Universitatea ¨Bogdan Vod㨠din Cluj-Napoca

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19391

Situată în inima Transilvaniei, într-un oras cu vechi tradiţii universitare, Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca reprezintă o opţiune solidă pentru toţi cei care doresc să-şi continue studiile într-o universitate dinamică, cu un trend ascendent, profund racordată la noile standarde de calitate ale învăţământului superior.

Universitatea Bogdan Vodă a fost fondată în anul 1992 ca instituţie particulară de învăţământ superior fiind acreditată instituţional în anul 2005. Universitatea are trei facultăți: Facultatea de Științe economice, Facultatea de Drept și Facultatea de Educație Fizică și Sport. Oferta educațională cuprinde două cicluri de studii: studii universitare de Licență și studii universitare de Masterat, susținute de un corp acadmic performant alcătuit din 52 cadre didactice.

În cei 24 ani de existenţă, universitatea a fost preocupată de modernizarea procesului de instruire prin dezvoltarea unor planuri de învăţământ moderne compatibile cu cele ale universităţilor de prestigiu din ţară şi străinatate, stabile în structură şi dinamice în conţinut.


Situated in the core of Transylvania, in a city of established academic tradition, „Bogdan Voda” University of Cluj-Napoca represents a solid option for those willing to continue their studies in a dynamic university of an ascending trend, totally linked to the new quality standards of higher education.

„Bogdan Voda” University was founded in 1992 as a private higher education institution and was institutionally accredited in 2005. „Bogdan Voda“ University has three faculties: Faculty of Economics, Faculty of Law and Faculty of Physical Education and Sport. The educational offer contains two cycles of university studies, Licence Degree and Master Degree, being supported by academic performance of a body composed of 52 teachers.

In its 24 years of existence, the university has undertaken the modernization of the training process by developing modern syllabi, compatible with those of prestigious institutions in the country and abroad, stable in structure and dynamic in content.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)