Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

http://whed.net/detail_institution.php?KDo2MF0sM0RULCM0YApgCg==

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș reuneşte inteligența, creativitatea și diversitatea resurselor de care dispune într-un climat stimulativ pentru studenți și profesori, pentru a fi în slujba cetății și a societății și pentru a rămâne un punct de reper în mediul academic național și internațional. În acest mod, cetatea noastră va fi îmbogăţită cu setul academic de valori iar Universitatea va genera progres și inovație pentru societate, precum și împlinire profesională pentru membrii ei.

Aparținem unei universități de tradiție care are ce transmite celor din jur și care reprezintă o marcă de prim rang a medicinii și farmaciei românești.

Capitalul acumulat este valorificat și multiplicat, mai ales în zonele sale de performanță.

Ne-am asumat o misiune și un set de obiective care se pot dezvolta pe o bază durabilă doar prin însușirea unor valori fundamentale pe care Universitatea le onorează și le promovează în toate deciziile sale:

 • formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și, respectiv, înalt calificate;
 • îmbogățirea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul medical și farmaceutic;
 • promovarea spiritului și gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației, în domeniul său de activitate;
 • dezvoltarea științifică și culturală în domeniul medico-farmaceutic;
 • afirmarea valorilor științifice naționale în domeniu și integrarea în activitatea europeană;
 • dezvoltarea conștiinței, a comportamentului de creștere a libertăților umane și a principiilor democrației.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş funcţionează ca instituţie publică, fiind singura universitate din domeniul medical în care predarea are loc în limbile română, maghiară şi engleză, prin programele de studii de licenţă, master sau doctorat.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, o vestită instituţie academică, este accesibilă tuturor cetăţenilor români şi străini fără discriminare, ca centru de excelenţă care oferă cunoaştere şi competenţă prin diferite forme: training pentru specialişti, cercetare, expertiză şi consultanţă în domeniul său de competenţă.


The University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş contrives intelligence, creativity and diversity of its available resources in a stimulating environment for students and teachers to serve the city and society and to remain a landmark in the national and international academic world.

We belong to a university tradition that has an inheritance worthy to be transmitted to the successors.

The mission of the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș is to generate and transfer knowledge to the society through:

 • Training of highly qualified medical specialists;
 • Enrichment and dissemination of scientific, cultural, social and ethical values in the medical and pharmaceutical fields;
 • Promoting critical thinking among professionals and the public;
 • Scientific and cultural development in the medical and pharmaceutical fields;
 • Assertion of national scientific values in the medical field and integration into the European practice;
 • Development of consciousness and of the behavior of promoting human freedom and democratic principles.

The University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș functions as a public institution with legal status, being the only university in the field of healthcare where teaching is in Romanian, Hungarian and English. Graduates of study programmes can benefit from different levels of academic degrees: bachelor, master’s, doctoral.

The University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș, a famous academic institution, is accessible to all Romanian and foreign citizens without any discrimination and as a centre of excellence which provides knowledge and competence in various forms: initial and continuous training of specialists, research, expertise and consultancy in its field of competence.

 • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_medicina_farmacie_stiinte_si_tehnologie_„george_emil_palade_din_targu_mures.txt
 • Ultima modificare: 2021/10/18 10:35
 • de către chiuta