Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (2020/10/15 19:12)
  3 Descriere: Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria ocupaţională Îngrijitor clădiri cod COR 515301 Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 515301 - „Îngrijitor clădiri”
 • ecoevalind.org - Acasă (2020/10/13 18:03)
  EXPERIENŢĂ: Membrii organizaţiei au experienţă în domeniul protecţiei mediului, dar şi în managementul proiectelor, în implementarea documentaţiei de management de mediu, calitate şi sănătate ocupaţională, pentru evaluări de mediu şi alte lucrări de specialitate pentru domeniul protecţiei mediului.
 • Achiziţii proiect - CSFPM (2020/10/05 16:18)
  "Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
 • ro:autoritati:relevante:comitetul_sectorial_agricultura ... (2020/10/03 00:07)
  Comitetul sectorial E-mail ; 1: Comitetul Sectorial „Turism, Hoteluri si Restaurante“ csthr@fptr.ro: 2: Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze : silviu.sarghi@fppetrolgaze.ro: 3: Comitetul Sectorial din Ramura Cultură : comitetsectorialcultura10@gmail.com: 4: Comitetul Sectorial din Metalurgia feroasă ...
 • Acasă - CSFPM (2020/09/16 19:18)
  Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
 • Brosura Ecoevalind verde.var (2020/09/12 01:29)
  Ecologie Industrială – ECOIND şi de solicitant, Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului – CSFPM, va furniza specialişti pentru elaborarea SO şi a activităţilor specifice de AO şi verificare a SO, va participa la elaborarea şi testarea instrumentelor pentru evaluarea
 • TEHNICIAN ÎN PROTECŢIA MEDIULUI (TEHNICIAN ECOLOG) (2020/08/06 04:22)
  asupra mediului, unităţi cu activităţi în domeniul proteţiei mediului (cercetare, laboratoare de încercare, evaluări de mediu), unităţi ale autorităţii de mediu etc. Activitatea desfăşurată de „Tehnicianul în protecţia mediului”(„Tehnicianul Ecolog”),
 • imi:instruire:comitete_sectoriale [IMI PQ NET România] (2020/07/23 01:25)
  Comitetul sectorial E-mail ; 1: Comitetul Sectorial „Turism, Hoteluri si Restaurante“ csthr@fptr.ro: 2: Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze : silviu.sarghi@fppetrolgaze.ro: 3: Comitetul Sectorial din Ramura Cultură : comitetsectorialcultura10@gmail.com: 4: Comitetul Sectorial din Metalurgia feroasă ...
 • CSFPM - UNIMED (2020/07/02 20:48)
  Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, proiect finanţat de Fondul Social European şi de Guvernul României, în Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.
 • Anunţ angajări - UNIMED (2020/04/26 01:08)
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu ...
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_formare_profesionala_in_domeniul_protectiei_mediului.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)