Academia Forţelor Terestre ¨Nicolae Bălcescu¨ din Sibiu

http://www.armyacademy.ro/

Misiunea academiei este de a genera şi de a transfera cunoaştere prin:

a) formarea iniţială şi continuă, la nivel universitar şi postuniversitar a ofiţerilor pentru toate armele/specialităţile militare aparţinând Forţelor Terestre, precum şi a specialiştilor militari şi civili, pentru alţi beneficiari interni şi externi, potrivit protocoalelor/contractelor încheiate în acest sens;

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

Structurile care îndeplinesc misiunea academiei sunt cele două facultăți:

 1. Facultatea de Management Militar;
 2. Facultatea de Științe Militare.

Programele de studii gestionate de către Facultatea de Management Militar sunt:

 • Programe de studii universitare de licenţă: Administraţie publică, Management economico-financiar, Managementul sistemelor de comunicaţii militare;
 • Programe de studii universitare de master (cu frecvenţă): Managementul capabilităţilor organizaţionale, Management şi tehnologie;
 • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă: Comunicaţii şi informatică, Audit intern organizaţional, Managementul calităţii totale, Protecţia mediului în acţiunile militare.

Facultatea de Ştiinţe Militare gestionează programe de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobate de Ministerul Apărării Naţionale şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, după cum urmează:

 • programul de studii universitare de licenţă: Managementul organizaţiei;
 • programele de studii universitare de masterat: Leadership organizaţional, Intelligence în organizaţii;
 • programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: Leadership în câmp tactic, Managementul situaţiilor de criză, Managementul integrat al sprijinului de luptă, Managementul protecţiei infrastructurilor critice.
 • ro/autoritati/relevante/academia_fortelor_terestre_nicolae_balcescu_din_sibiu.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)