registru_transport_de_fonduri

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

registru_transport_de_fonduri [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Registru (transport de fonduri) =====
 +
 +^ID  ^Denumire neoficială ​ ^Denumiri ​ ^Ţara ​ ^Regiunea ​ ^Localitatea ​ ^E-mail ​ ^Telefon ​ ^
 +|925  |Department C1/2 of the Federal Ministry of Science, Research and Economy (NIMIC) ​ |Abteilung C1/2 des Bundesministerium für Wissenschaft,​ Forschung und Wirtschaft - BMWFW (NIMIC) ​ |Austria ​ |null  |Wien  |nimic@bmwfw.gv.at ​ |+43 1 711 00 5648  |
 +|1828  |Federal state government, Vienna ​ |Amt der Wiener Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Wien  |post@ma63.wien.gv.at ​ |+43 (0)1 4000-97117 ​ |
 +|1818  |Guvernul Landului Austria de Jos  |Amt der Niederösterreichischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |St. Pölten ​ |post.lad1vb@noel.gv.at ​ |+43 (0) 2742/9005 13565  |
 +|1742  |Guvernul Landului Austria Superioară ​ |Amt der Oberösterreichischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Linz  |wi.post@ooe.gv.at ​ |+43 732/​7720/​15121 ​ |
 +|1730  |Guvernul Landului Carinthia ​ |Amt der Kärntner Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Klagenfurt ​ |Post.ladion@ktn.gv.at ​ |+43 463 536 - 0  |
 +|1821  |Guvernul Landului Salzburg ​ |Amt der Salzburger Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Salzburg ​ |eapsbg@salzburg.gv.at ​ |+43 (0)662 8042-2378 ​ |
 +|1826  |Guvernul Landului Stiria ​ |Amt der Steiermärkischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Graz  |abteilung12@stmk.gv.at ​ |+43 (0)316/​877-7939 ​ |
 +|1751  |Guvernul Landului Tirol  |Amt der Tiroler Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Innsbruck ​ |wirtschaft.arbeit@tirol.gv.at ​ |+43 512 508 2402  |
 +|2020  |Guvernul Landului Voralberg ​ |Amt der Burgenländischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Eisenstadt ​ |post.lad@bgld.gv.at ​ |+43 (0) 57 600-0  |
 +|1801  |Guvernul Landului Voralberg ​ |Amt der Vorarlberger Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Bregenz ​ |wirtschaftsrecht@vorarlberg.at ​ |+43 5574 511-26205 ​ |
 +|8715  |Federal SDIMIC - Ministry of the Interior - International Department - Coordination and Support Services - Coordination of competent authorities ​ |FOD Binnenlandse zaken - Internationale Cel - Coördinatie-en Ondersteuningsdienst,​SPF Intérieur - Cellule internationale - Service de Coordination et d'​Appui,​null ​ |Belgia ​ |null  |Bruxelles ​ |vincent.pajera@ibz.fgov.be ​ |+32 2 500 22 53  |
 +|8371  |Ministerul federal de interne ​ -  Direcția pentru securitate privată ​ |null,​Service Public Fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention,​ Direction Sécurité Privée,​null ​ |Belgia ​ |null  |Bruxelles ​ |securite.privee@ibz.fgov.be ​ |+32 2 557 34 57  |
 +|930  |Ministry of Economic Affairs (NIMIC) ​ |Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (NIMIC),​Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (NIMIC),​Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie (NIMIC) ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |benjamin.bienfait@economie.fgov.be ​ |+32 2 277 97 95  |
 +|927  |Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |solvit@mcit.gov.cy ​ |+357 22 867201 ​ |
 +|4428  |Consiliul poliţiei şi gărzii de frontieră ​ |POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET ​ |Estonia ​ |null  |TALLINN ​ |ppa@politsei.ee ​ |+372 612 3000  |
 +|948  |Ministry of Economic Affairs and Communications (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Estonia ​ |null  |Tallinn ​ |solvit.eesti@mkm.ee ​ |+372 6256342 ​ |
 +|9003  |EC DG ECFIN Unit DDG2-01 (Stability mechanism, euro-cash and legal issues) ​ |European Commission DG ECFIN Unit DDG2-01,​Commission Européenne DG ECFIN Unité DDG2-01,​Europäische Kommission DG ECFIN Referat DDG2-01 ​ |European Commission ​ |null  |Bruxelles ​ |ECFIN-DDG2-01@ec.europa.euX ​ |+32 229-68915 ​ |
 +|1  |European Commission ​ |European Commission,​null,​null ​ |European Commission ​ |null  |Bruxelles ​ |IMI-Helpdesk@ec.europa.eu ​ |+ +32 229 55470  |
 +|937  |Ministry of Employment and the Economy (SOLVIT Centre) ​ |Työ- ja elinkeinoministeriö (SOLVIT Centre) ​ |Finlanda ​ |null  |Valtioneuvosto,​ Helsinki ​ |solvit@tem.fi ​ |+358 29 516001 ​ |
 +|8373  |Ministry of the Interior; Police Department ​ |Sisäasiainministeriö ​ |Finlanda ​ |null  |Helsinki ​ |pekka.aho@intermin.fi ​ |+358 718788594 ​ |
 +|8091  |Biroul pentru politici administrative ​ |Bureau des Polices Administratives ​ |Franţa ​ |null  |Paris ​ |dlpaj-imi@interieur.gouv.fr ​ |+33 (0)1 40 07 62 97  |
 +|8374  |Consiliul național pentru activități de securitate privată (CNAPS) ​ |Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ​ |Franţa ​ |null  |Paris ​ |sec-cnaps@interieur.gouv.fr ​ |+33 01 53 69 29 30  |
 +|928  |General Secretariat for European Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Secrétariat général des affaires européennes (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Franţa ​ |null  |Paris ​ |solvit@sgae.gouv.fr ​ |+33 1 44 87 12 97  |
 +|8813  |Central bank of the Federal Republic of Germany (Deutsche Bundesbank) ​ |Deutsche Bundesbank ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Frankfurt am Main  |zentralbereich-bargeld@bundesbank.de ​ |+49 69 3566-2242 ​ |
 +|933  |Federal Office of Administration - Federal Office for Information Technology (NIMIC) ​ |Bundesverwaltungsamt - Bundesstelle für Informationstechnik (NIMIC) ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Köln ​ |nimic@bva.bund.de ​ |+49 228 99 358 3621  |
 +|8376  |Oficiul federal pentru transportul de mărfuri - Autoritate federală sub competența Ministerului federal al transporturilor,​ construcțiilor și dezvoltării urbane ​ |Bundesamt für Güterverkehr ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Köln ​ |Referat13@bag.bund.de ​ |+49 (0) 221 5776 1322  |
 +|940  |Ministry of Finance (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Υπουργείο Οικονομικών,​ Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων,​ Τμήμα Ενιαίας Αγοράς και Οριζοντίων Πολιτικών Ε.Ε. (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |Solvit.greece@mnec.gr ​ |+30 210 333 2129  |
 +|8377  |Autoritatea pentru securitatea private (PSA)  |Private Security Authority,​An tUdaras Slandala Priobhaidi ​ |Irlanda ​ |null  |Tipperary Town  |cit@psa.gov.ie ​ |+353 6232600 ​ |
 +|926  |Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre),An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Irlanda ​ |null  |Dublin ​ |solvit@djei.ie ​ |+353 1 631 2532  |
 +|8378  |Ministerul afacerilor interne - Direcția pentru siguranța publică - Poliție ​ |Ministero dell'​Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'​Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ​ |Italia ​ |null  |Roma  |vigilanzaprivata@interno.it ​ |+39 06.46547961/​+39.0646547980 ​ |
 +|935  |Presidency of the Council of Ministers - Department for European Policies - "​CEMIAG"​ Office (European Citizenship,​ Internal Market) (NIMIC - SOLVIT Centre – Contact Point for the Services and the Professional Qualifications Directives ​ |Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio MIC ( Mercato Interno e Concorrenza):​ NIMIC , SOLVIT Centre, Punti di Contatto Nazionali ​ Direttive Appalti 2014 24 UE ,  Servizi 2006 123 CE e Qualifiche 2005 36 CE  |Italia ​ |null  |Roma  |solvit@governo.it ​ |+39 06 67795331 ​ |
 +|9030  |Licensing and Authorisation Systems Office ​ |Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |as@vp.gov.lv ​ |+371 67208232 ​ |
 +|8750  |Police department under the Ministry of the Interior ​ |Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@policija.lt ​ |+370 52719731 ​ |
 +|1040  |Civil Service Ministry (NIMIC) ​ |Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (NIMIC),​null ​ |Luxemburg ​ |null  |Luxembourg ​ |romain.berger@ctie.etat.lu ​ |+352 247-83133 ​ |
 +|8375  |Ministerul justiției - Direcția pentru arme și companii de securitate privată ​ |Ministère de la Justice,​Justizministerium ​ |Luxemburg ​ |null  |Luxembourg ​ |armes@mj.etat.lu ​ |+352 247 84514  |
 +|949  |Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Dipartiment tal-Kummerċ (NIMIC - SOLVIT Centre),​Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Malta ​ |null  |Valletta ​ |nimic@gov.mt ​ |+356 2124 6615  |
 +|939  |Agency for Public Services Reform (NIMIC) ​ |Agência para a Modernização Administrativa (NIMIC) ​ |Portugalia ​ |null  |Lisboa ​ |monica.letra@ama.pt ​ |+351 21 723 12 00  |
 +|8494  |Banca Portugaliei ​ |Banco de Portugal ​ |Portugalia ​ |null  |Lisboa ​ |info@bportugal.pt ​ |+351 21 313 00 00  |
 +|8438  |Direcția națională de securitate publică - Poliția (PSP)  |Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública ​ |Portugalia ​ |null  |Lisboa ​ |dsp.geral@psp.pt ​ |+351 213 703 945  |
 +|8437  |Oficiul pentru politică economică și afaceri internaționale (GPEARI) ​ |Gabinete de Planeamento,​ Estratégia,​ Avaliação e Relações Internacionais ​ |Portugalia ​ |null  |Lisboa ​ |gpeari@gpeari.min-financas.pt ​ |+351 21 880 20 90  |
 +|8379  |Ministerul afacerilor interne al Republicii Slovacia - Prezidiul biroului poliției și serviciilor de securitate privată ​ |Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru  |Slovacia ​ |null  |Bratislava ​ |usbs@minv.sk ​ |+421 961 050 551  |
 +|934  |Ministry of Economy (NIMIC) ​ |Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky (NIMIC) ​ |Slovacia ​ |null  |Bratislava ​ |IMI@economy.gov.sk ​ |+421 2 4854 2405  |
 +|942  |Ministry of Economic Development and Technology (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |solvit@gov.si ​ |+386 1 400 36 00  |
 +|7983  |Ministry of the Interior ​ |Ministrstvo za notranje zadeve ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mnz@gov.si ​ |+386 1 428 4000  |
 +|8372  |Central Unit for Private Security (Directorate General of the Police, Ministry of Interior) ​ |Unidad Central de Seguridad Privada (Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |ucsp.coordinacion@policia.es ​ |+34 913223919 ​ |
 +|1143  |Ministry of Finance and Public Administration (NIMIC) ​ |Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (NIMIC) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |esther.perez@seap.minhap.es ​ |+34 91 273 4625  |
 +|2112  |Judicial implementation service for checking integrity and screening ​ |Dienst Justis ​ |Ţările de Jos  |null  |Den Haag  |iv-justis@minvenj.nl ​ |+31 (0)703707755 ​ |
 +|8423  |Ministry of Economic Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ţările de Jos  |null  |Den Haag  |solvit@minez.nl ​ |+31 70 379 7708  |
  
  • registru_transport_de_fonduri.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)