Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze

 • 700 de proiecte au fost depuse pentru finanțare prin ... (2021/02/23 09:17)
  Energie termică; Petrol și gaze; Regenerabile; ... ca valoare sunt cele care vizează trecerea de la cărbune la gaz în producția de energie electrică, termocentrale multe, de capacități mari, cele pe fotovoltaic sunt de capacități mici, doar câteva proiecte sunt de 100, 200 MW. ... Comitetul pentru investiții emite o recomandare ...
 • EUR-Lex - 32014L0025 - EN - EUR-Lex (2021/02/18 07:22)
  Astfel, „explorarea” ar trebui înțeleasă ca incluzând activitățile întreprinse în vederea verificării dacă într-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol și gaze și, dacă da, dacă sunt exploatabile comercial, în timp ce „extracția” ar trebui înțeleasă ca fiind „producția” de petrol și gaze. În ...
 • Sectorul de s - Convorbiri Europene (2021/02/13 22:01)
  (Comitetul European al vinurilor) Vocea organizațiilor Europene de vinuri În 2015, exportul de vin la nivel european a înregistrat ... energie electrică și termică în cogenerare EFET – Federația Europeană a comercianților de energie ... Federația Patronală Petrol și Gaze
 • N-a fost să fie nici de data asta! Hidroelectrica anulează ... (2021/02/07 11:31)
  După mai multe încercări, Hidroelectrica anulează și procedura competitivă cu negociere pentru unul dintre cele mai mari proiecte pe care le derulează – “Retehnologizare AHE Vidraru”. Motivul: Au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme. Conform monitorizării SEAP/SICAP, decizia de anulare a fost luată ieri, 23 aprilie, în baza art. 225 din Legea 99/2016 (1 ...
 • Actual • Arhiva • Pagina 524 din 620 • InvesTenergy (2021/02/05 01:46)
  Dumitru Chisăliță, Expert Judiciar Gaze, explică de ce s-a retras din cursa pentru poziția de membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, după ce a fost audiat de Comisiile de specialitate din Parlament în prima sesiune din 2015.
 • Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze (2021/02/03 11:07)
  Despre FPPG - Federaţia Patronală Petrol și Gaze (2021/01/31 08:40) (1) Federaţia Patronală Petrol şi Gaze, numită în continuare „Federaţia”, s-a constituit la nivelul ramurii energie electrică, termică, petrol şi gaze, în baza prevederilor Legii patronatelor nr. 356/2001 şi a prezentului Statut, prin voinţa liber exprimată ...
 • Hotărârea nr. 247/2017 - Uniunea Salvați România (2021/01/28 11:21)
  Următorul sector predominant în 10,0% din întreprinderile urbane și în 15,5% dintre cele rurale este industria extractivă, cea prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, deșeuri, activități de decontaminare.
 • Senatul României (2021/01/14 09:00)
  Deoarece nu au fost prezente instituțiile invitate, punctele 1 și 2 ale Ordinii de Zi au fost amânate pentru următoarea ședință a Comisiei. La punctul 3 de pe Ordinea de Zi, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la ...
 • Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze (2021/01/13 07:00)
  Title: Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze Created Date: 20210107042246+02'00'
 • EUR-Lex - 52018DC0773 - EN - EUR-Lex (2020/08/06 00:04)
  · consolidarea infrastructurii și asigurarea rezistenței acesteia la schimbările climatice; adaptarea, prin soluții digitale inteligente și sigure din punctul de vedere al securității cibernetice, la viitoarele necesități în ceea ce privește rețelele de energie electrică, gaze, energie termică și alte rețele permițând ...
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_energie_electrica_termica_petrol_si_gaze.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)