Academia Tehnică Militară din Bucureşti

http://www.mta.ro/

Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc selecționați pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică, justiție și securitate națională, precum și pregătirea în regim de studii cu taxă a studenților și cursanților civili, în condițiile legii.

Învățământul tehnic superior din Academia Tehnică Militară se încadrează în standardele de calitate și eficiență practicate pe plan național și internațional, ceea ce asigură academiei posibilitatea desfășurării unei largi cooperări cu instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare în vederea organizării și realizării în comun a programelor de studii universitare de licență, master și doctorat, precum și a proiectelor de cercetare științifică internaționale.

  • ro/autoritati/relevante/academia_tehnica_militara_din_bucuresti.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)