Universitatea ¨Alexandru Ioan Cuza¨ din Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi aproximativ 750 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu. Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Anual, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pune la dispoziţie peste 10,000 de locuri la admiterea pentru studii de licenţă, master şi doctorat la cele 15 facultăţi. Acoperind domeniul socio-uman şi pe cel al ştiinţelor, oferta academică a UAIC se concretizează în 269 de programe de studii, la nivel de licenţă și master. Acestora li se adaugă 13 Şcoli Doctorale, cu 26 domenii de doctorat, care pregătesc specialişti de top, viitoare cadre didactice universitare sau cercetători.

Evaluarea studenţilor se realizează pe tot parcursul semestrului, acordându-se o atenţie deosebită participării la seminarii, lucrări practice şi de laborator, precum şi examenelor parţiale. Evaluarea progresivă a determinat şi flexibilizarea metodelor de învăţare, accentul fiind translat dinspre transmiterea informaţiei spre înţelegerea acesteia. În general, studenţii apreciază activitatea cadrelor didactice ca fiind bună şi foarte bună, atât la cursuri (88,1%) cât şi la seminarii (87,9%), potrivit unui barometru de opinie realizat pe un eşantion de peste 1,000 de studenţi.

DOCTORAT

Doctoratul reprezintă ciclul superior de studii universitare. Pentru a putea urma cursurile ciclului de doctorat este necesară în prealabil absolvirea ciclurilor de licenţă şi de master. Studentul doctorand urmează, timp de un an, un program de pregătire universitară avansată de 60 de credite – cursuri, seminarii etc - după care urmează un program de cercetare ştiinţifică, creditat cu 120 ECTS. Finalitatea ciclului de doctorat îl reprezintă susţinerea tezei de doctorat.

MASTER

Studiile universitare de masterat, al doilea ciclu de pregătire universitară, au o durată de cel mult doi ani şi corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins între 90 şi 120. Formele de învăţământ sunt: zi (fără taxă şi cu taxă) şi învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă. Studiile universitare de master asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, constituind o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

LICENŢĂ

Studiile universitare de licenţă corespund unui număr între 180 şi maximum 240 de credite de studiu transferabile, conform Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile (ECTS). La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi durata studiilor de licenţă este de 3 ani, cu excepţia specializărilor Drept, Fizică tehnologică, Inginerie geologică, Teologie romano-catolică pastorală, Teologie ortodoxă pastorală, a căror durată este de 4 ani. Formele de învăţământ sunt la zi (fără taxă şi cu taxă) şi la distanţă/fără frecvenţă. Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. Studiile de licenţă pot fi urmate doar de cei care au obţinut diploma de bacalaureat.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)