Universitatea ¨Petre Andrei¨ din Iaşi

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19454

În anul 1990, a luat fiinţă Fundaţia Academică „Petre Andrei”, din iniţiativa unui grup de universitari ieşeni, în contextul manifestărilor culturale prilejuite de comemorarea a 50 de ani de la trecerea în eternitate a savantului şi omului politic Petre Andrei, în scopul continuării operei didactico-ştiinţifice a acestuia. Iniţiatorii Fundaţiei, în frunte cu Profesorul Petru P. Andrei, au inclus în structura acesteia un Departament Didactic, constituit ca entitate universitară organizată după criteriile şi standardele sistemului naţional de învăţământ şi funcţionând sub numele de Universitatea Fundaţiei Academice „Petre Andrei”.

Prin Hotărârea cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 185, Partea I, din 16 august 1995, Universitatea a fost autorizată la poziţia 17.46 sub numele oficial de Universitatea Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi, cu două facultăţi: Facultatea de Drept, cu profilul Ştiinţe juridice, cursuri de zi şi fără frecvenţă (poziţia 17.46 1 A) şi Facultatea de Economie, profilul Economic, Finanţe-Contabilitate, cursuri de zi şi fără frecvenţă (poziţia 17.46 2 A). Prin hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/1995, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 95, partea I, din 10 mai 1996, a fost autorizată Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială. Prin Decizia Senatului Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi din 13 februarie 2008, a fost modificată structura instituţiei, din reorganizarea Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială rezultând Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – cursuri de zi, respectiv Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie – cursuri de zi. Prin Hotărârea Guvernului nr. 422/31.07.1998, a fost autorizată Facultatea de Ştiinţe Politice, cursuri de zi şi fără frecvenţă.

În anul academic 1998-1999, în contextul procedurilor de acreditare, Universitatea „Petre Andrei” s-a separat administrativ de Fundaţia în cadrul căreia a luat fiinţă şi a funcţionat iniţial, devenind persoană juridică distinctă, în baza hotărârii judecătoreşti nr. 6/15.01.1999. Noua persoană juridică – Universitatea “Petre Andrei” Iaşi, instituţie asimilată asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu Legea nr. 21/1924 – a asigurat componenta administrativă a funcţionării specializărilor autorizate în cadrul Universităţii Fundaţiei Academice ”Petre Andrei”.

Prin Legea nr. 408 din 20 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 493/09.07.2002, în baza donării patrimoniului de către Fundaţia Academică „Petre Andrei”, a fost înfiinţată Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Fundaţia Academică „Petre Andrei” este fondator al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Denumirea, emblema şi sigla sunt înregistrate la OSIM, reprezintă proprietatea Fundaţiei Academice ”Petre Andrei” şi pot fi folosite numai în condiţiile legii.

Structura actuală a Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi cuprinde: Facultatea de Drept, Facultatea de Economie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Asistenţă Socială şi Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, cu specializări de licenţă şi masterate.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_petre_andrei_din_iasi.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)