Universitatea Tehnică ¨Gh. Asachi¨ din Iaşi

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19469

http://www.tuiasi.ro/uploads/files/TUIASI_POB37_Procedura_recunoastere_studii_12_iul_2012.pdf

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași (TUIASI), universitate de cercetare avansată și educație, clasificata în primele 12 universități de top din România, se angajeaza sa obtina rezultate academic de excelenta în procesul de predare și de cercetare, ca mijloc de comunicare și contribuţie la patrimoniul tehnic si științific de nivel național și internațional.

Educaţie. TUIASI are 11 facultăți (www.tuiasi.ro) care oferă programe de licență (64), programe de masterat (77) și programe de doctorat (19) pentru 16214 de studenți. Programele sunt conduse cu sprijinul a 810 cadre didactice. TUIASI este, de asemenea, pe deplin angajată în Procesul de la Bologna și dimensiunea care rezulta din acesta.

Internaționalizarea. TUIASI acordă prioritate ridicată internaționalizării studiilor, cu accent semnificativ pe schimbul atât de studenți, cât și de personal academic. În fiecare an, un număr important de studenți și cadre didactice pleacă în străinătate la universitățile partenere în cadrul a 84 de acorduri instituționale și a 310 acorduri Erasmus Interinstituționale. În cadrul programului Erasmus+, TUIASI este în prezent membră a două programe Erasmus Mundus.

Activitatea de cercetare. TUIASI are o importantă dimensiune de cercetare, având 23 de centre de cercetare acreditate, cu laboratoare specifice pentru cercetarea științifică. Pe durata anului academic 2011 - 2012, universitatea noastră a făcut parte din mai mult de 350 de proiecte naționale și internaționale și din contracte de cercetare cu o valoare totală de peste 9 milioane Euro.

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorale. Acesta coordonează programele de studii doctorale ale școlilor afiliate facultăților. Activitățile de doctorat sunt oferite de 188 conducatori de doctorat, fiind bazate pe o colaborare strânsă cu centrele de cercetare universitara. Studiile doctorale au o durata de 3 ani.


“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi (TUIASI), university of advanced research and education classified in the first 12 top Romanian universities, is committed to academic excellence in teaching and research as a means of communicating and adding to the national and international scientific technical heritage.

Education. TUIASI has 11 faculties (www.tuiasi.ro) providing undergraduate programmes (64), master programmes (77) and doctoral programmes (19) to 16214 students. The programmes are run with the support of 810 academic staff. TUIASI is also fully committed to Bologna Process and its follow-up dimension.

Internationalisation. TUIASI gives high priority to the internationalisation of studies, with significant accent on exchange of both students and academic staff. Each year, an important number of students and academic staff go abroad to partner universities within 84 institutional agreements and 310 Erasmus Inter Institutional Agreements. Within Erasmus programme, TUIASI is currently member of two Erasmus Mundus Programmes. Research Activity. TUIASI has an important research dimension, having 23 accredited research centres with specific laboratories for scientific research. During the academic year 2011 – 2012, our university took part in more than 350 national and international projects and research contracts with a total value of over 9 million Euros.

Council for Doctoral Studies. It coordinates the doctoral study programmes of the schools affiliated to the faculties. The doctoral activities are provided by 188 supervisors, being based on a close cooperation with the university research centres. The doctoral studies have a 3 – year duration.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_tehnica_gh._asachi_din_iasi.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)