IMIPQnet - Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România

Piaţa Internă este definită prin Art.7 al Tratatului de la Roma ca o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.

În cadrul Pieţei Unice Europene, persoanele, bunurile, serviciile şi capitalurile circulă la fel de liber ca şi pe teritoriul oricărui Stat Membru.

Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) a fost realizat de către Comisia Europeană - Direcţia Generală Informatică, sub coordonarea Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii, pentru a facilita comunicarea între Autorităţile Competente din Statele Membre ale Spaţiului Economic European prin intermediul unei aplicaţii web-based IMI-NET. Aplicaţia IMI-NET, care permite schimbul oficial de informaţii între toate autorităţile competente, coordonatori naţionali şi delegaţi, este complet funcţională din data de 22 februarie 2008.

IMI este un instrument multilingv on-line, care facilitează schimbul de informații între administrațiile publice din Europa implicate în punerea în aplicare a legislație IMI le permite autorităților:

 • să identifice omologii din altă țară a UE;
 • să-și adreseze întrebări;
 • să depășească barierele lingvistice utilizând întrebări, răspunsuri și formulare traduse în prealabil;
 • să se informeze cu privire la evoluția cazului;
 • să păstreze și să partajeze informații.

IMI conectează circa 13 000 de utilizatori din peste 7 000 de autorități publice.

O autoritate dintr-o țară poate trimite o întrebare sau o cerere de informații către o autoritate din altă țară (ex. Privind o calificare profesională sau experiența în muncă). O autoritate din Regatul Unit are nevoie de mai multe informații despre calificările profesionale ale unui arhitect francez. Ea selectează întrebările pertinente, afișate în limba engleză.

Autoritatea din Franţa primește cererea cu întrebările și răspunsurile posibile, afișate în limba franceză. Însă autoritatea din Regatul Unit va primi răspunsul în limba engleză.

Acestea le permit autorităților să păstreze și să consulte informații structurate, cum ar fi baza de date a licențelor de transport de numerar sau repertoriul de registre aflat la dispoziția tuturor autorităților din IMI.

Autoritățile din zona euro pot verifica dacă o societate implicată în transportul transfrontalier de numerar în euro deține licența necesară.

Autoritățile se pot informa reciproc cu privire la noile măsuri, restricții, riscuri sau evenimente (ex. Noi tipuri de diplome pentru arhitecți).

Statele membre notifică Comisia și alte state membre cu privire la eventualele noi cerințe impuse prestatorilor de servicii.

IMI poate fi accesat pe internet, fără să fie necesară utilizarea vreunui software.

Sistemul este sigur și garantează protecția datelor cu caracter personal:

 • au acces numai autoritățile publice înregistrate;
 • autoritățile au acces numai la informațiile care le privesc în mod direct;
 • le asigură o protecție a datelor mai bună decât cea oferită de alte canale de comunicare (ex. Poștă electronică sau telefon);
 • se aplică automat măsuri suplimentare pentru protecția datelor cu caracter personal.

Coordonatorii naționali IMI oferă cursuri de formare și sprijin.

IMI reduce costurile pentru cetățeni, generate de întârzieri administrative.

Autoritățile pot urmări stadiul cererilor în IMI și le sunt trimise automat atenționări.

Sistemul este flexibil și se poate adaptat la diferitele structuri administrative naționale (ex. Centralizate, descentralizate).

În data de 23 iunie 2008 a avut loc la Bucureşti lansarea oficială a Sistemului de Informare pentru Piaţa internă în România.

Proiectul IMI PQ NET România susţine iniţiativa Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare a pieţei interne (IMI), prin desfăşurarea unor activităţi de sprijin la nivel naţional adresate partenerilor sociali (agenţii şi organizaţii guvernamentale, asociaţii profesionale, organizaţii ale societăţii civile) şi facilitarea unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei informatice IMI.

Reţeaua IMI PQ NET România cuprinde toate instituţiile, organizaţiile şi asociaţiile profesionale din România care sunt abilitate prin lege să reglementeze procesele de recunoaştere a calificărilor profesionale precum şi autorităţile care elaborează standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări.

Sistemul de Informare pentru Piaţa internă – IMI, componenta PQ pentru calificările profesionale din România este implementat în ţara noastră de către CNRED(Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor). CNRED actualizează permanent lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate sectorial şi pentru profesiile reglementate din România.

CNRED a organizat un Grup interministerial de lucru, cu toate autorităţile competente, pentru implementarea IMI în România, precum şi sesiuni de instruire, în mod etapizat şi progresiv.

 • proiect/imipqnet.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:13
 • (editare externă)