Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice

 • Ce sunt contractele sectoriale de achiziţii publice ... (2021/03/02 17:16)
  Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 553/2011, publicat în Monitorul oficial nr.735 din 19 octombrie a.c., au fost aduse unele precizări privind interpretarea art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de ...
 • Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a ... (2021/03/02 17:09)
  Opinia Dvs. referitor la calitatea serviciilor prestate prin intermediul Call-centrului Agenției Servicii Publice. 2. Opinia Dvs. privind calitatea deservirii în Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. ... comitetul sectorial pentru formare profesională ... Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi ...
 • Art. 29 Administrarea întreprinderilor publice - societăţi ... (2021/03/02 17:09)
  CAPITOLUL III Societăţile comerciale SECŢIUNEA a 2-a Administrarea întreprinderilor publice - societăţi comerciale. Art. 29 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.
 • Sectoare de activitate - CSFPM (2021/03/02 01:02)
  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” ... Comitetul Sectorial de Formare. ... Administraţie şi servicii publice. Turism, hoteluri, restaurante. Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport ...
 • Domeniul: Administraţie şi servicii publice (2021/03/01 19:40)
  Domeniul: Administraţie şi servicii publice cod COR: 241928 2008. Ocupaţia: Specialist îmbunătăţire procese – 8 unităţi Pag. 2 din 26 ... Standardul a fost validat de specialişti desemnaţi de Comitetul sectorial Administraţie şi servicii publice. Ocupaţia: Specialist îmbunătăţire procese – 8 unităţi
 • Hotărârea nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind ... (2021/02/12 04:15)
  omitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (constituit în baza Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea onsiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (2021/02/05 17:10)
  Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice. k) din Legea nr. 99/2016, contractul sectorial este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici şi una sau mai multe entități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în ...
 • COMITET SECTORIAL ADMINISTRATIE SI SERVICII PUBLICE ... (2021/02/03 15:03)
  Locuri de munca atractive la COMITET SECTORIAL ADMINISTRATIE SI SERVICII PUBLICE disponibile chiar acum pe eJobs. Angajari COMITET SECTORIAL ADMINISTRATIE SI SERVICII PUBLICE in Bucuresti si in tara. Te sprijinim in conturarea unei cariere de succes!
 • Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (2021/01/23 16:35)
  Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice - Edu (2020/12/29 04:19) Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice. k) din Legea nr. 99/2016, contractul sectorial este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în
 • IMI PQ NET - Prezentare comitet sectorial Administratie si ... (2021/01/11 06:41)
  IMI PQ NET - Prezentare comitet sectorial Administratie si servicii publice 1. Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice Tel : +40 021 318 29 21 Fax: +40 021 318 29 20Informaț ii generaleSiglaComitetul Sectorial Administraț ie ș i Servicii Publice a luat ființ ă în anul2010 prin Sentinț a Civilă nr. 2 pronunț ată de către Tribunalul Bucureș ti.Comitetul Sectorial ...
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_administratie_si_servicii_publice.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)