Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială

 • EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI (2020/07/31 13:40)
  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23 noiembrie 2017 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 113 alin. ...
 • EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE MINISTERUL ... (2020/07/29 20:45)
  resurselor şi crearea unui proces sustenabil de ieşire din starea de sărăcie şi integrare socială şi economică şi vizează următoarele arii: asistenţa socială, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi accesul la documente de identitate.
 • DASM - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA ... (2020/07/29 05:00)
  Rezultatul final al probei de selecție a dosarelor pentru ocuparea unui post funcţie contractuală de execuţie vacantă, de asistent social, la Centrul de Incluziune Socială, Serviciul Protecție Socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în condițiile Metodologiei de ocupare fără concurs, a posturilor vacante ...
 • Adina Rebeleanu – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă ... (2020/07/28 13:58)
  Domenii de interes şi cercetare personală: cercetări comparative în domeniul problemelor sociale şi al politicilor sociale (în special politica socială de sănătate, problematica sărăciei, categorii de persoane expuse riscului marginalizării şi/sau excluderii sociale), teorii, modele şi metode de asistenţă socială actuale, noi ...
 • MEDIATOR SANITAR Sectorul: Versiunea (2020/07/19 08:54)
  Verificator sectorial: Georgeta Jurcan, preşedinte, Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie Comisia de validare: Florian Sălăjeanu, preşedinte, Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială; Gabriel Chifu, vicepreşedinte, Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială.
 • Ocupaţii de calitate în servicii sociale (2020/07/15 11:21)
  Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali lansează proiectul
 • Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială (2020/06/23 23:50)
  Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială. SO SAN 9, Pagina 2 din 26 Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială Coordonator echipă de redactare standard ocupaţional: Lucian Caciamac, Asistent social, Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie Echipă de ...
 • PEDAGOG DE RECUPERARE (2020/06/16 19:55)
  SO SAN 10, Pagina 2 din 29 Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială Coordonator echipa de redactare standard ocupaţional: Lucian Caciamac, Asistent social, Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Provocaţie Echipă de redactare: Vasilica Florea, Director executiv, DGASPC Prahova
 • Comitetul Sectorial Sanatate si Asistenta Sociala - Cnasr (2020/06/01 03:24)
  Comitetul Sectorial Sanatate si Asistenta Sociala Conducere. Florin Valeriu SALAJEANU - presedinte Gabriel Chifu - membru Prof. Univ. Dr. Mihai ANITEI - membru Membri. Colegiului National al Asistentilor Sociali, autoritate romana competenta pentru profesia de asistent social, infiintata prin Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social si recunoscuta prin Legea nr. 117/2008 privind ...
 • În sectorul: Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială (2020/06/01 00:32)
  SO SAN 9, Pagina 2 din 26 Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială Coordonator echipă de redactare standard ocupaţional: Lucian Caciamac, Asistent social, Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie Echipă de redactare: Vasilica Florea, Director executiv, Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia ...
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_sanatate_si_asistenta_sociala.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)