și să sporească încrederea angajatorilor în aptitudinile și cunoștințele pe care le atestă fiecare certificare EFP.
 1. CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale)
 2. CNDIPT (Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic )
 3. ECVET/SECEFP (European Credit system for Vocational Education and Training /Sistemul European de Credite pentru Educatie si Formare Vocationala)
 4. VET/EFP (Vocational Education And Training/Educatie si Formare Profesionala)
 5. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Sistemul european de credite acumulabile si transferabile)
 6. EQF/CEC (European Qualifications Framework/Cadrul European al Calificarilor)
 7. EQAVET (European Quality Assurance in VET/Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala)
 8. ANPCDEFP (Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale)

Mai multe informatii puteti afla aici:

 • proiect/ecvet.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:13
 • (editare externă)