Denumirea neoficială a registrului Denumirea registrului Ţara Tip de registru Acoperire geografică
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registru suplimentar pentru persoane altele decât fizice (referitor la identitatea electronică a persoanelor juridice particulare) - Ergänzungsregister sonstige Betroffene
Registrul comerţului de la A la Z - Firmen A-Z
Registru cu caracter specific Registrul Camerei austriece a experţilor contabili publici şi a consultanţilor fiscali - Verzeichnis - österreichischer Wirtschaftstreuhänder Ghizi montani - Bergführer
Registrul arhitecţilor şi consultanţilor acreditaţi în domeniul ingineriei - Ziviltechnikerverzeichnis Registrul controlorilor de ascensoare - Liste der Aufzugsprüfer
Registrul avocaţilor - Rechtsanwaltsverzeichnis Registrul controlorilor de ascensoare - Verzeichnis der Aufzugsprüfer
Registrul central al comerţului - Zentrales Gewerberegister Registrul controlorilor de ascensoare desemnaţi - Verzeichnis der bestellten Aufzugsprüfer
Registrul contabililor în domeniul finanţelor publice - Register der Bilanzbuchhaltungsberufe Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der bestellten Aufzugsprüfer und Aufzugsprüferinnen
Registrul electronic de date fixe privind deşeurile – producători de deşeuri iniţiale, colectori de deşeuri, operatori de tratare şi instalaţii de tratare - Elektronisches Register für Anlagen- und Personen-Stammdaten(„eRAS“) Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der bestellten Aufzugsprüfer und Aufzugsprüferinnen
Registrul ghizilor montani - Bergführerverzeichnis
Registrul inspectorilor pentru sistemele de încălzire - Verzeichnis der Heizungsanlagenprüfer
Registrul organismelor de control al emisiilor - Verzeichnis der Überprüfungsorgane nach dem Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz
Registrul organismelor de control al sistemelor de încălzire - Überpfüfungsorgane gemäss Heizungsanlagengesetz Austria Registru cu caracter specific
Registrul organismelor de control pentru sistemele de ridicare supuse monitorizării - Verzeichnis der bestellten Inspektionsstellen für überwachungspflichtige Hebeanlagen
Registrul întreprinderilor de administrare a ascensoarelor - Verzeichnis der bestellten Betreuungsunternehmen nach dem Wiener Aufzugsgesetz
Registrul şcolilor de ski - Schischuldatenbank
Şcoli de ski şi de snowboarding - Schi- und Snowboardschulen
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul securităţii sociale - Kruispuntbank van Sociale Zekerheid,Banque-carrefour de la Sécurité Sociale
Registrul întreprinderilor - Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
- Geaccrediteerde instellingen (BELAC),Organismes accrédités (BELAC),Akkreditierte Stellen (BELAC)
Registru cu caracter specific Lista agenţiilor de turism membre ale Fondului de garantare turistică - Liste des Agences de Voyages qui sont Mutualistes auprès du Fonds de Garantie Voyages Asociaţia Baroului flamand - Orde van Vlaamse Balies,Ordre des Barreaux Flamands
Lista agenţilor imobiliari înregistraţi - Lijst van Erkende Vastgoedmakelaars,Liste des Agents Immobiliers Agréés Belgia Registru cu caracter specific Asociaţia Barourilor francofone şi germanofone - Ordre des Barreaux Francophones & Germanophone de Belgique
Registrul operatorilor de catering - Operatorendatabank,Banque de Données Opérateurs Lista Ordinului arhitecţilor - Tabel van de Orde van Architecten,Tableau de l'Ordre des Architectes
Registrul organismelor acreditate - Geaccrediteerde Instellingen,Organismes Accrédités Lista agenţiilor de turism – Flandra - Toerisme Vlaanderen Dienst Reisbureaus
- Lijst van personen die de titel van psycholoog mogen dragen,Liste des personnes qui peuvent porter le titre de psychologue,Liste derjenigen Personen die den Titel Psychologe tragen möchten Lista agenţiilor de turism – Valonia - Liste des Agences de Voyages Situées en Région Wallonne
Registrul Consiliului regional a Ordinului medicilor veterinari francofoni - Tableaux du Conseil Régional d'Expression Française
- Lijst van reisbureaus dit in Brussel zijn gesitueerd,Liste des agences de voyages situées à Bruxelles,Liste der Reisebüros in Brûssel
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul comerţului - Търговски регистър
Registrul debitorilor - Регистър на длъжници, платци и издирвани лица
Întreprinderi înregistrate în temeiul Legii privind taxa pe valoare adăugată - Публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ДДС
Registru cu caracter specific Activitatea persoanelor angajate în extracţia, prelucrarea şi comercializarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase - Публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие Registrul cabinetelor de medicină veterinară şi al veterinarilor autorizaţi - Регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях
Comitetul de supraveghere financiară Registrul electronic al agenţilor de asigurare - Комисия за финансов надзор e-Register
Registrul agenţiilor / mediatorilor de forţă de muncă certificaţi - Списък на посредниците, регистрирани за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Registrul agenţiilor/mediatorilor care au încheiat contracte cu angajatori străini, inclusiv transportul - Списък на посредниците, регистрирали договор за извършване на посредническа дейност в чужбина или на морски специалисти
Registrul centrelor de şcoli auto - Регистър на учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Registrul comercianţilor cu amănuntul de medicamente de uz veterinar autorizaţi – Farmacii veterinare Регистър на ветеринарномедицинските аптеки
Registrul comercianţilor en-gros de medicamente de uz veterinar autorizaţi - Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти
Registrul designerilor (pe deplin calificaţi şi alţii) - 1.Регистър на архитектите с пълна проектантска правоспособност;2. Регистър на архитектите с ограничена проектантска правоспособност
Registrul funciar şi al proprietăţilor - Регистър Булстат
Registrul instituţiilor autorizate de prelucrare a alimentelor - Регистър на обектите за производство и търговия на храни
Registrul laboratoarelor veterinare autorizate - Регистър на акредитираните лаборатории към БАБХ
Registrul naţional al turismului - Национален туристически регистър
Registrul organismelor de audit intern şi al auditorilor interni certificaţi (inclusiv auditori interni din sectorul public) - Регистърът на звената за вътрешен одит в публичния сектор; Регистър на сертифицираните вътрешни одитори в публичния сектор
Registrul producătorilor autorizaţi de medicamente de uz veterinar - Регистър на лицензите за производство на ветеринарномедицински продукти
Registrul produselor autorizate pentru uz veterinar - Регистър на лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти
Registrul profesional central al constructorilor - Централен професионален регистър на строителя
Registrul public al birourilor de schimb valutar - Публичен регистър на обменните бюра
- Регистър на вписаните в ДАМТН лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ
- Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН
- Списък на лица, оправомощени за проверка на средства на измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях
- РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
- Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/
- Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки
- Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
- Списък на сервизи за тахографи със заличена или временно спряна регистрация
- Списък на регистрираните лица за монтаж, проверка и ремонт на тахографи
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul parteneriatelor - Μητρώο Συνεταιρισμών
Registrul întreprinderilor - Μητρώο Εταιρειών
Registrul şcolilor de gimnastică şi sport private - Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Registru cu caracter specific Asociaţia Baroului din Cipru – Societăți cu răspundere limitată - Μητρώο Δικηγορικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Lista organismelor de conformitate acreditate - Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης
Registrul agenţiilor de turism - Μητρώο Ταξιδιωτικών Πρακτορείων
Registrul agenţilor imobiliari - Μητρώο Κτηματομεσιτών
Registrul asistenţilor medicali - Μητρώο Νοσηλευτών
Registrul avocaţilor practicieni - Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα
Registrul bonelor la domiciliu - Μητρώο Κατ'οίκον παιδοκόμων
Registrul centrelor de colectare şi de stocare a spermei / centrelor de stocare a embrionilor - Μητρώο Συλλογής Σπέρματος και Κέντρα Αποθήκευσης/Κέντρα Αποθήκευσης Εμβρύων
Registrul centrelor de îngrijire de zi pentru adulţi - Μητρώο Κέντρων Ενηλίκων
Registrul centrelor de îngrijire de zi pentru copiii de vârstă şcolară - Μητρώο Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
Registrul centrelor de îngrijire de zi pentru copiii preşcolari - Μητρώο Παιδοκομικών Σταθμών
Registrul cercetătorilor în domeniul alimentar, tehnologilor alimentari şi dieteticienilor - Συμβουλιου Εγγραφης Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κυπρου
Registrul comercianţilor en-gros de medicamente de uz veterinar autorizaţi - Μητρώο Κατόχων Άδειας Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προιόντων
Registrul contractanţilor din domeniul construcţiilor şi al contractanţilor pentru lucrări de inginerie civilă - Μητρώο Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Registrul căminelor pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων
Registrul distribuitorilor autorizaţi de furaje medicinale - Μητρώο Διανομέων Φαρμακούχων Ζωοτροφών για Παρασκευή Φαρμακούχων Ζωοτροφών
Registrul distribuitorilor en-gros de medicamente autorizaţi - Μητρώο Κατόχων Αδείας Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προιόντων
Registrul experţilor calificaţi pentru certificarea energetică a clădirilor - ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Registrul fizioterapeuţilor - Μητρώο Εγγεγραμμένων Φυσιοθεραπευτών
Registrul furnizorilor de îngrijire (în unităţi rezidenţiale mici de 5 persoane fiecare, pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Φροντιστών (σε μικρές οικιακές μονάδες αποτελούμενες από 5 ένοικους)
Registrul furnizorilor şi instituţiilor de formare profesională - Κατάλογος Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης / Κατάλογος Προγραμμάτων Κατάρτισης
Registrul informaţiilor referitoare la Sistemul de schimb al datelor privind accizele (SEED), inclusiv informaţii cu privire la antrepozitari, antrepozite fiscale şi comercianţi înregistraţi (destinatari) - Μητρώο Δεδομένων Φόρων Κατανάλωσης
Registrul instituţiilor de învățământ superior private - Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Registrul laboratoarelor clinice - Μητρώο Κλινικών Εργαστηρίων
Registrul licenţelor pentru furnizarea de energie electrică - Μητρώο Αδειών Προμήθειας Ηλεκτρισμού
Registrul logopezilor - Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων
Registrul moaşelor - Μητρώο Εγγραφής Μαιών
Registrul opticienilor - Μητρώο Οπτικών
Registrul pentru înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor şi a institutelor private - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων
Registrul persoanelor calificate pentru eliberarea loturilor de medicamente de uz veterinar (VMP) - Μητρώο Ειδικευμένων Προσώπων για την Απελευθέρωση Παρτίδων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προιόντων
Registrul prestatorilor autorizaţi de servicii de comunicaţii electronice - Μητρώο Αδειών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Registrul prestatorilor de servicii poştale (autorizaţi în temeiul autorizaţiei generale şi al licenţei individuale) - Μητρώο Αδειών Ταχυδρομείων
Registrul privind înfiinţarea şi operarea de şcoli private - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων
Registrul producătorilor / importatorilor autorizaţi de medicamente de uz veterinar (VMP) din ţări terţe - Μητρώο Παρασκευαστών/Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προιόντων από Τρίτες Χώρες
Registrul producătorilor autorizaţi de furaje medicale (mori şi ferme comerciale) - Μητρώο Παρασκευαστών Φαρμακούχων Ζωοτροφών
Registrul producătorilor autorizaţi de produse intermediare pentru fabricarea furajelor medicale - Μητρώο Παρασκευαστών Ενδιάμεσων Προιόντων για Παρασκευή Φαρμακούχων Ζωοτροφών
Registrul producătorilor şi prelucrătorilor de alimente de origine animală autorizaţi - Μητρώο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Registrul terapeuţilor de frumuseţe - Μητρώο Αισθητικών
Registrul topografilor de teren autorizaţi - Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών
Registrul transportatorilor de animale autorizaţi - Μητρώο Αδειούχων Μεταφορέων Ζώων
Registrul unităților de catering - Μητρώο Καταλυμάτων Εστίασης
Registrul universităţilor - Μητρώο Πανεπιστημίων
Registrul şcolilor primare private - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Registrul şcolilor private din sistemul preşcolar - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Obrtni registar Republike Hrvatske
Imenik ovlaštenih arhitekata
Obrtni registar
Registar poslovnih subjekata
Registru cu caracter specific Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskoga vlasništva (patentni zastupnici i zastupnici za žigove)
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul central al comerţului - Det Centrale Virksomhedsregister
Registru cu caracter specific Arhiva minerilor perforatori titulari ai unui certificat A - Liste over borefirmaer med A-bevis
Consilieri acreditaţi în domeniul alimentar - Godkendte rådgivere på fødevareområdet
Contabili publici autorizaţi de stat şi contabili publici înregistraţi acreditați - Aktive Statsautoriserede Revisorer og Aktive Registrerede Revisorer
Fondul de garantare turistică – Organizatori turistici înregistraţi care oferă sau comercializează servicii de turism - Rejsegarantifonden
Furnizori acreditaţi de cursuri pentru programe de educaţie privind coexistenţa culturilor modificate genetic, convenţionale şi organice - Kursusudbydere, som er godkendte til at holde kurser i dyrkning og/eller håndtering af genetisk modifi-cerede (GM) afgrøder
Lista laboratoarelor (laboratoare acreditate şi persoane certificate) autorizate să efectueze măsurători ale nivelului de zgomot din mediul înconjurător - Laboratorier, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre „Miljømåling - ekstern støj“
Profesori acreditaţi pentru cursuri de igienă - Godkendte Udbydere af Hygiejnekurser
Registrul avocaţilor pledanţi / al membrilor Baroului şi Societăţii de Drept din Danemarca - Advokatnøglen
Registrul laboratoarelor certificate - Database over akkrediterede laboratorier, certificerings- eller inspektionsorganer og godkendte virksomheder
Registrul întreprinderilor acreditate cu competență în sectorul gazelor - Register over godkendte kompetente virksomheder på gasområdet
Registrul întreprinderilor autorizate pentru montajul și întreținerea instalaţiilor electrice - Autorisationsregister El
Registrul întreprinderilor autorizate în domeniul canalizării - Autorisationsregister Kloak
Registrul întreprinderilor autorizate în domeniul gazului şi instalaţiilor - Autorisationsregister VVS-installatør
Registrul întreprinderilor cu profil alimentar - Næringsbasen
Registrul întreprinderilor de servicii statutare pentru navele înregistrate în Danemarca - Register over virksomheder, der udfører regelbundne kontrolopgaver i danske registrerede skib
Autorisationsregister
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul activităţilor economice reglementate şi al anumitor organisme, fundaţii şi organizaţii non-profit prevăzute de lege - Majandustegevuse Register
Registrul profesiilor - Kutseregister
Registrul întreprinderilor / Registrul comerţului - Äriregister
Registru cu caracter specific Registrul instituţiilor de învăţământ, programelor de studii, licenţelor de studii şi informaţiilor privind personalul (didactic) şi elevii - Eesti Hariduse Infosüsteem Sistemul informatic pentru autorizaţiile de mediu (ISEP) incluzând resursele minerale, utilizarea apelor, gestionarea deşeurilor şi poluarea aerului - Keskkonnalubade Infosüsteem (KLIS)
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul comerţului - Kaupparekisteri
Registru cu caracter specific Instalatori aprobaţi de sisteme de încălzire pe bază de ardere de hidrocarburi - Hyväksytyt öljylämmityslaitteistoja asentavat liikkeet ja laitokset Register of real estate agents - West Finland Välitysliikerekisteri Länsi- ja Sisä-Suomi sekä Lounais-Suomi
Instalatori calificaţi şi personal de întreţinere pentru echipamentele de refrigerare şi stingătoarele de incendii - Kylmäalan pätevyysrekisteri Registrul agenţilor imobiliari Finlanda de Est - Välitysliikerekisteri Itä-Suomi
Organisme aprobate pentru inspecţia rezervoarelor de substanţe chimice - Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet Registrul agenţilor imobiliari Finlanda de Nord - Välitysliikerekisteri Pohjois-Suomi
Organisme de inspecţie - Tarkastuslaitokset Registrul agenţilor imobiliari Finlanda de Sud - Välitysliikerekisteri Etelä-Suomi
Registrul medicilor veterinari - Eläinlääkärirekisteri Registrul agenţilor imobiliari Laponia - Välitysliikerekisteri Lappi
Registrul operatorilor turistici şi al agenţilor de turism - Valmismatkaliikerekisteri
Registrul întreprinderilor de instalaţii de gaze aprobate - Kaasuasennusliikkeet
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul comerţului şi al întreprinderilor - Registre du commerce et des sociétés
Registru cu caracter specific Asociaţia Naţională a Baroului – Registrul avocaţilor - Conseil National des Barreaux
Autoritatea naţională pentru expertiză funciară, agricolă şi forestieră - Conseil National de l'Expertise Foncière Agricole et Forestière – NEFAF
Lista Ordinului medicilor veterinari - Tableau de l'ordre des vétérinaires
Lista Ordinului topografilor (topografi de teren) - Tableau de l'Ordre des géomètres-experts
Lista întreprinderilor şi a experţilor autorizaţi pentru vânzări publice / licitaţii - Annuaire des sociétés de ventes et experts agréés
Registrul arhitecţilor - Tableau des Architectes
Registrul auditorilor legali - Annuaire des Commissaires aux Comptes
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Lista societăţilor comerciale străine - Verzeichnis der auswärtigen Gesellschaften
Publicarea insolvenţelor - Insolvenzbekanntmachungen
Registrul comerţului - Handelsregister
Registrul comerţului - Unternehmensregister
Registrul cooperativelor - Genossenschaftsregister
Registrul parteneriatelor - Partnerschaftsregister
Registru cu caracter specific Institute de măsurare a sistemului de cercetare şi experţi în domeniul protecţiei mediului - Recherchesystem Messstellen und Sachverständige im Umweltbereich (ReSyMeSa) Agenţia pentru protecţia consumatorilor şi siguranţa alimentară – Lista experţilor (Saxonia Inferioară) - Übersicht der in Niedersachsen zugelassenen privaten Sach-verständigen
Lista interpreţilor şi traducătorilor autorizați - Verzeichnis über beeidigte, öffentlich bestellte bzw. allgemein ermächtigte Dolmetscher/innen sowie Übersetzer/innen Agenţia pentru protecţia consumatorilor şi siguranţa alimentară – Lista experţilor privaţi (Saxonia Inferioară) Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - Übersicht der in Niedersachsen anerkannten privaten Sachverständigen
Registrul activităţilor artizanale cu acces gratuit - Verzeichnis der Inhaber von Betrieben zulassungsfreier Handwerke oder handwerksähnlicher Gewerbe Autorizaţia de a efectua teste de caracter în conformitate cu art. 11 din Legea privind câinii periculoşi (Schleswig-Holstein) - Zulassung zur Durchführung von Wesenstests nach § 11 Gefahrhundegesetz
Registrul artizanilor care necesită autorizaţie, camera meseriaşilor - Verzeichnis der Inhaber von Betrieben zulassungspflichtiger Handwerke Camera Arhitecţilor (Bavaria) – Registrul corporaţiilor - Gesellschaftsverzeichnis der Bayerischen Architektenkammer
Registrul informativ cu privire la serviciile juridice extrajudiciare - Bekanntmachungsplattform für außergerichtliche Rechtsdienstleistungen Camera Arhitecţilor (Hesse) – Lista experţilor desemnaţi şi autorizaţi public - Liste der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen - Architektenkammer Hessen
Registrul oficial al avocaţilor - Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis Camera Arhitecţilor (Mecklenburg – Pomerania Inferioară) - Architektenkammer
Registrul profesional al contabililor publici - Berufsregister fuer Wirtschaftspruefer Camera Arhitecţilor (Renania de Nord-Vestfalia) – Lista experţilor pentru controlul izolaţiei fonice şi termice - Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz - Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
Registrul tuturor băncilor autorizate - Liste der in Deutschland zugelassenen Kreditinstitute Camera Arhitecţilor (Renania de Nord-Vestfalia) – Lista experţilor pentru controlul protecţiei împotriva incendiilor - Liste der staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes – Architektenkammer
Registrul tuturor societăţilor de asigurare autorizate - Liste der in Deutschland zugelassenen Versicherer Camera Arhitecţilor (Turingia) - Architektenkammer Thüringen
Camera Arhitecţilor – Lista urbaniştilor (Berlin) - Architektenkammer Berlin - Stadtplanerliste des Landes Berlin
Camera Inginerilor (Bavaria) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieure- Bayern
Camera Inginerilor (Bavaria) – Lista inginerilor consultanţi străini - Liste der auswärtigen Beratenden Ingenieure
Camera Inginerilor (Bavaria) – Registrul corporaţiilor - Gesellschaftsverzeichnis der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
Camera Inginerilor (Berlin) – Lista inginerilor consultanţi Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure bei der Baukammer Berlin
Camera Inginerilor (Brandenburg) - Brandenburgische Ingenieurkammer
Camera Inginerilor (Bremen) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der beratenden Ingenieure, Verzeichnis der auswärtigen Beratenden Ingenieure, Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure, Verzeichnis der Kammermitglieder - Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen
Camera Inginerilor (Hamburg) – Lista altor ingineri consultanţi - Liste der sonstigen Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure
Camera Inginerilor (Hamburg) – Lista membrilor - Mitgliederverzeichnis der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau
Camera Inginerilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieure Mecklenburg-Vorpommern
Camera Inginerilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) – Lista membrilor voluntari - Liste der freiwilligen Mitglieder der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern
Camera Inginerilor (Renania de Nord-Vestfalia) – Lista experţilor pentru controlul izolaţiei fonice şi termice - Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz - Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
Camera Inginerilor (Renania-Palatinat) – Lista inginerilor consultanţi - Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure- Rheinland-Pfalz
Camera Inginerilor (Saarland) – Lista inginerilor de structură şi a arhitecţilor de interior - Liste der Tragwerksplanerinnen und -planer - Ingenieurkammer des Saarlandes
Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure
Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor consultanţi - Ingenieurkammer Niedersachsen- Gesellschaftsliste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure
Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor consultanţi în domeniul auditului clădirilor - Verzeichnis der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure für wiederkehrende Bauwerksprüfung
Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor de structură - Ingenieurkammer Niedersachsen- Liste der Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner
Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista membrilor voluntari - Ingenieurkammer Niedersachsen - Liste der freiwilligen Mitglieder
Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista proiectanţilor - Liste der Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Camera Inginerilor (Saxonia) – Lista inginerilor consultanţi, a inginerilor cu drept de semnătură, a inginerilor de structură calificaţi, a inginerilor străini - Liste der Beratenden Ingenieure, Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure, Liste der qualifizierten Tragwerksplaner, Verzeichnis der auswärtigen Ingenieure
Camera Inginerilor (Saxonia-Anhalt) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieure- Sachsen-Anhalt
Camera Inginerilor (Saxonia-Anhalt) – Lista membrilor - Liste der Kammermitglieder (Ingenieurkammer)
Camera Inginerilor (Schleswig-Holstein) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure- Schleswig-Holstein
Camera Inginerilor (Turingia) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der beratenden Ingenieure, Ingenieurkammer Thüringen
Camera Inginerilor – Lista urbaniştilor (Hesse) - Liste der Stadtplaner - Ingenieurkammer Hessen
Consilieri pe teme de energie, membri ai Camerei Arhitecţilor (Saxonia Inferioară) - Internetliste der Energieberater, die gleichzeitig Mitglied der Architektenkammer Niedersachsen sind
Experţi de control acreditați oficial pentru stabilitatea construcţiilor, protecţia împotriva incendiilor, controlul terasamentelor şi al fundaţiilor (Renania de NordVestfalia) - Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung der Standsicherheit, für die Prüfung des Brandschutzes, für Erd- und Grundbau – Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
Experţi în examinarea caracterului canin în conformitate cu legislaţia privind câinii (Hamburg) - Sachverständige Wesenstest nach Hundegesetz
Experţi în examinarea obedienţei canine în conformitate cu legislaţia privind câinii (Hamburg) - Sachverständige Gehormsamsprüfung nach Hundegesetz
Experţi în verificarea instalaţiilor tehnice (garaje, magazine şi săli de reuniuni) (Baden-Württemberg) - Bekanntmachung des Wirtschaftsministeriums über anerkannte Sachverständige für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach dem Bauordnungsrecht (Garagen, Verkaufsstätten und Versammlungsstätten)
Ingineri cu drept de semnătură (Bavaria) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure
Ingineri cu drept de semnătură (Bremen) - Bauvorlageberechtigte Ingenieure - Engineer chamber in Bremen - Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen, Liste der beratenden Ingenieure, Verzeichnis der auswärtigen Beratenden Ingenieure, Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure, Verzeichnis der K
Ingineri cu drept de semnătură (Hamburg) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen und bauvorlageberechtigten Ingenieure
Ingineri cu drept de semnătură (Hesse) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure - Hessen
Ingineri cu drept de semnătură (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure Mecklenburg-Vorpommern
Ingineri cu drept de semnătură (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure- Nordrhein-Westfalen
Ingineri cu drept de semnătură (Saarland) - Liste der Bauvorlageberechtigten - Ingenieurkammer des Saarlandes
Ingineri cu drept de semnătură (Saxonia-Anhalt) - Liste der Bauvorlageberechtigten Ingenieure- Sachsen-Anhalt
Ingineri cu drept de semnătură (Thuringia) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure- Thüringen
Ingineri cu drept de verificare a securităţii /stabilităţii construcţiilor şi a protecţiei împotriva incendiilor (Brandenburg) - Verzeichnis der im Land Brandenburg anerkannten Pruefingenieure fuer Standsicherheit und Brandschutz
Inspectori ai siguranţei clădirilor (Saxonia-Anhalt) - Liste der Nachweisberechtigten für Standsicherheit
Laboratoare acreditate pentru analiza apelor de canalizare în conformitate cu regulamentul privind deversarea apelor de canalizare în sistemul de ape uzate (Berlin) - Anerkannte Abwasseruntersuchungslabore nach § 6 Abs. 1 der Verordnung über das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung Berlin)
Lista Birourilor de control pentru analiză structurală şi a inginerilor inspectori în ingineria construcţiilor (Baden-Württemberg) - Verzeichnis der Prüfämter und Prüfingenieure für Bautechnik in Baden-Württemberg
Lista arhitecţilor (Bavaria) - Architektenliste- Bayern
Lista arhitecţilor (Berlin) - Architektenkammer Berlin - Architektenliste des Landes Berlin
Lista arhitecţilor (Brandenburg) - Architektenliste- Brandenburg
Lista arhitecţilor (Bremen) - Architektenliste- Bremen
Lista arhitecţilor (Hamburg) - Architektenliste- Hamburg
Lista arhitecţilor (Hesse) - Berufsverzeichnis der Architekten und Stadtplaner - Hessen
Lista arhitecţilor (Renania-Palatinat) – Registrul societăților de arhitecţi, al arhitecţilor străini şi al societăților de arhitecţi străine -Architektenliste Rheinland-Pfalz, Gesellschaftsverzeichnis- Architekten, Register für auswärtige Archtitekten, Berufsgesellschaften und Gesellschaftsverzeichnis (Architekten)
Lista arhitecţilor (Saxonia) – Arhitecţi, urbanişti, lista arhitecţilor şi urbaniştilor străini, lista societăților - Architekten- und Stadtplanerliste, Verzeichnis der auswärtigen Architekten und Stadtplaner, Gesellschaftsverzeichnis
Lista arhitecţilor (Schleswig-Holstein) – înregistraţi la Camera Arhitecţilor şi Inginerilor - Liste der in die Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein eingetragenen Ar-chitektinnen und Architekten (u.a. auswärtige)
Lista arhitecţilor cu drept de certificare a protecţiei împotriva incendiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Architekten für Brandschutz
Lista arhitecţilor cu drept de certificare a securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Architekten für Standsicherheit
Lista arhitecţilor străini (Bavaria) - Liste der auswärtigen Architekten
Lista arhitecţilor şi urbaniştilor străini (Hamburg) - Verzeichnis der auswärtigen Architektinnen und Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner
Lista arhitecţilor – Registrul online (Saxonia Inferioară) - Architektenliste- Internetverzeichnis
Lista arhitecţilor – inclusiv arhitecţi de interior şi peisagişti (Turingia) - Architektenliste (einschließlich Innen- und Landschaftsarchitekten)
Lista arhitecţilor, a designerilor de interior, a arhitecţilor peisagişti, a urbaniştilor, lista arhitecţilor străini (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der Architekten und Architektinnen, Innenarchitekten und Innenarchitektinnen, Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, Stadtplaner und Stadtplanerinnen, Liste der Auswärtigen, Nordrhein-Westfalen
Lista consilierilor în materie de energie (Saxonia Inferioară) - Verzeichnis der Energieberater
Lista experţilor în conformitate cu art. 3 din Legea privind protecţia datelor în cadrul auditului (Schleswig-Holstein) - Liste der anerkannten Sachverständigen nach § 3 Abs. 3 Datenschutzauditverordnung
Lista inginerilor cu atribuţii de control pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Standsicherheit
Lista inginerilor cu atribuţii de control pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Standsi-cherheit
Lista inginerilor cu atribuţii de control pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Standsicherheit- Sachsen
Lista inginerilor cu drept de certificare a atenuării zgomotului, a securităţii structurale, a protecţiei împotriva incendiilor şi a termoizolaţiei (Hesse) - Liste der nachweisberechtigten Ingenieure für Schallschutz, Standsicherheit, vorbeugenden Brandschutz und Wärmeschutz - Hessen
Lista inginerilor cu drept de certificare a protecţiei împotriva incendiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Ingenieure für Brandschutz
Lista inginerilor cu drept de certificare a securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Ingenieure für Standsicherheit
Lista inginerilor de construcţii civile (Baden-Württemberg) - Liste der Entwurfsverfasser der Fachrichtung Bauingenieurwesen - Baden-Württemberg
Lista inginerilor inspectori pentru construcţiile civile (specializaţi în construcţii metalice, solide sau din lemn) (Renania de Nord-Vestfalia) - Verzeichnis der im Lande Nordrhein-Westfalen anerkannten Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure (für die Fachrichtungen Metallbau, Massivbau, Holzbau)
Lista inginerilor inspectori pentru protecţia împotriva incendiilor (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz
Lista inginerilor inspectori pentru protecţia împotriva incendiilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz
Lista inginerilor inspectori pentru protecţia împotriva incendiilor (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz- Sachsen
Lista inginerilor inspectori pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten Prüfingenieure für Standsicherheit
Lista inginerilor inspectori pentru verificarea staticii clădirilor (Hamburg) - Verzeichnis der in Hamburg anerkannten Prüfingenieure für Baustatik
Lista inginerilor inspectori în conformitate cu legislaţia privind construcţiile (Turingia) - Liste der Prüfingenieure nach Bauordnungsrecht, Thüringen
Lista inspectorilor (Saxonia Inferioară) - Ingenieurkammer Niedersachsen- Verzeichnis der Vermessungsingenieure
Lista inspectorilor acreditați pentru controlul clădirilor (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten Prüfsachverständigen für den Erd- und Grundbau
Lista inspectorilor conform Legii construcţiilor (Thuringia) - Liste der Prüfsachverständigen nach Bauordnungsrecht, Thüringen
Lista inspectorilor cu drept de control al clădirilor (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Erd- und Grundbau
Lista inspectorilor cu drept de control al clădirilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für den Erd- und Grundbau
Lista inspectorilor cu drept de control al clădirilor (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für den Erd- und Grundbau- Sachsen
Lista inspectorilor pentru controlul sistemelor şi echipamentelor referitoare la securitate (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der Prüfsachverständigen für: - sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
Lista inspectorilor pentru instalaţiile şi infrastructurile de securitate (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
Lista inspectorilor pentru măsurători (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Vermessung
Lista inspectorilor pentru protecţia împotriva incendiilor (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Brandschutz
Lista inspectorilor pentru protecţia împotriva incendiilor (Schleswig-Holstein) - Liste der Prüfsachverständigen für Brandschutz- Schleswig-Holstein
Lista inspectorilor pentru protecţia împotriva incendiilor în conformitate cu reglementările în domeniul construcţiilor (Hesse) - Liste der Prüfsachverständigen für Brandschutz nach der Hessischen Bauordnung - Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen
Lista inspectorilor pentru supravegherea construcţiilor (Brandenburg) - Bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige, Ingenieurkammer
Lista inspectorilor pentru topografiere, terasamente, fundaţii, facilităţi tehnice şi instalaţii pentru clădiri (Hesse) - Liste der Prüfsachverständigen für Vermessungswesen, Erd- und Grundbau, Technische Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden - Hessen
Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi a infrastructurilor tehnice (Hamburg) - Verzeichnis der in Hamburg behördlich anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung von technischen Anlagen und Einrichtungen
Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi a infrastructurilor tehnice (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen
Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi a infrastructurilor tehnice (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen- Sachsen
Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi infrastructurilor tehnice (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten Prüfsachverständigen für technische Anlagen und Einrichtungen
Lista inspectorilor pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Standsicherheit
Lista interpreţilor (Saarland) - Dolmetscherliste- Saarland
Lista organismelor acreditate să efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanitare (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Liste anerkannter Kontrollwerkstätten zur Prüfung von Pflanzenschutzgeräten
Lista organismelor de control, supraveghere şi certificare, publicată de Institutul German pentru tehnica construcţiilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs und Zertifikierungsstellen, herausgegeben vom dt. Institut für Bautechnik
Lista societăților de arhitecţi (Hamburg) - Verzeichnis der Architektengesellschaften- Hamburg
Lista societăților de arhitecţi (Mecklenburg – Pomerania Inferioară) - Architekten-Gesellschaftsverzeichnis
Lista societăților de arhitecţi străine (Hamburg) - Verzeichnis der auswärtigen Architektengesellschaften
Lista societăților de ingineri consultanţi - Liste der Gesellschaften mit Beratenden Ingenieuren
Lista societăților de ingineri consultanţi (Hamburg) - Verzeichnis der Gesellschaften von Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Bavaria) - Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Berlin) - Verzeichnis der für die Berliner Gerichte und Notare allgemein beeidigten Dolmetscher und ermächtigten Übersetzer
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Brandenburg) - Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Hamburg) - Liste der allgemein vereidigten und öffentlichen bestellten Dolmetscher / Dolmetscherinnen und Übersetzer / Übersetzerinnen
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Renania – Palatinat) - Verzeichnis der allgemein beeidigten Dolmetscherinnen und Dolmetscher und der ermächtigten Übersetzerinnen und Übersetzer
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Saxonia) - Dolmetscher- und Überstetzerliste- Sachsen
Lista traducătorilor şi interpreţilor (Schleswig-Holstein) - Liste der allgemein vereidigten und öffentlich bestellten Dolmetscherinnen/Dolmetscher und Übersetzerinnen/Übersetzer
Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Erfurt (Thuringia) - Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis Landgericht Erfurt
Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Gera (Thuringia) - Dolmetscher und Übersetzerverzeichnis Landgericht Gera
Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Meiningen (Turingia) - Liste der beim Landgericht Meiningen öffentlich bestellten und vereidigten Dolmetscher/Übersetzer
Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Mühlhausen (Thuringia) - Dolmetscherliste, Landgericht Mühlhausen
Lista urbaniştilor (Bavaria) - Stadtplanerliste
Lista urbaniştilor (Bremen) - Stadtplanerliste- Bremen
Lista urbaniştilor (Hamburg) - Stadtplanerliste- Hamburg
Lista urbaniştilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Stadtplanerliste- Mecklenburg-Vorpommern
Lista urbaniştilor (Saarland) - Liste der Stadtplanerinnen und -planer - Ingenieurkammer des Saarlandes
Lista urbaniştilor (Schleswig-Holstein) - Liste der Stadtplannerinnen und Stadtplaner
Lista urbaniştilor (Turingia) - Stadtplanerliste - Thüringen
Organisme de experţi acreditate în conformitate cu regulamentul privind deversarea apelor de canalizare în sistemul de ape uzate (Berlin) - Anerkannte sachverständige Stellen gemäß § 5 Abs. 1 der Verordnung über das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung Berlin)
Registrul altor ingineri consultanţi (Bavaria) - Liste der sonstigen Beratenden Ingenieure
Registrul arhitecţilor şi urbaniştilor străini, inclusiv societăți şi parteneriate (Baden-Württemberg) - Verzeichnis der auswärtigen Architekten und Stadtplaner, sowie auswärtigen Gesellschaften und Partnerschaften
Registrul consilierilor fiscali (Bremen) - Steuerberaterregister- Bremen
Registrul consilierilor fiscali (Hamburg) - Steuerberaterregister der Steuerberaterkammer- Hamburg
Registrul consilierilor fiscali (Renania-Palatinat) - Register der Steuerberater- Rheinland-Pfalz
Registrul consilierilor fiscali (Saarland) - Register der Steuerberater- Saarland
Registrul consilierilor fiscali (Saxonia-Anhalt) - Berufsregister der Steuerberater- Sachsen-Anhalt
Registrul consilierilor fiscali (Schleswig-Holstein) - Steuerberater- Schleswig-Holstein
Registrul consilierilor fiscali din Baden de Nord (Baden-Württemberg) - Berufsregister - Steuerberaterkammer Nordbaden
Registrul consilierilor fiscali din Baden de Sud (Baden-Württemberg) - Berufsregister - Steuerberaterkammer Südbaden
Registrul consilierilor fiscali din Stuttgart (Baden-Württemberg) - Berufsregister - Steuerberaterkammer Stuttgart
Registrul consilierilor fiscali, al executorilor fiscali şi al întreprinderilor de consultanţă fiscală (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Berufsregister der Steuerberater, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften
Registrul experţilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind economisirea energiei (Bavaria) - Liste der Sachverständigen zur Durchführung der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik
Registrul experţilor în temeiul Regulamentului privind economisirea energiei (Bavaria) - Liste der Sachverständigen nach § 2 der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten und zur Durchführung der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (ZVEnEV)
Registrul inginerilor (Saarland) - Mitgliederverzeichnis - Ingenieurkammer des Saarlandes
Registrul inginerilor constructori consultanţi (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieure und Ingenieurinnen, Liste der sonstigen Beratenden Ingenieure und Ingenieurinnen, Verzeichnis des auswärtigen Beratenden Ingenieure und Ingenieurinnen
Registrul inginerilor consultanţi (Hesse) - Liste der Beratenden Ingenieure - Hessen
Registrul inginerilor consultanţi (Saarland) - Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure - Ingenieurkammer des Saarlandes
Registrul inginerilor consultanţi în materie de construcţii civile (Hamburg) - Liste der im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure
Registrul inginerilor consultanţi, al altor ingineri, al întreprinderilor înregistrate şi al parteneriatelor - Beratende Ingenieure, sonstige Ingenieure, Kapitallgesellschaften, Partnerschaften
Registrul inginerilor străini (Saarland) - Auswärtigenverzeichnis - Ingenieurkammer des Saarlandes
Registrul persoanelor autorizate să emită certificate de construcţii în conformitate cu reglementările în domeniul construcţiilor (Hesse) - Liste der Nachweisberechtigten für bautechnische Nachweise nach der Hessischen Bauordnung (Nachweisberechtigtenliste) - Hessen
Registrul profesional al consultanţilor fiscali şi al întreprinderilor de consultanţă fiscală (Saxonia) - Berufsregister der Steuerberater, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften- Sachsen
Registrul proiectanţilor profesionişti pentru securitate şi protecţia împotriva incendiilor (Thuringia) - Liste Fachplaner für Standsicherheit und Brandschutz, Thüringen
Registrul proiectanţilor profesionişti în materie de eficienţă energetică (Saarland) - Liste der Fachplanerinnen und Fachplaner für Energieeffizienz, Saarland
Registrul societăților cu răspundere limitată și a parteneriatelor de arhitecţi (Brandenburg) - Verzeichnis der Partnerschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung bei der Architektenkammer
Registrul societăților de ingineri (Saarland) - Gesellschaftsverzeichnis – Ingenieurkammer des Saarlandes
Registrul societăților de ingineri consultanţi (Renania de Nord-Vestfalia) - Verzeichnis der Gesellschaften Beratender Ingenieure in Nordrhein-Westfalen
Registrul topografilor de mină (Brandenburg) - Verzeichnis der im Land Brandenburg anerkannten Markscheider
Registrul topografilor de mină (Renania de Nord – Vestfalia) - Verzeichnis der anerkannten Markscheider in Nordrhein- Westfalen
Registrul topografilor de mină (Saxonia Inferioară) - Verzeichnis der anerkannten Markscheiderinnen und Markscheider
Registrul topografilor de mină (Saxonia) - Verzeichnis der anerkannten Markscheider gemäß Markscheidergesetz
Registrul veterinarilor (Berlin) - Berufsverzeichnis der Tierärztekammer Berlin
Registrul veterinarilor (Hamburg) - Akten der Tierärztekammer
Registrul veterinarilor (Schleswig-Holstein) - Tierärztekammer- Schleswig-Holstein
Registrul întreprinderilor de inginerie ((Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Ingenieur-Gesellschaftsverzeichnis
Societăți de arhitecţi, designeri de interior, arhitecţi peisagişti şi urbanişti (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der Kapitalgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften, die die Berufsbezeichnung Architekt, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner führen
Veterinari practicieni (Saxonia) - Praktizierende Tierärzte in Sachsen
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul general al comerțului - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Registrele Camerei comercianţilor din Atena - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Registrele Camerei comercianţilor din Salonic - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Registrele Camerei comercianţilor şi artizanilor din Rodopi - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Registrele Camerei de comerţ din Ahaia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Arcadia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Argolida - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Boeotia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Chios - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Registrele Camerei de comerţ din Ciclade - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Registrele Camerei de comerţ din Corfu (Kerkyra) - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Drama - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Evia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Grevena - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Registrele Camerei de comerţ din Ileia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Imathia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Karditsa - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Kastoria - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Kavala - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Kefalonia şi Itaca - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Registrele Camerei de comerţ din Kozani - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Registrele Camerei de comerţ din Lasithi - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Registrele Camerei de comerţ din Magnesia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Pella - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Pieria - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Preveza - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Registrele Camerei de comerţ din Trikala - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Registrele Camerei de comerţ din Zakynthos ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Registrele Camerei de comerţ şi industrie din Atena - ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α)
Registrele Camerei de comerţ şi industrie din Piraeus - ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Registru cu caracter specific Registrul Asociaţiei proprietarilor de hoteluri din Grecia - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Registrele Camerei de comerţ din Ioannina - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Registrul Camerei de comerţ şi industrie din Grecia - ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Registrele Camerei de comerţ din Laconia - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Registrul Camerei tehnice din Grecia - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Registrele Camerei de comerţ din Samos - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
Registrul contractanţilor de lucrări publice - Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Registrul Baroului avocaţilor din Atena - ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Registrul experţilor din domeniul lucrărilor publice - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Registrul Camerei hotelierilor din Grecia - Μητρώο Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Local) Registrul asigurărilor private (Camera de comerţ din Laconia) - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ
(Local) Registrul exportatorilor din Laconia ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Ingineri - The Institution of Engineers of Ireland,Cumann na nInnealtoiri
Registrul întreprinderilor, denumirilor comerciale şi sucursalelor / punctelor de lucru din Irlanda Register of companies, business names and branches / places of business in Ireland,Clár na cuideachtaí, ainmneacha gnó agus brainsí / ionaid ghnó in Éirinn
Registru cu caracter specific Adjudecători şi evaluatori profesionişti înregistraţi - Members of the Institute of Professional Auctioneers and Valuers,Comhaltaí an Institiúid Cheantálaithe agus Luachálaithe Gairmiúla
Consilieri în materie de protecţie împotriva radiaţiilor înregistraţi - Radiation Protection Advisors Register,Clár na Comhairleoirí Cosanta Radaíochta
Consultanţi fiscali înregistraţi - Association of the Irish Taxation Institute (AITI) Registered Tax Consultants,Cumann an Institiúid Cánachais na héireann(AITI) Comhairleoiri Cánach Cláraithe
Instructori auto autorizaţi înregistraţi - Register of Approved Driving Instructors,Clár na Teagascóir Tiomána Faofa
Registrul agenţilor de brevet - Register of Patent Agents,Clár na Gníomhairí Paitinne
Registrul agenţilor turistici autorizaţi - Register of Licensed Travel Agents,Clár na Gníomhairí Taistil ceadúnaíodh
Registrul agenţilor în materie de mărci - Register of Trade Mark Agents,Clár na Gniomhairí Trádmharcanna
Registrul apartamentelor de vacanţă - Register of Holiday Appartments,Clár de árasán saoire
Registrul arhitecţilor din Republica Irlanda - RIAI Register for Architects
Registrul cabanelor de vacanţă autorizate - Register of Approved Holiday Cottages,Clár d'iostáin saoire cheadaithe
Registrul campingurilor de vacanţă - Register of Holiday Camps,Clár na Campaí Saoire
Registrul caselor de oaspeţi - Register of Guest Houses,Clár na Tithe Aíochta
Registrul companiilor aeriene autorizate – Categoriile A şi B - Register of Licensed Airlines- Category A & B,Clár na Catagóir Airlines Ceadúnaithe-A & B
Registrul căminelor de vacanţă - Register of Holiday Hostels,Clár na Brúnna Saoire
Registrul căminelor pentru tineret - Register of Youth Hostels,Clár na Brúnna Óige
Registrul hotelurilor - Register of Hotels,Clár na Óstáin
Registrul inginerilor consultanţi experţi - Register of Consulting Chartered Engineers,Clár na Cairte Innealtóirí Comhairleacha
Registrul locaţiilor de campare şi pentru caravane - Register of Camping and Caravan sites,Clár na láithreáin champála agus Carbhán
Registrul motelelor - Register of Motor Hotels,Clár na Óstáin Mótair
Registrul ogarilor englezi de curse - Irish Greyhound Stud Book,Leabhar Graí na hÉireann gCon
Registrul operatorilor aprobaţi de handling la sol - Register of approved ground handling operators,Clár na n-oibreoirí formheasta talamh láimhseála
Registrul operatorilor turistici autorizaţi - Register of Licensed Tour Operators,Clár na Turas Ceadúnaithe
Registrul organismelor de licenţiere a drepturilor de autor - Register of Copyright Licensing Bodies,Clár de na Comhlachtaí Ceadúnúcháin cóipchirt
Registrul organismelor de licenţiere a drepturilor de autor pentru drepturile de proprietate ale interpreţilor - Register of Copyright Licensing Bodies For Performers' Property Rights,Clár na gComhlachtaí Ceadúnúcháin Cóipchirt Do Chearta Maoine Taibheoirí
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul debitorilor impliciţi - Vanskilaskrá
Registrul întreprinderilor - Fyrirtækjaskrá RSK
Registru cu caracter specific Registrul agenţiilor de turism autorizate - * Register of Licensed Travel Agencies (Informal EN)
Registrul agenţilor imobiliari certificaţi - Skrá yfir fasteignasala
Registrul arhitecţilor - Skrá yfir þá sem fengið hafa löggildingu til að kalla sig húsameistara
Registrul avocaţilor - Lögmannalisti
Registrul ghizilor turistici - Félag leiðsögumanna
Registrul hotelurilor şi restaurantelor autorizate - * Register of Licensed Hotels and Restaurants (Informal EN)
Registrul operatorilor turistici autorizaţi - Ferðaskipuleggjendur - skrá yfir leyfishafa
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul comerţului din Italia - Registro Imprese
Registru cu caracter specific Consiliul naţional al agrotehnicienilor şi agrotehnicienilor licenţiaţi - Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Consiliul naţional al arhitecţilor, al arhitecţilor urbanişti şi peisagişti şi al specialiştilor în conservarea naturii - Consiglio Nazionale Architetti , Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori
Registrul actuarilor - Attuari
Registrul agenţiilor de forţă de muncă - ALBO INFORMATICO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO
Registrul agronomilor – licenţiaţi în agronomie şi silvicultură - Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Registrul asistenţilor sociali - Assistenti sociali
Registrul auditorilor - Revisori Contabili
Registrul avocaţilor - Avvocati
Registrul biologilor - Biologi
Registrul chimiştilor - Chimici
Registrul consultanţilor de muncă - Consulenti del Lavoro
Registrul contabililor şi al consilierilor fiscali - Dottori commercialisti ed Esperti contabili
Registrul experţilor din industrie - Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Registrul experţilor în agricultură, cu sau fără licenţă - Periti agrari e Periti agrari laureati
Registrul geologilor - Geologi
Registrul inginerilor - Ingegneri
Registrul jurnaliştilor - Giornalisti
Registrul naţional al întreprinderilor ecologice de tratare şi gestionare a deşeurilor - * National Register of Environmental Waste Treatment and Management Companies (Informal EN)
Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice - Il Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Registrul psihologilor/psihoterapeuţilor - Psicologi
Registrul public al furnizorilor de servicii poştale electronice certificate - Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata
Registrul public al prestatorilor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate - Elenco Pubblico dei Certificatori di Firma Digitale
Registrul tehnologilor alimentari - Tecnologi Alimentari
Registrul topografilor de teren şi al geometricienilor - Geometri e Geometri Laureati
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrele cazierelor - Sodu reģistrs
Registrul de insolvență - Maksātnespējas reģistrs
Registru cu caracter specific Agenții private de ocupare a forţei de muncă - * Private Employment Agencies (Informal EN)
Baza de date a Asociaţiei medicilor veterinari autorizaţi din Letonia - Latvijas Veterinārārstu biedrības sertificēto veterinārārstu un veterinārfeldšeru saraksts
Baza de date a furnizorilor de servicii legate de turism - Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāze
Colegiul arhitecţilor şi membrii Asociaţiei arhitecţilor din Letonia - Sertificētie arhitekti un LAS un LAB biedri
Instituţii muzicale şi de spectacole - * Music and Performing Art Institutions (Informal EN)
Instituţii şi programe acreditate în domeniul învăţământului general - * Accreditation of All-round Educational Programms and Establishments (Informal EN)
Licenţe pentru procedurile de executare în domeniul cadastrului, geodeziei şi topografiei - * Licenses for Land survey, Land Cadastral Survey, Geodesical and Topographical Performance Procedures (Informal EN)
Licenţe pentru procedurile de executare în domeniul cartografiei şi fotogrametriei - * Licenses for Cartography and Photogrammetry Performance Procedures (Informal EN)
Licenţe pentru programele din sectorul învăţământului general - Vispārējās izglītības programmu licencēšana
Lista avocaţilor autorizaţi şi a asistenţilor avocaţilor autorizaţi - * List of Sworn Advocates and Assistants of Sworn Advocates (Informal EN)
Organisme acreditate de certificare şi evaluare a conformităţii – Biroul naţional de acreditare din Letonia - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
Organizaţii de arhitectură şi design - * Architecture and Design Organizations (Informal EN)
Permise pentru înfiinţarea şi administrarea birourilor de reprezentare a instituţiilor străine de învăţământ superior - Ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanas un darbības atļauja
Programe acreditate în sectorul învăţământului general - Vispārējās izglītības programmu akreditēšana
Programe acreditate în sectorul învăţământului superior - Augstākās izglītības programmu akreditācija
Registrul Asociaţiei imobiliare (LANĪDA) - Reģistrā Latvijas Nekustamo Īpašumu Darījumu Asociācija LANĪDA
Registrul animalelor şi al efectivelor de animale - Ganāmpulku un dzīvnieku reģistrs
Registrul arhitecţilor şi activităţilor din sectorul construcţiilor - Būvprakses un arhitekta prakses reģistrs
Registrul artiştilor - Mākslinieku Reģistrs
Registrul avocaţilor specializaţi în brevete - Patentpilnvaroto Saraksts
Registrul centrelor de formare a conducătorilor de tractoare - Traktortehnikas vadītāju apmācības iesāžu reģistrs
Registrul colegiilor care nu şi-au început încă activitatea - Koledžas reģistrācija darbības uzsākšanai
Registrul comercianţilor de vehicule - * Register of Vehicle Traders (Informal EN)
Registrul companiilor autorizate să achiziţioneze deşeuri metalice - * Register of Companies Authorized to Purchase Metal Scraps in Latvia (Informal EN)
Registrul concesionarilor de tractoare, vehicule cu autopropulsie şi remorci - Traktortehnikas, tās piekabju un to numurēto agregātu mazumtirdzniecības uzņēmumu reģistrs
Registrul cotelor de lapte - Piena kvotu reģistrs
Registrul exploatărilor agricole - Novietņu reģistrs
Registrul furnizorilor de servicii din sectorul construcţiilor - Būvkomersantu reģistrs
Registrul geodezilor autorizaţi - * The List of Certified Persons in Land Survey (Informal EN)
Registrul geodezilor autorizaţi - * Register of Certified Persons - Land Cadastral Survey (Informal EN)
Registrul instituţiilor de învăţământ general - Vispārējās izglītības iestāžu reģistrācija
Registrul instituţiilor de învăţământ superior - Augstskolu reģistrācija
Registrul întreprinderilor care fac obiectul supravegherii de către serviciul alimentar şi veterinar - Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļuauto uzņēmumu reģistrs
Registrul şcolilor de şoferi - * Register of Driving Schools (Informal EN)
Registrul „7 Guru” (marketing, mass-media şi evenimente) - * 7 Guru Register (Informal EN)
Universităţi şi colegii acreditate - Augstskolas un koledžas akreditācija
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul public (Registrul întreprinderilor) - Öffentlichkeitsregister
Registru cu caracter specific Registrul administratorilor - Register der Treuhänder
Registrul auditorilor - Register der Wirtschaftsprüfer
Registrul avocaţilor - Register der Rechtsanwälte
Registrul avocaţilor specializați în domeniul brevetelor - Register der Patentanwälte
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Baza de date a activelor întreprinderilor în stare de faliment şi a întreprinderilor falimentare vândute la licitaţie - Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto, parduodamo iš varžytynių, duomenų bazė
Baza de date a întreprinderilor în proces de restructurare - Įmonių restruktūrizavimo duomenų bazė
Baza de date a întreprinderilor în stare de faliment - Įmonių bankroto duomenų bazė
Registrul contribuabililor - Mokesčių mokėtojų registras
Registrul entităţilor juridice - Juridinių Asmenų Registras
Registru cu caracter specific Baza de date a administratorilor întreprinderilor în stare de faliment şi a administratorilor întreprinderilor în proces de restructurare - Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių duomenų bazė
Lista aparatelor de joc - Lošimo įrenginių registras
Registrul animalelor - Ūkinių gyvūnų registras
Registrul exploataţiilor agricole - Žemės ūkio ir kaimo verslo registras
Registrul fermierilor şi al fermelor - Ūkininkų ūkių registras
Registrul instituţiilor de învăţământ şi de ştiinţă - Registrai Švietimo ir mokslo institucijos
Registrul licenţelor pentru formare profesională - Registrai - Mokymo licencijos
Registrul licenţelor în materie de energie electrică - * Register of Electricity Licences (Informal EN)
Registrul maşinilor agricole - Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras
Registrul programelor de studii şi de formare - Registrai Studijų ir mokymo programos
Registrul întreprinderilor - VEI atestuotų įmonių registras
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul comerţului şi al întreprinderilor - Registre de Commerce et des Sociétés
Registrul întreprinderilor în stare de faliment - Relevé des faillites (Mémorial B),Insolvenzliste (Mémorial B)
Registru cu caracter specific Comisia de Asigurări – Lista asigurătorilor - Commissariat aux Assurances Membrii Asociaţiei Baroului din Luxemburg şi Diekirch - Barreau de Luxembourg et Barreau de Diekirch
Comisia de supraveghere a sectorului financiar – Lista întreprinderilor din sectorul financiar - Commission de Surveillance du Secteur Financier
Membrii Ordinului arhitecţilor şi al inginerilor experţi - Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils du Grand-Duché de Luxembourg
Membrii Ordinului contabililor certificaţi - Ordre des Experts-Comptables
Ordinul geometrilor - Ordre Luxembourgeois des Géomètres,Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Registrul medicilor veterinari - Association des médecins vétérinaires du Grand-Duché de Luxembourg,Vereinigung der Luxemburger Tierärtzte
Registrul meseriilor - Rôle artisanal
Registrul profesional al contabililor publici - Institut des Réviseurs d'Entreprises,Berufsregister für Wirtschaftsprüfer
Registry of energy consultants - Liste des personnes visées à l’article 3(10) du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation,Liste der Personen gemäss Artikel 3(10) der grossherzoglichen Verordnung vom 30. November 2007 über die Energieeffizienz von Wohngebäuden
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Dental Surgeons Principal Register - Registru Ewlieni tad-Dentisti,Dental Surgeons Principal Register
Dental Surgeons Temporary Register - Registru Temporarju tad-Dentisti,Dental Surgeons Temporary Register
Medical Practitioners Provisional Register - Registru Provizorju tat-Tobba,Medical Practitioners Provisional Register
Medical Practitioners Temporary Register - Registru Temporarju tat-Tobba,Medical Practitioners Temporary Register
Medical and Dental Specialists' Register - Registru ta' Specjalisti Tobba u Dentisti,Medical and Dental Specialists' Register
Registrul cooperativelor - Direttorju tal-Koperattivi,Register of Cooperatives
Registrul întreprinderilor - Reġistru tal-Kumpanniji,Registry of Companies
Temporary Service Providers List (Dental Surgeons) - Lista ta' Dentisti fuq Servizz Temporarju,Temporary Service Providers List (Dental Surgeons)
Temporary Service Providers List (Medical Practitioners) - Lista ta' Tobba fuq Servizz Temporarju,Temporary Service Providers List (Medical Practitioners)
Registru cu caracter specific Lista contabililor înregistraţi, a auditorilor, a societăților de audit, inclusiv acționarii principali, a societăților de contabilitate, inclusiv acționarii principali - List of Registered Accountants, List of Registered Auditors, List of Registered Audit Firms & Principals, List of Registered Accounting Firms & Principals
Lista pietrarilor (actualizată până în 2008) - Liċenzi tal-Bennejja sal-2008,Mason's Licence updated till 2008
Registrul ghizilor turistici - Reġistru tal-Gwidi Turistiċi,Register of Tourist Guides
Registrul inginerilor abilitați - Reġistru tal-Inġiniera bil-Warrant,Register of Warranted Engineers
Registrul medicilor chirurgi veterinari - Reġistru tal-Kirurgi Veterinarji,Veterinary Surgeons' Register
Registrul principal al medicilor - Registru Ewlieni tat-Tobba,Medical Practitioners Principal Register
Registrul provizoriu al unităţilor de îngrijire pe timp de zi a copiilor - Provisional Register for Child Day Care Facilities
Registrul staţiilor pentru inspecţia tehnică auto a autovehiculelor - Register of Motor Vehicle Roadworthiness Testing Stations
Registrul întreprinderilor autorizate de servicii poştale - Reġistru ta' Impriżi Awtorizzati biex joffru Servizzi Postali,Register of Authorised Postal Service Undertakings
Registrul şcolilor auto - Register of Driving Schools
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul central al entităţilor juridice - Enhetsregisteret
Registrul întreprinderilor - Foretaksregisteret
Registru cu caracter specific Registrul Finanstilsynet – Registrul Autorităţii de supraveghere financiară Finanstilsynets konsesjonsregister
Registrul avocaţilor practicieni şi al consilierilor juridici din Norvegia - Register over landets praktiserende advokater og rettshjelpere
Registrul furnizorilor de servicii de medicină alternativă/complementară - Registeret for utøvere av alternativ behandling
Registrul întreprinderilor care proiectează, instalează şi întreţin instalaţii electrice - Elvirksomhetsregisteret
Registrul şcolilor, examinatorilor şi instructorilor auto (Registrul TSK) - Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregister
Schema centrală de aprobare pentru întreprinderile din cadrul industriei construcţiilor * The Central Approval Scheme for Enterprises within the Building and Construction Industry (Informal EN)
Renholdsregisteret
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala Acoperire locala
Registru cu caracter general Lista unităţilor aprobate din sectorul furajelor (în baza Regulamentului (CE) nr. 852/2004 de stabilire a cerinţelor în materie de igienă a furajelor) - Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Opole - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Opolskie Registrul organizatorilor de cursuri de formare pentru ghizi turistici şi organizatori de circuite turistice – Provincia Lubusz (Gorzow Wielkopolski / Zielona Gora) - Rejestr organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - Województwo Lubuskie
Registrul activităţilor economice - Ewidencja Działalności Gospodarczej Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Łódź - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Łódzkie
Registrul entităţilor comerciale (Registrul comerţului) - Krajowy Rejestr Sądowy Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Opole - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Opolskie
Registrul organismelor de supraveghere - Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Pomerania de Vest (Szczecin) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Zachodniopomorskie
Registrul cabinetelor psihologice, al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Varmia - Mazuria (Olsztyn) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Warmińsko-Mazurskie
Registrul locuinţelor sociale – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Domów Pomocy Społecznej – Warmińsko-Mazurskie
Registru cu caracter specific Lista auditorilor autorizaţi şi a firmelor de audit - Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Małopolskie. Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Lublin - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Lubelskie
Lista centrelor aprobate de colectare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego (dyrektywa 88/407/EWG Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Mazovia (Varşovia) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Mazowieckie
Lista centrelor aprobate de colectare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de animale din specia ecvină (Directiva 92/65/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem koni (dyrektywa 92/65/EWG) Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Pomerania (Gdańsk) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Pomorskie
Lista centrelor aprobate de colectare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de animale din specia porcină (Directiva 92/65/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem świń domowych (dyrektywa 90/429/EWG Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Kujawy-Pomerania (Bydgoszcz / Toruń) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin- Kujawsko-pomorski
Lista centrelor aprobate de stocare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów przechowywania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego (dyrektywa 88/407/EWG Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Malopolska (Polonia Mică – Cracovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin- Małopolski
Lista centrelor de colectare aprobate pentru schimburile intracomunitare cu animale din speciile bovină și porcină (Directiva 64/432/CEE), ecvină (Directiva 90/426/CEE), ovină și caprină (Directiva 91/68/CEE) - Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i świniami (dyrektywa 64/432/EGE), koniowatymi (dyrektywa 90/426/EWG), owcami i kozami (dyrektywa 91/68/EWG) Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Mazovia (Varşovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin - Mazowiecki
Lista centrelor de formare în domeniul aviaţiei - Wykaz ośrodków szkolenia lotniczego Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Podcarpaţia (Rzeszów) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Podkarpacki
Lista cimitirelor de animale aflate sub supravegherea inspecţiei veterinare - Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Pomorski
Lista comercianţilor autorizaţi şi a spaţiilor înregistrate pentru comerţul cu bovine, porcine, ovine şi caprine (Directivele 64/432/CEE şi 91/68/CEE) - Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Silezia (Katowice) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Slaski
Lista contabililor autorizaţi - Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Warmia-Mazuria (Olsztyn) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Warminsko-Mazurski
Lista echipelor aprobate de colectare şi/sau producere de embrioni pentru schimburile intracomunitare de embrioni şi ovule de animale din specia bovină (Directiva 89/556/CEE) - Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania i/lub produkcji zarodków dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami i komórkami jajowymi zwierząt z gatunku bydła (dyrektywa 89/556 /EWG ) Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Łódź - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin- Łódzki
Lista fermelor sau a centrelor de carantină autorizate pentru importul de păsări, altele decât păsările de curte (Directivele 92/65/CEE și 91/496/CEE) - Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób (dyrektywy 92/65/EWG i 91/496/EWG) Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea, ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Świętokrzyskie (Kielce) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Swietokrzyski
Lista laboratoarelor aprobate de şeful serviciului veterinar (în baza articolului 25 din Legea privind inspecţia veterinară) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie art.25 a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Kujawy - Pomerania (Bydgoszcz - Toruń) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Kujawsko-pomorski
Lista laboratoarelor aprobate de şeful serviciului veterinar (în baza articolului 43a din Legea privind protecţia sănătăţii animalelor şi combaterea bolilor infecţioase, din 11 martie 2004) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 43a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 916) Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Małopolski
Lista laboratoarelor autorizate să efectueze testele serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (Decizia 2000/258/CE) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (decyzja 2000/258/WE) Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Mazovia (Varşovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Mazowiecki
Lista laboratoarelor care au primit aprobare din partea şefului serviciului veterinar pentru a realiza teste de laborator (în baza articolului 25 alineatul 3 din Legea privind inspecţia veterinară – 29 ianuarie 2004) - Wykaz laboratoriów urzędowych wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania badań laboratoryjnych, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 112,poz. 744) Polonia Registru cu caracter specific Națională Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Opole - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Opolskie
Lista laboratoarelor naționale de referință (Directivele 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE) - Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych (dyrektywy 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE) Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Podcarpaţia (Rzeszów) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Podkarpacki
Lista membrilor activi ai Ordinului arhitecţilor - Lista czynnych członków Izby Architektów RP Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Pomorski
Lista operatorilor înregistraţi din sectorul alimentar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 - Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Pomerania de vest (Szczecin) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Zachodniopomorskie
Lista operatorilor înregistraţi din sectorul alimentar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 – Fermele de ouă pentru consum uman aprobate în conformitate cu Directiva 2002/4/CE - Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 FJK-Fermy jaj konsumpcyjnych zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Silezia (Katowice) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Śląski
Lista organismelor, institutelor și centrelor aprobate pentru comercializarea intracomunitară de animale, aşa cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera © din Directiva 92/65/CEE - Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Warmia-Mazuria (Olsztyn) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Warmińsko-Mazurski
Lista punctelor de aşteptare aprobate pentru transportul animalelor (conform Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului privind criteriile comunitare prevăzute pentru posturile de control și de modificare a planului de itinerar) - Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997r., dotyczącym kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Załączniku do Dyrektywy 91/628/EWG. Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Łódź - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Łódzkie
Lista titularilor de certificate pentru activităţi de servicii anexe transportului aerian (AWC) - Wykaz posiadaczy certyfikatu usług lotniczych AWC Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Kujawy – Pomerania (Bydgoszcz / Toruń) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Kujawsko-Pomorskie
Lista unităţilor aprobate pentru producţia de alimente de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 (inclusiv unităţile care folosesc măsuri naţionale de adaptare, menţionate de articolul 10 alineatul 3 din Regulament) - Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 z uwzględnieniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 (WE) Nr 853/2004 Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Małopolskie
Lista unităţilor de subproduse de origine animală aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 - Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem 1774/2002 Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Pomorskie
Registrul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă - Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Pomerania de Vest (Szczecin) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Zachodniopomorskie
Registrul auditorilor legali - Rejestr biegłych rewidentów Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Świętokrzyskie (Kielce) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Świętokrzyskie
Registrul central al administratorilor de bunuri imobiliare - Centralny rejestr zarządców nieruchomości Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi – Provincia Mazovia (Varşovia) Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - Województwo Mazowieckie
Registrul central al agenţilor imobiliari - Centralny rejestr pośredników w obrocie nieruchomościami Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Kujawy – Pomerania ((Bydgoszcz /Toruń) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Kujawsko-Pomorskie
Registrul central al evaluatorilor imobiliari - Centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Mazowieckie
Registrul central al experţilor din construcţii, al persoanelor care au licenţă în construcţii şi al persoanelor sancţionate pe motive de răspundere profesională în domeniul construcţiilor - Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Kujawy - Pomerania (Bydgoszcz - Toruń) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Kujawsko-pomorski
Registrul central al operatorilor turistici şi al agenţiilor de turism - Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Malopolska (Polonia Mică – Cracovia) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Małopolski
Registrul comercianţilor angro de produse medicinale veterinare - Rejestr hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Mazowiecki
Registrul companiilor şi organizaţiilor care reciclează echipamente electrice şi electronice - Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Pomorski
Registrul consilierilor fiscali autorizaţi (entităţi juridice) - Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Provincia Podcarpaţia (Rzeszów) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Podkarpacki
Registrul distribuitorilor de furaje medicamentate (gestionat de Inspectoratul veterinar general) - Rejestr dystrybutorów pasz leczniczych Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Silezia (Katowice) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Śląski
Registrul entităţilor care desfăşoară activităţi medicale - Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Warmińsko-Mazurski
Registrul furnizorilor calificaţi de servicii de certificare a semnăturilor electronice - Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Wielkopolska (Polonia Mare - Poznań) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Wielkopolski
Registrul furnizorilor de materiale forestiere de reproducere - Rejestr dostawców prowadzących obrót leśnym materiałem rozmnożeniowy Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Łódź - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Łódzki
Registrul furnizorilor de servicii de telecomunicaţii - Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych Registrul cabinetelor psihologice, al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Lublin - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Lubelskie
Registrul operatorilor economici care gestionează dosarele membrilor personalului şi fişele de salarizare - Rejestr przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej Registrul cabinetelor psihologice, al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Mazowieckie
Registrul operatorilor poştali - Rejestr operatorów pocztowych Registrul cabinetelor psihologice, al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Pomorskie
Registrul organismelor de certificare a agriculturii ecologice - Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce Registrul cabinetelor psihologice, al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Łódź - Rejestr przedsiebiorców prowadzących pracownię psychologiczną -Łódzkie
Registrul organismelor de certificare a produselor regionale şi tradiţionale - Jednostki certyfikujące produkty regionalne i tradycyjne w Polsce Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Kujawy-Pomerania (Bydgoszcz /Toruń) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Kujawsko-Pomorskie
Registrul produselor care conţin OMG-uri (organisme modificate genetic) - Rejestr produktów GMO wprowadzonych do obrotu Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Małopolskie
Registrul programelor notificate de formare profesională - Rejestr zgłoszonych programów kształcenia Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Pomorskie
Registrul unităţilor veterinare - Rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Warmińsko-Mazurskie
? - Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Wielkopolska (Polonia Mare - Poznań) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Wielkopolskie
? - Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi, pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Świętokrzyskie (Kielce) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Świętokrzyskie
? - Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich Registrul centrelor de îngrijire a copiilor, de intervenţie terapeutică şi readaptare – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Regionalnych Placówek Opiekuńczo Terapeutycznych i Interwencyjnych Ośrodków Readaptacyjnych – Warmińsko-Mazurskie
Registrul clinicilor veterinare – Provincia Mazovia (Varşovia) - Ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt
Registrul consilierilor din domeniul asistenţei sociale – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa – Warmińsko-Mazurskie
Registrul furnizorilor de servicii de cazare – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe – Warmińsko-Mazurskie
Registrul operatorilor economici care gestionează dosarele membrilor personalului şi fişele de salarizare – Provincia Lublin - Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych - Województwo Lubelskie
Registrul organizatorilor de circuite turistice şi al operatorilor turistici – Provincia Lubusz (Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra) - Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych - Lubuskie
Registrul organizatorilor de cursuri de formare pentru ghizi turistici şi organizatori de circuite turistice – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - Województwo Mazowieckie
Registrul plantelor medicinale (Colegiul chirurgilor veterinari din Malopolska) - Zakłady lecznicze dla zwierząt małopolskiej ILW
? - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Świętokrzyskie
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala Acoperire locala
Registru cu caracter general Registrul comerţului - Registo Comercial Register(s) of the Municipality of Amares - Município de Amares
Registrul naţional al persoanelor juridice - Registo Nacional das Pessoas Colectivas
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul directorilor descalificaţi - Disqualified Directors
Registrul persoanelor fizice în stare de insolvenţă - Individual Insolvency Register
Registrul întreprinderilor - Companies House
Registru cu caracter specific Colegiul Regal al Medicilor Veterinari (RCVS) – Registrul membrilor - Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) Register of Members Registrul serviciilor de sănătate şi de asistenţă socială reglementate din Irlanda de Nord (RQIA) - Register of Regulated Health and Social Care Services in Northern Ireland
Controlul calităţii şi poluării apei – Registru public - Water Quality and Pollution Control
Derogări privind Registrul public – Agenţia de Mediu - Exemptions Public Register
Organisme modificate genetic (OMG) Registrul public al difuzărilor deliberate şi al aprobărilor pentru introducerea pe piaţă – Agenţia de Mediu - Genetically Modified Organisms (GMOs) Public Register of Deliberate Releases and Consents to Market
Permise de mediu (Autorizaţia pentru gestionarea deşeurilor) - Environmental Permits (Waste Management Licensing)
Permise de mediu (Controlul integrat al poluării) - Environmental Permits (Integration Pollution Control)
Permise de mediu (Prevenirea şi controlul integrat al poluării) - Environmental Permits (Integration Pollution Prevention and Control)
Registre publice – Agenţia de Mediu - Public Registers
Registrele publice privind deşeurile periculoase – Agenţia de Mediu - Hazardous Waste Public Registers
Registrul arhitecţilor - The Register of Architects
Registrul calificărilor reglementate - The Register of Regulated Qualifications
Registrul creditelor de consum - Consumer Credit Register
Registrul infirmierilor veterinari - Register of Veterinary Nurses (VN)
Registrul public al agenţilor imobiliari - Estate Agents Public Register
Registrul public al apelor subterane – Agenţia de Mediu - Groundwater Public Register
Registrul public al brokerilor de deşeuri – Agenţia de Mediu - Waste Brokers Public Register
Registrul public al colectorilor profesionişti, transportatorilor, brokerilor şi intermediarilor de deșeuri – Agenţia de Mediu - Professional Collectors, Transporters of Waste, Dealers and Brokers Public Register
Registrul public al substanţelor radioactive – Agenţia de Mediu - Radioactive Substances Public Register
Registrul public al transportatorilor de deşeuri – Agenţia de Mediu - Waste Carriers Public Register
Registrul public privind captarea şi colectarea apei – Agenţia de Mediu - The Water Abstraction and Impounding Public Register
Registrul public privind răspunderea producătorilor (organizaţii care produc deşeuri de ambalare şi schema la care este membru fiecare producător) – Agenţia de Mediu - Producer Responsibility Public Register
Registrul şcolilor independente din Scoţia - Register of Independent Schools in Scotland
Register of Licence holders
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Informaţii publice privind entităţile care funcţionează în temeiul Legii comerțului - Registr živnostenského podnikání
Nomenclatorul naţional al calificărilor – informaţii privind calificările, recunoaşterea, precum și instituţiile şi organismele de învățământ superior - Národní Soustava Kvalifikací
Registrul comerţului - Obchodní rejstřík
Registrul licitaţiilor şi informațiilor aferente – Adresa centrală - Centrální Adresa
Registrul situaţiilor de insolvenţă - Insolvenční Rejstřík
Registru cu caracter specific Lista actuarilor - Seznam Odpovědných Pojistných Matematiků
Lista administratorilor (care administrează întreprinderi în stare de faliment sau insolvenţă) - Seznam Nucených Správců
Lista arhitecţilor autorizaţi - Architekti Autorizovaní a Registrovaní
Lista auditorilor legali şi a întreprinderilor de audit - Seznamy auditorů a auditorských společností
Lista autorităţilor de certificare acreditate şi a serviciilor furnizate de acestea - Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb
Lista experţilor administrativi şi lichidatori - Seznam likvidátorů
Lista inginerilor topografi autorizaţi - Seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
Lista inginerilor şi tehnicienilor în domeniul construcţiilor - Seznam Autorizovaných Osob
Lista inspectorilor autorizaţi în domeniul construcţiilor - Seznam Autorizovaných Inspektorů
Lista organizaţiilor autorizate să desfăşoare explorări arheologice - Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů
Lista persoanelor autorizate (experţi) să elaboreze documentaţia şi studiile (EIA) - Seznam autorizovaných osob pro zpracování dokumentace a posudku (EIA)
Lista persoanelor autorizate să efectueze evaluări biologice - Seznam autorizovaných osob pro účely provádění biologického hodnocení
Lista persoanelor autorizate să evalueze deşeurile periculoase - Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Lista persoanelor autorizate să măsoare gazele de evacuare - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci k měření imisí
Lista persoanelor autorizate în vederea efectuării evaluărilor - Seznam autorizovaných osob pro účely posouzení
Lista persoanelor cu licenţă de restaurare - Povolení k restaurování
Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru măsurarea emisiilor provenite din surse de poluare cu flacără mică - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest
Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfășoare expertize - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odborných posudků
Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfășoare studii de dispersie (evaluări biologice) - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií
Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate să determine concentraţia substanţelor urât mirositoare - Seznam právnických a fyzických osob o autorizaci ke stanovení koncentrace pachových látek
Registrul agenţiilor de forţă de muncă - Agentury práce
Registrul consilierilor fiscali - Seznam daňových poradců
Registrul de drept public al avocaţilor în materie de brevete - Komora patentových zástupců
Registrul experţilor şi interpreţilor - Evidence znalců a tlumočníků
Registrul furnizorilor de servicii sociale - Registr poskytovatelů sociálních služeb
Registrul persoanelor fizice şi juridice furnizoare de reţele de comunicaţii sau de alte servicii de telecomunicaţii (televiziune, radio şi poştă) - Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění
Registrul verificatorilor autorizaţi ai emisiilor de gaze cu efect de seră - Akreditovaní a autorizování ověřovatelé emisí skleníkových plynů
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Lista cu agentii economici autorizati - Lista laboratoarelor de metrologie autorizate de BRML
Lista formatorilor - Lista formatorilor
Lista furnizorilor de formare - Lista furnizorilor de formare
Listă verificatori metrologi autorizaţi - Lista verificatorilor metrologi autorizaţi de Biroul Român de Metrologie Legală
RNASR - Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania
Registrul Comerţului - Registrul Comerţului
Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior - Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior - RNCIS
Registrul Naţional de Evidenţă al Organizaţiilor în Domeniul Medierii - Registrul Naţional de Evidenţă al Organizaţiilor în Domeniul Medierii
Registrul Public al Auditorilor Financiari - Registrul Public al Auditorilor Financiari din Romania
Tabloul Mediatorilor autorizati - Tabloul Mediatorilor autorizati
Registru cu caracter specific Baza de date a farmaciilor şi distribuitorilor cu ridicata de medicamente autorizaţi - Database of Authorized Pharmacies and Wholesale Distributors of Medicines (Informal EN) Tabloul Avocatilor - Tabloul Avocatilor
Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România - Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
Centralizator Autorizatii de Pescuit - Centralizator Autorizatii de Pescuit
Lista Auditorilor Energetici Atestati - Lista Auditorilor Energetici Atestati
Lista Auditorilor si Managerilor Energetici - Lista Auditorilor si Managerilor Energetici
Lista Expertilor Tehnici Atestati - Lista Expertilor Tehnici Atestati
Lista Persoanelor Autorizate- Experti judiciari - Lista Persoanelor Autorizate- Experti judiciari
Lista Persoanelor Autorizate- Traducatori si Interpreti - Lista Persoanelor Autorizate- Traducatori si Interpreti
Lista Responsabililor Tehnici cu Executia Atestati - Lista Responsabililor Tehnici cu Executia Atestati
Lista Serviciilor Externe de Prevenire şi Protecţie Abilitate - Lista Serviciilor Externe de Prevenire şi Protecţie Abilitate
Lista Verificatorilor de Proiecte Atestati - Lista Verificatorilor de Proiecte Atestati
Lista autorizaţiilor de pescuit ştiinţific - Lista autorizaţiilor de pescuit ştiinţific
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalarea şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalarea şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
Lista operatorilor economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase - Lista operatorilor economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase
Lista operatorilor economici care au fost autorizaţi pentru utilizare produse de protecţie a plantelor - Lista operatorilor economici care au fost autorizaţi pentru utilizare produse de protecţie a plantelor
Operatori Autorizati să efectueze înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - Operatori Autorizati să efectueze înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
Operatori Economici care furnizează Energie Electrică - Operatori Economici care furnizează Energie Electrică
Ordinul Arhitecţilor din România - Ordinul Arhitecţilor din România
Register of commercial fishing authorisations - Centralizator Autorizaţii de Pescuit Comercial
Registrul Furnizorilor de Servicii de Certificare - Registrul Furnizorilor de Servicii de Certificare
Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului - Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
Registrul Unitatilor de Acvacultura - Registrul Unitatilor de Acvacultura
Registrul diriginţilor de şantier - Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi
Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate - Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate
Registrul urbaniştilor - Registrul urbaniştilor
Tabel Nominal Cuprinzând Experţii Criminalişti Autorizaţi - Tabel Nominal Cuprinzând Experţii Criminalişti Autorizaţi
Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania - Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania
Tabloul Mediatorilor - Tabloul Mediatorilor
Tabloul Practicienilor în Insolvenţă - Tabloul Practicienilor în Insolvenţă
Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania - Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul comerţului - Živnostenský register Slovenskej republiky
Registrul întreprinderilor - Obchodný register
Registru cu caracter specific Registrul Camerei medicilor veterinari - Register súkromných veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Registrul auditorilor legali - Zoznam audítorov
Registrul restauratorilor autorizaţi şi al membrilor Camerei restauratorilor - Zoznam autorizovaných reštaurátorov a členov Komory reštaurátorov
Registrul topografilor şi cartografilor - Komora geodetov a kartografov
Registrul întreprinderilor de audit - Zoznam audítorských spoločností
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul de insolvență - Objave v postopkih zaradi insolventnosti
Registrul membrilor Camerei de comerţ din Slovenia - Register članov Trgovinske zbornice Slovenije
Registrul întreprinderilor - Poslovni register Slovenije
Registru cu caracter specific Registrul agenţiilor de turism şi al operatorilor turistici - Register turističnih agencij
Registrul agenţilor imobiliari - Imenik nepremičninskih posrednikov
Registrul arhitecţilor, al arhitecţilor peisagişti şi al planificatorilor teritoriali - Imenik arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev
Registrul avocaţilor - Imenik odvetnikov
Registrul centrelor care colectează material seminal - Register osemenjevalnih središč
Registrul centrelor de creştere a albinelor regine - Register vzrejališč čebeljih matic
Registrul centrelor de reproducere - Register pripustnih postaj
Registrul centrelor de testare pentru bovine, porcine şi ovine - Register testnih postaj za govedo, prašiče in drobnico
Registrul companiilor autorizate pentru lucrări de cadastru - Imenik geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev
Registrul companiilor autorizate pentru planificare teritorială şi cadastru - Seznam projektivnih in geodetskih podjetij
Registrul de meserii - Obrtni register
Registrul detectivilor particulari - Evidenca detektivov
Registrul geodezilor autorizaţi - Imenik oseb, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev
Registrul ghizilor montani - Imenik Gorskih Vodnikov
Registrul ghizilor turistici şi al organizatorilor de circuite turistice - Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev
Registrul inginerilor atestaţi – Membrii Colegiului inginerilor - Imenik pooblaščenih inženirjev - članov inženirske zbornice
Registrul lichidatorilor de insolvenţă - Seznam Upraviteljev
Registrul membrilor Asociaţiei de relaţii publice - Imenik zbornice za odnose z javnostmi
Registrul membrilor Colegiului inginerilor sanitari - Seznam članov Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev
Registrul organismelor desemnate pentru verificarea instrumentelor de măsurare - Seznam imenovanih oseb, ki izvajajo overitve posameznih vrst meril
Registrul organizaţiilor autorizate de sprijin profesional pentru reproducere - Evidenca drugih priznanih organizacij v živinoreji
Registrul organizaţiilor care colectează date privind competiţiile hipice (curse de cai etc.) - Register organizacij za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji
Registrul organizaţiilor de crescători autorizate - Seznam priznanih rejskih organizacij
Registrul unităţilor veterinare - Seznam veterinarskih organizacij
Registrul veterinarilor autorizaţi - Imenik veterinarjev z licenco
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul comerţului - Registros mercantiles de España
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul avocaţilor specializaţi în brevete - Register över patentombud
Registrul comerţului şi industriilor - Näringslivsregistret
Registrul organismelor acreditate - Ackrediteringsregistret
Registrul pentru comerţ şi industrie - Aktiebolags-, Bank-, Europabolags-, Filial-, Förenings-, Försäkringsförmedlar-, Försäkrings-, Handelsregistret; Registret mot penningtvätt, Registret över EEIG, Registret över anknutna ombud, Registret över företagsinteckningar
Registrul întreprinderilor cărora li s-au acordat permise vamale - Kundregistret
Registru cu caracter specific Asociaţia Baroului din Suedia – Lista avocaţilor, a cabinetelor de avocaţi etc. - Sveriges advokatsamfund
Baza de date a permiselor de rating al creditelor - Tillstånd för kreditupplysning
Baza de date a permiselor de recuperare a datoriilor - Gällande inkassotillstånd
Lista hotelurilor şi restaurantelor din Suedia - Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
Lista prestatorilor de servicii autorizaţi în sectorul locuinţelor şi construcţiilor - Behöriga personer
Registrul agenţilor imobiliari - Fastighetsmäklarregistret
Registrul contabililor publici (auditori legali) - Revisorsregistret
Registrul interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi - Tolk- och translatorsregistret
Registrul operatorilor de turism cu garantare turistică - Resegarantiregistret
Registrul organismelor de control al acreditării şi conformităţii - Ackrediterade organ
Registrul persoanelor calificate să efectueze lucrări la instalaţiile electrice - Behörighetsregister
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Lista contribuabililor care au depăşit termenul de 180 de zile pentru achitarea datoriilor - 180 napnál régebbi adósok listája
Lista contribuabililor cu datorii semnificative - Jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók listája
Registrul contribuabililor supuşi unor proceduri de executare pentru plata impozitelor - Végrehajtási eljárás alatti adózók listája
Registrul întreprinderilor - Cégnyilvántartás
Registru cu caracter specific Baza de date privind gestionarea fondului cinegetic naţional - Országos Vadgazdálkodási Adattár Lista membrilor Camerei medicilor veterinari din Ungaria - Magyar Állatorvosi Kamara tagsági nyilvántartás
Lista autorităţilor guvernamentale care eliberează licenţe de funcţionare a laboratoarelor - Laboratórium működési engedély kiadására jogosult megyei kormányhivatalok Registrul agenţiilor private de forţă de muncă - Magán-munkaközvetítők nyilvántartása
Lista autorizaţiilor pentru comercializarea en-gros a medicamentelor - Gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyek nyilvántartása Registrul agenţiilor private pentru angajarea pe perioadă determinată - Magán-munkaerőkölcsönzők nyilvántartása
Lista autorizaţiilor pentru distribuţia medicamentelor de uz veterinar - Állatgyógyászati készítmények forgalmazására vonatkozó engedélyek nyilvántartása Registrul avocaţilor – (Asociaţia Baroului din Ungaria) - Ügyvédi névjegyzék
Lista centrelor de stocare a spermei - Spermatároló központok nyilvántartása Registrul regional al locurilor de muncă care implică radiaţii ionizante - Ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyek nyilvántartása
Lista consultanţilor oficiali în domeniul achiziţiilor publice - Hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke
Lista distribuitorilor de medicamente de uz veterinar - Állatgyógyászati termékek forgalmazása
Lista distribuitorilor de seminţe - Vetőmag-forgalmazók nyilvántartása
Lista incubatoarelor de păsări - Baromfitenyésztők nyilvántartása
Lista incubatoarelor pentru peşti - Haltenyésztési létesítmények nyilvántartása
Lista licenţelor pentru inseminare artificială - Mesterséges termékenyítési engedélyek nyilvántartása
Lista membrilor Colegiului arhitecţilor din Ungaria - Magyar Építész Kamara névjegyzéke
Lista persoanelor care clasifică carnea în cadrul măcelăriilor - Vágott állat minősítők nyilvántartása
Lista topografilor de teren - Földmérő igazolványok nyilvántartása
Lista unităţilor aprobate de producere a alimentelor - Élelmiszer-előállító létesítmények nyilvántartása
Lista unităţilor de transplant al embrionilor - Embrióátültető állomások nyilvántartása
Lista unităţilor turistice de cazare înregistrate - Nyilvántartásba vett szálláshelyek
Registre referitoare la aviaţie şi transportul aerian (Autoritatea Națională de Transport) - Nemzeti Közlekedési Hatóság légiközeledéssel kapcsolatos nyilvántartásai
Registru referitor la autorizarea, eliberarea, comercializarea şi utilizarea pesticidelor - Növényvédő szerek engedélyezésével, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás
Registrul activităţilor de atestare cu privire la sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) - EU ETS hitelesítői nyilvántartás
Registrul activităţilor de inginerie şi construcţii (Camera Inginerilor) - Mérnöki és építésügyi nyilvántartások (Magyar Mérnöki Kamara)
Registrul agenţiilor cu utilizare sezonieră (drept de utilizare partajată a proprietăţii) - Ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására irányuló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet (timeshare) folytató vállalkozások nyilvántartása
Registrul auditorilor legali şi al întreprinderilor de audit - Könyvvizsgálók nyilvántartása
Registrul autorităţilor de supraveghere a serviciilor conexe examinărilor privind protecţia împotriva incendiilor - A tűzvédelmi szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóságok nyilvántartásainak elérhetősége
Registrul autorizaţiilor pentru tratarea deşeurilor (Sistemul de informaţii referitoare la mediu) - Hulladékok kezelésére vonatkozó engedélyek nyilvántartása (Környezetvédelmi Információs Rendszer)
Registrul centrelor de alertă de incendiu şi de servicii de stingere a incendiilor; Registrul centrelor de control de la distanţă pentru alerta în caz de incendiu şi pentru serviciile de stingere a incendiilor - Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyeletének nyilvántartása
Registrul centrelor de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva incendiilor - Tűz- és hibaátjelzést fogadó központok nyilvántartása
Registrul comercianţilor de furaje şi al unităţilor de producţie - Engedélyezett takarmányelőállító üzemek és takarmányközvetítők nyilvántartása
Registrul consilierilor fiscali - Adótanácsadók névjegyzéke
Registrul consultanţilor în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale - Szaktanácsadók nyilvántartása (agrár- és vidékfejlesztés)
Registrul deciziilor administrative în domeniul mediului (Sistemul de informaţii referitoare la mediu) - Környezetvédelmi hatósági határozatok nyilvántartása (Környezetvédelmi Információs Rendszer)
Registrul detectivilor particulari - Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Magánnyomozói névjegyzéke
Registrul directorilor de şcoli auto - Járművezetői iskolavezetők nyilvántartása
Registrul distribuitorilor de automobile şi al furnizorilor de servicii de întreţinere a acestora şi registrul întreprinderilor care preiau automobilele scoase din circulaţie - Hulladékká vált gépjárművek átvevőhálózata és regisztrált gépjármű forgalmazók és kezelőszervezetek nyilvántartása
Registrul distribuitorilor de gaz propan-butan - Propán-Bután Gázforgalmazók Nyilvántartása
Registrul distribuitorilor şi producătorilor de produse de vopsit care conţin compuşi organici volatili (inclusiv lacuri, precum şi produse pentru vopsirea autovehiculelor) - VOC-tartalmú egfestékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártóinak és forgalmazóinak nyilvántartása
Registrul entităţilor autorizate pentru tratarea chimică a cuptoarelor / cazanelor - GKM rendelet alapján a kazánok vegyi kezelését végző, hatósági jóváhagyással rendelkező szervezetek jegyzéke
Registrul entităţilor care operează containere cu lichide combustibile şi materiale topite - Éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályait üzemeltető gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
Registrul examinatorilor auto - Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartása
Registrul examinatorilor pentru examinarea tehnică a autovehiculelor - Műszaki vizsgabiztosi tevékenység nyilvántartása
Registrul experţilor culturali - Kulturális szakértők nyilvántartása
Registrul experţilor din industrie - Ipari szakértők nyilvántartása
Registrul experţilor fiscali - Adószakértők névjegyzéke
Registrul experţilor fiscali calificaţi - Okleveles adószakértők nyilvántartása
Registrul experţilor geologi - Földtani szakértők nyilvántartása
Registrul experţilor judiciari (martori experţi) - Igazságügyi szakértők nyilvántartása
Registrul experţilor medicali - Egészségügyi szakértői nyilvántartás
Registrul experţilor în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale şi agrare - Agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői nyilvántartás
Registrul experţilor în domeniul conservării naturii şi protecţiei peisajelor naturale - Természetvédelmi és tájvédelmi szakértők nyilvántartása
Registrul experţilor în protecţia împotriva incendiilor - Tűzvédelmi szakértők nyilvántartása
Registrul experţilor şi supraveghetorilor recipientelor sub presiune - Nyomástartó berendezéseket vizsgáló szakember és felügyeleti személy
Registrul furnizorilor de formare profesională pentru educaţia adulţilor - Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása
Registrul furnizorilor de servicii contabile - Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása
Registrul ghizilor turistici - Idegenvezetők nyilvántartása
Registrul inginerilor pentru protecţia împotriva incendiilor - Tűzvédelmi mérnökök nyilvántartása
Registrul inspectorilor de ascensoare şi scări rulante - Felvonó és mozgólépcső ellenőrök nyílvántartása
Registrul instalatorilor de instalaţii de gaz - Gázszerelők jegyzéke
Registrul instituţiilor de învăţământ superior străine - Külföldi felsőoktatási intézmények nyilvántartása
Registrul lucrărilor de construcţii (Camera Arhitecţilor) - Építésügyi nyilvántartások (Magyar Építész Kamara)
Registrul mediatorilor (judiciari) - Mediátorok nyilvántartása
Registrul oficial credibil al operatorilor turistici şi al agenţiilor de turism - Utazási vállalkozókról vezetett közhitelű hatósági nyilvántartás
Registrul organismelor de supraveghere a ascensoarelor şi scărilor rulate - Felvonó és mozgólépcső ellenőrzésre kijelölt szervezetek
Registrul organizatorilor de cursuri de formare pentru protecţia împotriva incendiilor - Tűzvédelmi oktatásszervezők nyilvántartása
Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de ambalare (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett, csomagolások hulladékainak hasznosítását koordináló szervezetek
Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatoare (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett elemek és akkumulátorok hulladékainak hasznosítását koordináló szervezetek
Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi dispozitive electronice (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett elektromos és elektronika berendezések hulladékainak hasznosítását koordináló szervezetek
Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de pneuri (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett, gumiabroncs hulladék hasznosítását koordináló szervezetek
Registrul organizaţiilor de supraveghere pentru examinarea recipientelor sub presiune - Nyomástartó berendezéseket ellenőrző (vizsgáló) szervezetek nyilvántartása
Registrul organizaţiilor de supraveghere pentru operarea recipientelor sub presiune - Nyomástartó berendezéseket ellenőrző üzemeltetői vizsgáló szervezet
Registrul organizaţiilor de întreţinere a dispozitivelor încorporate de protecţie împotriva incendiilor - Beépített tűzvédelmi berendezéseket karbantartó szervezetek nyilvántartása
Registrul persoanelor care se ocupă cu metale preţioase (comercianţi, amanetari, bijutieri, reparatori de obiecte din metale preţioase, producători de produse din materii prime şi semi-finite) - Nemesfém tárggyal kereskedők, zálogba vételével, készítésével, javításával és nemesfém alapanyag, félkésztermék gyártásával foglalkozók nyilvántartása
Registrul personalului de întreţinere a stingătoarelor de incendiu - Tűzoltó készülék karbantartó szervezetek nyilvántartása
Registrul prestatorilor de servicii asociate activităţilor de agrement prin echitaţie - Lovas szolgáltatók nyilvántartása
Registrul prestatorilor de servicii care eliberează certificate tehnice pentru autovehicule - Műszaki tanúsítványt kiállítók nyilvántartása
Registrul prestatorilor de servicii de formare profesională destinate contabililor - Könyvelők továbbképzésére jogosultak nyilvántartása
Registrul prestatorilor de servicii de reparaţii şi supraveghere a tehnologiei de protecţie împotriva incendiilor - Tűzvédelmi technikát javító, felülvizsgáló műhelyek nyilvántartása
Registrul profesioniştilor care furnizează asistenţă juridică - Jogi segítők nyilvántartása
Registrul proiectanţilor de sisteme de protecţie a proprietăţii - Személy-, Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vagyonvédelmi Tervezői Névjegyzéke
Registrul proiectanţilor de sisteme de protecţie împotriva incendiilor - Beépített tűzvédelmi berendezést tervezők nyilvántartása
Registrul serviciilor de telecomunicaţii (televiziune, radio, internet, telefonie şi servicii poştale) - Hírközlési szolgáltatások nyilvántartása
Registrul unităţilor de creştere a mătcilor - Méhanyanevelő telepek nyilvántartása jogi segítői névjegyzék
Lista membrilor Camerei inginerilor şi a profesioniştilor în domeniul protecţiei plantelor - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara nyilvántartása
Tip registru Acoperire nationala Acoperire regionala
Registru cu caracter general Registrul central de insolvență - Centraal Insolventie Register
Registrul comerţului - Handelsregister
Registru cu caracter specific Registrul arhitecţilor - Architectenregister
Registrul arhitecţilor - Bureau Architectenregister
Registrul avocaţilor - Advocaten Register
Registrul avocaţilor specializaţi în brevete - Register voor Octrooigemachtigden
Registrul centrelor de colectare a spermei animale - Register van Spermawincentra
Registrul comercianţilor de animale vii - Register van Handelaren in Levende Dieren
Registrul contabililor (contabilitate şi audit) - AA-Accountantsregister
Registrul experţilor contabili - Accountantsregister RA
Registrul firmelor de audit şi al contabililor externi autorizaţi - Register accountantsorganisaties
Registrul furnizorilor de servicii legate de sol şi sedimente - Register van erkende bodemintermediairs
Registrul grădinilor zoologice - Dierentuinenregister
Registrul instructorilor auto - Register van rij-instructeurs
Registrul medicilor veterinari - Diergeneeskunde Register
Registrul profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi eliberarea declaraţiei de competenţă profesională (Registrul BIG) - BIG - register
Registrul sanitar – registrul clinicilor şi al centrelor private de odihnă - Zorgregister
Registrul specialiştilor din domeniul tatuajelor şi piercingului - Register van Tatoeeerders en Piercers
Registrul transportatorilor, colectorilor şi brokerilor de deşeuri - Lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen
  • registre_on-line.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)