Universitatea Creștină Partium din Oradea

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19395

http://www.partium.ro/102847/regulament-recunoastere-credite.pdf

Misiunea şi obiectivele Universităţii Creştine Partium din Oradea înglobează un ansamblu de funcţii profesional-academice:

  • profesional-didactică: pregătirea unor specialişti în domeniile de profil;
  • ştiinţifică: promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniile de profil;
  • cultural-educativă: cultivarea valorilor democratice, dezvoltarea modelelor de gândire critică şi inovatoare, a atitudinilor şi comportamentelor civice la studenţi;
  • cooperare academică-profesională: dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de cercetare de profil din România, din ţările europene şi de pe alte continente.

Misiunea didactică constă în formarea unor specialişti bine pregătiţi, la nivelul cerinţelor mileniului al treilea. Prin programele elaborate, studenţii dobândesc totodată şi experienţa practică necesară pentru aplicarea directă a cunoştinţelor teoretice acumulate.

Alinierea la nivelul standardelor europene a învăţământului românesc implică o şi mai strânsă îmbinare a procesului de învăţământ cu cercetarea ştiinţifică. Cadrele didactice şi studenţii sunt susţinuţi în participarea la diferite programe de cercetare, precum şi în activitatea de cercetare individuală.

Sintagma universitate creştină defineşte nu atât un anume profil teologic al instituţiei cât sistemul de valori pe care aceasta doreşte să-l promoveze în mod implicit. Universitatea Creştină Partium se doreşte a fi o instituţie de învăţământ superior, o universitate cu profil complex, cu activităţi didactice de învăţământ superior în toate domeniile, organizată după modelul instituţiilor academice moderne.

Procesul educaţional din sânul comunităţii noastre academice se desfăşoară în spirit ecumenic, tinerii pe care ne-am asumat să-i formăm pe parcursul celor trei ani de studii preluând din preceptele instituite de universitatea noastră sarcina de a continua cele mai bune tradiţii, contribuind la rândul lor la realizarea unui adevărat spirit al înţelegerii, la dezamorsarea tensiunilor inter-etnice şi inter-confesionale din societatea contemporană.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_crestina_partium_din_oradea.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)