Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19468

http://www.utcluj.ro/media/page_document/157/metodologie_CRID_1.pdf

http://bri.utcluj.ro/docbri_cj/docbricj11.pdf

Este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, are în componenţă 12 facultăţi, repartizate în cele două centre universitare Cluj-Napoca şi Baia Mare, precum şi 4 extensii universitare la Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău, cu peste 20.000 de studenţi la cele trei cicluri (licenţă, master, doctorat). Oferta educaţională, organizată în sistem Bologna are o largă cuprindere (39 de domenii la ciclul de licenţă cu 99 de specializări, respectiv 28 de domenii la cel de master, numărând peste 100 de specializări). Pe lângă acestea, în cadrul universităţii se derulează cursuri postuniversitare, programe şi cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrată în viaţa comunităţii academice internaţionale, universitatea este preocupată de schimbul internaţional de valori ştiinţifice, iar această tendinţă se regăseste în cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitară, sau în numărul mare de mobilităţi ale studenţilor.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a universităţii. În toate facultăţile fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrică, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_tehnica_din_cluj-napoca.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)