Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială

 • EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE MINISTERUL ... (2020/07/07 08:53)
  - Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 şi ale ... semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistenţă socială/primărie, inspectoratul şcolar ... sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de ...
 • DASM - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA ... (2020/07/06 15:00)
  Serviciul Asistența Persoanelor cu Nevoi Speciale asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale - persoanele vârstnice dependente, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc social. În vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte ...
 • Sistemul național de asistenta socială - lucrari de licenta (2020/07/02 16:37)
  Sistemul naţional de asistenţă socială – reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă [4] intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care ...
 • MEDIATOR SANITAR Sectorul: Versiunea (2020/06/24 02:07)
  Florian Sălăjeanu, preşedinte, Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială; Gabriel Chifu, vicepreşedinte, Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială. Alin Stănescu, membru, conferenţiar Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială Bucureşti, membru al Comisiei Rezidenţiale pentru Sănătate.
 • Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială (2020/06/23 23:50)
  Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, conține următoarele prevederi referitoare la Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (art. 183-184): La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea ...
 • Numărul de angajați din sectorul de sănătate şi asistenţă ... (2020/06/19 00:18)
  Numărul de angajați din sectorul de sănătate şi asistenţă socială din România a crescut anul trecut cu 14.000, ajungând la începutul acestui an la aproape 425.000, potrivit ultimului raport privind balanța forței de muncă realizat de Institutul Național de Statistică (INS).
 • Comitetul Sectorial Sanatate si Asistenta Sociala (2020/06/01 03:24)
  Comitetul Sectorial Sanatate si Asistenta Sociala Conducere. Florin Valeriu SALAJEANU - presedinte Gabriel Chifu - membru Prof. Univ. Dr. Mihai ANITEI - membru Membri. Colegiului National al Asistentilor Sociali, autoritate romana competenta pentru profesia de asistent social, infiintata prin Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social si recunoscuta prin Legea nr. 117/2008 privind ...
 • În sectorul: Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială (2020/06/01 00:32)
  SO SAN 9, Pagina 2 din 26 Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială Coordonator echipă de redactare standard ocupaţional: Lucian Caciamac, Asistent social, Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie Echipă de redactare: Vasilica Florea, Director executiv, Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia ...
 • Sănătate şi asistenţă socială | Incluziune socială şi ... (2020/05/18 07:22)
  Sănătate şi asistenţă socială ... Toate aceste servicii vor fi oferite de către Diakonia (asistenţă socială şi îngrijijre la domiciliu), medici generali şi doctori de familie, precum şi alţi experţi din domeniu. Grupul ţintă îl constituie aproximativ 2500 de romi din 10 locaţii ale judeţelor Cluj şi Bihor.
 • LUCRĂTOR SOCIAL (2020/04/03 19:00)
  SO SAN 8, Pagina 2 din 31 Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială Coordonator echipă de redactare standard ocupaţional: Lucian Caciamac, Asistent social, Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Provocaţie Echipă de redactare: Octavian Bocioaca, Director adjunct, Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_sanatate_si_asistenta_sociala.txt
 • Ultima modificare: 2018/11/17 10:37
 • (editare externă)