Universitatea ¨Petru Maior¨ din Târgu Mureş

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19456

Înfiinţată în anul 1960, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş, componentă a sistemului educaţional din România, este instituţie de stat pentru învăţământ superior acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Guvernul României.

Pentru calitatea învăţământului, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş a fost acreditată la nivel naţional de către ARACIS cu calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Structura academică şi de cercetare a Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş este constituită din componente ce asigură desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare. În cadrul universităţii funcţionează Facultatea de Inginerie (1990), Facultatea de Ştiinţe şi Litere (Facultatea de Ştiinţe -1993, transformată în Facultatea de Ştiinţe şi Litere -1995) şi Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative - 2002, transformată în Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative în 2005).

Universitatea dispune de spaţii moderne de învăţământ, săli de curs, laboratoare de specialitate destinate domeniilor pe care le organizează asigurând o dotare modernă cu echipamente specifice pentru activităţile didactice şi de cercetare, reţele moderne de calculatoare şi biblioteci bine dotate. Universitatea găzduieşte unul din nodurile principale ale reţelei naţionale de comunicaţii de date ROEDUNET pentru învăţământ şi cercetare. Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş se declară ca instituţie de educaţie şi cercetare ştiinţifică, cultivă valorile ştiinţei, tehnicii şi ale culturii universale.

Prin activitatea ştiinţifică desfăşurată, un număr important de cadre didactice ale universităţii se bucură de o recunoaştere din partea comunităţii naţionale şi internaţionale, fiind reprezentate în ARACIS, CNATDCU şi alte organisme profesionale şi ştiinţifice europene.

Integrarea în viaţa comunităţii academice internaţionale şi preocuparea pentru schimbul internaţional de valori ştiinţifice se regăsesc în numeroasele acorduri bilaterale internaţionale şi în numărul mare de mobilităţi studenţeşti, mobilităţi de misiune didactică, proiecte de dezvoltare curriculară, masterate europene, burse individuale pentru asistenţii de limbi străine, cursuri de vară. Continuarea şi îmbunătăţirea participării universităţii la acţiunile Programului ERASMUS PLUS reprezintă una dintre cele mai mari priorităţi ale universităţii.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_petru_maior_din_targu_mures.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)