Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19467

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este universitate de stat acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională.UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor, cum ar fi inginerie şi management, ingineria mediului, ingineria sistemelor etc. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul: GRAD DE INCREDERE RIDICAT. UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie cu predare în limbi străine, toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I -licenţă, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. În oferta de învăţământ a universităţii se găseşte şi pregătirea universitară în domeniul „Limbi moderne aplicate” cu o secţie de traducere şi interpretare (3 ani la cursuri de zi), orientată spre limbajul tehnic. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II –masterat (23 în limba română şi 4 în limba engleza şi franceză, destinate îndeosebi absolvenţilor cu diplomă de inginer) precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale, la care pot accede absolvenţii ciclului II care au obţinut titlul de master. Principalele obiective ale UTCB sunt: formarea de specialişti cu pregătire superioară în profilurile şi specializările din structura universităţii prin transmiterea către studenţi a unui sistem coerent de cunoştinţe ştiinţifice, tehnico-inginereşti, economice şi umaniste şi dobândirea de către aceştia a unor deprinderi practice, în concordanţă cu cerinţele vieţii economice, sociale şi ştiinţifice precum şi perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodologiei didactice.UTCB îşi asumă misiunea fundamentală de a fi un centru naţional de formare a noilor generaţii de specialişti şi cercetători ştiinţifici performanţi în domeniile construcţiilor.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)