Comitetul Sectorial Mass-Media

 • Agerpres (2021/02/17 05:14)
  Comitetul Sectorial Mass-Media Fede ia Interna ionalä a Jurnali tilor —FIJ Calitatea delinutä dinte Pre inte Executiv Prim Vice resedinte Membru Consiliu Conducere Valoarea beneficiilor Federa E a Jumali ilor -EFJ rulare in timpul exercitärii funetiilor, mandatelor sau demnitätilor publice finantate dela bugetul d
 • Comitetul Sectorial Mass-Media analizează excluderea Agerpres (2021/02/03 16:15)
  Comitetul Sectorial Mass-Media, organizaţie de utilitate publică înfiinţată conform Legii nr. 268 din 07.07.2009 privind formarea profesională, instituţie de dialog social constituită din partenerii sociali reprezentativi la nivel de sector: Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, Patronatul Presei din România ROMEDIA şi Asociaţia Profesională Mass Media Edituri şi ...
 • ro:autoritati:relevante:comitetul_sectorial_mass-media ... (2021/01/23 20:24)
  Comitetul Sectorial Mass-Media, organizaţie de utilitate publică înfiinţată conform Legii nr. 268 din 07.07.2009 privind formarea profesională, instituţie de dialog social constituită din partenerii sociali reprezentativi la nivel de sector: Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, Patronatul Presei din România ROMEDIA şi Asociaţia Profesională Mass Media Edituri şi ...
 • Sindicatele din SRR, SRTV și ANP Agerpres, salariații din ... (2021/01/13 03:04)
  Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind este organizatia jurnalistilor reprezentativa pentru mass-media, negociatoare a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura mass-media. CCM la nivel de ramura mass-media cuprinde drepturile si obligatiile tuturor angajatilor si angajatorilor din mass-media,salarizare,codul deontologic,clauza de constiinta si alte drepturi profesionale.
 • Colegiul Tehnic „MEDIA” din București – OFERTA ... (2021/01/11 16:42)
  Domeniul tehnici poligrafice își are corespondent în sectorul economic cu Comitetul sectorial Mass media, edituri și poligrafie. Acest domeniu are ca obiect de activitate producția de ziare, reviste, cărți, ambalaje, lucrări de accidență și nu în ultimul rând producția publicitară.
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_mass-media.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)