Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice

 • Hotărârea nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind ... (2020/09/14 10:23)
  omitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (constituit în baza Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea onsiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Consiliul de Administraţie - Electrica (2020/09/13 22:20)
  Cea mai mare parte a activităţii sale profesionale a fost derulată în cadrul unor instituţii precum Autoritatea Naţională a Vămilor, A.N.A.F. – Direcţia Generală a Vămilor şi Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti și A.N.S.V.S.A. În prezent Gicu Iorga este Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului ...
 • MANAGER DE SECURITATE Sectorul: Administraţie şi Servicii ... (2020/09/13 01:28)
  Ion VOIVOZEANU Expert FPC Comitetul Sectorial Administrație și Servicii Publice Stelian ARDELEAN Expert FPC Comitetul Sectorial Administrație si Servicii Publice Denumirea documentului electronic: SO_Manager de securitate_00 Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului Sectorial Administraţie şi ...
 • Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice - Edu (2020/09/12 01:00)
  Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice. k) din Legea nr. 99/2016, contractul sectorial este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici şi una sau mai multe entități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în ...
 • Domeniul: Administraţie şi servicii publice (2020/09/11 06:24)
  Domeniul: Administraţie şi servicii publice cod COR: 241928 2008. Ocupaţia: Specialist îmbunătăţire procese – 8 unităţi Pag. 2 din 26 ... Standardul a fost validat de specialişti desemnaţi de Comitetul sectorial Administraţie şi servicii publice. Ocupaţia: Specialist îmbunătăţire procese – 8 unităţi
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI STANDARD ... (2020/09/10 08:55)
  Sectorul : ADMINISTRAŢIE ŞI SERVICII PUBLICE Versiunea: 0 Data aprobării: 23.09.2009 Data propusă pentru revizuire: 15 mai 2012 Iniţiator proiect: Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Echipa de redactare: Horaţiu Marinescu expert sectorial Administraţie şi Servicii Publice
 • Exceptări – Agenția Națională pentru Achiziții Publice (2020/09/07 22:06)
  k) din Legea nr. 99/2016, contractul sectorial este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici şi una sau mai multe entități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul ...
 • Domeniul: Administraţie şi servicii publice (2020/08/30 17:58)
  Domeniul: Administraţie şi servicii publice Cod COR: 241946 2008. Ocupaţia: Manager îmbunătăţire procese – 9 unităţi Pag. 2 din 26 ... Standardul a fost validat de specialişti desemnaţi de Comitetul sectorial Administraţie şi servicii publice. Ocupaţia: Manager îmbunătăţire procese – 9 unităţi
 • Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (2020/07/07 15:34)
  Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (2019/09/09 14:52) Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (2019/04/02 18:01) Companiile PwC România şi D&B David şi Baias au obţinut validarea standardului ocupaţional aferent rolului de Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (sau DPO) de la. Domeniul ...
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_administratie_si_servicii_publice.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)